Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologie buňky chemické složení. chemické složení buňky makrobiogenní prvky –C, H, O, N, P, S anorganické sloučeniny –voda 60 – 90 % buňky reakční prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologie buňky chemické složení. chemické složení buňky makrobiogenní prvky –C, H, O, N, P, S anorganické sloučeniny –voda 60 – 90 % buňky reakční prostředí."— Transkript prezentace:

1 Biologie buňky chemické složení

2 chemické složení buňky makrobiogenní prvky –C, H, O, N, P, S anorganické sloučeniny –voda 60 – 90 % buňky reakční prostředí polární → vodíkové můstky, hydrofilní a hydrofóbní m. rozpouštědlo, transport látek –CO 2, soli (vnitřní kostra)

3 organické molekuly uhlík – řetězce a cykly cukry, tuky, bílkoviny, NK sacharidy –(CH 2 O) n –mono- → di- → oligo- → polysacharid –rychlý zdroj energie (glukóza) –zásobní funkce (škrob, glykogen) –stavební funkce (chitin, celulóza)

4 sacharidy monosacharidy –glukóza, fruktóza, galaktóza –ribóza, deoxyribóza disacharidy –sacharóza (řepný / třtinový cukr) – glukóza + fruktóza –maltóza (sladový cukr) – glukóza + glukóza –laktóza (mléko) – glukóza + galaktóza polysacharidy –škrob, glykogen, celulóza, chitin glykoproteiny = bílkovina + cukr –v buněčných membránách – antigeny

5 lipidy estery vyšších mastných kyselin a glycerolů hydrofóbní řetězec + karboxylová skupina nasycené a nenasycené MK zásobní funkce (triacylglycerol) pomalý zdroj energie mechanická ochrana, termoizolace stavba membrán – fosfolipidy jednoduché: tuky a oleje, vosky složené: fosfolipidy, glykolipidy, lipoproteiny

6 fosfolipidy 2 řetězce MK + glycerol + fosfát + cholin → hydrofóbní a hydrofilní konec → membrány (dvojvrstva)

7 proteiny stavební látky, katalizátory (enzymy), transport (hemoglobin), obranné látky (imunoglobuliny, fibrinogen), řízení organismu (hormony), zdroj energie (!), … řetězec aminokyselin (peptidová vazba) –karboxylová a aminoskupina –21 typů (L orientace) –nabité a nenabité –polární (hydrofilní) a nepolární (hydrofobní) –esenciální: isoleucin, leucin, lysin, methionin, fenylalanin, threonin, tryptofan, valin peptidová vazba

8 proteiny záporně nabité kladně nabité nenabité polární nepolární

9 proteiny stavba –primární = posloupnost AK → nekovalentní vazby (iontové, vodíkové m., van der Waalsovy síly) → skládání → kompaktní konformace –sekundární β-list (paralelní, antiparalelní) α-šroubovice (3,6 AK = závit, pravotočivá) –terciérní = domény –kvartérní = podjednotky → globulární, vláknité C N

10 proteiny jednoduché bílkoviny: –aktin, myozin (ve svalech) –elastin (pružnost pojiv) –kolagen (v kostech, kůži, šlachách) –keratin (vlasy, nehty, peří, srst) –fibrin, fibrinogen (srážení krve) –albumin, globulin (v mléce a vejcích) –histony – v jádrech složené bílkoviny: –lipoproteiny –glykoproteiny –chromoproteiny – hemoglobin, myoglobin (ve svalech), hemocyanin

11 nukleové kyseliny uchování a přenos genetické informace dva typy: DNA, RNA –DNA v jádře a v plastidech a mitochondriích –teorie endosymbiózy RNA v jádře i v cytoplazmě (přesouvá se) + ribozomy

12 složení: –cukr + fosfát + dusíkaté báze = nukleotid –nukleosid = cukr + báze nukleové kyseliny

13 fosfát = kyselá část –esterovou vazbou na 5´ uhlík cukru cukr = sacharidová část –pentóza –2-deoxy-D-ribóza –D-ribóza

14 nukleové kyseliny dusíkatá báze = bazická část –deriváty purinu nebo pyrimidinu –N-glykosidová vazba na 1´uhlík cukru adenin (A)guanin (G) cytosin (C)uracil (U)thymin (T) purinové : pyrimidinové : v DNA: A, G, C, T v RNA: A, G, C, U

15 nukleové kyseliny stavba –primární stavba = pořadí nukleotidů v řetězci → polynukleotidový řetězec fosfodiesterová vazba: fosfát na 5´ uhlíku a –OH skupina na 3´ uhlíku předchozího nukleotidu → dva konce řetězce: 5´ a 3´ –sekundární stavba = uspořádání řetězce v prostoru → šroubovice 5‘ 3‘ 5’ konec 3’ konec

16 nukleové kyseliny sekundární stavba –DNA: dvoušroubovice spojená vodíkovými můstky → párování bazí RNADNA ADENINTHYMIN 2 můstky CYTOSIN GUANIN 3 můstky = komplementarita bází → řetězce jsou komplementární a antiparalelní 5‘ 3‘5‘ 3‘

17 nukleové kyseliny sekundární stavba – DNA –různé konformace pravotočivá –B–DNA, A–DNA levotočivá –Z–DNA –velký a malý žlábek vazba dalších molekul velký žlábek malý žlábek

18 nukleové kyseliny sekundární stavba –RNA: jednořetězcová, různě smotaná → typy RNA (podle fce) ADENINURACIL 2 můstky CYTOSIN GUANIN 3 můstky

19 nukleové kyseliny typy RNA –mRNA (mediátorová) přenos gen. info z DNA do proteinů vznik v jádře jadernými póry do cytoplazmy –tRNA (transferová) váže aminokyseliny v cytoplazmě páruje se s mRNA → řetězec aminokyselin = bílkovina

20 nukleové kyseliny typy RNA –tRNA trojlístek (sek. struktura) –rRNA (ribozomální) součástí ribozomů –velká a malá podjednotka –vazba mRNA a vznik bílkovin –16S rRNA – základ dnešních systémů

21 nukleové kyseliny typy RNA –hnRNA (heterogenous nuclear) původní transkript z DNA –pre-mRNA ne vše z DNA se překládá do bílkovin introny a exony –snRNA (small nuclear) úprava na finální mRNA čepička (methylguanosin, 5´), poly-A konec (3´), sestřih

22 od DNA k proteinu

23 centrální dogma

24 replikace DNA základem je párování bazí dva řetězce – oba slouží jako předloha (templát) → semikonzervativní oddělení řetězců –iniciační proteiny –replikační počátky bohaté na A=T páry –replikační vidličky oba směry vždy 5´ → 3´

25 replikace DNA vedoucí a váznoucí řetězec, Okazakiho fragmenty

26 replikace DNA syntéza RNA primeru syntéza Okazakiho fragmentu odstranění starého RNA primeru ligace

27 replikace DNA

28

29 proteiny replikační vidličky –helikáza  rozvolnění DNA –DNA-polymeráza  syntéza, oprava chyb (10 7 chyb na pb) –svírací protein  váže DNA-pol. na templát –primáza  tvoří primer (RNA úsek) –nukleáza  odstaňuje primery –DNA-ligáza  spojení –SSB proteiny – chrání volný váznoucí řetězec

30 replikace DNA u prokaryot – jediný počátek, vícenásobná u eukaryot – více počátků, odděleně

31 transkripce = přepis gen. info z DNA do RNA RNA–polymeráza (krabí klepeto) promotor, transkripční faktory terminální sekvence, t. proteiny jen jeden gen, více RNA–pol. najednou, hnRNA

32

33 transkripce https://www.youtube.com/watch?v=WsofH 466lqkhttps://www.youtube.com/watch?v=WsofH 466lqk http://www.dnalc.org/view/15510- Transcription-DNA-codes-for-messenger- RNA-mRNA-3D-animation-with-basic- narration.htmlhttp://www.dnalc.org/view/15510- Transcription-DNA-codes-for-messenger- RNA-mRNA-3D-animation-with-basic- narration.html

34 transkripce posttranskripční úpravy hnRNA → pre-mRNA –methylgunosinová čepička a poly-A konec

35 transkripce transkripce posttranskripční úpravy pre-mRNA → mRNA –sestřih intronů, ponechání exonů, alternativní sestřih

36 translace = překlad gen info z mRNA do sekvence AK probíhá na ribozomu –velká a malá podjednotka –proteiny a rRNA –vazba mRNA –vazebná místa pro tRNA vazba mRNA a tRNA –triplety nukleotidů –kodón a antikodón

37 translace start kodón –AUG → methionin stop kodóny –UAA, UAG, UGA

38 translace velká podjednotka ribozomu –tři vazebná místa –A (aminoacyl) –P (peptidyl) –E (end)


Stáhnout ppt "Biologie buňky chemické složení. chemické složení buňky makrobiogenní prvky –C, H, O, N, P, S anorganické sloučeniny –voda 60 – 90 % buňky reakční prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google