Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná endokrinologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná endokrinologie"— Transkript prezentace:

1 Obecná endokrinologie
SYNTÉZA HORMONŮ

2 DRSNÉ ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM HLADKÉ ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM
SYNTÉZA HORMONŮ místo syntézy v buňce syntéza do zásoby Peptidické hormony DRSNÉ ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM ANO Steroidní hormony HLADKÉ ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM NE Aminoacidoderiváty CYTOPLAZMA

3 Syntéza STEROIDNÍCH hormonů
Steroidní hormony se tvoří v nadledvinách, vaječnících, varlatech, placentě a do jisté míry i v periferních tkáních. CHOLESTEROL mateřská látka nezbytná pro syntézu steroidních hormonů v endokrinních buňkách (jedině kůra nadledvin dokáže syntetizovat cholesterol sama, přesto získává většinu z okolí) Odkud se bere cholesterol pro syntézu hormonů v endokrinních buňkách ? JÁTRA = hlavní místo syntézy cholesterolu v těle Cholesterol se musí transportovat z jater k příslušným endokrinním buňkám (ve vaječnících, varlatech, kůře nadledvin nebo v placentě). JAK ?

4 Transport cholesterolu do endokrinních buněk
Transport ovlivňuje jak samotná molekula cholesterolu, tak cílová endokrinní buňka. CO MUSÍ SPLŇOVAT CHOLESTEROL: CO MUSÍ SPLŇOVAT ENDOKRINNÍ BUŇKA: Jako látka nerozpustná ve vodě se musí navázat na lipoproteinový nosič, neboť pouze ve vazbě na něj může být transportován krví k cílové endokrinní buňce. Buňky produkující steroidní hormony musí mít na svém buněčném povrchu příslušné receptory pro lipoproteinové nosiče cholesterolu. LDL nosiče LDL receptory Jakmile se tento LDL nosič naváže na příslušný membránový receptor endokrinní buňky, buňka pohltí komplex procesem endocytózy a získá tím cholesterol nezbytný pro syntézu svých steroidních hormonů.

5 Transport cholesterolu do endokrinních buněk
fosfolipidy cholesterol apolipoprotein Vidím cíl naší cesty … LDL nosič Cesta krevní řečištěm směrem ke steroidogenní buňce…

6 Transport cholesterolu do endokrinních buněk
LDL receptory steroidogenní žlázové buňky

7 Cholesterol v endokrinní buňce
steroidogenní žlázová buňka stimulace žlázy tropním hormonem adenohypofýzy LDL receptory lipidové kapénky s cholesterolem aktivace enzymu CHOLESTEROLESTERÁZA uvolnění cholesterolu ze zásobních lipidových kapének uvolněný cholesterol je využit k biosyntéze steroidních hormonů , které se v buňce neskladují, ale jsou ihned sekretovány difúzí do krve a odtud do cílové tkáně céva

8 ŽLÁZA NENÍ STIMULOVÁNA
ŽLÁZA JE STIMULOVÁNA TROPNÍMI HORMONY ŽLÁZA NENÍ STIMULOVÁNA TROPNÍMI HORMONY Snížená koncentrace cholesterolu zvyšuje koncentraci LDL receptorů steroidogenní buňky  vychytávají nové lipoproteiny z krve, které opět zvýší koncentraci cholesterolu v buňce a tak dále podporují steroidogenezi. Cholesterol je uskladněn do zásoby v lipidových kapénkách pro tvorbu budoucích steroidních hormonů. Cholesterol se uvolňuje z lidových kapének a přetváří se postupně až na steroidní hormony (nejsou skladovány, ihned difundují do krve).

9 Vznik steroidního hormonu v endokrinní b.
Cholesterol přijatý endokrinní buňkou prochází nyní složitými modifikacemi za vzniku nové látky, která je výchozí pro syntézu steroidních hormonů = PREGNENOLON. CHOLESTEROL mohou se z něj syntetizovat všechny ostatní steroidní hormony PREGNENOLON sám o sobě účinný ženský pohlavní hormon PROGESTERON ESTRADIOL KORTISOL vaječníky kůra nadledvin TESTOSTERON ALDOSTERON varlata, vaječníky, kůra nadledvin kůra nadledvin

10 Jak mohou vznikat různé steroidní hormony, když ...
… výchozí látky pro syntézu steroidních hormonů jsou přítomny ve všech endokrinních žlázách ??? Různé buněčné typy (různé žlázy) se liší ve specifických enzymech, což vede k rozdílům ve vlastních biosyntetických cestách, kterými se produkuje finální hormon. Různé buněčné typy (různé žlázy) se liší svými receptory pro nadřazené regulační hormony (každá žláza produkující steroidní hormon je podřízena jinému adenohypofyzárnímu hormonu).

11 Syntéza PEPTIDICKÝCH hormonů
V endokrinní buňce i neuroendokrinní buňce se nacházejí čtyři kompartmenty, které jsou nezbytné v procesu syntézy peptidického hormonu: Ribozomy Drsné ER Jádro Golgiho aparát

12 Syntéza peptidického hormonu:
základní kroky 1. Exprese příslušné části genetické informace DNA (genů) do mRNA. m RNA DNA 2. Translace mRNA do peptidového řetězce (do primární struktury peptidového hormonu) na ribozomech. ribozom jaderná membrána m RNA peptidový řetězec 3. Peptidický řetězec putuje do endoplazmatického retikula (ER) a postupně se zde mění na prohormon. ER prohormon

13 váček s prohormonem odštěpený z ER odštěpený z trans cisterny
4. Váček odškrcený exocytózou z endoplazatického retikula s prohormonem putuje do Golgiho apatátu (GA), kde je peptidový řetězec prohormonu dále upravován. tělo GA trans síť cis síť váček s prohormonem odštěpený z ER váček s prohormonem odštěpený z trans cisterny Golgiho aparátu

14 váček s prohormonem odštěpený z ER
tělo GA Pouť váčku (který se odškrtil z ER a obsahuje prohormon) Golgiho aparátem, kde je jeho peptidický řetězec podrobován posttranslačním úpravám. cis síť trans síť váček s prohormonem odštěpený z ER enzymy hotový hormon 5. Upravený prohormon opouští Golgiho aparát exocytózou do cytoplazmy, kde činností enzymů GA vzniká již hotový hormon. Ten potom (stále ve váčku) čeká na signál pro jeho uvolnění z buňky.

15 Sekreční dráha peptidického hormonu
Jako sekreční dráhu označujeme cestu a osud proteinu syntetizovaného v drsném endoplazmatickém retikulu přes Golgiho aparát až po buněčnou membránu. váček s prohormonem drsné ER váček s prohormonem GA exocytóza = sekrece zralého hormonu Neurohormony jsou peptidické povahy, proto je jejich syntéza obdobná syntéze peptidických hormonů buněk žláz s vnitřní sekrecí. Obdobná je situace u syntézy neurotransmiterů.


Stáhnout ppt "Obecná endokrinologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google