Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Radioimunoesej, enzymoimunoesej – princip, využití  Laboratorní stanovení specifických IgE protilátek  Laboratorní stanovení autoprotilátek  Průtoková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Radioimunoesej, enzymoimunoesej – princip, využití  Laboratorní stanovení specifických IgE protilátek  Laboratorní stanovení autoprotilátek  Průtoková."— Transkript prezentace:

1  Radioimunoesej, enzymoimunoesej – princip, využití  Laboratorní stanovení specifických IgE protilátek  Laboratorní stanovení autoprotilátek  Průtoková cytometrie – princip, využití  Laboratorní metody vyšetřování buněčné imunity  Laboratorní metody vyšetřování humorální imunity

2 Stanovení humorálních analytů •Precipitace •Aglutinace •Turbidimetrie •Nefelometrie

3 Imunoprecipitace Srážení - proces, při němž dochází interakcí antigenu a protilátky ke vzniku (imuno)precipitátu. Vzhledem k tomu, že protilátky mají v molekule nejméně dvě identická vazebná centra pro daný antigen, mohou při vhodném koncentračním poměru obou partnerů vznikat polymerní, nerozpustné a snadno detekovatelné komplexy. Tohoto principu využívá celá řada imunochemických metod ke kvalitativnímu i kvantitativnímu stanovení antigenů nebo jim příslušných protilátek.

4 - vznik nerozpustného precipitátu při reakci ekvivalentních koncentrací rozpustného antigenu s rozpustnou protilátkou (tj. vzniká zesíťovaná struktura mnoha navzájem vázaných antigenů a protilátek, která již v roztoku není rozpustná)

5 Aglutinace Shlukování korpuskulárních částic s povrchovými antigenními strukturami v důsledku interakce se specifickou protilátkou. Antigenem jsou zde obyčejně buňky (bakterie, erytrocyty) nebo syntetické částice (např. latexové) s adsorbovanými antigeny. Tyto částice se působením protilátek shlukují a charakteristickým způsobem sedimentují; na základě vzniku zákalu lze takto stanovit i velmi nízké koncentrace protilátek (kolem 10 ng/ml). Na stejném principu fungují i citlivé testy pro stanovení antigenů.

6

7

8 Imunofixace vzorku séra zdravé osoby Legenda:sloupec 1:elektroforéza séra další sloupce:imunochemický průkaz jednotlivých těžkých a lehkých řetězců imunoglobulinů, je zřetelná polyklonální produkce

9

10 Stanovení humorálních analytů •Precipitace •Aglutinace •Turbidimetrie •Nefelometrie

11

12

13

14 ELISA – průkaz specifických protilátek Převzato - Krejsek

15 Základní složky ELISA testu Antigen detekovaný v testovaném vzorku známý, komerčně připravovaný Protilátka detekovaná v testovaném séru známá, komerčně připravovaná Konjugát jedná se opět o protilátku proti protilátce (konkrétně proti druhově specifickým imunoglobulinům příslušného izotypu (IgG, IgM, IgA, IgE), na kterou je navázaný enzym (konjugovaná enzymem) Substrát je chemická látka, která reaguje s enzymem a tím změní svou barvu

16 RAST

17 ELISA – průkaz antigenu Převzato - Krejsek

18 Klasická 96-jamková destička pro metodu ELISA

19 Nepřímá imunofluorescence Převzato - Krejsek

20 Stanovení parametrů buněčné imunity •Počty buněk – subpopulace •Testy fagocytózy •Testy aktivace lymfocytů

21 fluorochrom je konjugován s primární protilátkou - analýza plné krve - průtoková cytometrie Převzato - Krejsek

22 Průtoková cytometrie

23

24 http://probes.invitrogen.com/resources/education/tutorials/4Intro_Flo w/player.html

25 „ Gatování“ lymfocytů pomocí FS a SS

26 Stanovení celkových a pomocných T lymfocytů

27 Stanovení T a B lymfocytů

28 Stanovení aktivovaných lymfocytů (aktivační marker HLA-DR)

29 CD3 + T lymfocyty: populace zralých T lymfocytů 50 - 75% CD4 + T lymfocyty: subpopulace pomocných induktorových T lymfocytů 30 - 60% CD8 + T lymfocyty: subpopulace tlumivých cytotoxických T lymfocytů 15 - 30% CD25 + T lymfocyty: aktivované T lymfocyty 1 - 5% CD19 + B lymfocyty: populace zralých B lymfocytů 5 - 15% CD56 + NK buňky: přirozeně zabíječské buňky 5 - 15% CD14 + buňky: monocyty CD15 + buňky: granulocyty CD38 + buňky: plazmatické buňky KLINICKY VÝZNAMNÉ POPULACE LEUKOCYTŮ

30 TESTOVÁNÍ FUNKCÍ T LYMFOCYTŮ IN VITRO je založeno na testování: schopnosti T lymfocytů proliferovat schopnosti T lymfocytů produkovat cytokiny PROLIFERACE T LYMFOCYTŮ: in vitro kultivace kultivační media (thymové působky) CO 2 atmosféra FUNKČNÍ TESTY

31 absolutní počet granulocytů je pro funkci fagocytózy kritický k testování fagocytózy se používají izolované granulocyty populace granulocytů je mimořádně citlivá na poškození nově lze hodnotit počty a funkce fagocytujících buněk průtokovou cytometrií HODNOCENÍ FAGOCYTÁRNÍCH FUNKCÍ

32 Přednášky k tématům laboratorní diagnostika AUTOPROTILÁTEK a vyšetření BUNĚČNÉ IMUNITY najdete i na webu LF HK http://www.lfhk.cuni.cz/UKIA/

33

34 ENA pokrač.

35

36


Stáhnout ppt " Radioimunoesej, enzymoimunoesej – princip, využití  Laboratorní stanovení specifických IgE protilátek  Laboratorní stanovení autoprotilátek  Průtoková."

Podobné prezentace


Reklamy Google