Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK LZE PROKÁZAT VIRUS HIV?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK LZE PROKÁZAT VIRUS HIV?"— Transkript prezentace:

1 JAK LZE PROKÁZAT VIRUS HIV?
Z čeho lze zjistit přítomnost viru HIV? Test HIV či testování na HIV je laboratorní proces, během kterého je laboratorně vyšetřena žilní krev jedince na protilátky proti viru HIV v podobě anti HIV1 a anti HIV2. Je složena z odběru krve pomocí injekční stříkačky a následného laboratorního rozboru. Na test se doporučuje jít 2 až 3 měsíce po rizikové události, jelikož lidské tělo potřebuje čas na vytvoření protilátek, které má test odhalit. Tři měsíce je průměrná doba potřebná k vytvoření dostatečného množství protilátek pro detekci laboratorními testy. Vyšetření HIV u dárců krve Vyšetření HIV se netýká jen pacientů, nýbrž i dárců krve. V České republice se podle vyhlášky o lidské krvi 143/2008 Sb. při každém odběru krve musí provést vyšetření diagnostických vzorků na přítomnost infekce HIV-1 a HIV-2 metodou stanovení protilátek a antigenu p24. Tím se minimalizuje riziko přenosu HIV z infikovaného dárce krve na příjemce. Nepřímé metody Umožňují průkaz protilátek pomocí metody ELISA nebo western-blotu) jako odpověď na přítomnost viru, nikoli však průkaz viru samotného nebo jeho složek Tímto způsobem nelze infekci HIV prokázat ihned po nákaze. Protilátky se začínají tvořit již 2-3 týdny po vniknutí viru do organismu. Hladina protilátek dostatečná k detekci se však vytvoří přibližně až za 3 měsíce, do té doby mluvíme o tzv. diagnostickém oknu Přímé metody Izolace samotného viru z lymfocytů představuje velmi nákladnou techniku, jejíž použití je vyhrazeno pouze pro výzkumné účely. Průkaz virového antigenu p24 se provádí přímo v séru metodou ELISA. Přítomnost antigenů v krvi (virémie) je zjistitelná záhy po infekci, ale pouze po přechodnou dobu. Antigeny totiž zpravidla zmizí, jakmile se objeví protilátky, a objevují se znovu v období rozvinutého onemocnění. RT-PCR - jedna z nejnovějších technik založená na amplifikaci části genetického materiálu HIV (RNA), a to až milionkrát. Tato metoda umožní prokázat přítomnost i velmi malého množství viru v krvi. V současné době se PCR provádí pouze v Národní referenční laboratoři v Praze. Nové metody detekce HIV Podle studií provedených v roce 1995 v USA se zhruba 25% HIV pozitivních a 33% HIV negativních klientů nedostavila po testech na HIV pro své výsledky. V rozvojových zemích existuje ztížená možnost laboratorního testování – správný a rychlý transport vzorků, nedostatek vybavení, apod. Bylo tedy nutno zajistit rychlé, pohodlné, levné a přitom spolehlivé metody, realizace HIV testování. Rychlé testování Rychlé testy mohou být hotovy již během 30 minut. Zahrnují test na HIV-1 a HIV-2 protilátky s použitím různých nosičů. Tyto testy se používají například v severoafrických zemích jakožto alternativa ELISA a western blotu. Rychlé testy mají specifitu více než 96% a senzitivitu okolo 99% při nízké ceně testování. Amplifikace RNA Tato metoda je v současnosti ve fázi výzkumů. Existuje několik různých komerčních testovacích sad, které jsou zkoušeny na dobrovolnících. Amplifikace virových nukleových kyselin umožňuje zkrátit diagnostické okno až na 8 dnů. Domácí testovací sady Domácí testovací sady umožňují jednoduše odebrat vzorek krve a speciální filtrační papírek se vzorkem označeným pouze anonymním číslem odeslat do laboratoře. Klient je s výsledkem obeznámen telefonicky a je mu poskytnuta základní konzultace spolu s doporučením dalšího postupu. Neinvazivní testy Neinvazivní testy zahrnují odběr transsudátu z ústní sliznice, moči a vaginálního sekretu. Pro analýzu vzorků se používá ELISA. Schopnost detekce je samozřejmě nižší, než u klasických metod, ovšem mezi výhody neinvazivního testování patří pohodlnost pro pacienta a také menší riziko komplikací pro pacienta i pro zdravotníka. Zmíněné tělní tekutiny obsahují IgG protilátky, které lze pomocí ELISA testu detekovat. ELISA metoda Neinfikovaný člověk Infikovaný člověk sérum bez protilátek (AB) sérum s protilátkami (AB) jamky v mikrotitrační destičce s virovým antigenem (AG) bez reakce komplex AB-AG bezbarvá tekutina zabarvená tekutina Negativní test Pozitivní test


Stáhnout ppt "JAK LZE PROKÁZAT VIRUS HIV?"

Podobné prezentace


Reklamy Google