Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_MOTYCKOVA_03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_MOTYCKOVA_03."— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_MOTYCKOVA_03 Tematická oblast:Biologie - genetika Cílová skupinažáci školy Téma:Genetika prokaryotní buňky Anotace: Genetika prokaryotní buňky, replikace, transkripce, translace Autor:PaedDr. Erika Motyčková Datum vytvoření:29.12.2012

2 Strategie Prokaryot = bakterie, archea  Jsou jednoduché  Malé - desetiny až desítky mikrometrů  Reprodukce je nepohlavní  Přizpůsobení je odkázáno na a) spontánní mutace b) předávání plazmidů c) rekombinace cizorodé DNA  Rychlé množení - jeden cyklus trvá 20 minut

3  Buňka ohraničena buněčnou stěnou, semipermeabilní membránou  Minimum organel = nemembránové  Nukleoid = kruhová DNA - není jádrem = bakteriální chromozom  Ribosomy uloženy volně v cytoplazmě, jsou menší než u eukaryot  Plazmidy = úseky DNA, v případě potřeby se včleňují do chromozomu = nejsou pro buňku nepostradatelné = mohou nést gen pro odolnost vůči antibiotikům  Neobsahuje cytoskelet

4

5  Kruhové molekuly DNA v cytoplazmě bakterií  Jejich až 50 kopií  Plazmid nese 1 nebo více genů  Replikují se nezávisle na hlavním chromozomu  Do jejich struktury se lehce začleňují i vyčleňují jiné geny  Mohou se začlenit i do hlavního chromosomu  Obsahují geny podmiňující rezistenci bakterií vůči antibiotikům  Obsahují geny podmiňující patogenitu bakerií  manipulaci s geny plazmidů zkoumá genové inženýrství

6  DNA = v cytoplazmě - genetická informace  Chromozom jen jeden kruhový - neobsahuje histony, připevněn k cytoplazmatické membráně  Na chromozomu leží za sebou geny  Počet genů 6 - 8 000  Ribosomy - probíhá na nich syntéza bílkovin  Nejaderná DNA = plazmid = nejsou pro buňku nepostradatelné = mohou nést gen pro odolnost vůči antibiotikům !

7  Je v jedinci vyjádřen jednou alelou = haploidie  Neobsahuje introny  Je součástí operonu  Není vázán na histony  Není přeáván do dceřinných buněk

8  Úsek DNA  Označujeme jej za vlohu nesoucí určitou vlastnost  Určuje pořadí AK v bílkovině  Určuje pořadí nukleotidů v RNA  Gen má své přesné místo na chromozom

9  Replikace DNA = zdvojení = přenos genu z mateřské buňky na dceřinou  Exprese genu = realizace genetické informace do fenotypového znaku organismu  transkripcí a translací  Transkripce = přepis genu z DNA do m RNA - připojení k ribosomu  Translace genu = překlad genetické informace z pořadí nukleotidů m RNA do pořadí AK v polypeptidickém řetězci

10  Transkripce = syntéza RNA = přepis DNA na RNA  Syntézu RNA katalyzuje enzym RNA polymeráza

11 a) spouští tvorbu ( elongaci ) RNA řetězce = párování nukleotidů b)Připojí se na promotor DNA a začne transkriptovat určitý gen a) spouští syntézu tří typů RNA = mRNA, tRNA, rRNA  replikovaný řetězec RNA obsahuje jen exony = kódující sekvence genu, neobsahuje introny  introny = úsek genun nenese genetickou informaci

12 Informace na DNA je rozdělena na úseky - geny 3 typy genů a) strukturní - podle nich se tvoří bílkoviny (proteosyntéza) b) regulátorové - regulace transkripce - řídí strukturní geny c) operátové geny - řídí syntézu r RNA, t RNA

13 = úsek DNA, funguje jako jeden celek = promotor + operátor + strukurní geny + teminátor

14  promotor = začátek operonu, na něj se připojuje RNA polymeráza  operátor = místo pokud se naváže represor, zabránění přepisu  strukturní geny = následují po operátoru, podle nich se vytváří bílkovina  terminátor = místo, kde končí přepis, odpojuje se zde RNA - polymeráza

15  naváže - li se represor na operátor, je zablokována transkripce  netvoří se enzymy = represe  pokud buňka potřebuje tvořit enzymy, induktor se naváže na represor, uvolní se operátor  regulační gen zahájí transkripci ( RNA polymeráza se napojí na promotor - syntéza RNA - translace - řazení nukleotidů -tvorba bílkovin - terminace - odpojení RNA polymerázy + bíkoviny )  strukturní geny tvoří enzymy =přeměňují substrát = laktózu na produkt  produkt - funguje jako korepresor  uzavření operonu = indukce syntézy enzymů

16  V jejím chromozomu je známo několik řad genů nazývaných operony  Operon = promotor + operační gen + strukturní gen  Promotor = zahajuje syntézu m RNA ( transkripci )  K promotoru se váže RNA polymeráza  oddělení vláken DNA  Operon se přepisuje do m RNA, řízen Regulačním genem

17  Regulační gen zahajuje přepis operonu do m RNA podle přítomnosti Induktoru a represoru  Induktor = substrát, je přeměněn enzymy operonu na produkt  Molekuly produktu působí jako korepresor  Regulační gen řídí produkci represoru  Represor se váže na operační gen a operon je uzavřený

18  Když je přítomen induktor ( substrát = laktóza ), represor se váže na induktor  Operační gen je volný, otevřený  Strukturní geny produkují enzymy, které přeměňují molekuly substrátu  Jakmile je substrát přeměněn na produkt, dochází k uzavření operonu = indukce syntézy enzymů

19 Zdroje : HANČOVÁ, Hana. Biologie v kostce I: Obecná biologie, mikrobiologie, botanika, mykologie, ekologie, genetika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, 112 s. ISBN 80-720- 0059-4. NEČÁSEK, Jan a Ivo CETL. Genetika. Praha, 1979. JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978- 80-7182-213-4. ŠMARDA, Jan. Biologie pro psychology a pedagogy. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 420 s. ISBN 978-80-7367-343-7. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003, xxii, 797 s. ISBN 80-718-3268-5. Genetika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-06-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetikahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika


Stáhnout ppt "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_MOTYCKOVA_03."

Podobné prezentace


Reklamy Google