Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezibuněčná komunikace. Hybridom CD nomenkaltura –------------------------------------------------- Adhezivní molekuly Cytokiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezibuněčná komunikace. Hybridom CD nomenkaltura –------------------------------------------------- Adhezivní molekuly Cytokiny."— Transkript prezentace:

1 Mezibuněčná komunikace

2 Hybridom CD nomenkaltura –------------------------------------------------- Adhezivní molekuly Cytokiny

3 Hybridom Přirozené podmínky – protilátky polyklonální – z různých klonů B-ly Plazmocytom – protilátky monoklonální Fúze: B-ly + plazmocytom= hybridom…tvorba monoklonální protilátky zvolené specificity Kultivace buněčné linie

4 Využití monoklonálních protilátek –Studium povrchových molekul buněk imunitního systém,intracelulárních i solubilních molekul –V klinické praxi…chimérické, humanizované Léčivadiagnostika

5 CD nomenklatura Iniciativa významných světových laboratoří v 80.letech Pravidelné mezinárodní workshopy CD = Cluster Designation (CD = Cluster of Differenciation) „inventurní“ systém Dnešní stav: CD1 – CD339, často podskupiny: CD1a, CD1b, CD1c www.ncbi.nlm.nih.gov/prow

6 Adhezivní molekuly Imunitní systém=informační soustava Důležité v neimunitních procesech –Fyziologické –nefyziologické Děje v IS založeny na kontaktu dvou buněk…receptor+ligand=>vznik signálu (CD28- CD80) Membránově vázané i solubilní (…cytokiny) Exprese na buňkách –Konstituční –inducibilní

7 Rozdělení adhezivních molekul –Kadheriny –Integriny –Selektiny –Imunoglobulinové a.m. –CD44 –Fc receptory –Receptory pro komplement

8 KADHERINY –Homodimer –Pevné spoje mezi buňkami stejného typu Cytoskelet –Kadherin-5 (E-kadherin) – spoje mezi endotelovými buňkami

9 INTEGRINY –Zakotvují buňky na molekuly mezibuněčné hmoty….apoptóza –Dva konformační stavy Vysokoafinitní Nízkoafinitní – v klidovém stavu buňky –Heterodimery, dva typy řetězců Alfa – podobný Ig Beta –typy 1 až 8, dělení do podskupin, nejdůležitější jsou beta 1,2,3,7

10 Integriny podskupiny beta1 –označované VLA (Very Late Antigens) –Exprese na většině jaderných buněk –Společný řetězec beta1(CD29) –Různé alfa řetězce (CD49a,b,c,d,e)…rozlišujeme tedy VLA1-5 –Váží se na složky mezibuněčné hmoty(kolagen) složky mezibuněčné hmoty(kolagen) vazba leukocyt+endotel (ligand VCAM-1)

11 Integriny podskupiny beta2 –Společná podjednotka beta2(CD18) –Řetězec alfa(CD11a,b,c,) –Exprese výhradně na leukocytech=leukocytární integriny –Velký význam v imunitní reakci –Jsou tři:

12 LFA-1(Leukocyte Function Associated) CD11a/CD18 –Hlavní a.m. leukocytů –Vazba na ligandy imunoglobulinové řady(ICAM1-3) CD11b/CD18 –receptor pro komplement(CR3…C3b) –Váže sacharidové složky bakteriálních stěn, tzn. působí jako lektin CD11c/CD18

13 Integriny podskupiny beta3 –Exprese na trombocytech –Ligandy: solubilní složky koagulační kaskády –Zachycování trombocytů v místě poškození Integriny podskupiny beta7 –Vazba leukocytů na epitel –Ligandy:VCAM-1, E-kadherin

14 SELEKTINY –Důležitá složka jsou lektiny –Proteinová „stopka“ – vazba v cytoplazmatické membráně + lektin v extracelulární části –Tři druhy selektinů, podle délky proteinového řetězce

15 P-selektin(Platelet, trombocytární)CD62P –Nejdelší proteinový řetězec –Exprese na povrchu aktivovaných trombocytů, na endoteliích –Konstitutivně v sekrečních granulech trombocytů –Časné fáze zánětu –Aktivátor:IL-4,IL-13, histamin, aktivované složky komplementu, kyslíkové radikály –Ligand:CD15, CD24 na neutrofilech

16 E-selektin (Endoteliální) CD62E –Kratší –Exprese na endoteliálních buňkách –Exprese až po aktivaci – působením TNF alfa, IL-1 –Ligand: CD15 na neurtofilech

17 L-selektin (Leukocytární) CD62L –Nejkratší –Konstitutivní exprese na většině leukocytů –Po aktivaci se jeho exprese snižuje – uvolňuje se z buněk do prostředí –Ligand: CD34, vazba zpomaluje pohyb leukocytů po endotelu

18 Shrnutí –Lektiny C-typu…výše popsané –CD22 na B-lymfocytech –------------------------------------------------ –Lektiny v imunologickém výzkumu – mitogeny: konkavalinA = ConA Fytohemaglutinin = PHA

19 IMUNOGLOBULINOVÉ a.m. –Nejčastější glykoproteiny na buňkách imunitního systému (50%) –Řetězce ukotveny v membráně, extracelulární část je složena z různého počtu imunoglobulinových domén –Označují se ICAM (InterCellular Adhesion Molecule)

20 ICAM-1(C54) 5xIg doména –Endotelové buňy, thymus, buňky IS –Stimulace: INF gama, TNF alfa, IL-1, LPS –Ligand: LFA-1 ICAM-2(CD102) 2xIg doména –Endotel, leukocyty –Exprese konstitutivní, neovlivněna ctokiny –Ligand: LFA-1

21 ICAM-3(CD50) 5xIg doména –Exprese ve vysoké densitě na všech klidových leukocytech, není na endotelu –Ligand: LFA-1 VCAM-1(Vascular Cell Adhesion Molecule) CD106 7xIg doména –Endotel,DC, makrofágy –Exprese po aktivaci: LPS, TNF alfa, IL-1, IL-4, INF gama –Ligand: VLA-4

22 PECAM-1(Platelet Endotelial Cell Adhesion Molecule)CD31 6xIg doména –Endotel, granulocyty, monocyty, trombocyty –Nutná pro prostup neutrofilů do tkání

23 MAdCAM-1 (Mucosal Addresin Cell Adhesion Molecule) –2x Ig doména + protein podobný mucinu –membránové: endotel, lymfatické uzliny –Sekretované do prostředí –Příklady: CD34, CD43 => působí proti „slepování“ buněk –----------------------------------------- –Další imunoglobulinové a.m. : TCR, BCR, HLA

24 CD44 –Samostatná molekula –Exprese: epitel, T a B-lymfocyty, myeloidní buňky, erytrocyty –Váže se na molekuly mezibuněčné hmoty –Ligand: kys. hyaluronová

25 Fc RECEPTORY (FcR) – navazují Fc část imunoglobulinů, pro různé Ig existují různé FcR –Fagocytóza částic opsonizovaných Ig(G)…Fc g RI(CD64) na myelocytech –regulační faktor v imunitním systému Fc e RII(CD23) = nízkoafinitní receptor pro IgE na B-ly, potlačuje tvorbu IgE Fc g RIIB(CD32B)-na B-ly, inhibuje jejich stimulaci po vazbě IgG

26 Stimulují produkci IgE – alergické projevy a protiparazitární imunitu…Fc e RI= vysokoafinitní receptor pro IgE na mastocytech, bazofilech Umožňují transport Ig přes epiteliální buňky z krevního oběhu do tkání…..poly-Ig receptor

27 KOMPLEMENTOVÉ RECEPTORY –Označují se CR –Váží fragmenty složek komplementu –Fagocytóza částic opsonozovaných komplementem –Př. CR3, CR4…exprese na myeloidních buňkách, ligand: C3b –CR5a = receptor pro chemotaktické složky, ligand: C5a

28 Cytokiny Základní regulátory IS Proteiny sekretované leukocyty (ale i jinými buňkami)=> tkáňové hormony Působí prostřednictvím specifických receptorů Membránové formy Produkce krátce po aktivaci buňky Biologická aktivita (pg/ml)

29 Pluripotentní -působí na různé druhy buněk, působí v kaskádě Redundantní –různé cytokiny mají podobnou funkci Působí –Autokrinně –Parakrinně –Endokrinně-nejméně často –Koordinovaně=>cytokinová síť

30 NOMENKLATURA CYTOKINŮ Původně: lymfokiny x monokiny Interleukiny + čísla…nedůsledné používání (TNF, SCF, interferony) dnes: cytokiny=proteiny produkované buňkami dnes: cytokiny=proteiny produkované buňkami Cytokiny x klasické hormony –--------------------------------------------- 120 cytokinů Účast v IS, při regeneraci tkání,v embryogenezi,kancerogenezi, vliv na mozkové funkce, vyzrávání pohl.buněk…

31 ROZDĚLENÍ CYTOKINŮ –Cytokiny regulující krvetvorbu –Interferony –Cytokiny regulující T a B-lymfocyty –Prozánětlivé pluripotentní cytokiny –TNF

32 Cytokiny regulující krvetvorbu – působí na různých stupních vývoje krevních elementů –SCF (Stem Cell Factor) -stimuluje proliferci kmenových buněk –IL-3 –produkovaný T-ly, NK, ovlivňuje vyzrávání všech linií krvetvorby=>pluripotentní CSF

33 –CSF (Colony Stimulating Factor) – produkován lymfocyty, myelocyty,v KD stimuluje diferenciaci Granulocytů (G-CSF) Monocytů (M-CSF) Obou populací (GM-CSF) –EPO (erytropoetin)-růstový faktor erytrocytů –Trobopoetin –diferenciace trombocytů

34 Interferony - antivirové, cytostatické a imunomodulační účinky –INF beta – podněcuje tvorbu protizánětlivých cytokinů (IL-4, IL-10) –INF gama – zesiluje expresi HLA ll.tř na APC

35 Cytokiny regulující T a B-lymfocyty –IL-2 –produkován T-lyCD4+ po aktivaci,autokrinní působení Aktivuje tlumivé buňky (NK,cytotox.T-ly) Aktivuje B-ly –IL-12 –produkován mono+makrofágy,důležitý pro diferenciaci T-ly,působí na paměťové buňky –IL-25 –IL-21 –reguluje NK –IL-4 –tvořen T-lyCD4+ a bazofily, stimuluje B-ly k tvorbě IgE

36 Prozánětlivé pluripotentní cytokiny –IL-1 –produkován aktivovanými monocyty a makrofágy,aktivuje T-ly, ovlivňuje expresi adhezivních molekul –IL-6 –produkován T a B-ly, reguluje diferenciaci B-ly a syntézu Ig,stimuluje hepatocyty k tvorbě proteinů akutní fáze, pyrogen

37 TNF (Tumor Necrosis Facror) –TNF alfa –produkován buňkami IS Podnět k tvorbě: LPS + LBP (Lipopolysacharid Binding Protein)=>vazba na CD14=>syntéza prozánětlivých cytokinů, vč.TNF Nejvýznamější cytokin přirozené imunity Indukuje expresi adhezivních mol. na endotelu Stimuluje syntézu proteinů akutní fáze Produkce zodpovídá za příznaky septického šoku Indukuje apoptózu –TNF beta –produkován pouze T a B-ly

38 RECEPTORY CYTOKINŮ –zprostředkují působení cytokinů, složeny ze 2(3) podjednotek –Váže cytokin –Zajišťuje signalizaci dovnitř buňky…společná pro více druhů cytokinů, podle ní dělení receptorů do skupin:

39 Receptory pro IL-2 (IL-4,7,13,15) Receptory pro IL-3 (GM-CSF, IL-5) Receptory pro INF (IL-10) Imunoglobulinové rec.(SCF,M-CSF,IL-1) –------------------------------------------------------- –výsledek signalizace záleží na tom, na které z buněk IS ke stimulaci dojde

40 Důkladné poznání funkcí cytokinů a jejich vzájemných interakcí by umožnilo aktivně a cíleně zasahovat do průběhu imunitních reakcí a ovlivňovat je. Vzhledem ke složitosti cytokinové soustavy je však praktické využití cytokinů v klinické praxi stále ještě obtížné.


Stáhnout ppt "Mezibuněčná komunikace. Hybridom CD nomenkaltura –------------------------------------------------- Adhezivní molekuly Cytokiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google