Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:"— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_MOTYCKOVA_01 Tematická oblast: Biologie - genetika Cílová skupina žáci školy Téma: Základy genetiky Anotace: Historický vývoj genetiky, oblasti, členění Autor: PaedDr. Erika Motyčková Datum vytvoření:

2 Genetika Z řeckého genno = plodím, rodím Biologická věda
Zabývá se dědičností a proměnlivostí organismů V současnosti poskytuje informace o funkci jednostlivých genů

3 Historie vývoje genetiky
1865 vznik - obecné základy genetiky - Gregor Johann Mendel při studiu křížení odrůd hrachu

4 Historie vývoje genetiky
Křížení odrůd hrachu

5 Historie vývoje genetiky
1906 – název genetika navrhl William Bateson r. pro studium křížení a šlechtění rostlin objev projevu genetických parametrů a mendelovských zákonů u populací G.H. Hardy, W. Weinberg začátek cytogenetiky - objev genů v chromozomech buněčných jader - Thomas H. Morgan

6 Historie vývoje genetiky
pochopení obecných příčin molekulárních dědičných poruch - Archibald E. Garrod Anglický lékař. Specializoval se na vrozené vady metabolismu, vynikl především při popisu porfyrie a cystinurie. objev projevu genetických parametrů a mendelovských zákonů u populací G.H. Hardy, W. Weinberg začátek cytogenetiky - objev genů v chromozomech buněčných jader - Thomas H. Morgan

7 Historie vývoje genetiky
DNA je substrátem genů - O. Avery, C. MacLeod, M. McCarty Historie vývoje genetiky DNA je substrátem genů - O. Avery, C. MacLeod, M. McCarty

8 Historie vývoje genetiky
základ molekulární genetiky = popsána molekulární struktura DNA - James D. Watson, Crik

9 Historie vývoje genetiky
vznik genomiky = poznání primární struktury genomu člověka Eric E.S. Lander spolupracujících vědců Dešifrování lidského genomu je ohromující vědecký úspěch, který je svým významem srovnatelný s přístáním člověka na Měsíci.

10 Historický vývoj genetiky
Genom člověka

11 Historický vývoj genetiky
Zajímavost 1: Vlákna DNA mající okolo 5 mikrometru (5 miliontin metru) kdybychom DNA rozvinuli a natáhli do délky, měla by skoro 2 metry. Zajímavost 2: Lidský genom obsahuje kolem 3 miliard párů bazí, které vytváří odhadem cca 25 000 genů. To je zhruba stejné množství genů jako má muška octomilka a zároveň méně než má třeba kukuřice.

12 Členění genetiky na oblasti
Klasická genetika = klasická mendelovská genetika a cytogenetika  výzkum v oblasti chromozomální teorie Molekulární genetika = studium nukleových kyselin, principy genové exprese, genová manipulace Evoluční genetika = sleduje výskyt jednotlivých alel v populaci, evoluční a populační genetika

13 Členění genetiky dle objektu výzkumu
Genetika člověka Genetika virů Genetika prokaryot Genetika rostlin Genetika živočichů Cytogenetika Molekulární genetika

14 Dějiny DNA Deoxiribonukleová kyselina
Deoxiribonukleová kyselina Objevena 1869 švýcarským lékařem Miescherem v bílých krvinkách 1944 Avery . -genetická informace uchována v DNA prostorová molekulaDNA - dvojitá šroubovice s dusíkatými bázemi spojených vodíkovými můstky - Watson, Crick - Nobelova cena

15 Dějiny DNA 1955 - Kornberg - objev DNA polymerázy
Kornberg - objev DNA polymerázy Arber - objev sekvence DNA Gellert - objev DNA ligázy Barrell, Gilbert - technika sekvencování DNA konzorcium vědců - přečten lidský genom

16 Členění genetiky dle metod a cíle zkoumání
Lékařská genetika Veterinární genetika Farmakogenetika Imunogenetika Toxigenetika Ekogenetika Populační genetika

17 Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika
Zdroje : HANČOVÁ, Hana. Biologie v kostce I: Obecná biologie, mikrobiologie, botanika, mykologie, ekologie, genetika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, 112 s. ISBN NEČÁSEK, Jan a Ivo CETL. Genetika. Praha, 1979. JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN ŠMARDA, Jan. Biologie pro psychology a pedagogy. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 420 s. ISBN Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003, xxii, 797 s. ISBN Genetika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:"

Podobné prezentace


Reklamy Google