Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPECIFICKÁ BUNĚČNÁ IMUNITA. regulace uskutečňují prostřednictvím cytokinů a membránových interakcí regulují B lymfocyty a protilátkovou imunitu regulují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPECIFICKÁ BUNĚČNÁ IMUNITA. regulace uskutečňují prostřednictvím cytokinů a membránových interakcí regulují B lymfocyty a protilátkovou imunitu regulují."— Transkript prezentace:

1 SPECIFICKÁ BUNĚČNÁ IMUNITA

2 regulace uskutečňují prostřednictvím cytokinů a membránových interakcí regulují B lymfocyty a protilátkovou imunitu regulují specifickou T lymfocytární cytotoxicitu regulují přirozenou cytotoxicitu složky obranného i poškozujícího zánětu (granulomu) T LYMFOCYTY: ÚSTŘEDNÍ REGULAČNÍ A EFEKTOROVÁ SOUSTAVA IMUNITNÍHO SYSTÉMU

3 probíhá v thymu primární orgán imunitního systému vstup prekurzorů přes subkapsulární sinus zralé formy T lymfocytů jsou uvolňovány z meduly do krve mezibuněčný kontakt s epitelovými a dendritickými buňkami peptidové thymové hormony: thymosin, thymopoetin DIFERENCIACE T LYMFOCYTŮ

4 proliferují a diferencují se: exprimují funkčně významné povrchové molekuly přeskupují genetickou informaci kódující receptor pro antigen (TcR) exprimují TcR na povrchu procházejí procesem indukce imunologické tolerance, t.j. eliminace autoreaktivních klonů T LYMFOCYTY V THYMU:

5 migrace do thymu je řízený proces - homing: humorální chemotaktické faktory specifické povrchové molekuly diferenciace je charakterizována: morfologickými změnami změnami membránové výbavy většina diferencujících thymocytů (cca 90%) hyne apoptózou (diferenciačně defektní nebo autoreaktivní T lymfocyty)

6 receptory pro antigen: heterodimery TcR , TcR  pan T lymfocytární: vyjádřeny na všech T lymfocytech (CD7, CD2, CD3, CD5) subpopulace: CD4+: pomocné induktorové T ly CD8+: tlumivé cytotoxické T ly MEMBRÁNOVÉ MOLEKULY T LYMFOCYTŮ:

7 T lymfocyt CD3 TcR CD2 ICAM1 ADHEZNÍ MOLEKULY   HLA II    CD25 IL-2R AKTIVAČNÍ MOLEKULY KOSTIMULAČNÍ MOLEKULY RECEPTORY PRO CYTOKINY CD4 (CD8) AKCESORNÍ MOLEKULY ROZPOZNÁNÍ Ag POVRCHOVÉ MOLEKULY T-LYMFOCYTŮ CD69 CTLA 4 CD28

8 Jsou povrchové molekuly, kterými T lymfo specificky reaguje s komplexem Ag - HLA I (II) prezentovaným APC buňkou TcR: heterodimer patřící do imunoglobulinové rodiny (domény) pre TcR na thymocytech většina zralých T lymfocytů exprimuje TcR  minoritní populace T lymfocytů exprimuje TcR  VARIABILNÍ DOMÉNA TcR: unikátní sekvence AA, které interagují s antigenními peptidy slabými vazebnými interakcemi RECEPTORY PRO ANTIGEN NA T LYMFOCYTECH (TcR)

9

10 množina klonů T lymfocytů s odlišným TcR (teoreticky 1x10 16 různých specifit) přesahuje kódovací možnosti genomu ŘEŠENÍ: unikátní způsob uložení genetické informace pro TcR ve formě genových segmentů unikátní genetický proces přeskupení genových segmentů pro TcR ZÁKLADNÍ IMUNOLOGICKÝ REPERTOÁR:

11 probíhá v thymu, v embryonálním vývoji bez přítomnosti „cizího“ genetická informace pro TcR je uspořádána do řady segmentů - variabilní doména TcR: - V geny, - D geny, - J geny - konstatntní doména TcR: - C geny (určují typ řetězce) genové segmenty jsou ohraničeny specifickými sekvencemi, které jsou rozpoznávány rekombinázami rekombinázové systémy RAG-1, RAG-2 - totožné pro TcR i BcR - absence vede k defektu ve vyzrávání lymfocytů (SCID) genové segmenty spolu náhodně kombinují v posloupnosti     OBECNÝ MODEL PŘESKUPENÍ

12 PŘESKUPENÍ GENŮ PRO TcR  PŘESKUPENÍ 5´ 3´ V1V1 V2V2 VnVn D1D1 D2D2 DnDn J1J1 JnJn CC n = stovky n = desítkyn = jednotky 5´3´ V1V1 D3D3 J1J1 CC DNA TRANSKRIPCE SESTŘIH TRANSLACE mRNA VARIABILNÍKONSTANTNÍ NC řetězec TcR   V3 J1  J2 RAG -1,2 J3 RAG -1,2 V4 Vn V1 V2   D1D1 D2D2 D3D3 J1J1 JnJn J2J2 JnJn

13 -nepřesným připojováním V (D) genových segmentů k J genům -vkládáním (inzerce) nukleotidů do D-J oblasti (enzym TdT) porucha procesu přeskupení indukuje apoptózu thymocytu ZÁKLADNÍ REPERTOÁR VZNIKLÝ VOLNOU KOMBINACÍ JE DÁLE ROZŠÍŘEN (DIVERZITA)

14 TcR jsou vyjádřeny na membráně spolu s komplexem CD3. - TcR: malá cytoplazmatická část - CD3: - trimolekulární komplex - nekovalentně asociován s TcR - přenos aktivačního signálu do buňky - ITAM: - tyrosinový motiv (Y) na podjednotce CD3 - fosforylace tyrosinu (kinázy) - CD4: kináza lck - kostimulační interakce: - CD28, CTLA-4  B7.1, B7.2 - po dosažení kritické úrovně signálů je aktivace T lymfo EXPRESE TcR

15

16 MODEL AKTIVACE T LYMFOCYTŮ  Krejsek, 2004

17 T LYMFOCYTY ROZPOZNÁVAJÍ SPECIFICKY V „KONTEXTU“ KOGNITIVNÍ INTERAKCE : TcR, HLA-Ag, CD4 (CD8) = I. signál kostimulační interakce „kontext“ rozpoznávání: („nebezpečné vzory“) -akcesorní interakce - cytokinové mikroprostředí = II. signál + aktivace T lymfocytů efektorové a regulační funkce T-lymfo B-lymfo NK migrace klonální expanze

18 ROZPOZNÁNÍ ANTIGENU T LYMFOCYTY exogenní antigen endogenní antigen zpracování: peptid+ HLA I zpracování: peptid+ HLA II antigen prezentující buňka T-lymfocyt adhezní interakce ICAM-1 LFA-1 akcesor. int. LFA-3 CD2 kostimulace B7 CD28 prezentace HLA II TcR CD4 CD3 ITAM JAK lck signál II STAT signál I P P cytokiny TF receptor pro cytokin klonální expanze

19

20 INDUKCE TOLERANCE VLASTNÍHO  Krejsek, 2004

21 rozpoznání Ag + kostimulace: klonální expanze CD4 + T lymfo se po antigenní stimulaci diferencují na funkčně odlišné subsety prezentace Ag DC, makrofág, mikrob. Ag, CpG, intenzivní, dlouhá prezentace Ag B-lymfo, envir. Ag, alergeny, slabá, krátká cytokiny IL-12,INF ,IL-18, Il-1, CC- chemokiny cytokiny IL-4, IL-13 kostimulace B 7-1  kostimulace B 7-2  INHIBICE INF  IL-4 transkripční faktory: Stat-4, T-bet transkripční faktory: Stat-6, c-Maf TH0 cytotoxická reaktivita (opožděná hypersenzitivita) produkce protilátek, izotypové přepnutí (IgE, atopická reaktivita, alergický zánět) TH1 TH2 REGULAČNÍ A EFEKTOROVÉ FUNKCE T LYMFO antigenní stimul INF  IL-4

22 TH2 TH1 TH3 (T reg.) TH3 (T reg.) TNF  INF  TGF  IL-2 IL-10 G-CSF IL-6 IL-5 IL-4 CYTOKINOVÁ SPEKTRA FUNKČNĚ ODLIŠNÝCH SUBSETŮ TH LYMFOCYTŮ

23 FYZIOLOGICKÁ IMUNITNÍ REAKCE JE VÝSLEDKEM OPTIMÁLNĚ VYVÁŽENÉ REAKTIVITY SUBSETŮ TH1 A TH2 INFEKCE: - protektivní imunita je pro vybrané patogeny regulována buď subsetem TH1 nebo subsetem TH2 - v imunitní reakci na většinu přirozených infekcí se střídají reaktivity imunoregulačních subsetů TH1, TH2.

24 IMUNOPATOLOGICKÉ ONEMOCNĚNÍ pro některé vybrané imunopatologické stavy je možné určit převažující podíl imunoregulačních subsetů (TH1  sclerosis multiplex, TH2  atopická reaktivita) imunopatologický zánět je obvykle výsledkem abnormálních reaktivit obou subsetů


Stáhnout ppt "SPECIFICKÁ BUNĚČNÁ IMUNITA. regulace uskutečňují prostřednictvím cytokinů a membránových interakcí regulují B lymfocyty a protilátkovou imunitu regulují."

Podobné prezentace


Reklamy Google