Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IMUNOCHEMIE. Vyhledávání nových případů onemocnění Potvrzení diagnózy Monitorování nemocných CÍLE LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IMUNOCHEMIE. Vyhledávání nových případů onemocnění Potvrzení diagnózy Monitorování nemocných CÍLE LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY."— Transkript prezentace:

1 IMUNOCHEMIE

2 Vyhledávání nových případů onemocnění Potvrzení diagnózy Monitorování nemocných CÍLE LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY

3 LABORATORNÍ DIAGNOSTICKÝ PROCES Nezbytná pro správné provedení laboratorního vyšetření Zahrnuje: Přípravu nemocného, podmínky odběru materiálu, skladování, transport a zpracování v laboratoři před vlastním testem A. PREANALYTICKÁ ČÁST:

4 vlastní analytický proces prováděný v laboratoři Zahrnuje: Přípravu vzorku, měření, výpočet výsledků, validaci výsledků, vnitřní a vnější kontrolu kvality B. ANALYTICKÁ ČÁST

5 Následuje po vlastním výkonu Zahrnuje: interpretaci výsledků ve vztahu ke klinickému stavu pacienta, anamnéze konzultace s lékařem C. POSTANALYTICKÁ ČÁST

6 specifická interakce mezi antigenem (Ag) a protilátkou (Ab) protilátka – jedinečné specifické činidlo cíleně reagující s jedinou složkou (antigenem) ve složité směsi IMUNOCHEMICKÁ REAKCE:

7

8

9 cíl diagnostiky (průkaz Ab) - stanovení specifické Ab odpovědi proti virům, bakteriím nebo jejich části, alergenům, autoantigenům (autoprotilátek) aj.  prostředek diagnostiky (reagencie, činidlo) - virová částice, bakterie nebo její část, alergen, autoantigen aj. prostředek diagnostiky (reagencie, činidlo) - získá se imunizací zvířete cílovým Ag  cíl diagnostiky (průkaz Ag) - průkaz virové částice, bakterie nebo její části, autoantigenu, hormonu, nádorového markeru aj. PROTILÁTKA  ANTIGEN (imunogenní molekula)

10 základní charakteristikou této reakce je její specifita vztah antigen-protilátka je ovlivněn podmínkami reakce a prostředím (pH, iontová síla, teplota), druhem antigenu aj. klasické „sérologické“ metody (precipitace, aglutinace, hemaglutinace a KFR) mají tradici zejména v mikrobiologii a hematologii imunochemické reakce se uplatňují také v biochemii, nukleární medicíně, hematologii, patologii aj. IMUNOCHEMICKÁ REAKCE:

11 Ag je korpuskulární vizuální hodnocení v roztoku kvalitativní (ano/ne) kvantitativní (titrace) průkaz specifických protilátek v infekční sérologii AGLUTINACE:

12 AGLUTINACE

13 Ag je solubilní v gelu, vizuální hodnocení v roztoku, přístrojové hodnocení Stanovení množství precipitátu: PŘÍMO: nefelometrie, turbidimetrie NEPŘÍMO (metody s následnou detekcí): pomocí reakce se sekundární protilátkou značenou: enzymem – enzymová imunoanalýza EIA izotopem - radioimunoanalýza RIA luminoforem – luminiscenční imunoanalýza LIA fluorochromem – fluorescenční imunoanalýza FIA PRECIPITACE:

14 P R E C I P I T A C E

15 Množství antigenu P R E C I P I T A Č N Í K Ř I V K A

16 precipitace v roztoku – přímé měření množství precipitátu - zákal kvantitativní stanovení (kalibrační křivka) výsledky poskytují velmi rychle lze je plně automatizovat, vhodné pro velké série vzorků používají se pro stanovení proteinů v séru a likvoru (imunoglobuliny, CRP, prealbumin, transferin aj.) TURBIDIMETRIE, NEFELOMETRIE

17

18 JRID, SRID precipitace v gelu gel – hydratovaný polysacharid antisérum rozptýleno v gelu antigen difunduje z jamky do gelu - vzniká precipitační prstenec obsah prstence odpovídá koncentraci Ag kvantitativní stanovení (kalibrační křivka) jednoduchá a levná technika dlouhé inkubace (výsledky za 48-72 hod.) nelze automatizovat, vhodná pro menší série vzorků (IgG1-4, IgD, vzácné složky komplementu C2, C5, C1q atd.) JEDNODUCHÁ RADIÁLNÍ IMUNODIFÚZE (MANCINI)

19 RADIÁLNÍ IMUNODIFÚZE

20 PŘÍKLAD PRO POUŽITÍ IMUNOCHEMICKÝCH TECHNIK Normální hodnoty u dospělých IgG 7 – 19 g/l IgA0,8 - 4,8g/l IgM0,5 - 3 g/l IgD0,01 - 0,2 g/l IgE0 - 200 kUI/l ANALÝZA IMUNOGLOBULINŮ

21 Imunodeficitní stavy: agamaglobulinemie hypogamaglobulinemie SNÍŽENÉ HLADINY IMUNOGLOBULINŮ ZVÝŠENÉ HLADINY IMUNOGLOBULINŮ hypergamaglobulinemie

22 HYPERGAMAGLOBULINÉMIE zvýšení hladiny imunoglobulinové frakce séra: polyklonální oligoklonální monoklonální Kryoglobulinémie Amyloidóza

23 Zvýšení hladin dvou a více imunoglobulinových tříd - charakteristický elektroforetický obraz séra - výrazné široké zvýšení v gama oblasti –jaterní onemocnění, zvláště virové a autoimunitní hepatitidy, cirhóza –chronické zánětlivé procesy (např Crohnova choroba, ulcerózní kolitida aj.) –imunopatologické stavy (autoimunita) - Sjogrenův syndrom, SLE, revmatoidní artritida –systémové maligní procesy POLYKLONÁLNÍ HYPERGAMAGLOBULINÉMIE (gamapatie)

24 OLIGOKLONÁLNÍ HYPERGAMAGLOBULINÉMIE (gamapatie) Výrazné odlišitelné zóny (proužky) v oblasti gamaglobulinů při elektroforéze Nejčastější výskyt: –protilátky proti antigenům krevních skupin –virové infekce - protilátky proti povrchovým antigenům –konstantní stimulace vybranými antigeny - autoimunitní choroby, parazitózy –onemocnění centrální nervové soustavy - lokální humorální syntéza imunoglobulinů v likvoru

25 MONOKLONÁLNÍ HYPERGAMAGLOBULINÉMIE (gamapatie) Přítomnost monoklonálního imunoglobulinu (paraproteinu, M-komponenty, M-gradientu) v séru Obsah této frakce je syntetizován jedním klonem myelomových buněk (maligně změněné zralé B-lymfocyty) M-komponenta je tvořena imunoglobulinem jednoho izotypu, stejného typu lehkého řetězce a stejné antigenní specifity Mnohočetný myelom, Waldenstrőmova makrogobulinémie, MGUS aj.

26 NORMÁLNÍ A ABNORMÁLNÍ DIFERENCIACE B -LYMFOCYTŮ TdT Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y POLY- KLONAL. Ab MONO- KLONAL. Ab (PARAPROTEIN) PŘESKUPENÍ NEZRALÝ B-LYMFO NEZRALÝ B-LYMFO ZRALÝ B-LYMFO ZRALÝ B-LYMFO CD 19 BcR PLAZMAT. BUŇKA PLAZMAT. BUŇKA CD 38 CD 56 MALIGNÍ TRANSFORMACE AKUMULACE GENOVÝCH PORUCH Ag PODNĚT, MYELOMOVÁ BUŇKA MYELOMOVÁ BUŇKA Ig GENU

27 MGUS monoklonální gamapatie nejasného významu nízké koncentrace paraproteinu dříve klasifikovány jako benigní paraproteinémie dlouhodobě (roky) se koncentrace paraproteinu významně nemění (nestoupá) žádný nález na skeletu TYPY MONOKLONÁLNÍCH GAMAPATIÍ Mnohočetný myelom (MM) maligní onemocnění plasmocytom lokalizován v kostní dřeni osteolytické léze vysoká koncentrace paraproteinu (i v moči)

28 Makroglobulinémie (Waldenstrőmova) lymfom infiltrující lymfoidní tkáně paraprotein v IgM třídě velmi vysoká koncentrace paraproteinu - ovlivňuje viskozitu séra Nemoc z lehkých řetězců Nemoc z těžkých řetězců TYPY MONOKLONÁLNÍCH GAMAPATIÍ

29 SCREENING elektroforéza séra – detekce přítomnosti paraproteinu (M gradientu) – zóny s vysokou denzitou KVANTIFIKACE denzitometrické měření z elektroforézy relativní podíl paraproteinu z celkového elektroforetického obrazu v % měření celkového proteinu v séru výpočet koncentrace paraproteinu v g/l DIAGNOSTIKA MONOKLONÁLNÍCH GAMAPATIÍ

30 proteiny mají el. Náboj podle náboje se rozdělí v elektrickém poli (albumin, , ,  - frakce ) orientační informace o změnách v kvantitativním zastoupení jednotlivých frakcí možnost denzitometrické kvantifikace A. SCREENING : ELEKTROFORÉZA

31

32 ELEKTROFORÉZA VZORKŮ SÉRA - + LEGENDA: vzorek č. 3: susp. paraprotein vzorek č. 7, 8: susp. paraprotein ostatní vzorky: polyklonální imunoglobuliny (norm. nález)

33 určení typu těžkého (α,γ,μ,ε,δ) a lehkého řetězce (κ,λ) starší metoda kombinace elektroforézy a imunodifúze paraprotein z elektroforeticky rozděleného séra difunduje v gelu proti poly- nebo monospecifickému antiséru a výsledek se hodnotí ze vzhledu precipitační zóny B. TYPIZACE IMUNOELEKTROFORÉZA

34

35 moderní postup sérum je elektroforeticky rozděleno v gelu v několika drahách na povrch gelu je naneseno do každé dráhy jiné monospecifické antisérum (proti IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) imunoglobuliny ze séra tvoří s monospecifickým antisérem imunokomplex (precipitát), který po odmytí nezreagovaných komponent je možno barvit a pozorovat imunofixace – citlivější a jednodušší metoda než imunoelektroforéza IMUNOFIXACE

36

37 - + IMUNOFIXACE VZORKU SÉRA ZDRAVÉ OSOBY LEGENDA: sloupec č. 1: elektroforéza séra další sloupce: imunochemický průkaz jednotlivých těžkých a lehkých řetězců imunoglobulinů, je zřetelná polyklonální produkce

38 - + IMUNOFIXACE VZORKU SÉRA NEMOCNÉHO S PARAPROTEINEM IgM LEGENDA: sloupec č. 1: monoklonální pruh na pozici 6 sloupec č. 4 a 6: imunochemický důkaz přítomnosti paraproteinu IgM

39 - + IMUNOFIXACE VZORKU SÉRA NEMOCNÉHO S PARAPROTEINEM IgG LEGENDA: sloupec č. 1: monoklonální pruh na pozici 6 sloupec č. 2 a 6: imunochemický důkaz přítomnosti paraproteinu IgG INTERPRETACE: susp. mnohočetný myelom IgG

40 - + IMUNOFIXACE VZORKU SÉRA NEMOCNÉHO S PARAPROTEINEM IgG LEGENDA: sloupec č. 1: monoklonální pruh na pozici 4 sloupec č. 2 a 6: imunochemický důkaz přítomnosti paraproteinu IgG INTERPRETACE: paraprotein IgG

41 - + IMUNOFIXACE VZORKU SÉRA NEMOCNÉHO S PARAPROTEINY IgG a IgA LEGENDA: sloupec č. 1: monoklonální pruhy na pozici 4 a 6 sloupec č. 2 a 6: imunochemický důkaz přítomnosti paraproteinu IgG sloupec č. 3 a 6: imunochemický důkaz přítomnosti paraproteinu IgA INTERPRETACE: dva paraproteiny IgG, IgA KOMENTÁŘ: přítomnost dvou klonů myelomových buněk

42 - + IMUNOFIXACE VZORKU SÉRA NEMOCNÉHO S PARAPROTEINEM IgM  LEGENDA: sloupec č. 1: monoklonální pruh na pozici 4 sloupec č. 4 a 5: imunochemický důkaz přítomnosti paraproteinu IgM  INTERPRETACE: susp. Waldenströmova makroglobulinemie


Stáhnout ppt "IMUNOCHEMIE. Vyhledávání nových případů onemocnění Potvrzení diagnózy Monitorování nemocných CÍLE LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google