Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRIMÁRNÍ IMUNODEFICIENCE. Úvod Úvod Primární imunodeficity Primární imunodeficity Diagnostika Diagnostika Jednotliné typy primárních imunodeficitů Jednotliné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRIMÁRNÍ IMUNODEFICIENCE. Úvod Úvod Primární imunodeficity Primární imunodeficity Diagnostika Diagnostika Jednotliné typy primárních imunodeficitů Jednotliné."— Transkript prezentace:

1 PRIMÁRNÍ IMUNODEFICIENCE

2 Úvod Úvod Primární imunodeficity Primární imunodeficity Diagnostika Diagnostika Jednotliné typy primárních imunodeficitů Jednotliné typy primárních imunodeficitů

3 ÚVOD Jako imunodeficity se označují stavy, které jsou charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Jako imunodeficity se označují stavy, které jsou charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Podle příčiny vzniku Podle příčiny vzniku Primární – vrozené poruchy genů, které kódují proteiny důležité pro funkci imunitního systému, jsou vzácné Primární – vrozené poruchy genů, které kódují proteiny důležité pro funkci imunitního systému, jsou vzácné Sekundární – získané během života, velmi časté Sekundární – získané během života, velmi časté

4 PRIMÁRNÍ IMUNODEFICITY Vázané na X chromozóm – chlapci častěji než dívky Vázané na X chromozóm – chlapci častěji než dívky Autozomálně recesivní Autozomálně recesivní Autozomálně dominantní – vzácně, hereditární angioedém Autozomálně dominantní – vzácně, hereditární angioedém_____________________________________ Experimentální studium na zvířatech -spontánní mutace -zásah do genomu – genový „knock-out“, imbrední kmeny _______________________________________ Evropská skupina pro imunodeficience http://www.esid.org V ČR registr v Brně – prof. Licman

5 Rozdělení primárních imunodeficitů podle toho, k jakému důsledku, pro imunitní systém, porucha vede: Rozdělení primárních imunodeficitů podle toho, k jakému důsledku, pro imunitní systém, porucha vede: Humorální imunodeficience, 70% Humorální imunodeficience, 70% Buněčné a kombinované imunodeficience, 15-20% Buněčné a kombinované imunodeficience, 15-20% Poruchy fagocytózy, 10% Poruchy fagocytózy, 10% Poruchy komplementového systému, 1-2% Poruchy komplementového systému, 1-2% Syndrom se zvýšenou lomivostí chromozómů Syndrom se zvýšenou lomivostí chromozómů Defekty v apoptóze lymfocytů Defekty v apoptóze lymfocytů

6 DIAGNOSTIKA Vychází z údajů Vychází z údajů Rodinné anamnézy Rodinné anamnézy Osobní anamnézy Osobní anamnézy Klinického vyštření Klinického vyštření Laboratorního vyšetření Laboratorního vyšetření

7 Rodinná anamnéza, zjišťuje se Rodinná anamnéza, zjišťuje se Předčasná úmrtí v rodině Předčasná úmrtí v rodině Pohlaví postižených osob – X-vázané onemocnění Pohlaví postižených osob – X-vázané onemocnění Příbuzenské sňatky – autosomálně recesivní onemocnění Příbuzenské sňatky – autosomálně recesivní onemocnění Postižení více členů rodiny- autosomálně dominantní onemocnění Postižení více členů rodiny- autosomálně dominantní onemocnění

8 Osobní anamnéza Osobní anamnéza Náchylnost k infekcím, autoimunity, alergie, lymfoproliferace, nádorová onemocnění Náchylnost k infekcím, autoimunity, alergie, lymfoproliferace, nádorová onemocnění Pokud deficit kompenzován, nemusí se klinicky projevit (…poruchy přirozených bariér) Pokud deficit kompenzován, nemusí se klinicky projevit (…poruchy přirozených bariér) Věk, kdy se porucha objeví Věk, kdy se porucha objeví Kombinivané poruchy – záhy po narození Kombinivané poruchy – záhy po narození Protilátkové poruchy – po 6.měsíci Protilátkové poruchy – po 6.měsíci Poruchy fagocytózy a C – v dětství Poruchy fagocytózy a C – v dětství

9 Klinické příznaky Klinické příznaky První příznaky: neprospívání, růstová retardace, otitidy, bronchitidy, pneumonie, pyodermie, exémy, průjmy, soor, abscesy První příznaky: neprospívání, růstová retardace, otitidy, bronchitidy, pneumonie, pyodermie, exémy, průjmy, soor, abscesy Odpovídající léčba ATB - přesto progrese a komplikace Odpovídající léčba ATB - přesto progrese a komplikace

10 Laboratorní diagnostika Laboratorní diagnostika Základní vyšetření – krevní obraz Základní vyšetření – krevní obraz Neutropenie-agranulocytóza, anemie – vrozené poruchy myeloidní řady Neutropenie-agranulocytóza, anemie – vrozené poruchy myeloidní řady Počty trombocytů – Wiskottův-Aldrichův sy Počty trombocytů – Wiskottův-Aldrichův sy Eosinofilie –těžký kombinovaný imunodeficit Eosinofilie –těžký kombinovaný imunodeficit Základní imunologické vyšetření Základní imunologické vyšetření Koncentace imunoglobulinů, komplementu Koncentace imunoglobulinů, komplementu Počty B-ly a jejich reakce na mitogeny, tvorba specifických Ab po očkování Počty B-ly a jejich reakce na mitogeny, tvorba specifických Ab po očkování

11 Základní imunologickí vyšetření Základní imunologickí vyšetření Průkaz autoAb – proti krevním elementům Průkaz autoAb – proti krevním elementům Vyšetření buněčné imunity – T-ly CD4, CD8, NK, fagocytóza, oxidační vzplanutí, cidní testy Vyšetření buněčné imunity – T-ly CD4, CD8, NK, fagocytóza, oxidační vzplanutí, cidní testy Specializovaná vyšetření – molekulárně genetická, průkaz mutace na chromozómech Specializovaná vyšetření – molekulárně genetická, průkaz mutace na chromozómech

12 HUMORÁLNÍ IMUNODEFICIENCE Brutonova agamaglobulinémie Brutonova agamaglobulinémie Selektivní deficit IgA Selektivní deficit IgA Selektivní deficit podtříd IgG Selektivní deficit podtříd IgG Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství CVID CVID Syndtom hyper IgM Syndtom hyper IgM Syndrom hyper IgE Syndrom hyper IgE Syndrom hyper IgD Syndrom hyper IgD

13 BRUTONOVA AGAMAGLOBULINÉMIE BRUTONOVA AGAMAGLOBULINÉMIE První popsaná vrozená imunodeficience – 1952, pediatr O.Bruton První popsaná vrozená imunodeficience – 1952, pediatr O.Bruton Vyzrávání B-ly v KD…Brutonova tyrozinová kináza (Btk) => mutace…zastaven vývoj B-ly v KD, pouze prekurzory Vyzrávání B-ly v KD…Brutonova tyrozinová kináza (Btk) => mutace…zastaven vývoj B-ly v KD, pouze prekurzory v PK nejsou B-ly, netvoří se Ab v PK nejsou B-ly, netvoří se Ab Pacienti náchylní k infekcím (zvl. opouzdřené mikroorganismy) Pacienti náchylní k infekcím (zvl. opouzdřené mikroorganismy) Mutace X-chr…chlapci, v rodině <2% B-ly v PK Mutace X-chr…chlapci, v rodině <2% B-ly v PK Výskyt 1: 50 000 – 100 000 Výskyt 1: 50 000 – 100 000 Projevy po 6.měsíci Projevy po 6.měsíci Substituce IgG Substituce IgG

14 SELEKTIVNÍ DEFICIT IgA SELEKTIVNÍ DEFICIT IgA Nejčastěji se vyskytující, Evropa 1: 500-700 (Japonsko 1: 18 000) Nejčastěji se vyskytující, Evropa 1: 500-700 (Japonsko 1: 18 000) Hladina IgA max. 0,05 g/l, chybí sIgA Hladina IgA max. 0,05 g/l, chybí sIgA Příčina poruchy…HLA III.tř. Příčina poruchy…HLA III.tř. Defekt na úrovni kmenových buněk – přenos transplantací KD Defekt na úrovni kmenových buněk – přenos transplantací KD Částečná náhrada sIgA – sIgM, sIgG (dolní dých. cesty) Částečná náhrada sIgA – sIgM, sIgG (dolní dých. cesty) Paceinti – autoimunity (celiakie), alergie (inhalační), nádorová onemocnění Paceinti – autoimunity (celiakie), alergie (inhalační), nádorová onemocnění Nelze použít substituce – slizniční preparát IgA není k dispozici, intravenózní Ig (stopy IgA)…anafylaktický šok Nelze použít substituce – slizniční preparát IgA není k dispozici, intravenózní Ig (stopy IgA)…anafylaktický šok

15 SELEKTIVNÍ DEFICITY PODTŘÍD IgG SELEKTIVNÍ DEFICITY PODTŘÍD IgG Samostatné deficity IgG1 – IgG4 (IgG1 vzácně) Samostatné deficity IgG1 – IgG4 (IgG1 vzácně) V kombinaci s deficitem IgA (IgG2, IgG4) V kombinaci s deficitem IgA (IgG2, IgG4) PŘECHODNÁ HYPOGAMAGLOBULINÉMIE V DĚTSTVÍ PŘECHODNÁ HYPOGAMAGLOBULINÉMIE V DĚTSTVÍ u kojenců u kojenců Opožděný nástup tvorby Ig Opožděný nástup tvorby Ig Normální počet B-ly Normální počet B-ly Spontánní úprava Spontánní úprava CVID - později CVID - později

16 SYNDROM HYPERIMUNOGLOBULINÉMIE IgM SYNDROM HYPERIMUNOGLOBULINÉMIE IgM Vzácné onemocnění, popsané r. 1960 Vzácné onemocnění, popsané r. 1960 Vazba na X-chromosom Vazba na X-chromosom Defektní exprese ligandu pro CD40 (CD40L) Defektní exprese ligandu pro CD40 (CD40L) CD40 + CD40L…spolupráce T + B-ly při izotypovém přesmyku IgM na Ig ostatních tříd CD40 + CD40L…spolupráce T + B-ly při izotypovém přesmyku IgM na Ig ostatních tříd v PK vysoké koncentace IgM, ostatní Ig chybí v PK vysoké koncentace IgM, ostatní Ig chybí Infekce, autoimunita proti krevním elementům (autoimunitní neutropenie) Infekce, autoimunita proti krevním elementům (autoimunitní neutropenie)

17 SYNDROM HYPERIMUNOGLOBULINÉMIE IgE SYNDROM HYPERIMUNOGLOBULINÉMIE IgE Jobův syndrom Jobův syndrom Různý genetický původ Různý genetický původ Hluboké kožní abscesy, chronický exém Hluboké kožní abscesy, chronický exém Infekce S.aureus, Cand. Albicans Infekce S.aureus, Cand. Albicans Vysoká hladina IgE (až 10 000 UI/ml), eosinofilie Vysoká hladina IgE (až 10 000 UI/ml), eosinofilie SYNDROM HYPERIMUNOGLOBULINÉMIE IgD SYNDROM HYPERIMUNOGLOBULINÉMIE IgD Periodická horečka dánského typu Periodická horečka dánského typu Opakované horečky, trvají 3-6 dní, zvětšené uzliny, bolesti břicha Opakované horečky, trvají 3-6 dní, zvětšené uzliny, bolesti břicha Zvýšená sedimentace, CRP, IL-6, IgD, IgA Zvýšená sedimentace, CRP, IL-6, IgD, IgA Mechanismus vzniku neobjasněn Mechanismus vzniku neobjasněn

18 BUNĚČNÉ A KOMBINOVANÉ IMUNODEFICIENCE Dvě základní skupiny Dvě základní skupiny Těžké kombinované imunodeficity, SCID (Severe Combined Immunodeficiency) Těžké kombinované imunodeficity, SCID (Severe Combined Immunodeficiency) X-SCID X-SCID Porucha ADA Porucha ADA SCID T- B- SCID T- B- SCID T- B+ SCID T- B+ Di Georgův syndrom Di Georgův syndrom Funkční poruchy T-ly, CID (Combined Immunodeficiency) Funkční poruchy T-ly, CID (Combined Immunodeficiency) Poruchy v Ag prezentaci Poruchy v Ag prezentaci Aktivační poruchy T-ly Aktivační poruchy T-ly

19 SCID SCID Heterogenní skupina, různé příčiny Heterogenní skupina, různé příčiny Nejzávažnější formy imunodeficitů Nejzávažnější formy imunodeficitů Hoši i dívky mladší 2 let Hoši i dívky mladší 2 let Postiženy T i B-ly Postiženy T i B-ly Infekce i oportunními mikroorganismy, očkování živými vakcínami – vážné onemocnění Infekce i oportunními mikroorganismy, očkování živými vakcínami – vážné onemocnění Není vyvinut thymus a sekundární lymf. orgány jen slabě Není vyvinut thymus a sekundární lymf. orgány jen slabě v PK méně než 20% T-ly v PK méně než 20% T-ly Bez léčby (transplantace KD) děti umírají do 1 roku Bez léčby (transplantace KD) děti umírají do 1 roku Výskyt 1: 50 000-100 000 porodů Výskyt 1: 50 000-100 000 porodů

20 SCID SCID X-SCID – SCID vázaný na X-chr., polovina všech případů SCID X-SCID – SCID vázaný na X-chr., polovina všech případů SCID Pacienti chlapci, nemají T-ly a NK, počet B-ly normální, nejsou ale schopny produkovat Ab Pacienti chlapci, nemají T-ly a NK, počet B-ly normální, nejsou ale schopny produkovat Ab Mutace v genu pro IL-2 ( u 2/3 nemocných) Mutace v genu pro IL-2 ( u 2/3 nemocných) Porucha adenosindeaminázy (ADA) Porucha adenosindeaminázy (ADA) Deficit ADA…akumulace toxických produktů metabolismu purinů v lymfocytech …těžká lymfopenie Deficit ADA…akumulace toxických produktů metabolismu purinů v lymfocytech …těžká lymfopenie Autosomálně recesivní Autosomálně recesivní

21 SCID SCID SCID T- B- SCID T- B- Chybí T i B-ly, většina buněk NK Chybí T i B-ly, většina buněk NK Porucha v rekombinaci TcR a BcR Porucha v rekombinaci TcR a BcR SCID T- B+ SCID T- B+ Chybí T-ly, všechny buňky v PK jsou B-ly Chybí T-ly, všechny buňky v PK jsou B-ly 60% všech SCID 60% všech SCID Většinou vazba na X-chr. Většinou vazba na X-chr.

22 SCID SCID Di Georgův syndom (CATCH 22) Di Georgův syndom (CATCH 22) Defekt v embryonálním vývoji 3. a 4. žaberní štěrbiny, což vede: Defekt v embryonálním vývoji 3. a 4. žaberní štěrbiny, což vede: Absence nebo výrazná redukce thymu Absence nebo výrazná redukce thymu Absence příštítných tělísek Absence příštítných tělísek Srdeční vady Srdeční vady Malformace obličeje Malformace obličeje Mutace na 22.chromozómu Mutace na 22.chromozómu Hoši i dívky, poměrně častý – 1: 4000 Hoši i dívky, poměrně častý – 1: 4000 Projevy hned po narození – srdeční vada, křeče (nedostatek Ca), mentální retardace Projevy hned po narození – srdeční vada, křeče (nedostatek Ca), mentální retardace U většiny pacientů nejsou projevy imunodeficience tak vážné, jak by se čekalo při absenci thymu – T-ly se vyvíjejí i mimo thymus a jejich počty se časem i normalizují U většiny pacientů nejsou projevy imunodeficience tak vážné, jak by se čekalo při absenci thymu – T-ly se vyvíjejí i mimo thymus a jejich počty se časem i normalizují autoimunita autoimunita

23 CID – kombinované defekty imunity, funkční poruchy T-ly CID – kombinované defekty imunity, funkční poruchy T-ly Heterogenní skupina onemocnění Heterogenní skupina onemocnění Normální nebo mírně snížené počty T-ly Normální nebo mírně snížené počty T-ly Funkční poruchy T-ly Funkční poruchy T-ly Klinické projevy nastupují později než u SCID Klinické projevy nastupují později než u SCID Dva typy onemocnění Dva typy onemocnění Poruchy v antigenní prezentaci Poruchy v antigenní prezentaci Aktivační poruchy T-ly Aktivační poruchy T-ly

24 CID CID Poruchy v antigenní prezentaci Poruchy v antigenní prezentaci Defektní exprese molekul: Defektní exprese molekul: HLA I.tř. – deficit a dysfunkce T-ly CD8+ HLA I.tř. – deficit a dysfunkce T-ly CD8+ HLA II.tř.- deficit a dysfunkce T-ly CD4+, častější, provázen poruchou tvorby Ab HLA II.tř.- deficit a dysfunkce T-ly CD4+, častější, provázen poruchou tvorby Ab „syndrom holých lymfocytů“ „syndrom holých lymfocytů“ Paceintům chybí CD4+, velmi málo CD8+, klinické projevy podobné SCID Paceintům chybí CD4+, velmi málo CD8+, klinické projevy podobné SCID Porucha transkripčních faktorů, které regulují expresi mol HLA (porucha tedy není v genech pro HLA) Porucha transkripčních faktorů, které regulují expresi mol HLA (porucha tedy není v genech pro HLA)

25 CID CID Aktivační poruchy T-ly Aktivační poruchy T-ly Poruchy molekul, které jsou zodpovědné za aktivaci T-ly: defekty řetězců mol. CD3, defekty řetězců receptoru pro IL-2… Poruchy molekul, které jsou zodpovědné za aktivaci T-ly: defekty řetězců mol. CD3, defekty řetězců receptoru pro IL-2… Syndrom hyper IgM – defktní exprese CD40L Syndrom hyper IgM – defktní exprese CD40L Wiskotův-Aldrichův sy – trombocytopenie, krvácení Wiskotův-Aldrichův sy – trombocytopenie, krvácení Chédiakův-Higashiho sy – defekt Tc a NK (složení enzymů sekrečních lysozómů), částečný albinismus Chédiakův-Higashiho sy – defekt Tc a NK (složení enzymů sekrečních lysozómů), částečný albinismus Omennův sy – infiltrace kůže a sliznic Th2, IL-4, IL-5 Omennův sy – infiltrace kůže a sliznic Th2, IL-4, IL-5

26 PORUCHY FAGOCYTÓZY Projevují se opakovanými, těžko zvladatelnými infekcemi: stafylokoky, enterobakterie, C.albicans, mykobakterie Projevují se opakovanými, těžko zvladatelnými infekcemi: stafylokoky, enterobakterie, C.albicans, mykobakterie Způsobeny Způsobeny Poruchy v počtu NEU Poruchy v počtu NEU Poruchy funkce fagocytujících buněk Poruchy funkce fagocytujících buněk

27 Poruchy v počtu neutrofilů Poruchy v počtu neutrofilů Difusní záněty kůže a sliznic…sepse Difusní záněty kůže a sliznic…sepse Kostmannův sy – vrozená agranulocytóza Kostmannův sy – vrozená agranulocytóza Retikulární dysgeneze – vzácné, postižení už kmenové buňky - blokován vývoj myeloidní řady ( i lymfocytů), SCID Retikulární dysgeneze – vzácné, postižení už kmenové buňky - blokován vývoj myeloidní řady ( i lymfocytů), SCID

28 Poruchy funkce fagocytujících buněk Poruchy funkce fagocytujících buněk Spíše hnisavé, lokalizované záněty Spíše hnisavé, lokalizované záněty Chronická granulomatózní choroba Chronická granulomatózní choroba Defekt v systému NADPH-oxidázy Defekt v systému NADPH-oxidázy Většinou X-chromozóm Většinou X-chromozóm Postihuje neutrofily, monocyty, makrofágy Postihuje neutrofily, monocyty, makrofágy Snížená baktericidní schopnost a rozkládání pohlceného materiálu – tvorba granulomů Snížená baktericidní schopnost a rozkládání pohlceného materiálu – tvorba granulomů LAD I syndrom (Leukocyte Adhesion Deficiency) LAD I syndrom (Leukocyte Adhesion Deficiency) Defektní exprese β2 podjednotky intrgrinů Defektní exprese β2 podjednotky intrgrinů Ztráta adhesivity neutrofilů k endoteliím Ztráta adhesivity neutrofilů k endoteliím Vysoký počet Neu v PK, nedostatek v místě zánětu Vysoký počet Neu v PK, nedostatek v místě zánětu

29 PORUCHY KOMPLEMENTU Popsány poruchy všech složek komplementu, včetně některých inhibitorů a receptorů. Tyto poruchy jsou velmi vzácné. Popsány poruchy všech složek komplementu, včetně některých inhibitorů a receptorů. Tyto poruchy jsou velmi vzácné. Poruchy C1, C2, C3, C4 Poruchy C1, C2, C3, C4 Účastní se opsonizace a odstraňování imunokomplexů Účastní se opsonizace a odstraňování imunokomplexů Imunokomplexové choroby (podobné SLE) s hnisavými infekcemi Imunokomplexové choroby (podobné SLE) s hnisavými infekcemi________________________________________________ Poruchy C3, alternativních složek, C6 – C9 mohou být zcela bez příznaků Poruchy C3, alternativních složek, C6 – C9 mohou být zcela bez příznaků

30 Porucha C1 inhibitoru Porucha C1 inhibitoru Klinicky závažná Klinicky závažná Nekontrolovaná aktivace C-systému, způsobuje otoky Nekontrolovaná aktivace C-systému, způsobuje otoky Trávicího traktu – bolesti břicha, průjmy Trávicího traktu – bolesti břicha, průjmy Dýchacího traktu – nebezpečí zadušení Dýchacího traktu – nebezpečí zadušení Kůže – bledý otok Kůže – bledý otok Autosomálně dominantntí – hereditární angioedém Autosomálně dominantntí – hereditární angioedém Silný pokles C4 Silný pokles C4 Porucha C1 INH Porucha C1 INH Kvantitativní Kvantitativní Funkční Funkční

31 Paroxysmální noční hemoglobinurie Paroxysmální noční hemoglobinurie Defekt v expresi povrchových gykoproteinů krevních buněk (CD55, CD59) Defekt v expresi povrchových gykoproteinů krevních buněk (CD55, CD59) Ery citlivé k poškození vlastním komplementem Ery citlivé k poškození vlastním komplementem Deficience lektinu vázajícího manózu (MBL) Deficience lektinu vázajícího manózu (MBL) Projevy pouze u dětí, u dospělých deficit kompenzován Projevy pouze u dětí, u dospělých deficit kompenzován Bakteriální a plísňové infekce Bakteriální a plísňové infekce

32 SYNDROM SE ZVÝŠENOU LOMIVOSTÍ CHROMOZÓMŮ Kombinace imunodeficience a neurologických příznaků Kombinace imunodeficience a neurologických příznaků Zvýšení spontánní lomivost chromozómů, bez schopnosti následné reparace zlomů Zvýšení spontánní lomivost chromozómů, bez schopnosti následné reparace zlomů Zvýšená citlivost k radiaci Zvýšená citlivost k radiaci Poruchy reprodukce Poruchy reprodukce Mutace v genech regulujících průběh buněčného cyklu dělení Mutace v genech regulujících průběh buněčného cyklu dělení

33 Ataxia teleangiectasia - postižen Ataxia teleangiectasia - postižen mozeček - ataxie mozeček - ataxie Malé cévy – angiektázie Malé cévy – angiektázie Typický deficit IgA, IgE Typický deficit IgA, IgE Absence nebo porucha thymu – nízký počet T-ly CD4+, vysoký počet T-ly γδ Absence nebo porucha thymu – nízký počet T-ly CD4+, vysoký počet T-ly γδ Poprvé popsána českými lékaři r. 1926 (Syllaba, Hennoch) Poprvé popsána českými lékaři r. 1926 (Syllaba, Hennoch)

34 DEFEKTY V APOPTÓZE LYMFOCYTŮ Autoimunitní lymfoproliferativní syndrom (ALPS) Autoimunitní lymfoproliferativní syndrom (ALPS) Kombinace projevů: Kombinace projevů: Autoimunita – hemolytická anémie, trombocytopénie Autoimunita – hemolytická anémie, trombocytopénie Benigní lymfoproliferace – infiltrace lymf. orgánů T-ly CD4- CD8- Benigní lymfoproliferace – infiltrace lymf. orgánů T-ly CD4- CD8- Splenomegalie, uzlinový syndrom, Hodgkinova choroba Splenomegalie, uzlinový syndrom, Hodgkinova choroba Defekt v receptoru Fas (jeho stimulace vede k apoptóze) Defekt v receptoru Fas (jeho stimulace vede k apoptóze) autoAb proti krevním elementům, fosfolipidům autoAb proti krevním elementům, fosfolipidům


Stáhnout ppt "PRIMÁRNÍ IMUNODEFICIENCE. Úvod Úvod Primární imunodeficity Primární imunodeficity Diagnostika Diagnostika Jednotliné typy primárních imunodeficitů Jednotliné."

Podobné prezentace


Reklamy Google