Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná patofyziologie endokrinního systému Julie Bienertová-Vašků, MD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná patofyziologie endokrinního systému Julie Bienertová-Vašků, MD."— Transkript prezentace:

1 Obecná patofyziologie endokrinního systému Julie Bienertová-Vašků, MD

2 Homeostáza a její kontrola Úspěšná kompenzace – znovunastolení homeostázy Defektní kompenzace:  otázka patofyziologie onemocnění smrt

3 Endokrinní systém K signalizaci od buňky k buňce se využívá chemických signálů koordinuje funkci buněk v rámci tkáně odpověď na endokrinní stimulus se objevuje během minut až hodin

4 Přehled chemických regulačních systémů Feromony: signalizace mezi organismy Hormony: signalizace mezi buňkami  produkovány často specializovanými buňkami  transportovány krví  vzdálené cílové receptory  vyvolávají fyziologickou odpověď

5 Parakrinní a autokrinní působení lokální komunikace signální molekuly difundují k cílovým receptorům příklad: cytokiny  autokrinně – receptory na téže buňce  parakrinně–receptory na sousedních buňkách

6 Signální molekuly pocházející z endokrinních bb transportovány krví receptory na cílových buňkách Komunikace na velkou vzdálenost: hormony

7 Signální kaskády Signální molekula (ligand) Receptor Intracelulární signál cílový protein odpověď

8 Způsoby působení hormonů postranslační Akutní účinky  postranslační genomové Pozdní účinky  genomové  trofické (buněčný růst a buněčné dělení Regulace receptorů: up-regulace (genomová)  homologní  heterologní down-regulace (membránová)

9 Enzymy spojené s membránou Enzymy spojené s membránou  externalizované reakce  internalizované reakce Receptory vážou specifické ligandy Receptory vážou specifické ligandy  příklad: hormony  molekuly rozpoznávající cílové bb

10 Ligandem řízený kanál Receptory s enzymatickou aktivitou G-proteiny Integriny Třídy membránových receptorů

11 Lokalizace receptorů Hydrofilní - lipofilní Hydrofilní hormony vážou se na povrchové receptory na membráně cílových buněk vazba na receptor vede k aktivaci celé řady dějů intracelulárně produkce proteinů intracelulárně Lipofilní hormony hormon se váže na specifické místo intracelulárně, tvorba komplexů hormon- receptor aktivace promotorů cílových genů a spuštění transkripce transkripce genů kódujících polymerázy – větší nabídka enzymů pro transkripci

12 Hydrofilní x lipofilní molekuly

13 Klasifikace hormonů Proteiny a polypeptidy Aminohormony Steroidní hormony

14 Peptidové hormony sestávají ze specifických AMK obvykle syntetizovány jako velké prekurzory skladovány intracelulárně hydrofilní

15 Proteiny a polypeptidové hormony: syntéza a uvolňování

16 Aminohormony Derivovány od AMK tyrosinu Katecholaminy skladovány opět intracelulárně

17 Steroidní hormony I Prekursor: Cholesterol Lipofilní z buňky se uvolňují bezprostředně po dokončení syntézy

18 nejčastěji cytoplazmatické a nukleární receptory aktivují přes specifické responzivní elementy syntézu proteinů pomalejší nástup účinku, delší poločas příklady: kortisol, estrogen & testosteron Steroidní hormony II

19 Steroidní hormony: působení

20 receptor PTHPTH calcium Cell Složitost regulací

21 Vazebné bílkoviny s malou afinitou a specifitou pro hormon albumin, orozomukoid,  1 -kyselý glykoprotein vysokoafinitní s vyšší specifitou TBG, Transkortin (CBG), SHBG  vazebných proteinů: Dysproteinemie akutní a chronické  vazebných proteinů: Jaterní cirhóza

22 Regulační smyčky

23 Hypotalamus I Integruje funkce směřující k udržení teplotní a chemické homeostázy kooperuje s limbickým systémem kontroluje uvolňování hormonů z adeno- a neurohypofýzy

24

25 Hypotalamus II Syntetizují a uvolňují se hypofyzeotropní hormony  Thyreotropin-releasing hormon (TRH)  Korticotropin-releasing hormon (CRH)  Gonadotropin-releasing hormon (GnRH)  Growth hormone-releasing hormon (GHRH)  Growth hormone-inhibiting hormon (GHIH)  Prolaktin-releasing faktor (PRF)  Prolaktin-inhibiting hormon (PIH)

26 Hypotalamus III V tělech neuronů lokalizovaných v hypotalamu se syntetizují hypofyzeotropní hormony Nasyntetizované hormony se transportují z těla neuronu pryč a skladují se v oblasti nervových zakončení Pulsní sekrece hormonů

27 HYPOTALAMUS: sekrece hypofyzeotropních hormonů je ovlivněna emocemi je ovlivněna metabolickým statutem organismu (katabolismus-anabolismus) Hypotalamo-hypofyzární portální řečiště zajišťuje anatomické spojení hypotalamu s přední hypofýzou obvykle iniciuje kaskádu tří hormonů

28 Negativní zpětná vazba: dlouhá a krátká smyčka I

29 Negativní zpětná vazba: dlouhá a krátká smyčka II

30 Endokrinní kontrola: tři úrovně integrace

31 Zpětnovazebná kontrola - RYTMICITA Zpětnovazebná kontrola - RYTMICITA

32 Endokrinní systém přehled I

33 Endokrinní systém přehled II


Stáhnout ppt "Obecná patofyziologie endokrinního systému Julie Bienertová-Vašků, MD."

Podobné prezentace


Reklamy Google