Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transkripce (první krok genové exprese: Od DNA k RNA) Milada Teplá, Helena Klímová KUDCH, PřF UK v Praze 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transkripce (první krok genové exprese: Od DNA k RNA) Milada Teplá, Helena Klímová KUDCH, PřF UK v Praze 2013."— Transkript prezentace:

1 Transkripce (první krok genové exprese: Od DNA k RNA) Milada Teplá, Helena Klímová KUDCH, PřF UK v Praze 2013

2 Transkripce a translace Jestliže buňka potřebuje nějaký konkrétní protein, je nukleotidová sekvence je v patřičné oblasti v chromosomu nejprve zkopírována do mRNA. Tato RNA je využívána jako templát (předloha, matrice) pro tvorbu proteinů. DNAmRNA transkripcetranslace Protein

3 Transkripce: • gen se přepisuje do RNA • začíná rozvolňováním krátkého úseku DNA • jeden z řetězců DNA slouží jako templát pro syntézu RNA • transkripce DNA mRNA Dvoušroubovice DNA Transkripce - úvod

4 Komplementarita bází

5 3'-konec 5'-konec A GC U TA Templátový Řetězec (DNA) Nově syntetizovaný Řetězec (RNA) 5' 3' 5' A GC U TA 3' Templátový Řetězec (DNA) Nově syntetizovaný Řetězec (RNA) 5' Fosfodiesterová vazba 3' Syntéza RNA

6 Dvoušroubovice DNA Templát Transkript (mRNA) Ribonukleosidtrifosfáty Směr transkripce Vznik transkriptu Transkript - řetězec RNA vznikající transkripcí. Dochází k obnovení dvoušroubovicové struktury DNA a vytěsnění vlákna RNA – molekuly RNA jsou jednovláknové.

7 RNA-polymerasa Pro syntézu RNA je využívána energie vznikající hydrolýzou ribonukleosidtrifosfátu (ATP, UTP, GTP a CTP). Vznik fosfodiesterové vazby RNA je syntetizována ve směru 5' → 3'. 5' 3' katalyzuje připojování nukleotidů na 3'-konec rostoucího řetězce RNA za vzniku fosfodiesterové vazby mezi 3'-OH skupinou řetězce a 5'-fosfátovou skupinou přidávaného nukleotidu.

8 Rozvíjecí místo Templát pro syntézu RNA Ribonukleosidtrifosfáty RNA-polymerasa

9 Templát Transkript Ribonukleosidtrifosfát Spustit animaci Transkripce 5' 3' 5' 3' 5'

10 Posttranskripční úpravy RNA u eukaryot Transkripcí vzniká nejprve primární transkript (Pre-mRNA) neboli heterogenní jaderná RNA (hnRNA) Ta se před opuštěním z jádra dále upravuje (podléhá posttranskripčním úpravám). Upravená mRNA je transportována do cytoplasmy a na ribosomech je překládána na proteiny (translace). transkripce Protein DNA (v jádře) Pre-mRNA (v jádře) Posttranskripční úpravy mRNA (vznik v jádře, transport do cytoplasmy) translace

11 Exony a introny Eukaryotní DNA obsahuje: • kódující sekvence (tzv. exony) • nekódující sekvence (tzv. introny) Sestřih (RNA splicing): • Introny z Pre-mRNA jsou odstraňovány „sestřihovými“ enzymy • exony jsou spojeny dohromady Exony Introny mRNA 1. Přiblížení obou konců intronů 2. Odštěpení intronů a spojení exonů

12 Použitá literatura ALBERTS, B. a kol. Základy buněčné biologie. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1997. NEČAS, O. a kol. Obecná biologie pro lékařské fakulty. Jinočany: Nakladateství H&H, 2000. KUBIŠTA, V. Buněčné základy životních dějů. Praha: Scientia, 1998. Obrázky: Milada Teplá (v MS powerpoint)


Stáhnout ppt "Transkripce (první krok genové exprese: Od DNA k RNA) Milada Teplá, Helena Klímová KUDCH, PřF UK v Praze 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google