Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Molekulární základy dědičnosti Proteosyntéza Irena Svobodová Gymnázium Na Zatlance.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Molekulární základy dědičnosti Proteosyntéza Irena Svobodová Gymnázium Na Zatlance."— Transkript prezentace:

1 Molekulární základy dědičnosti Proteosyntéza Irena Svobodová Gymnázium Na Zatlance

2 Proteosyntéza = výroba bílkovin = výroba bílkovin 2 fáze: 1. genetická informace je nejprve zkopírována z DNA do mRNA přepis informace z DNA do RNA transkripce transkripce 2. informace je přeložena z pořadí bazí v RNA do pořadí aminokyselin v bílkovině překladtranslace

3 DNARNAprotein transkripcetranslace Přenos genetické informace replikace DNA

4 Transkripce Transkripcí vzniká RNA, která je komplementární k části jednoho řetězce DNA © Espero Publishing, s.r.o.

5 Transkripce = přepisování genetické informace z DNA do RNA Genetická informace se převádí z pořadí nukleotidů v DNA do pořadí nukleotidů v RNA Výsledek = tzv. primární transkript je dále upravován Vzor (matrice, templát) vlákno DNA Materiál na výrobu volné nukleotidy DělníciRNA polymerázy Energiidodává ATP

6 DNA je transkribována enzymem RNA-polymerázou © Espero Publishing, s.r.o. Rychlost transkripce 80 tripletů za sekundu 1 chyba na 10 4 nukleotidů

7  Poté co vznikne molekula mRNA, dochází k její úpravě – tzv. sestřihu (probíhá podobně jako sestřih filmu)  DNA totiž obsahuje kromě sekvencí nesoucích informaci (kódujících sekvencí - tzv. exony) i nekódující sekvence (tzv. introny). Tyto sekvence jsou po vzniku mRNA z její molekuly vystřiženy. Sestřih RNA

8 © Espero Publishing, s.r.o.

9 DNARNAprotein transkripcetranslace Přenos genetické informace replikace DNA

10 Translace = překlad genetické informace z pořadí nukleotidů v RNA do pořadí aminokyselin v bílkovině Vzor (matrice, templát) vlákno RNA Materiál na výrobu aminokyseliny Dělnícienzymy v ribosómu Energiidodává ATP PomocníciT- RNA Místo ribosóm

11 Molekula tRNA transferová RNA, přenáší určitou aminokyselinu © Espero Publishing, s.r.o. Zde se váže určitá aminokyselina antikodon = triplet, kterým se váže tRNA na komplementární kodón mRNA

12 Překlad genetického kódu © Espero Publishing, s.r.o. Navázání aminokyseliny Připojení antikodónu tRNA na kodón mRNA tRNA aminokyselina

13 Tvorba bílkoviny probíhá v ribozómu.  Ribozóm se skládá ze dvou podjednotek © Espero Publishing, s.r.o. malá ribosomální podjednotka Velká ribosomální podjednotka

14 Zahájení proteosyntézy = iniciace © Espero Publishing, s.r.o. Translace mRNA začíná na určitém kodonu – tzv iniciační kodon - AUG Speciální molekula tRNA – tzv. iniciační tRNA s navázaným mehioninem zahajuje translaci

15 Zahájení proteosyntézy = iniciace velká ribosomální podjednotka kompletní ribosom Vlákno mRNA iniciační kodon - AUG

16 tRNA s navázanou aminokyselinou

17 Translace molekuly mRNA prodlužování molekuly = elongace © Espero Publishing, s.r.o. tRNA s navázanou aminokyselinou se napojí na příslušný antikodon mRNA Mezi dvěma aminokyselinami vedle sebe vznikne peptidová vazba Malá podjednotka ribozomu se posune o tři nukleotidy vpřed Opakování tří fází:

18 5 4 5 4 Vznikající peptidový řetězec peptidová vazba

19 Konečná fáze proteosyntézy = terminace © Espero Publishing, s.r.o. Translace je ukončena navázáním terminačních faktorů na stop kodon Ribozomové jednotky se rozpojí

20 Na jedné molekule mRNA se může najednou vytvářet více molekul bílkovin © Espero Publishing, s.r.o. Polyribosom

21 Ribosómy jsou vázány na endoplazmatické reticulum. Zde dochází k úpravě vyrobených bílkovin. © Espero Publishing, s.r.o.

22 Přečtěte si molekulárně biologickou pohádku a přiřaďte k sobě odpovídající pojmy: pohádku  polymerovat levé ruce  taťka templát  nukleotid  strážný Semipermeabil  dokulata zamotaná stuha  polymeráza  nukleázy  enzym spojující jednotlivé nukleotidy  enzymy střihající DNA  otvor v jaderné membráně  základní stavební jednotka DNA  původní vlákno DNA  syntéza DNA vlákna ve směru 3´ → 5´  virus

23 Obrázky jsou převzaty z knihy: ALBERTS, B. a kol. Základy buněčné biologie. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1997.


Stáhnout ppt "Molekulární základy dědičnosti Proteosyntéza Irena Svobodová Gymnázium Na Zatlance."

Podobné prezentace


Reklamy Google