Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunologie seminář 1 J. Ochotná Imunologie seminář 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunologie seminář 1 J. Ochotná Imunologie seminář 1."— Transkript prezentace:

1 Imunologie seminář 1 J. Ochotná j.ochotna@seznam.cz Imunologie seminář 1

2 Podmínky pro udělení zápočtu Povinná docházka na semináře Složení zápočtového testu (minimálně 90 bodů)

3 Zkouška z imunologie Počítačový test (minimálně 90 bodů) Ústní zkouška

4 http://uia.fnplzen.cz/

5 Sylabus přednášek imunologie Sylabus přednášek imunologie 3. ročník všeob. lék. 2014/2015 1.10.2014 Doc. MUDr. Petr Panzner, CSc. 1. Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu, složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce 2. Bariérové funkce těla a obranné mechanismy 3. Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy 4. Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy 5. Fagocytóza a její význam pro imunitu 6. Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce 7. Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce 8.10.2014 Mgr. Jitka Ochotná 8. Komplement, způsoby aktivace, biologický význam 9. Alternativní cesta aktivace komplementu a její regulace 10. Klasická cesta aktivace komplementu a její regulace 11. Biologický význam komplementu a jeho regulační mechanismy 12. Antigeny, hapteny, epitopy, základní charakteristika. T nezávislé antigeny superantigeny, sekvestrované antigeny - imunologicky privilegovaná místa 13. Chemická podstata, velikost molekuly antigenů, stupeň nepříbuznosti

6 Plán seminářů středa týden A 1.Seminář:Úvod do imunologie, příprava protilátek (1.10. 2014) 2.Seminář:Vyšetření parametrů nespecifické imunity (15.10. 2014) 3.Seminář:Vyšetření parametrů specifické imunity (29.10. 2014) 4.Seminář: Zápočtový test, exkurse do laboratoře (12.11. 2014) 5.Seminář:Imunodeficity, autoimunitní onemocnění, autoprotilátky (26.11. 2014) 6.Seminář:Alergická onemocnění (10.12. 2014) 7.Seminář: Oprava zápočtového testu, zápočet (7.1. 2015)

7 Plán seminářů pondělí týden B 1.Seminář:Úvod do imunologie, příprava protilátek (6.10. 2014) 2.Seminář:Vyšetření parametrů nespecifické imunity (20.10. 2014) 3.Seminář:Vyšetření parametrů specifické imunity (3.11. 2014) 4.Seminář: Zápočtový test (13.11. 2014; 8:30 děkanát; skupiny 1 a 2) (14.11. 2014; 11:40 děkanát; skupiny 7 a 8) 5.Seminář:Imunodeficity, autoimunitní onemocnění, autoprotilátky (1.12. 2014) 6.Seminář:Alergická onemocnění (15.12. 2014) 7.Seminář: Oprava zápočtového testu, zápočet (7.1. 2015)

8 Plán seminářů pondělí týden A 1.Seminář:Úvod do imunologie, příprava protilátek (13.10. 2014) 2.Seminář:Vyšetření parametrů nespecifické imunity (27.10. 2014) 3.Seminář:Vyšetření parametrů specifické imunity (10.11. 2014) 4.Seminář: Zápočtový test, exkurse do laboratoře (24.11. 2014) 5.Seminář:Imunodeficity, autoimunitní onemocnění, autoprotilátky (8.12. 2014) 6.Seminář:Alergická onemocnění (5.1. 2015) 7.Seminář: Oprava zápočtového testu, zápočet (7.1. 2015)

9 Doporučená literatura Hořejší V., Bartůňková J.: Základy imunologie. Praha, Triton, 4. vydání, 2009. Bartůňková J., Paulík M. a kol.: Vyšetřovací metody v imunologii. Praha Grada Publishing 2005.

10 Doporučená literatura Liška, M.; Ochotná, J.; Panzner, P. Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult –I. - IV. část [elektronická skripta]. [cit. 2013-10-01]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz http://mefanet.lfp.cuni.cz

11

12 Náhled do elektronických skript

13 Doporučená literatura Špičák V., Panzner P. a kol.: Alergologie. Praha, Galén, 2004. Krejsek J., Kopecký O.: Klinická imunologie. Hradec Králové, Nukleus HK, 2004. Bartůňková J., Šedivá A., Janda A.: Imunodeficience. 2. vydání, Praha Grada Publishing 2007.

14 Ostatní zdroje http://www.e-imunologie.cz https://cs.wikipedia.org

15 Imunitní systém

16 Hlavní funkce imunitního systému

17 Hlavní funkce imunitního systému obranyschopnost autotolerance imunitní dohled

18 Komponenty imunitního systému

19 Komponenty imunitního systému lymfatické tkáně a orgány buňky imunitního systému molekuly imunitního systému

20 Lymfatické tkáně a orgány

21 Lymfatické tkáně a orgány Primární lymfatické tkáně a orgány * kostní dřěň, thymus * místo vzniku, zrání a diferenciace imunokompetentních buněk * nezralé lymfocyty zde získávají svou antigenní specifitu

22 Kostní dřeň

23 Thymus

24 Sekundární lymfatické tkáně a orgány * místo setkání imunokompetentních bb. s Ag * slezina * lymfatické uzliny a jejich organizované shluky (tonsily, apendix, Peyerovy plaky ve střevě) * MALT (mucous associated lymphoid tissue)

25 Sekundární lymfatické tkáně a orgány Slezina MALT Lymfatická uzlina

26 Buňky imunitního systému (imunocyty) Vývoj červených a bílých krvinek začíná ve žloutkovém vaku, pak se hematopoéza přemisťuje do fetálních jater a sleziny (3.-7. měsíc gestace). Hlavní krvetvornou funkci má kostní dřeň. Všechny krevní buňky vznikají z jedné pluripotentní kmenové buňky (CD 34).

27

28 Povrchové molekuly leukocytů CD antigeny – povrchové molekuly leukocytů

29 CD antigeny

30 Povrchové molekuly leukocytů Antigenně specifické receptory (TCR, BCR) Adhezivní molekuly integriny, selektiny, adhezivní molekuly imunoglobulinové rodiny) Fc receptory Komplementové receptory Cytokinové a chemokinové receptory HLA Receptory PRR

31 Imunitní mechanismy

32 Imunitní mechanismy Nespecifické a specifické imunitní mechanismy spolu vzájemně spolupracují.

33 Nespecifické imunitní mechanismy * složka buněčná – neutrofilní, eosinofilní a bazofilní granulocyty, mastocyty, NK buňky, monocyty humorální – komplement, interferony, lektiny a další sérové proteiny * rozeznávají konzervované struktury (PAMPs )

34 Specifické imunitní mechanismy * složka buněčná - T lymfocyty (TCR) humorální – protilátky * rozeznávají specifické části antigenu (epitopy) * mají imunologickou paměť

35 Imunitní mechanismy

36

37 Antigen (imunogen) = látka, kterou imunitní systém specificky rozpoznává a reaguje na ni tvorbou protilátek či pomožením specifických T lymfocytů P roteiny nebo polysacharidy > 5 kDa (optimální velikost je cca 40 kDa) autoantigen exoantigen alergen

38 Rozdělení antigenů podle jejich příbuznosti Antigeny: a) autologní b) syngenní c) allogenní d) xenogenní

39 Epitop = část antigenu, která je rozpoznávána imunitním systémem (lymfocyty- BCR, TCR; Ig) Zkříženě reagující antigeny – sdílí jeden a více stejných nebo podobných epitopů

40 Interakce antigen – protilátka Vazebná místa protilátek ( paratop ) tvoří nekovalentní komplexy s odpovídajícími místy na molekulách antigenů ( epitop ) Komplex antigen-protilátka je reverzibilní

41 T-independent pathway

42 Protilátka ( imunoglobulin ) je glykoprotein, který je syntetizován plazmatickými buňkami tvorba protilátek je vyvolána přítomností antigenu

43

44 Využití protilátek v diagnostice Reakce protilátek s antigenem je základem všech sérologických metod využívaných v medicíně. Jednotlivé metody se liší způsobem jejich vizualizace. Existuje velké množství detekčních systémů umožňujících zviditelnit reakci antigenu s protilátkou. Takto lze diagnostikovat široké spektrum infekčních či autoimunitních chorob člověka a zvířat.

45 Protilátky využívané v diagnostice Monoklonální protilátka – je produkována klonem buněk pocházejících z jedné plazmatické buňky; váže se velmi specificky k určitému epitopu antigenu Polyklonální protilátka – je produkt mnoha klonů plazmatických buněk; jde o směs protilátek namířených proti různým epitopům antigenu

46 Příprava monoklonálních protilátek César Milstein Georges J.F. Kőhler 1984 – Nobelova cena

47 Využití monoklonálních protilátek v terapii inhibice rejekce transplantátu léčba některých nádorových onemocnění (imunotoxiny, radioimunotoxiny, bispecifické protilátky…) léčba autoimunitních chorob léčba některých virových onemocnění Humanizované protilátky

48 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Imunologie seminář 1 J. Ochotná Imunologie seminář 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google