Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:"— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_MOTYCKOVA_06 Tematická oblast: Biologie - genetika Cílová skupina žáci školy Téma: Dědičnost mnohobuněčného organismu. Dědičnost kvalitativních znaků Anotace: Monohybridismus, úplná a neúplná dominance, homozygót, heterozyg´t, zpětné křížení Autor: PaedDr. Erika Motyčková Datum vytvoření:

2 Dědičnost monogenních kvalitativních znaků
Autozomální dědičnost geny uloženy na autozomech (tělní chromozomy), jejich projev nezávisí na pohlaví jedince 2 alely genu leží v odpovídajících úsecích homologních chromozomů stejné => homozygot - dominantní AA, recesivní aa různé => heterozygot – Aa

3 = křížení dvou jedinců = sledujeme dědičnost jednoho genu
Monohybridismus = křížení dvou jedinců = sledujeme dědičnost jednoho genu

4 Monohybridismus s úplnou a neúplnou dominancí
Příklady křížení Platí A = červená, a = bílá

5 Křížení 2 stejných dominantních homozygótů AA
P: ( parietální, rodičovská generace ) = AA x AA gamety : A A A A F1 ( filiární generace potomků ) = AA AA AA AA = čistá linie AA - lze udržet inbreedingem nebo nepohlavním rozmnožováním = potomci jsou stejní (uniformní) - všichni červení,homozygótní = stejní s rodičovskou generací

6 Křížení 2 stejných recesivních homozygotů aa
P : aa x aa F 1 : aa aa aa aa potomci jsou stejní a identičtí s rodiči G ( genotypový štěpný poměr) = 1 F ( fenotypový štěpný poměr ) =1

7 Křížení dominantního homozygóta a heterozygóta
P : AA x Aa Gamety : A A A a F1 : AA Aa AA Aa ~ potomci se štěpí v poměru 1:1 = jedinci genotypově i fenotypově shodní s rodiči v poměru 1 : 1 ( 50% : 50% ) = potomci nejsou uniformní G=2:2=1:1 F (úplná dominance) = všichni červení = 1 F (neúplná dominance) = 1 : 1 po1ovina červený ( AA), polovina růžových (Aa ) růžový = červená ( A ) a bílá ( a )

8 Křížení recesivního homozygóta a heterozygóta
P : aa x Aa F 1 : Aa aa Aa aa G = 2 : 2 = 1: 1 F ( úplná dominance ) = polovina červených, polovina bílých = 1 : 1 F ( neúplná dominance ) = polovina bílých ( aa ), polovina růžových ( Aa ) = 1 : 1

9 Křížení 2 různých homozygótů
Platí 1. Mendelův zákon P : AA x aa Gamety : A A a a F1 : Aa Aa Aa Aa  potomci jsou stejní - uniformní Aa, ale heterozygótní  uniformní = genotypově i fenotypově shodní heterozygotní jedinci G=1 F1( úplná dominance) = všichni potomci červení F1( neúplná dominance) = všichni potomci růžoví

10 Křížení 2 heterozygótů Platí 2. Mendelův zákon P : Aa x Aa
Gamety : A a A a F 1 AA Aa Aa aa G= 1: 2: 1 1 AA : 2Aa : 1 aa  25 % : % : 25 % F (úplná dominance) = : 1  3 červený : 1 bílý 75 % : 25 % F (neúplná dominance) = 1 : 2 : 1  1 červený : 2 růžový : 1 bílý

11 Mendelovy zákony Zákon o uniformitě hybridů Fl generace homozygotů
Při křížení dvou homozygotně rozdílných jedinců vznikají genotypově i fenotypově shodní heterozygotní jedinci (= uniformní) AA ¨x AA  AA AA AA AA

12 II. Zákon o čistotě a segregaci vloh
Při vzájemném křížení heterozygotů vznikají genotypově i fenotypově různorodí potomci, jejichž genotypový štěpný poměr j e 1 : 2 : 1 a fenotypový 3 : 1 Aa x Aa  AA Aa Aa aa

13 IIL Zákon o volné kombinovatelnosti alel různých alelových párů
Vzájemným křížením polyhybridů vzniká genotypově i fenotypově nejednotné potomstvo s tolika kombinacemi genů, kolik je možných matematických kombinací mezi dvěma veličinami -viz dihybridní křížení s úplnou dominancí-sledujeme 2 znaky (přenos 2 párů alel: A,a,B,b) ~ v F2 generaci vzniká 9 různých genotypů . Při úplné dominanci se vyskytují pouze 4 různé fenotypy a F = 9 : 3: 3: 1

14 Zpětné křížení = při vhodné volbě rodiče (recesivní homozygot)
= křížení hybrida F1 generace s jedním rodičů = při vhodné volbě rodiče (recesivní homozygot) lze prokázat, že heterozygot vytváří 2 typy alel (A, a) v poměru 1:1

15 Analytické zpětné křížení
= křížení hybrida F1 generace s homozygotním recesivním rodičem = lze dokázat zda znak hybrida je homozygotní nebo heterozygotní

16 Příklad Sledujeme červenou barvu hrachu kde A = červená barva
a = bílá barva Otázka : Je červená barva hrachu založena homozygotně ( AA ), nebo heterozygotně (Aa ) ?

17 F1 Aa x P aa Gamety A,a x a Potomstvo Aa Aa aa aa
50% červený květ % bílý květ  znak je podmíněn heterozygotně

18 F1 AA x P aa Gamety A x a Potomstvo Aa Aa Aa Aa
100% heterozygotů červený květ  znak je podmíněn homozygotně

19 Zdroje : HANČOVÁ, Hana. Biologie v kostce I: Obecná biologie, mikrobiologie, botanika, mykologie, ekologie, genetika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, 112 s. ISBN NEČÁSEK, Jan a Ivo CETL. Genetika. Praha, 1979. JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN ŠMARDA, Jan. Biologie pro psychology a pedagogy. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 420 s. ISBN Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003, xxii, 797 s. ISBN Genetika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:"

Podobné prezentace


Reklamy Google