Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEKUNDÁRNÍ IMUNODEFICIENCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEKUNDÁRNÍ IMUNODEFICIENCE"— Transkript prezentace:

1 SEKUNDÁRNÍ IMUNODEFICIENCE

2 SEKUNDÁRNÍ IMUNODEFICIENCE
Protilátkové Buněčné Kombinované Fagocytární Komplementu _______________________________ V chirurgických oborech Stres Věk

3 Sekundární imunodeficience
Medicínsky významnější problém než primární – je jich řádově více Zasahují prakticky do všech medicínských oborů V rozvojových zemích – příčina: Podvýživa AIDS

4 Příčiny sekundární imunodeficience v našich podmínkách:
Metabolické choroby Imunosupresivní + cytostatická léčba Poruchy výživy Alkoholismus Věk Závažná poranění Virové infekce Expozice chemikáliím Chronický stres ______________________________________ Poruchy přirozených bariér

5 Rozdělení sekundárních imunodeficitů, podobně jako primární:
Imunodeficity protilátkové Imunodeficity buněčné Imunodeficity kombinované Imunodeficity fagocytární Imunodeficity komplementové

6 SEKUNDÁRNÍ PROTILÁTKOVÉ IMUNODEFICITY
DEICITY ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU Ig Postižení ledvin – únik bílkovin do moči Ig procházejí glomerulární membránou Největší ztráty IgG Zažívací trakt Dlouhodobé průjmy Chronické střevní záněty Sklerodermie Obnaženým kožním krytem, krvácení

7 DEFICITY ZPŮSOBENÉ PORUCHOU SYNTÉZY Ig
Malignity B-ly Chronická lymfatická leukémie, lymfom Myelom – Ig monoklonálního typu, snížená specifická Ab reakce na Ag podnět Léčiva Obsahující zlato (léčba RA), antiepileptika, antimalarika, kortikoidy… _________________________________________ Porucha tvorby Ig všech tříd, někdy pouze selektivní deficit IgA

8 SEKUNDÁRNÍ BUNĚČNÉ IMUNODEFICITY
V průběhu a po prodělaných virových infekcích Bakteriální infekce ___________________________________ HIV – později EBV – Epstein-Barrové virus Infikuje téměř každého – asymptomaticky, u dospívajících: infekční mononukleóza Selhání imunitních mechanismů – lymfoproliferace, Hodgkinova choroba, nazofaryngeální karcinom, autoimunity

9 EBV Akutní infekce Aktivace NK
Klonální expanze EBV specifických T-ly CD8+ (cytotoxické), aktivované CD3+HLADR+…imunosuprese (málo CD4+) Branou vstupu CD21 na B-ly (silný pokles B-ly na 2%) ______________________________________ Chlapci s defektem Btk nejsou infikováni EBV

10 Virus splaniček Přechodná imunodeficience, infekce oportunními mikroorganismy Receptor pro vstup: CD46 (regulační komplementový receptor) Normální průběh: infikovaná malá populace ly, která s výsevem vymizí Těžší forma: infikované ly zůstávají v PK leukopenie – nižší počty CD4+,CD8+, CD19+, monocytů, NEU Na neinfikovaných buňkách Fas – indukce apoptózy Snížená tvorba IL-12

11 Virus chřipky Pandemie po 1.svět. válce, 20 mil. Lidí
Těžší průběh – již existující imunodeficience Poškození sliznic – superinfekce Masivní indukce apoptózy lymfocytů – příčina sekundární imunodeficience

12 Borrelia burgdorferi „novodobá“ bakteriální infekce
70.léta 20. stol., Lyme, USA – artritida ….erythrema chronicum migrans 1982 – entomolog Willi Burgdorfer – spirochéta v klíšťatech Borrelióza – v 80% imunodeficit, únavový syndrom Akutní stádium – karditida, neurologické postižení, bolesti svalů Chronické stádium – v 10% , artritida, neurologické a kožní příznaky

13 Silná reakce proti B.b. – borreliový lipoprotein (Osp)
Klinické příznaky – způsobeny aktivací imunitního systému, snahou o eliminaci infekce B.b. se účinně brání Obalí se hostitelovými proteiny Mění povrchové Ag Silná reakce proti B.b. – borreliový lipoprotein (Osp) aktivuje mono + makrofágy CD14…produkce zánětlivých cytokinů (IL-1, IL-6, TNF) Zvýšená exprese adhezivních mol. na endoteliích, průnik B.b. do tkání, vč.CNS Infekce má autoimunitní charakter – řada autoAb: RF, antifosfolipidové Ab… U pacientů se SLE – falešně + Ab proti boreliím

14 SEKUNDÁRNÍ KOMBINOVANÉ IMUNODEFICITY
Obraz kombinovaného imunodeficitu – u pacientů s celkovými metabolickými chorobami: Chronická renální insuficience Jaterní dysfunkce Diabetes mellitus Malnutrice a hypovitaminózy

15 Chronická renální insuficience – opakované infekce stafylokoky, virózy, TBC, v ČR 4 000 lidí
Dialýza – postižení všech složek imunitního systému Poruchy fagocytózy – NEU se aktivují na dialyzační membráně zvýšená exprese CD11b/CD18 (integriny) – endoltelie, v PK neutropenie uvolňování kyslíkových radikálů

16 Monocyty, makrofágy – aktivace jako NEU + porucha prezentace Ag
Komplement – aktivace klasické i alternativní cesty na dialyzační membráně, další aktivace NEU T-ly – snížená proliferační aktivita na Ag Protilátky – nedostatečná tvorba, zvl. v případech, kdy je potřebná spolupráce T a B-ly

17 Jaterní dysfunkce – játra – významná součást imunitního systému:
Monocyto-makrofágový systém (Kupferovy buňky) Místo syntézy proteinů akutní fáze a komplementu Příčiny poškození jater: infekční hepatitidy, autoimunitní hepatitidy, alkohol, toxické látky Projevy imunodefcitu – v okamžiku, kdy vázne proteosyntéza Snížení C3, C4 Zvýšení IgG, IgA (cirhóza)

18 Diabetes mellitus Buňky celého těla trpí nedostatkem nitrobuněčné energie v důsledku nedostatečného přísunu glukózy Diabetes I.typu – celkové příznaky Diabetes II.typu – projevy sekundární imunodeficience: nehojící se hnisavé rány, nekrotizující záněty kůže… Postižení zvl. buněčné složky imunitního systému

19 Malnutrice a hypovitaminózy
Nejčastější příčina imunodeficitu v celosvětovém měřítku Afrika: malárie, chronické průjmy V našich podmínkách: Porucha trávicího traktu Alkoholici Přísná redukční nebo vegetariánská dieta, mentální anorexie

20 SEKUNDÁRNÍ FAGOCYTÁRNÍ PORUCHY
Projevují se: Porucha počtu NEU – způsobená dřeňovým útlumem, autoAb Porucha funkce NEU – způsobená autoAb

21 autoAb proti NEU Způsobují jak poruchy počtu tak poruchy funkce NEU
Namířeny proti různým Ag na povrchu NEU, vazba = opsonizace NEU: Destrukce buňky ADCC Fagocytóza makrofágy Aktivací komplementu Funkční projevy Stimulace NEU – oxidační vzplanutí, degranulace Inhibice – mikrobicidní aktivita Výskyt autoAb proti NEU Autoimunitní idiopatická neutropenie Systémové autoimunitní onemocnění (SLE, RA, Sjögrenův sy..) Důsledek virózy (CMV, HIV..)

22 Splenektomie Poúrazová, léčebná (trombocytopénie), ročně v ČR 300x
Slezina – důležitá funkce v rámci monocyto-makrofágového systému Opouzdřené bakterie zde fagocytovány a usmrcovány i bez přítomnosti opsoninů

23 SEKUNDÁRNÍ PORUCHY KOMPLEMENTU
Vyčerpání komplementu – zvýšená spotřeba při imunokomplexových chorobách, sepse Porucha syntézy C – jaterní onemocnění Hereditární angioedém – hladina C4 koreluje s průběhem onemocnění

24 IMUNODEFICIENCE V CHIRURGICKÝCH OBORECH
Poranění nebo chirurgický zákrok vyvolá metabolickou a zánětlivou reakci Zánětlivá reakce – lokální, namířena na Reaparaci poranění Obranu proti pronikajícím mikroorganismům Lokální reakce zahajuje zároveň reakci systémovou – imunosupresivní Pokud lokální reakce přetrvává – suprese může vyústit až v SIRS Stupeň imunodeficience závisí na Věku Nutričním stavu Přidružených chorobách

25 IMUNITNÍ SYSTÉ A STRES Interakce mezi imunitním, nervovým a endokrinním systémem ovlivňují odolnost jedince a průběh onemocnění infekce Zánětlivá onemocnění Malignity Stres Psychický Fyzické podněty Infekční onemocnění Fyzikální podněty Nevyváženost příjmu potravy

26 Akutní stres – imunostimulační, zvýšená exprese adhezivních molekul
Komunikace mezi systémy – prostřednictvím solubilních molekul (cytokiny, neurotransmitery, hormony) – receptory napříč systémy Akutní stres – imunostimulační, zvýšená exprese adhezivních molekul Chronický stres – imunosupresivní, poškozující účinky Úzkost, depresivní stavy – zvýšená produkce kortikoidů, porušená rovnováha Th1 x Th2, imunopatologické důsledky Atopie Autoimunita Opakované infekce

27 IMUNITNÍ SYSTÉM A VĚK Stárnutí – fyziologický proces – projevy i v imunitním systému Osoby nad 65 let Náchylnější i infekcím s nestandardním průběhem Větší výskyt autoAb Monoklonální gamapatie, chronické leukémie Důvody Snížená fagocytární aktivita Snížená aktivita NK Snížená aktivita thymu, zhoršené přeskupování řetězců TcR Snížená tvorba specifických protilátek


Stáhnout ppt "SEKUNDÁRNÍ IMUNODEFICIENCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google