Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AIDS, CVID. AIDS Acquired ImmunoDeficiency Syndrom Acquired ImmunoDeficiency Syndrom______________________________________ Chemokiny – malé molekuly s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AIDS, CVID. AIDS Acquired ImmunoDeficiency Syndrom Acquired ImmunoDeficiency Syndrom______________________________________ Chemokiny – malé molekuly s."— Transkript prezentace:

1 AIDS, CVID

2 AIDS Acquired ImmunoDeficiency Syndrom Acquired ImmunoDeficiency Syndrom______________________________________ Chemokiny – malé molekuly s chemotaktickou aktivitou Chemokiny – malé molekuly s chemotaktickou aktivitou (Cytokiny : IL-8 a příbuzné molekuly) (Cytokiny : IL-8 a příbuzné molekuly) Prozánětlivé Prozánětlivé Produkovány všemi jadernými buňkami Produkovány všemi jadernými buňkami Dělení podle struktury Dělení podle struktury C-C : regulují migraci makrofágů, T a B-ly C-C : regulují migraci makrofágů, T a B-ly C-X-C : regulují migraci NEU C-X-C : regulují migraci NEU Receprory na leukocytech (CCR) Receprory na leukocytech (CCR)

3 Infekce virem HIV (Human Immunodeficiency Virus) Infekce virem HIV (Human Immunodeficiency Virus) Ohrožuje světovou lidskou populaci Ohrožuje světovou lidskou populaci Původce syndromu získané imunitní nedostatečnosti AIDS Původce syndromu získané imunitní nedostatečnosti AIDS Od 1.poloviny 80.let infikováno cca 56 mil. lidí, 20 mil. lidí již zemřelo Od 1.poloviny 80.let infikováno cca 56 mil. lidí, 20 mil. lidí již zemřelo Výzkum HIV a AIDS…pokrok v imunologii v 90.letech Výzkum HIV a AIDS…pokrok v imunologii v 90.letech

4 1981 – první informace o projevech imunitní nedostatečnosti, homosexuálové, později hemofilici 1981 – první informace o projevech imunitní nedostatečnosti, homosexuálové, později hemofilici Epidemiologické analýzy…infekční onemocnění Epidemiologické analýzy…infekční onemocnění 1983 – charakterizován virus 1983 – charakterizován virus 1985 – rutinní testování dárců krve 1985 – rutinní testování dárců krve Konec 80. let – první léčiva Konec 80. let – první léčiva

5 Struktura HIV Retrovirus – jednovláknová RNA, přepis do DNA pomocí reverzní transkriptázy Retrovirus – jednovláknová RNA, přepis do DNA pomocí reverzní transkriptázy Kapsida (CA) Kapsida (CA) Tvořena dřeňovými proteiny (p24, p17) Tvořena dřeňovými proteiny (p24, p17) Uvnitř dvě vlákna RNA – RNA je asociována s nukleokapsidovým proteinem (p9) Uvnitř dvě vlákna RNA – RNA je asociována s nukleokapsidovým proteinem (p9) Zralý virus obsahuje Zralý virus obsahuje Reverzní transkriptázu (p66, p51) Reverzní transkriptázu (p66, p51) Virovou integrázu (p32) Virovou integrázu (p32) Obalové glykoproteiny (gp120, gp41) Obalové glykoproteiny (gp120, gp41) Obal – lipidická membrána Obal – lipidická membrána

6 Vstup viru do buňky Virus infikuje Virus infikuje T-ly, makrofágy, DC, buňky CNS T-ly, makrofágy, DC, buňky CNS B-ly… prostřednictvím FcR nebo receptoru pro komplement B-ly… prostřednictvím FcR nebo receptoru pro komplement Receptory pro vstup viru do T-ly a makrofágů Receptory pro vstup viru do T-ly a makrofágů Hlavní receptor - CD4 Hlavní receptor - CD4 Koreceptor – receptor pro chemokiny (CCR-5) Koreceptor – receptor pro chemokiny (CCR-5) Delece v genu pro CCR – způsobuje odolnost proti infekci (1% bílé populace, homozygot) Delece v genu pro CCR – způsobuje odolnost proti infekci (1% bílé populace, homozygot) Chemokinové receptory – průnik viru do buněk CNS Chemokinové receptory – průnik viru do buněk CNS

7 Interakce mezi buňkou a HIV Pro vstup viru do buňky – klíčová interakce gp120 + CD4, CCR Pro vstup viru do buňky – klíčová interakce gp120 + CD4, CCR Nezbytná pro fúzi viru s membránou hostitelské buňky Nezbytná pro fúzi viru s membránou hostitelské buňky Po vstupu do buňky Po vstupu do buňky Odstranění virových obalů Odstranění virových obalů Přepis RNA do DNA Přepis RNA do DNA Integrace virové DNA do genomu buňky Integrace virové DNA do genomu buňky

8 Průběh onemocnění Akutní fáze Akutní fáze Asymptomatická fáze Asymptomatická fáze Symptomatická fáze Symptomatická fáze Konečná fáze Konečná fáze

9 AKUTNÍ FÁZE AKUTNÍ FÁZE Jako chřipka nebo bez příznaků Jako chřipka nebo bez příznaků Mnoho virů v krvi Mnoho virů v krvi Imunitní reakce buněčná i protilátková Imunitní reakce buněčná i protilátková Přechodné snížení počtu T-ly CD4+…návrat na původní hodnotu Přechodné snížení počtu T-ly CD4+…návrat na původní hodnotu Objevují se antiHIV-Ab, HIVspec.T-ly CD8+(Tc) Objevují se antiHIV-Ab, HIVspec.T-ly CD8+(Tc)

10 ASYMPTOMATICKÁ FÁZE ASYMPTOMATICKÁ FÁZE Relativní antivirová imunita, několik měsíců až let Relativní antivirová imunita, několik měsíců až let Rovnováha mezi obnovou imunitních buněk a virovou replikací Rovnováha mezi obnovou imunitních buněk a virovou replikací Infikované T-lyCD4+ hynou Infikované T-lyCD4+ hynou Cytopatický účinek viru Cytopatický účinek viru Destrukce Tc buňkami Destrukce Tc buňkami Nahrazovány novými buňkami z thymu Nahrazovány novými buňkami z thymu Další progrese onemocnění je závislá na vztahu hostitel x virus Další progrese onemocnění je závislá na vztahu hostitel x virus

11 Virus – dvě varianty HIV Virus – dvě varianty HIV Indukující syncytia (SI) – rychlejší progrese, využívají CXCR4 Indukující syncytia (SI) – rychlejší progrese, využívají CXCR4 Neindukující tvorbu syncytií (NSI) – dlouhá asymptomatická fáze, využívají CCR5 Neindukující tvorbu syncytií (NSI) – dlouhá asymptomatická fáze, využívají CCR5 Únikové mechanismy virů Únikové mechanismy virů Snižují expresi HLA I.tř.- znemožňuje rozpoznávání Tc Snižují expresi HLA I.tř.- znemožňuje rozpoznávání Tc Inhibují aktivitu NK Inhibují aktivitu NK

12 Hostitel Hostitel Delece v genu pro CCR5 Delece v genu pro CCR5 Vysoká koncentrace Tc a nízká koncentrace anti-HIV Ab…dlouhá asymptomatická fáze Vysoká koncentrace Tc a nízká koncentrace anti-HIV Ab…dlouhá asymptomatická fáze Genetické faktory, které vychylují im. odpověď směrem k Th2…horší prognóza Genetické faktory, které vychylují im. odpověď směrem k Th2…horší prognóza Progrese onemocnění i v přítomnosti spec.Tc : Progrese onemocnění i v přítomnosti spec.Tc : Vázne podpora od Th buněk Vázne podpora od Th buněk Likvidovány infekcí Likvidovány infekcí Ztrácejí funkční kapacitu (IL-2) Ztrácejí funkční kapacitu (IL-2) Tc aktivovány (CD8+CD4+) – exprese CD4 – infekce Tc aktivovány (CD8+CD4+) – exprese CD4 – infekce Exprese Fas/FasL na Tc - apoptóza Exprese Fas/FasL na Tc - apoptóza

13 Hostitel Hostitel HLA-A1-B8...asociace s lepší imunologickou reaktivitou proti HIV HLA-A1-B8...asociace s lepší imunologickou reaktivitou proti HIV Destrukce nebo funkční inaktivace makrofágů a APC Destrukce nebo funkční inaktivace makrofágů a APC Virus se replikuje v aktivovaných T-ly…každé další inf. onemocnění indukuje progresi HIV infekce Virus se replikuje v aktivovaných T-ly…každé další inf. onemocnění indukuje progresi HIV infekce

14 SYMPTOMATICKÁ FÁZE SYMPTOMATICKÁ FÁZE Vyčerpání kompenzačních mechanismů Vyčerpání kompenzačních mechanismů Klinické projevy imunodeficience Klinické projevy imunodeficience Zvyšuje koncentrace viru v krvi Zvyšuje koncentrace viru v krvi Snižuje se počet T-lyCD4+ a spec.Tc Snižuje se počet T-lyCD4+ a spec.Tc Selhává většina složek imunitního systému Selhává většina složek imunitního systému Snížená odolnost k infekcím Snížená odolnost k infekcím Výskyt nádorů (lymfomy, Kaposiho sarkom) Výskyt nádorů (lymfomy, Kaposiho sarkom) Autoimunity, alergie Autoimunity, alergie

15 KONEČNÁ FÁZE (AIDS) KONEČNÁ FÁZE (AIDS) Počet T-ly CD4+ klesá téměř k nule Počet T-ly CD4+ klesá téměř k nule Pacienti umírají na oportunní infekce Pacienti umírají na oportunní infekce

16 Léčba Dosud neexistuje dostatečně účinná léčba ani očkovací látka Dosud neexistuje dostatečně účinná léčba ani očkovací látka Nejdůležitější prevence Nejdůležitější prevence Antiretrovirové léky, zaměřené na Antiretrovirové léky, zaměřené na Reverzní transkriptázu Reverzní transkriptázu Proteázy Proteázy Nejúčinnější je kombinace obou = HAART (highly active antiretroviral therapy) Nejúčinnější je kombinace obou = HAART (highly active antiretroviral therapy) Nasazuje se pokud počet CD4 klesne pod 400/μl Nasazuje se pokud počet CD4 klesne pod 400/μl

17 Nedochází k úplné eliminaci viru Nedochází k úplné eliminaci viru Vznikají únikové mutanty viru Vznikají únikové mutanty viru Léky jsou imunosupresivní ( snižují počet Tc) Léky jsou imunosupresivní ( snižují počet Tc) Makrofágy zůstávají rezervoáry infekce Makrofágy zůstávají rezervoáry infekce Nežádoucí účinky HAART Nežádoucí účinky HAART Neuropatie Neuropatie Poruchy krvetvorby Poruchy krvetvorby Poruchy metabolismu tuků a glycidů Poruchy metabolismu tuků a glycidů

18 Vývoj v léčbě Vývoj v léčbě Inhibice vstupu viru do buňky – blokátory receptorů a koreceptorů Inhibice vstupu viru do buňky – blokátory receptorů a koreceptorů Možnost ovlivnit obnovu imunitních buněk Možnost ovlivnit obnovu imunitních buněk Použití IL-2 Použití IL-2 Terapie pomocí DC, které byly aktivovány HIV Ag, a mohou indukovat tvorbu HIV-specifických Tc Terapie pomocí DC, které byly aktivovány HIV Ag, a mohou indukovat tvorbu HIV-specifických Tc Vakciny – proti obalovým proteinům neúčinné, vyvolaly pouze Ab reakci Vakciny – proti obalovým proteinům neúčinné, vyvolaly pouze Ab reakci Způsob aplikace vakciny Způsob aplikace vakciny

19 CVID Common Variable ImmunoDeficiency – běžný variabilní imunodeficit Common Variable ImmunoDeficiency – běžný variabilní imunodeficit Primární imunodeficience postihující humorální složku imunity – tvorbu imunoglobulinů Primární imunodeficience postihující humorální složku imunity – tvorbu imunoglobulinů 1953 (Janeway) – popsal první případ u 39 leté ženy: plicní infekce, sinusitidy, hemofilová meningitida 1953 (Janeway) – popsal první případ u 39 leté ženy: plicní infekce, sinusitidy, hemofilová meningitida Normální počet B-ly, snížené hladiny IgA, IgG, někdy IgM Normální počet B-ly, snížené hladiny IgA, IgG, někdy IgM

20 Genetická predispozice – oblast kódující HLA III.tř., podobně jako u selektivního deficitu IgA Genetická predispozice – oblast kódující HLA III.tř., podobně jako u selektivního deficitu IgA Primární porucha spočívá v neschopnosti T-ly poskytnot signál k diferenciaci B-ly na plazmatické buňky Primární porucha spočívá v neschopnosti T-ly poskytnot signál k diferenciaci B-ly na plazmatické buňky

21 Klinické projevy CVID diagnostikován v období dospívání nebo až v dospělosti, u dětí kolem 5.roku CVID diagnostikován v období dospívání nebo až v dospělosti, u dětí kolem 5.roku Výskyt 1 : 250 000 Výskyt 1 : 250 000 INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ U CVID INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ U CVID Infekce respiračního traktu: sinusitidy, bronchopneumonie Infekce respiračního traktu: sinusitidy, bronchopneumonie Infekce GIT: Campylobycter jejuni, Giardia lamblia Infekce GIT: Campylobycter jejuni, Giardia lamblia Meningitidy, osteomyelitidy, septické záněty kloubů, abscesy, pyodermie Meningitidy, osteomyelitidy, septické záněty kloubů, abscesy, pyodermie

22 AUTOIMUNITNÍ PROJEVY U CVID AUTOIMUNITNÍ PROJEVY U CVID Imunodeficience = stav nedostatečné odpovídavost na Ag Imunodeficience = stav nedostatečné odpovídavost na Ag Autoimunita = stav vystupňované odpovídavosti na vlastní Ag Autoimunita = stav vystupňované odpovídavosti na vlastní Ag Přesto: zvýšený výskyt autoimunit u imunodeficientních pacientů Přesto: zvýšený výskyt autoimunit u imunodeficientních pacientů CVID…nedostatek Ab…nedostatečná eliminace mikroorganismů…chronická aktivace im. systému…přechází v autotodestruktivní proces CVID…nedostatek Ab…nedostatečná eliminace mikroorganismů…chronická aktivace im. systému…přechází v autotodestruktivní proces Nedostatek přirozených autoAb Nedostatek přirozených autoAb Autoimunity u 10 – 20 % lidí s CVID Autoimunity u 10 – 20 % lidí s CVID

23 Nejčastější autoimunity u CVID Nejčastější autoimunity u CVID Idiopatické trombocytopénie Idiopatické trombocytopénie Autoimunní hemolytická anémie Autoimunní hemolytická anémie V periferní krvi pacientů s CVID…nezralé B-ly (CD19+CD21-)…vyšší riziko výskytu autoimunity: V periferní krvi pacientů s CVID…nezralé B-ly (CD19+CD21-)…vyšší riziko výskytu autoimunity: Kloubní záněty podobné RA Kloubní záněty podobné RA Neinfekční záněty v GIT Neinfekční záněty v GIT Chronická atrofická gastritida Chronická atrofická gastritida Zánětlivé postižení střeva…podobné Crohnově chorobě, celiakii Zánětlivé postižení střeva…podobné Crohnově chorobě, celiakii

24 NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ U CVID NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ U CVID Karcinom žalukdu – souvislost s chronickou infekcí Helicobacter pylori, 5 -9x vyšší riziko Karcinom žalukdu – souvislost s chronickou infekcí Helicobacter pylori, 5 -9x vyšší riziko Lymfomy B-lymfocytárního typu Lymfomy B-lymfocytárního typu Příčina : masivní Ag stimulace…chronický zánět…maligní transformace Příčina : masivní Ag stimulace…chronický zánět…maligní transformace

25 Laboratorní vyšetření Rodinná i osobní anamnéza Rodinná i osobní anamnéza Klinické příznaky Klinické příznaky Základní vyšetření Základní vyšetření Počet Leu + Dif Počet Leu + Dif Hladiny IgA, IgG, IgM, IgG podtřídy Hladiny IgA, IgG, IgM, IgG podtřídy Průtoková cytometrie: Průtoková cytometrie: Počty B-ly (CD19+) normální, stanovení : Počty B-ly (CD19+) normální, stanovení : Pre B-ly : CD 19+10+21- Pre B-ly : CD 19+10+21- Nazralé B-ly: CD 19+10-21- Nazralé B-ly: CD 19+10-21- Zralé B-ly: CD 19+10-21+ Zralé B-ly: CD 19+10-21+ Snížený počet paměťových B-ly CD19+27+ Snížený počet paměťových B-ly CD19+27+ Často obrácený poměr T-ly CD4+ : CD8+ Často obrácený poměr T-ly CD4+ : CD8+

26 Léčba Inravenózně Ig (IVIG) Inravenózně Ig (IVIG) Antibiotika Antibiotika__________________________________Vakcinace: nesmí být podána žádná živá vakcína


Stáhnout ppt "AIDS, CVID. AIDS Acquired ImmunoDeficiency Syndrom Acquired ImmunoDeficiency Syndrom______________________________________ Chemokiny – malé molekuly s."

Podobné prezentace


Reklamy Google