Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK LZE PROKÁZAT VIRUS HIV? Nepřímé metody Umožňují průkaz protilátek pomocí metody ELISA nebo western-blotu) jako odpověď na přítomnost viru, nikoli však.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK LZE PROKÁZAT VIRUS HIV? Nepřímé metody Umožňují průkaz protilátek pomocí metody ELISA nebo western-blotu) jako odpověď na přítomnost viru, nikoli však."— Transkript prezentace:

1 JAK LZE PROKÁZAT VIRUS HIV? Nepřímé metody Umožňují průkaz protilátek pomocí metody ELISA nebo western-blotu) jako odpověď na přítomnost viru, nikoli však průkaz viru samotného nebo jeho složek Tímto způsobem nelze infekci HIV prokázat ihned po nákaze. Protilátky se začínají tvořit již 2-3 týdny po vniknutí viru do organismu. Hladina protilátek dostatečná k detekci se však vytvoří přibližně až za 3 měsíce, do té doby mluvíme o tzv. diagnostickém oknu Přímé metody Izolace samotného viru z lymfocytů představuje velmi nákladnou techniku, jejíž použití je vyhrazeno pouze pro výzkumné účely. Průkaz virového antigenu p24 se provádí přímo v séru metodou ELISA. Přítomnost antigenů v krvi (virémie) je zjistitelná záhy po infekci, ale pouze po přechodnou dobu. Antigeny totiž zpravidla zmizí, jakmile se objeví protilátky, a objevují se znovu v období rozvinutého onemocnění. RT-PCR - jedna z nejnovějších technik založená na amplifikaci části genetického materiálu HIV (RNA), a to až milionkrát. Tato metoda umožní prokázat přítomnost i velmi malého množství viru v krvi. V současné době se PCR provádí pouze v Národní referenční laboratoři v Praze. Neinfikovaný člověk Infikovaný člověk sérum bez protilátek (AB) sérum s protilátkami (AB) jamky v mikrotitrační destičce s virovým antigenem (AG) bez reakce komplex AB-AG bezbarvá tekutina zabarvená tekutina Negativní testPozitivní test ELISA metoda Z čeho lze zjistit přítomnost viru HIV? Test HIV či testování na HIV je laboratorní proces, během kterého je laboratorně vyšetřena žilní krev jedince na protilátky proti viru HIV v podobě anti HIV1 a anti HIV2. Je složena z odběru krve pomocí injekční stříkačky a následného laboratorního rozboru. Na test se doporučuje jít 2 až 3 měsíce po rizikové události, jelikož lidské tělo potřebuje čas na vytvoření protilátek, které má test odhalit. Tři měsíce je průměrná doba potřebná k vytvoření dostatečného množství protilátek pro detekci laboratorními testy. Vyšetření HIV u dárců krve Vyšetření HIV se netýká jen pacientů, nýbrž i dárců krve. V České republice se podle vyhlášky o lidské krvi 143/2008 Sb. při každém odběru krve musí provést vyšetření diagnostických vzorků na přítomnost infekce HIV-1 a HIV-2 metodou stanovení protilátek a antigenu p24. Tím se minimalizuje riziko přenosu HIV z infikovaného dárce krve na příjemce. Nové metody detekce HIV Podle studií provedených v roce 1995 v USA se zhruba 25% HIV pozitivních a 33% HIV negativních klientů nedostavila po testech na HIV pro své výsledky. V rozvojových zemích existuje ztížená možnost laboratorního testování – správný a rychlý transport vzorků, nedostatek vybavení, apod. Bylo tedy nutno zajistit rychlé, pohodlné, levné a přitom spolehlivé metody, realizace HIV testování. Rychlé testování Rychlé testy mohou být hotovy již během 30 minut. Zahrnují test na HIV-1 a HIV-2 protilátky s použitím různých nosičů. Tyto testy se používají například v severoafrických zemích jakožto alternativa ELISA a western blotu. Rychlé testy mají specifitu více než 96% a senzitivitu okolo 99% při nízké ceně testování. Amplifikace RNA Tato metoda je v současnosti ve fázi výzkumů. Existuje několik různých komerčních testovacích sad, které jsou zkoušeny na dobrovolnících. Amplifikace virových nukleových kyselin umožňuje zkrátit diagnostické okno až na 8 dnů. Domácí testovací sady Domácí testovací sady umožňují jednoduše odebrat vzorek krve a speciální filtrační papírek se vzorkem označeným pouze anonymním číslem odeslat do laboratoře. Klient je s výsledkem obeznámen telefonicky a je mu poskytnuta základní konzultace spolu s doporučením dalšího postupu. Neinvazivní testy Neinvazivní testy zahrnují odběr transsudátu z ústní sliznice, moči a vaginálního sekretu. Pro analýzu vzorků se používá ELISA. Schopnost detekce je samozřejmě nižší, než u klasických metod, ovšem mezi výhody neinvazivního testování patří pohodlnost pro pacienta a také menší riziko komplikací pro pacienta i pro zdravotníka. Zmíněné tělní tekutiny obsahují IgG protilátky, které lze pomocí ELISA testu detekovat.


Stáhnout ppt "JAK LZE PROKÁZAT VIRUS HIV? Nepřímé metody Umožňují průkaz protilátek pomocí metody ELISA nebo western-blotu) jako odpověď na přítomnost viru, nikoli však."

Podobné prezentace


Reklamy Google