Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_MOTYCKOVA_11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_MOTYCKOVA_11."— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_MOTYCKOVA_11 Tematická oblast:Biologie - genetika Cílová skupinažáci školy Téma:Vazba genů Anotace: Vazba genů úplná, neúplná, Morganovy zákony, síla vazby, křížení ve fázi CIS, TRANS, příklad Autor:PaedDr. Erika Motyčková Datum vytvoření:19.02. 2013

2  Geny v 1 chromozomu se dědí společně = vazbová skupina genů  Vazbových skupin genů je tolik, kolik je chromozomů v buňce  na geny ve vazbě se nevztahuje 3. Mendelův zákon   geny umístěné na stejném chromozomu mají větší pravděpodobnost, že budou zděděny spolu

3 a) Pouze alely genů nesené nepárovými (nehomologickými) chromozomy jsou volně kombinovatelé. b) Geny umístěné na páru homologických chromozomů jsou ve vzájemné vazbě a jejich alely nejsou volně kombinovatelé. c) Síla vazby je závislá na pozici genů na chromozomu.

4  Čím blíže k sobě geny na chromozomu leží  Tím méně mezi nimi vzniká rekombinací  F1 generace - pravděpodobnost crossing-overu malá  Nerekombinuje gamety  síla vazby = velká  Vytváří genotypy rodičovského typu AABB x aabb  gamety AB,ab

5  Čím jsou od sebe geny na chromozomu dál,  Tím mezi nimi více rekombinací  F1 generace pravděpodobnost crossing-overu velká  síla vazby = menší  F1 produkuje převážně gamety rodičovského typu, ale i rekombinované gamety ( méně než 50% )

6 T.H.Morgan (1866 – 1945) – zakladatel chromozomové teorie dědičnosti 20. léta 20. století formuloval základní poznatky o vazbě genů na základě pokusů s octomilkou = drosophila

7 Jednotlivé vzájemně vázané geny jsou v chromozomech uspořádány lineárně v řadě za sebou ve zcela určitých a stálých chromozomových místech = genových lokusech

8  Soubor genů vzájemně vázaných ve stejném chromozomu tvoří vždy společnou vazbovou skupinu,  přičemž alely těchto genů jsou volně kombinovatelné s alelami genů jiné vazbové skupiny  s alelami genů vzájemně společně vázaných na jiném páru homologických chromozomů Počet vazbových skupin každého organismu je dán počtem párů jeho chromozomů

9 Morganovo číslo p = udává sílu vazby  p = rekombinované gamety / celkový počet gamet  Morganovo číslo se udává v %  Vyjadřuje relativní vzdálenost vazbových genů v chromozomu v rekombinačních jednotkách tzv.: Morganech = 1cM = 1 centigram  1% = 1 Morgan = 1 rekombinační jednotka

10  Síla vazby mezi dvěma genovými lokusy = 1 cM  Větší síla vazby = nižší počet cM = menší vzdálenost mezi dvěma lokusy  Menší síla vazby = vyšší počet cM =vyšší vzdálenost mezi dvěma lokusy  gamety s nerekombinovatelnými alelami jsou častější ve výskytu, než rekombinované

11 a) postavení CIS – 1 homologický chromozom páru nese alely A,B + a,b = dominantní ( resp. recesivní ) alele obou genů AB / ab b)postavení TRANS – alely v postavení A,b + a,B = na 1 chromozomu je dominantní alela jednoho genu a recesivní alela genu druhého Ab / ab

12 - rodiče – genotyp AABB x aabb = rodiče dominantní homozygot AABB a recesivní homozygot aabbve všech znacích

13 P AABB x aabb => gamety AB nebo ab F 1 AaBb => gamety AB nebo ab (rodičovské) Gamety A Aa a B Bb b 50% 50% ABab

14  protože v F1 při meioze nedošlo k c-o, hybrid vytváří 2 typy gamet stejných jako byly gamety rodičů.= AB, ab  Geny jsou ve vazbě úplné

15 P AABB x aabb => gamety AB nebo ab meióza A Aa aB b Gamety AAaa BbBb Četnost alel a1a2a3a4 AB Ab aB ab 1 : 1 : 1 : 1 Rekombinované gamety = a2 a3 = Ab, aB

16  došlo k c-o -> vazba neúplná  dihybrid genotypu AaBb vytváří více než 50% gamet rodičovského typu  méně než 50% rekombinovaných gamet typu Ab, aB

17 1. rodič AAbb – část genů dominantně homozygotních a část recesivně homozygotních 2. rodič obráceně aaBB

18  rodiče genotyp Ab, aB  P AAbb x aaBB => gamety Ab nebo aB  F 1 AaBb => gamety Ab nebo aB (rodičovské) meióza A A a a b b B B gamety A A a a b b B B 50% AbaB

19  protože v F1 při meioze nedošlo k C-O, hybrid vytváří 2 typy gamet stejných jako byly gamety rodičů.= Ab, aB  Geny jsou ve vazbě úplné  dihybrid AaBb produkuje více než 50% rodičovské gamety Ab, aB  méně než 50% rekombinovaných gamet typu AB, ab

20  P AAbb x aaBB => gamety Ab nebo aB  F 1 AaBb => gamety Ab nebo aB (rodičovské) a AB nebo ab (rekombinované) meióza A a b b B B gamety A a b b B B Četnost alel a3 a4 a1 a2 1 : 1 : 1 : 1 Rekombinované gamety = a4 a1

21  dihybrid AaBb produkuje více než 50% rodičovské gamety Ab, aB  méně než 50% rekombinovaných gamet typu AB, ab

22 a) 1Morgan udává vzdálenost mezi vazbovými geny b) 1Morgan vyjadřuje, že dihybrid vytváří 1% gamet s nekombinovanými alelami => pravděpodobnost c-o je 1% => 1/100 = 0,01 c) Morganovo číslo p lze stanovit zpětným křížením dihybrida AaBb s homozygotně recesivním rodičem aabb d) Tímto křížením se zjišťuje kolikrát častěji příslušník F 1 tvoří rodičovské gamety oproti rekombinovaným

23 pro fázi cis: a 2 + a 3 p = ----------------------- a 1 + a 2 + a 3 + a 4 a 1 - a 4 četnost gamet a 1 – AB (rodič), a 2 – aB (rekom), a 3 – Ab (rekom), a 4 – ab (rodič)

24 pro fázi trans: a 1 + a 4 p = ----------------------- a 1 + a 2 + a 3 + a 4 a 1 – AB (rekom), a 2 – aB (rodič), a 3 – Ab (rodič), a 4 – ab (rekom),

25 Zdroje : HANČOVÁ, Hana. Biologie v kostce I: Obecná biologie, mikrobiologie, botanika, mykologie, ekologie, genetika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, 112 s. ISBN 80-720- 0059-4. NEČÁSEK, Jan a Ivo CETL. Genetika. Praha, 1979. JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978- 80-7182-213-4. ŠMARDA, Jan. Biologie pro psychology a pedagogy. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 420 s. ISBN 978-80-7367-343-7. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003, xxii, 797 s. ISBN 80-718-3268-5. Genetika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-06-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetikahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika


Stáhnout ppt "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_MOTYCKOVA_11."

Podobné prezentace


Reklamy Google