Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AV ČR, Mendelovo muzeum a Vereinigung zur Förderung der Genomforschung pořádají další ročník Mendel Lectures 2006-2007 které se konají v Agustiniánském.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AV ČR, Mendelovo muzeum a Vereinigung zur Förderung der Genomforschung pořádají další ročník Mendel Lectures 2006-2007 které se konají v Agustiniánském."— Transkript prezentace:

1 AV ČR, Mendelovo muzeum a Vereinigung zur Förderung der Genomforschung pořádají další ročník Mendel Lectures 2006-2007 které se konají v Agustiniánském klášteře na Starém Brně První přednáška bude ve čtvrtek 12. října 2006 v 17.00 Profesor John Gurdon Wellcome / CRC Institute, University of Cambridge, UK Nuclear reprogramming as a route to cell replacement

2 STRUKTURA BUNĚČNÉHO JÁDRA, jaderné receptory a intracelulární signalizace

3 Buněčné jádro: struktura a funkce Jádro lidské buňky: - 5-8  m v průměru - 10% objemu buňky - DNA 3x10 9 pb, délka 2 - 2 x 23 chromosomů Hlavní metabolické procesy v jádře: replikace DNA transkripce processing RNA tvorba a transport ribosom. podjednotek transport mRNA do cytosolu

4 DNA je uspořádána do chromosomu Chromosom dlouhá lineární DNA sbalená pomocí proteinů (histonů a kyselých proteinů) do složitějších struktur umožňujících snadné rozbalení a sbalení Chromosom prokaryontní Mitotické chromosomy v elektronovém mikroskopu

5 Lidské chromosomy Chromosomy v lidských buňkách Chromosomy homologické Heterochromosomy Identifikace chromosomů Proužkování. FISH: in situ hybridizace

6 Tři sekvenční elementy DNA, které zajišťují replikaci a segregaci eukaryontních chromosomů v mitóze

7 Chromosom je tvořen chromatinem – DNA + bílkoviny. Je organizován do nukleosomů nukleosomy  komplex histonů: H2A,H2B, H3 a H4  DNA Heterochromatin trvale v kondenzovaném stavu Euchromatin v interfázi dekondenzován v mitóze kondenzován

8 Úrovně kondenzace chromatinu

9 Interfázové jádro: jaderný obal jaderná lamina jaderná matrix jaderné póry

10

11 Jadérko: části chromosomů nesoucí geny pro rRNA (nukleolární organizátor Uspořádání chromosomů v jádře: upevněny k jadernému obalu nebo k jaderné lamina

12 Prostorová organizace procesů odehrávajících se v jádře: Chromosomální domény „ Pohyb“ chromosomů – centromery, telomery Transkripce: RNA polymeráza I – jadérko RNA polymeráza II a III – nukleoplasma malé kompartmenty o vel. 40-100 nm Syntéza ribosomálních podjednotek: jadérko Replikace DNA: replikační ohniska podél chromosomů, 1 ohnisko obsahuje asi 5 replikonů,rychlost replikace 2kbp/min

13 Vyštěpující tělísko Heterochromatin PcG tělísko Cajalovo (svinuté) tělísko a Gem Chromosomální teritoria PML tělísko Jaderné skvrny SAM68 tělísko Perinukleární kompartment Jadérka Periferní jaderná lamina RNA pol II transkripční faktor OPT doména Komplex jaderného póru JADERNÉ DOMÉNY

14 Nukleoskelet Komplexní struktura analogická cytoskeletu Komponenty: jaderná lamina (několik typů laminů -středních filament, nutné pro průběh replikace DNA, vazbu chromatinu a integritu jádra) Dynamika jaderné lamina: rozpad a reagregace v průběhu dělení jádra - fosforylace a defosforylace) centrální filamenta aktin?

15 Uspořádání chromosomů v jádře: upevněny k jaderné lamina Molekuly laminu B jsou při- pojeny vnitřní membráně přes receptor LBR, molekuly laminů A a C jsou připojeny přes protein LAP2. Modře označené úseky ukazují oblast kontaktu s chromosomy

16 Jádro a transdukce signálních molekul

17 Jaderné receptory Obecný termín pro vnitrobuněčné receptory, které vážou hormony rozpustné v tucích – např. steroidy, hormony štítné žlázy, vitamin D a retinoidy Jaderné receptory jsou proteiny, které po vazbě s ligandem se vážou na DNA a fungují jako transkripční faktory

18 Jaderné receptory Cytoplasmatický protein jaderného receptoru je neaktivní v důsledku interakce s inhibičním proteinem. Po vazbě s ligandem (např. steroidním hormonem) se změní jeho konformace a ve spolupráci s koaktivačním proteinem se dostane do jádra a naváže se na sekvence příslušného genu, který se nyní bude transkribovat Dole: Trojrozměrná struktura jaderného receptoru před a po aktivaci

19 Transkripční faktory jako jaderné receptory

20 Klíčové termíny z přednášky Buněčné jádro, jaderné receptory a intracelulární signalizace Charakteristika jádra lidské buňky Struktura chromosomů Tři sekvenční elementy chromosomální DNA Molekulární uspořádání DNA a histonů v chromosomu Úrovně kondenzace chromosomu Ultrastruktura povrchu jádra. Struktura jaderných pórů Jadérko. Prostorová organizace procesů odehrávajících se v jádře. Nukleoskelet Topologie chromosomů v nukleoplasmě Jádro a intracelulární signalizace Jaderné receptory


Stáhnout ppt "AV ČR, Mendelovo muzeum a Vereinigung zur Förderung der Genomforschung pořádají další ročník Mendel Lectures 2006-2007 které se konají v Agustiniánském."

Podobné prezentace


Reklamy Google