Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AIDS, CVID.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AIDS, CVID."— Transkript prezentace:

1 AIDS, CVID

2 AIDS Acquired ImmunoDeficiency Syndrom
______________________________________ Chemokiny – malé molekuly s chemotaktickou aktivitou (Cytokiny : IL-8 a příbuzné molekuly) Prozánětlivé Produkovány všemi jadernými buňkami Dělení podle struktury C-C : regulují migraci makrofágů, T a B-ly C-X-C : regulují migraci NEU Receprory na leukocytech (CCR)

3 Infekce virem HIV (Human Immunodeficiency Virus)
Ohrožuje světovou lidskou populaci Původce syndromu získané imunitní nedostatečnosti AIDS Od 1.poloviny 80.let infikováno cca 56 mil. lidí, 20 mil. lidí již zemřelo Výzkum HIV a AIDS…pokrok v imunologii v 90.letech

4 1981 – první informace o projevech imunitní nedostatečnosti, homosexuálové, později hemofilici
Epidemiologické analýzy…infekční onemocnění 1983 – charakterizován virus 1985 – rutinní testování dárců krve Konec 80. let – první léčiva

5 Struktura HIV Retrovirus – jednovláknová RNA, přepis do DNA pomocí reverzní transkriptázy Kapsida (CA) Tvořena dřeňovými proteiny (p24, p17) Uvnitř dvě vlákna RNA – RNA je asociována s nukleokapsidovým proteinem (p9) Zralý virus obsahuje Reverzní transkriptázu (p66, p51) Virovou integrázu (p32) Obalové glykoproteiny (gp120, gp41) Obal – lipidická membrána

6 Vstup viru do buňky Virus infikuje
T-ly, makrofágy, DC, buňky CNS B-ly… prostřednictvím FcR nebo receptoru pro komplement Receptory pro vstup viru do T-ly a makrofágů Hlavní receptor - CD4 Koreceptor – receptor pro chemokiny (CCR-5) Delece v genu pro CCR – způsobuje odolnost proti infekci (1% bílé populace, homozygot) Chemokinové receptory – průnik viru do buněk CNS

7 Interakce mezi buňkou a HIV
Pro vstup viru do buňky – klíčová interakce gp120 + CD4, CCR Nezbytná pro fúzi viru s membránou hostitelské buňky Po vstupu do buňky Odstranění virových obalů Přepis RNA do DNA Integrace virové DNA do genomu buňky

8 Průběh onemocnění Akutní fáze Asymptomatická fáze Symptomatická fáze
Konečná fáze

9 AKUTNÍ FÁZE Jako chřipka nebo bez příznaků Mnoho virů v krvi
Imunitní reakce buněčná i protilátková Přechodné snížení počtu T-ly CD4+…návrat na původní hodnotu Objevují se antiHIV-Ab, HIVspec.T-ly CD8+(Tc)

10 ASYMPTOMATICKÁ FÁZE Relativní antivirová imunita, několik měsíců až let Rovnováha mezi obnovou imunitních buněk a virovou replikací Infikované T-lyCD4+ hynou Cytopatický účinek viru Destrukce Tc buňkami Nahrazovány novými buňkami z thymu Další progrese onemocnění je závislá na vztahu hostitel x virus

11 Virus – dvě varianty HIV
Indukující syncytia (SI) – rychlejší progrese, využívají CXCR4 Neindukující tvorbu syncytií (NSI) – dlouhá asymptomatická fáze, využívají CCR5 Únikové mechanismy virů Snižují expresi HLA I.tř.- znemožňuje rozpoznávání Tc Inhibují aktivitu NK

12 Hostitel Delece v genu pro CCR5
Vysoká koncentrace Tc a nízká koncentrace anti-HIV Ab…dlouhá asymptomatická fáze Genetické faktory, které vychylují im. odpověď směrem k Th2…horší prognóza Progrese onemocnění i v přítomnosti spec.Tc : Vázne podpora od Th buněk Likvidovány infekcí Ztrácejí funkční kapacitu (IL-2) Tc aktivovány (CD8+CD4+) – exprese CD4 – infekce Exprese Fas/FasL na Tc - apoptóza

13 Hostitel HLA-A1-B8...asociace s lepší imunologickou reaktivitou proti HIV Destrukce nebo funkční inaktivace makrofágů a APC Virus se replikuje v aktivovaných T-ly…každé další inf. onemocnění indukuje progresi HIV infekce

14 SYMPTOMATICKÁ FÁZE Vyčerpání kompenzačních mechanismů
Klinické projevy imunodeficience Zvyšuje koncentrace viru v krvi Snižuje se počet T-lyCD4+ a spec.Tc Selhává většina složek imunitního systému Snížená odolnost k infekcím Výskyt nádorů (lymfomy, Kaposiho sarkom) Autoimunity, alergie

15 KONEČNÁ FÁZE (AIDS) Počet T-ly CD4+ klesá téměř k nule
Pacienti umírají na oportunní infekce

16 Léčba Dosud neexistuje dostatečně účinná léčba ani očkovací látka
Nejdůležitější prevence Antiretrovirové léky, zaměřené na Reverzní transkriptázu Proteázy Nejúčinnější je kombinace obou = HAART (highly active antiretroviral therapy) Nasazuje se pokud počet CD4 klesne pod 400/μl

17 Nedochází k úplné eliminaci viru
Vznikají únikové mutanty viru Léky jsou imunosupresivní ( snižují počet Tc) Makrofágy zůstávají rezervoáry infekce Nežádoucí účinky HAART Neuropatie Poruchy krvetvorby Poruchy metabolismu tuků a glycidů

18 Vývoj v léčbě Inhibice vstupu viru do buňky – blokátory receptorů a koreceptorů Možnost ovlivnit obnovu imunitních buněk Použití IL-2 Terapie pomocí DC, které byly aktivovány HIV Ag, a mohou indukovat tvorbu HIV-specifických Tc Vakciny – proti obalovým proteinům neúčinné, vyvolaly pouze Ab reakci Způsob aplikace vakciny

19 CVID Common Variable ImmunoDeficiency – běžný variabilní imunodeficit
Primární imunodeficience postihující humorální složku imunity – tvorbu imunoglobulinů 1953 (Janeway) – popsal první případ u 39 leté ženy: plicní infekce, sinusitidy, hemofilová meningitida Normální počet B-ly, snížené hladiny IgA, IgG, někdy IgM

20 Genetická predispozice – oblast kódující HLA III. tř
Genetická predispozice – oblast kódující HLA III.tř., podobně jako u selektivního deficitu IgA Primární porucha spočívá v neschopnosti T-ly poskytnot signál k diferenciaci B-ly na plazmatické buňky

21 Klinické projevy CVID diagnostikován v období dospívání nebo až v dospělosti, u dětí kolem 5.roku Výskyt 1 : INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ U CVID Infekce respiračního traktu: sinusitidy, bronchopneumonie Infekce GIT: Campylobycter jejuni, Giardia lamblia Meningitidy, osteomyelitidy, septické záněty kloubů, abscesy, pyodermie

22 AUTOIMUNITNÍ PROJEVY U CVID
Imunodeficience = stav nedostatečné odpovídavost na Ag Autoimunita = stav vystupňované odpovídavosti na vlastní Ag Přesto: zvýšený výskyt autoimunit u imunodeficientních pacientů CVID…nedostatek Ab…nedostatečná eliminace mikroorganismů…chronická aktivace im. systému…přechází v autotodestruktivní proces Nedostatek přirozených autoAb Autoimunity u 10 – 20 % lidí s CVID

23 Nejčastější autoimunity u CVID
Idiopatické trombocytopénie Autoimunní hemolytická anémie V periferní krvi pacientů s CVID…nezralé B-ly (CD19+CD21-)…vyšší riziko výskytu autoimunity: Kloubní záněty podobné RA Neinfekční záněty v GIT Chronická atrofická gastritida Zánětlivé postižení střeva…podobné Crohnově chorobě, celiakii

24 NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ U CVID
Karcinom žalukdu – souvislost s chronickou infekcí Helicobacter pylori, 5 -9x vyšší riziko Lymfomy B-lymfocytárního typu Příčina : masivní Ag stimulace…chronický zánět…maligní transformace

25 Laboratorní vyšetření
Rodinná i osobní anamnéza Klinické příznaky Základní vyšetření Počet Leu + Dif Hladiny IgA, IgG, IgM, IgG podtřídy Průtoková cytometrie: Počty B-ly (CD19+) normální, stanovení : Pre B-ly : CD Nazralé B-ly: CD Zralé B-ly: CD Snížený počet paměťových B-ly CD19+27+ Často obrácený poměr T-ly CD4+ : CD8+

26 Léčba Inravenózně Ig (IVIG) Antibiotika
__________________________________ Vakcinace: nesmí být podána žádná živá vakcína


Stáhnout ppt "AIDS, CVID."

Podobné prezentace


Reklamy Google