Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

místo syntézy v buňce syntéza do zásoby Peptidické hormony DRSNÉ ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM ANO Steroidní hormony HLADKÉ ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM NE Aminoacidoderiváty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "místo syntézy v buňce syntéza do zásoby Peptidické hormony DRSNÉ ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM ANO Steroidní hormony HLADKÉ ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM NE Aminoacidoderiváty."— Transkript prezentace:

1

2 místo syntézy v buňce syntéza do zásoby Peptidické hormony DRSNÉ ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM ANO Steroidní hormony HLADKÉ ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM NE Aminoacidoderiváty CYTOPLAZMA ANO

3 CHOLESTEROL mateřská látka nezbytná pro syntézu steroidních hormonů v endokrinních buňkách (jedině kůra nadledvin dokáže syntetizovat cholesterol sama, přesto získává většinu z okolí) Steroidní hormony se tvoří v nadledvinách, vaječnících, varlatech, placentě a do jisté míry i v periferních tkáních. Odkud se bere cholesterol pro syntézu hormonů v endokrinních buňkách ? Cholesterol se musí transportovat z jater k příslušným endokrinním buňkám (ve vaječnících, varlatech, kůře nadledvin nebo v placentě). JÁTRA = hlavní místo syntézy cholesterolu v těle

4 Transport ovlivňuje jak samotná molekula cholesterolu, tak cílová endokrinní buňka. CO MUSÍ SPLŇOVAT CHOLESTEROL:CO MUSÍ SPLŇOVAT ENDOKRINNÍ BUŇKA: Jako látka nerozpustná ve vodě se musí navázat na lipoproteinový nosič, neboť pouze ve vazbě na něj může být transportován krví k cílové endokrinní buňce. Buňky produkující steroidní hormony musí mít na svém buněčném povrchu příslušné receptory pro lipoproteinové nosiče cholesterolu. LDL receptory LDL nosiče Jakmile se tento LDL nosič naváže na příslušný membránový receptor endokrinní buňky, buňka pohltí komplex procesem endocytózy a získá tím cholesterol nezbytný pro syntézu svých steroidních hormonů.

5 cholesterol fosfolipidy apolipoprotein LDL nosič Cesta krevní řečištěm směrem ke steroidogenní buňce… Vidím cíl naší cesty …

6 LDL receptory steroidogenní žlázové buňky

7 lipidové kapénky s cholesterolem stimulace žlázy tropním hormonem adenohypofýzy aktivace enzymu CHOLESTEROLESTERÁZA uvolnění cholesterolu ze zásobních lipidových kapének uvolněný cholesterol je využit k biosyntéze steroidních hormonů, které se v buňce neskladují, ale jsou ihned sekretovány difúzí do krve a odtud do cílové tkáně LDL receptory steroidogenní žlázová buňka céva

8 ŽLÁZA JE STIMULOVÁNA TROPNÍMI HORMONY Cholesterol se uvolňuje z lidových kapének a přetváří se postupně až na steroidní hormony (nejsou skladovány, ihned difundují do krve). ŽLÁZA NENÍ STIMULOVÁNA TROPNÍMI HORMONY Cholesterol je uskladněn do zásoby v lipidových kapénkách pro tvorbu budoucích steroidních hormonů. Snížená koncentrace cholesterolu zvyšuje koncentraci LDL receptorů steroidogenní buňky  vychytávají nové lipoproteiny z krve, které opět zvýší koncentraci cholesterolu v buňce a tak dále podporují steroidogenezi.

9 Cholesterol přijatý endokrinní buňkou prochází nyní složitými modifikacemi za vzniku nové látky, která je výchozí pro syntézu steroidních hormonů = PREGNENOLON. CHOLESTEROL PREGNENOLON PROGESTERON KORTISOLESTRADIOL ALDOSTERONTESTOSTERON sám o sobě účinný ženský pohlavní hormon mohou se z něj syntetizovat všechny ostatní steroidní hormony kůra nadledvi n vaječník y varlata, vaječníky, kůra nadledvin

10 … výchozí látky pro syntézu steroidních hormonů jsou přítomny ve všech endokrinních žlázách ??? Různé buněčné typy (různé žlázy) se liší ve specifických enzymech, což vede k rozdílům ve vlastních biosyntetických cestách, kterými se produkuje finální hormon. Různé buněčné typy (různé žlázy) se liší svými receptory pro nadřazené regulační hormony (každá žláza produkující steroidní hormon je podřízena jinému adenohypofyzárnímu hormonu).  

11 V endokrinní buňce i neuroendokrinní buňce se nacházejí čtyři kompartmenty, které jsou nezbytné v procesu syntézy peptidického hormonu:

12 m RNA peptidový řetězec 1. Exprese příslušné části genetické informace DNA (genů) do mRNA. 2. Translace mRNA do peptidového řetězce (do primární struktury peptidového hormonu) na ribozomech. 3. Peptidický řetězec putuje do endoplazmatického retikula (ER) a postupně se zde mění na prohormon. ER prohormon jaderná membrána DNA ribozom

13 4. Váček odškrcený exocytózou z endoplazatického retikula s prohormonem putuje do Golgiho apatátu (GA), kde je peptidový řetězec prohormonu dále upravován. cis síť trans síť tělo GA váček s prohormonem odštěpený z ER váček s prohormonem odštěpený z trans cisterny Golgiho aparátu

14 cis síť trans síť tělo GA Pouť váčku (který se odškrtil z ER a obsahuje prohormon) Golgiho aparátem, kde je jeho peptidický řetězec podrobován posttranslačním úpravám. váček s prohormonem odštěpený z ER 5. Upravený prohormon opouští Golgiho aparát exocytózou do cytoplazmy, kde činností enzymů GA vzniká již hotový hormon. Ten potom (stále ve váčku) čeká na signál pro jeho uvolnění z buňky. enzymy hotový hormon

15 drsné ER GA váček s prohormonem exocytóza = sekrece zralého hormonu Neurohormony jsou peptidické povahy, proto je jejich syntéza obdobná syntéze peptidických hormonů buněk žláz s vnitřní sekrecí. Obdobná je situace u syntézy neurotransmiterů. Jako sekreční dráhu označujeme cestu a osud proteinu syntetizovaného v drsném endoplazmatickém retikulu přes Golgiho aparát až po buněčnou membránu.


Stáhnout ppt "místo syntézy v buňce syntéza do zásoby Peptidické hormony DRSNÉ ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM ANO Steroidní hormony HLADKÉ ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM NE Aminoacidoderiváty."

Podobné prezentace


Reklamy Google