Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Molekulární základy dědičnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Molekulární základy dědičnosti"— Transkript prezentace:

1 Molekulární základy dědičnosti
Proteosyntéza Irena Svobodová Gymnázium Na Zatlance

2 Proteosyntéza = výroba bílkovin 2 fáze:
1. genetická informace je nejprve zkopírována z DNA do mRNA přepis informace z DNA do RNA transkripce 2. informace je přeložena z pořadí bazí v RNA do pořadí aminokyselin v bílkovině překlad translace

3 Přenos genetické informace
transkripce translace DNA RNA protein replikace DNA centrální dogma click: reverzní transkripce click: informce -> funkce

4 Transkripce Transkripcí vzniká RNA, která je komplementární k části jednoho řetězce DNA © Espero Publishing, s.r.o.

5 Transkripce = přepisování genetické informace z DNA do RNA
Vzor (matrice, templát) vlákno DNA Materiál na výrobu volné nukleotidy Dělníci RNA polymerázy Energii dodává ATP Genetická informace se převádí z pořadí nukleotidů v DNA do pořadí nukleotidů v RNA Výsledek = tzv. primární transkript je dále upravován

6 DNA je transkribována enzymem RNA-polymerázou
Rychlost transkripce 80 tripletů za sekundu 1 chyba na 104 nukleotidů © Espero Publishing, s.r.o.

7 Sestřih RNA Poté co vznikne molekula mRNA, dochází k její úpravě – tzv. sestřihu (probíhá podobně jako sestřih filmu) DNA totiž obsahuje kromě sekvencí nesoucích informaci (kódujících sekvencí - tzv. exony) i nekódující sekvence (tzv. introny). Tyto sekvence jsou po vzniku mRNA z její molekuly vystřiženy.

8 Sestřih RNA © Espero Publishing, s.r.o.

9 Přenos genetické informace
transkripce translace DNA RNA protein replikace DNA centrální dogma click: reverzní transkripce click: informce -> funkce

10 Translace = překlad genetické informace z pořadí nukleotidů v RNA do pořadí aminokyselin v bílkovině Místo ribosóm Vzor (matrice, templát) vlákno RNA Materiál na výrobu aminokyseliny Dělníci enzymy v ribosómu Pomocníci T- RNA Energii dodává ATP

11 Molekula tRNA transferová RNA, přenáší určitou aminokyselinu
Zde se váže určitá aminokyselina © Espero Publishing, s.r.o. = triplet, kterým se váže tRNA na komplementární kodón mRNA antikodon

12 Překlad genetického kódu
© Espero Publishing, s.r.o. Navázání aminokyseliny Připojení antikodónu tRNA na kodón mRNA aminokyselina tRNA

13 Tvorba bílkoviny probíhá v ribozómu.
Ribozóm se skládá ze dvou podjednotek Velká ribosomální podjednotka malá ribosomální podjednotka © Espero Publishing, s.r.o.

14 Zahájení proteosyntézy = iniciace
Translace mRNA začíná na určitém kodonu – tzv iniciační kodon - AUG Speciální molekula tRNA – tzv. iniciační tRNA s navázaným mehioninem zahajuje translaci © Espero Publishing, s.r.o.

15 Zahájení proteosyntézy = iniciace
velká ribosomální podjednotka Vlákno mRNA kompletní ribosom iniciační kodon - AUG Zahájení proteosyntézy = iniciace

16 tRNA s navázanou aminokyselinou

17 Translace molekuly mRNA prodlužování molekuly = elongace
tRNA s navázanou aminokyselinou se napojí na příslušný antikodon mRNA Mezi dvěma aminokyselinami vedle sebe vznikne peptidová vazba Malá podjednotka ribozomu se posune o tři nukleotidy vpřed Opakování tří fází: © Espero Publishing, s.r.o.

18 Vznikající peptidový řetězec
4 5 Vznikající peptidový řetězec 4 5 peptidová vazba

19 Konečná fáze proteosyntézy = terminace
Translace je ukončena navázáním terminačních faktorů na stop kodon Ribozomové jednotky se rozpojí © Espero Publishing, s.r.o.

20 Na jedné molekule mRNA se může najednou vytvářet více molekul bílkovin
Polyribosom © Espero Publishing, s.r.o.

21 Ribosómy jsou vázány na endoplazmatické reticulum
Ribosómy jsou vázány na endoplazmatické reticulum. Zde dochází k úpravě vyrobených bílkovin. © Espero Publishing, s.r.o.

22 Přečtěte si molekulárně biologickou pohádku a přiřaďte k sobě odpovídající pojmy:
polymerovat levé ruce taťka templát nukleotid strážný Semipermeabil dokulata zamotaná stuha polymeráza nukleázy enzym spojující jednotlivé nukleotidy enzymy střihající DNA otvor v jaderné membráně základní stavební jednotka DNA původní vlákno DNA syntéza DNA vlákna ve směru 3´ → 5´ virus

23 Obrázky jsou převzaty z knihy:
ALBERTS, B. a kol. Základy buněčné biologie. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1997.


Stáhnout ppt "Molekulární základy dědičnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google