Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průtoková cytometrie základní princip a klinické využití

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průtoková cytometrie základní princip a klinické využití"— Transkript prezentace:

1 Průtoková cytometrie základní princip a klinické využití
Brzová Petra

2 Průtoková cytometrie (flow cytometry)
Průtoková cytometrie je moderní laboratorní metoda měření a analýza fyzikálních -chemických vlastností buňky během průchodu laserovým paprskem Identifikace různých buněčných typů uvnitř smíšené populace, analýza jednotlivých subpopulací v rámci jedné populace Rychlá, přesná a reprodukovatelná metoda, umožňuje současné měření několika parametrů až na buněk za 1 sekundu

3 Základní komponenty průtokového cytometru:
1. Fluidní systém Flow cell (průtoková komůrka) Sheat fluid(nosná kapalina ) Hydrodynamická fokusace

4 Základní komponenty průtokového cytometru:
2. Optický systém Laserový paprsek Forward scatter (FSC) Side scatter (SSC) emitované fluorescenční signály

5 Imunofenotypizace typizace jednotlivých buněčných populací za využití reakce antigen-protilátka. reakce je vizualizována označením protilátky fluorochromem (FITC,PE,PC5)

6 Základní komponenty průtokového cytometru
3. Počítačový systém (workstation) Výstupem měření jsou pak výsledky v grafické a číselné formě: jednoparametrové histogramy dvouparametrové histogramy zastoupení buněk nesoucí daný antigen v procentech

7 Klinické využití průtokové cytometrie
Imunofenotypizace leukemií a lymfomů DNA analýza Funkční vyšetření leukocytů Stanovení intracelulárního vápníku Diagnostika defektů imunity Cytometrické vyšetření solidních nádorů Diagnostika a monitorování autoimunních chorob Transplantační imunologie

8 Možnosti využití FCM na našem pracovišti
Vyšetření periferní krve: Lymfocytóza (odlišení reaktivní a monoklonální lymfocytózy) Pancytopenie (vyloučení HCL, PNH) Monoklonální gamapathie Akutní leukémie (odlišení AML od ALL) Základní imunologické vyšetření (stanovení početního a procentuálního zastoupení B-ly, T-ly subpopulací, NK-buněk, hodnocení imunoregulačního indexu)

9 Možnosti využití FCM na našem pracovišti
Vyšetření kostní dřeně: Podobné indikace jako vyšetření periferní krve Vyšetření lymfatické uzliny: Ve většině případu umožňuje rychlou diagnostiku případného postižení lymfomem, odlišení od reaktivní lymfatické uzliny či postižení metastatickým karcinomem, vyšetřujeme vždy v kombinaci s cytologickým vyšetřením otisku LU Vyšetření výpotků a likvoru: K vyloučení postižení lymfoproliferativním onemocněním

10 Základní panely vyšetření na našem pracovišti
Základní panel – vyšetření základních lymfocytárních subpopulací: B-lymfocyty T-lymfocyty – helper T-ly a supresorové T-ly NK- buňky Stanovení imunoregulačního indexu (CD4/CD8) Určení zastoupení povrchových imunoglobulinových řetězců kappa/lambda na B-lymfocytech = vyloučení klonálních B-lymfocytů

11 Základní panely vyšetření na našem pracovišti
Panel B-lymfoproliferací Při potvrzení monoklonální B-ly populace nebo vysokém podezření na B-lymfoproliferaci Blíže charakterizuje imunofenotyp klonálních B-lymfocytů Umožňuje bližší zařazení B-lymfoproliferace Panel T-lymfoproliferací Při významné T-lymfocytóze s podezřením na T-lymfoproliferativní onemocnění

12 Základní panely vyšetření na našem pracovišti
Panel akutních leukémií U pacientů s podezřením na AL Rozlíšení základních subtypů AL (ALL, AML) Bližší charakteristika subtypů AL a zařazení dle FAB klasifikace Další panely speciálních vyšetření Mnohočetný myelom B-CLL PNH

13 Výsledkový list FCM

14 Způsob odběru a přepravy materiálu k FCM vyšetření
Vyšetření se provádí denně (mimo So, Ne) Periferní krev – odběr jako KO Kostní dřeň – speciální zkumavka s antikoagulačním roztokem LU – odebrána do gázy navlhčené ve FR Vzorky doručit do laboratoře nejpozděj do 10:00 z důvodu následného zpracování Dostupnost výsledku vyšetření je do 2 hodin Výsledek možno zjistit telefonicky na kl. 428

15 Pracovní postup při imunofenotypizaci průtokovou cytometrií
Stanovení buněčnosti vyšetřované suspenze Pipetování vzorku Značení monoklonální protilátkou Inkubace Lýza erytrocytů Promytí Resuspenze v pufru PBS Analýza (měření)

16 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Průtoková cytometrie základní princip a klinické využití"

Podobné prezentace


Reklamy Google