Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifická (adaptivní) imunita B, T lymfocyty Imunologie, 3. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifická (adaptivní) imunita B, T lymfocyty Imunologie, 3. ročník."— Transkript prezentace:

1 Specifická (adaptivní) imunita B, T lymfocyty Imunologie, 3. ročník

2 Obsah Základní dělení složek specifické imunity Imunoglobuliny a T buněčný receptor Vývoj B a T buněk Funkce T buněk Zvláštní subpopulace Příklady funkce B a T lymfocytů a jejich poruchy

3 Hlavní typy buněk T  + Nespecifická Specifická

4 Rozdělení složek imunity nespecifické specifické buněčné neutrofily lymfocyty T monocyty-makrofágy, DC, NK buňky humorálníkomplement protilátky proteiny akutní (lymfocyty B) fáze (CRP,MBL..)

5 Rozdíly mezi specifickou a nespecifickou imunitou nespecifickáspecifická fylogeneticky staršímladší rychlost reakce minutyhodiny-dny imunol. paměť nemámá všechny buňky vybaveny stejně Ig, TCR, diversita repertoáru, klony

6 ? na co a v kterém období života jsou důležité jednotlivé typy protilátekna co a v kterém období života jsou důležité jednotlivé typy protilátek molekulární podstata imunologické pamětimolekulární podstata imunologické paměti co mi řeknou sérologické výsledky u kojenceco mi řeknou sérologické výsledky u kojence jak zjistím, zda jsou pacientovy lymfocyty (mono)klonálníjak zjistím, zda jsou pacientovy lymfocyty (mono)klonální co je CD3 apod.? jaké další CD mám znátco je CD3 apod.? jaké další CD mám znát jak se v lymfatické uzlině vylepšují protilátkyjak se v lymfatické uzlině vylepšují protilátky zbraně imunitních zabijákůzbraně imunitních zabijáků co se děje s T a B lymfocyty při EBV infekcico se děje s T a B lymfocyty při EBV infekci proč je pro indiánské děti nebezpečný Haemophilus influenzae?proč je pro indiánské děti nebezpečný Haemophilus influenzae? …

7 Obsah Základní dělení složek specifické imunity Imunoglobuliny a T buněčný receptor Vývoj B a T buněk Funkce T buněk Zvláštní subpopulace Příklady funkce B a T lymfocytů a jejich poruchy

8 Struktura protilátky (imunoglobulinu)  ,,,,,,,,,,,,,,,, variabilní část (vazba Ag) konstantní část (funkce, vazba Fc receptoru)

9 Funkce protilátek neutralizace opsonizace aktivace komplementu senzibilizace pro zabíjení NK buňkami (ADCC), příp. pro aktivaci granulocytů senzibilizace pro mastocyty + jejich aktivace IgG, IgA IgG IgM, IgG3 >G1>G2 IgGIgE

10 Struktury izotypů protilátek

11 Charakteristika Ig

12 Vývoj Ig po narození

13 FcRn: neonatal FcR transport přes placentu prodloužení T 1/2 Beta-2-mikroglobulin FcRn

14 Protilátková odpověď

15 Primární antigenní hřích ABCDA C EFA D E G

16 Receptor B buněk

17 Receptor T buněk

18 NK buňky nemají specifický receptor pro antigen

19 CD nomenklatura CD3 = T řada CD4 = T pomahače (helpery)* CD8 = cytotoxické T* CD19 = B řada CD10 = nezralé lymfoidní buňky* CD34 = progenitory* *i jiné buňky CD40/CD40L

20 Adaptivní imunita: B lymfo T lymfo s Ag reaguje: IgTCR IgM: první izotyp po primoinfekci M D G A E [struktura, funkce] IgG: hlavní izotyp dlouhodobé ochrany, přechází přes placentu

21 Obsah Základní dělení složek specifické imunity Imunoglobuliny a T buněčný receptor Vývoj B a T buněk Funkce T buněk Zvláštní subpopulace Příklady funkce B a T lymfocytů a jejich poruchy

22 Antigenní specifita - klonální teorie

23 Vznik rozmanitosti VDJVDJ Přestavby imunoreceptorových genů

24 Geny pro různé řetězce.. Alelická exkluze

25 B lymfocyty - vývoj

26

27 Germinální centrum zblízka

28 Somatická hypermutace mutace variabilní oblasti Ig genů v germinálních centrech současně s izotypovým přesmykem AID (aktivací indukovaná deaminasa)

29 Antigeny nezávislé na thymu (TI antigeny) 2. typ: - opakující se struktury (často polysacharidy) - bez pomoci se tvoří jen IgM - většinou tvoří odpověď B1 buňky nebo bb. marginální zóny - u dětí do 2 let je tato odpověď slabá 1. typ: s mitogenní schopností (příklad: lipopolysacharid)

30 Vývoj lymfocytů T

31 Obsah Základní dělení složek specifické imunity Imunoglobuliny a T buněčný receptor Vývoj B a T buněk Funkce T buněk Zvláštní subpopulace Příklady funkce B a T lymfocytů a jejich poruchy

32 Subpopulace lymfocytů T CD8 - Tc, cytotoxické lymfocyty CD4 - Th, regulační, pomocné lymfocyty - další subpopulace Zastoupení v periferní krvi: CD4/CD8 cca 2

33 Cytotoxický T lymfocyt

34 NK a Tc buňky: granula perforingranzymy granulysin

35 Cytotoxický T lymfocyt: další mechanismy Fas ligand cytokiny interferon γ TNF α TNF β

36 Th buňky jako efektory

37 Co makrofágy nepožerou..

38 Regulační úloha CD4+ lymfocytů Th0 Th3 Th1 Th2 Treg IFN-  LF IL-2 IL-4, -5, -6 IL-10 TGF-  IL-13 IFN-  IL-12 IL-4 buněčná imunita humorální imunita Th-helpery Regulační T

39 Alergie: možná úloha T[reg] buněk

40 Obsah Základní dělení složek specifické imunity Imunoglobuliny a T buněčný receptor Vývoj B a T buněk Funkce T buněk Zvláštní subpopulace Příklady funkce B a T lymfocytů a jejich poruchy

41 Lymfocyty podobné vrozeným (Innate-like lymphocytes) Omezený repertoár specifická funkce i lokalizace většinou více autonomní Tγδ B1 NKT

42 Diverzita vzniká přestavbami genůDiverzita vzniká přestavbami genů Všechny lymfocyty pocházejí z kostní dřeněVšechny lymfocyty pocházejí z kostní dřeně Autoreaktivní lymfocyty hynouAutoreaktivní lymfocyty hynou Neproduktivní a nereaktivní lymfocyty hynouNeproduktivní a nereaktivní lymfocyty hynou Alelická exkluze hlídá, aby 1 buňka exprimovala 1 typ příslušných Ir genůAlelická exkluze hlídá, aby 1 buňka exprimovala 1 typ příslušných Ir genů Somatická hypermutace B lymfocytů vede k produkci nejlepších IgSomatická hypermutace B lymfocytů vede k produkci nejlepších Ig T lymfo se dělí na Th (CD4+) a Tc (CD8+) (jejich funkce)T lymfo se dělí na Th (CD4+) a Tc (CD8+) (jejich funkce) Th se dělí na Th1 a Th2, příbuzné jsou Th3 a Treg s regulační funkcíTh se dělí na Th1 a Th2, příbuzné jsou Th3 a Treg s regulační funkcí

43 Obsah Základní dělení složek specifické imunity Imunoglobuliny a T buněčný receptor Vývoj B a T buněk Funkce T buněk Zvláštní subpopulace Příklady funkce B a T lymfocytů a jejich poruchy

44 Poruchy B a T lymfocytů snížená produkce vrozené defekty (T, B, T a B) malnutrice TBC a jiné infekce zvýšená destrukce steroidy, radiace, chemoterapie AIDS (T) ztráty (střeva, chylothorax,..) (T a B) - lymfopénie:

45 Poruchy B a T lymfocytů normy pro absolutní počet lymfocytů závisejí na věku virový infekt jiné infekty (mycoplasma, syfilis,..) dif. dg.: klonální proliferace (včetně leukémií) - lymfocytóza:

46 Poruchy B a T lymfocytů deficit tvorby protilátek IgA vrozená mutace CD40/CD40L polymorfismus V(D)J u některých etnik - poruchy funkce:

47 EBV, virus Epstein-Barrové kojenci, předškolní děti: obvykle asymptomatická nebo nelze odlišit od jiných infekcíkojenci, předškolní děti: obvykle asymptomatická nebo nelze odlišit od jiných infekcí puberta, adolescence (vzácně jindy): inf. mononukleosapuberta, adolescence (vzácně jindy): inf. mononukleosa Primoinfekce:Primoinfekce: 95% světové populace95% světové populace

48 Životní cyklus EBV

49 +horečka Infekční mononukleosa: klinický obraz splenomegalie až 50% pacientů hepatomegalie (10%) zvýšené transaminasy, LDH petechie na patře edémy víček exantémy (až 15%) (nebývá výrazná bolest břicha)

50 Závažné projevy EBV virus-associated hemophagocytic syndrome X-vázaná lymfoproliferace familiární hemofagocytující lymfohistiocytosa malignity: nasofaryngeální karcinom endemický Burkittův lymfóm další nádory (Hodgkinova nemoc,...) Těžké neonkologické lymfoproliferace

51 Deficit perforinu

52 Burkittův lymfóm

53 T  + Imunodeficity: nejen výpadky Autoimunní lymfoproliferativní syndrom hyper-Igsplenomegalielymfadenopatieautoimunity zvýšení CD3+TCRαβ+CD4-CD8- buněk riziko lymfómů

54 Genetická příčina ALPS

55 ALPS3: Rozuzlení


Stáhnout ppt "Specifická (adaptivní) imunita B, T lymfocyty Imunologie, 3. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google