Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RISKUJ ! Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RISKUJ ! Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 RISKUJ ! Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 1000 2000 3000 4000 5000 SacharidyLipidyBílkoviny Nukleové kyseliny Buňka Riskuj – hrací pole

3 Sacharidy 1000: Monosacharid glukosa patří mezi: a) tetrosy b) pentosy c) hexosy Riskuj – hrací pole

4 Sacharidy 2000: Mezi redukující disacharidy nepatří: Riskuj – hrací pole a) maltosa b) sacharosa c) laktosa

5 Sacharidy 3000: Odbourávání oligosacharidů je založeno na hydrolytickém štěpení vazby: a) fosfodiesterové b) N-glykosidové c) O-glykosidové Riskuj – hrací pole

6 Sacharidy 4000: Největší množství energie se uvolní při: a) odbourání glukosy na oxid uhličitý a vodu b) odbourání glukosy na laktát c) odbourání glukosy na ethanol Riskuj – hrací pole

7 Sacharidy 5000: Jak se nazývá proces, který v sobě zahrnuje odbourávání D-glukosy na pyruvát? Odpověď Riskuj – hrací pole GLYKOLÝZA

8 Lipidy 1000: Triacylglyceroly jsou estery: a) vyšších mastných kyselin s propanolem b) vyšších mastných kyselin s propan - 1, 2, 3 - triolem c) dikarboxylových kyselin s propanolem Riskuj – hrací pole

9 Lipidy 2000: Enzymy podílející se na trávení triacylglycerolů se nazývají: a) lipasy b) amylasy c) žluč Riskuj – hrací pole

10 Lipidy 3000: Při kyselé hydrolýze triacylglycerolů: Riskuj – hrací pole a) dochází ke vzniku mastných kyselin a glycerolu. b) dojde k úplnému odbourání až na CO 2 a H 2 O za současného uvolnění energie. c) dochází ke změně optické aktivity, kdy se L-isomery přemění na D-isomery.

11 Lipidy 4000: Při alkalické hydrolýze triacylglycerolů: a) dochází k přeměně neutrálních olejů na neutrální tuky. b) vznikají soli mastných kyselin, které známe jako mýdla. c) dochází ke změně optické aktivity, kdy se L-isomery přemění na D-isomery. Riskuj – hrací pole

12 Lipidy 5000: Jak se nazývá proces, během kterého dochází k odbourávání mastných kyselin na acetylkoenzym A? Riskuj – hrací pole Odpověď β-oxidace

13 Bílkoviny 1000: Jak se nazývá vazba spojující jednotlivé molekuly aminokyselin? a) esterová b) glykosidová c) peptidová Riskuj – hrací pole

14 Bílkoviny 2000: Konečným produktem odbourávání amoniaku v močovinovém cyklu je/jsou: a) diamid b) jednotlivé aminokyseliny c) primární aminy Riskuj – hrací pole

15 Bílkoviny 3000: Primární struktura při popisu trojrozměrného uspořádání proteinů se vztahuje k: a) prostorovému uspořádání jednotlivých aminokyselin b) pořadí aminokyselinových zbytků v molekule proteinu c) prostorovému uspořádání bílkovinného řetězce Riskuj – hrací pole

16 Bílkoviny 4000: Sekundární struktura: a)je výsledkem vodíkových vazeb mezi C=O a N-H skupinami bílkovinného řetězceje výsledkem vodíkových vazeb mezi C=O a N-H skupinami bílkovinného řetězce b) týká se celkového prostorového uspořádání bílkoviny c) udává vzájemnou polohu strukturních podjednotek molekuly bílkoviny vůči sobě Riskuj – hrací pole

17 Bílkoviny 5000: K čemu dochází při denaturaci bílkovin? Riskuj – hrací pole Odpověď Proteiny přecházejí z více uspořádané formy na méně uspořádanou formu. Proteiny jsou lépe přístupné hydrolytickým enzymům. Dochází ke změně prostorového uspořádání. Proteiny ztrácí svou biologickou funkci.

18 Nukleové kyseliny 1000: Jak se nazývá proces, při kterém vznikají dvě dceřinné molekuly DNA z jedné mateřské? Riskuj – hrací pole a) replikace b) transkripce c) translace

19 Nukleové kyseliny 2000: rRNA: a) přináší aminokyseliny na místo proteosyntézy b) má strukturní funkci - tvoří hlavní součást ribosomů c) přenáší informaci o pořadí aminokyselin v peptidovém řetězci Riskuj – hrací pole

20 Nukleové kyseliny 3000: Jak se nazývá vazba vznikající mezi jednotlivými ribonukleotidy během procesu transkripce? a) fosfodiesterová b) glykosidová c) peptidová Riskuj – hrací pole

21 Nukleové kyseliny 4000: Jak se nazývá vazba vznikající mezi prodlužujícím se peptidovým řetězcem a přicházející aminokyselinou během procesu translace? a) fosfodiesterová b) glykosidová c) peptidová Riskuj – hrací pole

22 Nukleové kyseliny 5000: Kyselina deoxyribonukleová (DNA) je tvořena z: Riskuj – hrací pole Odpověď deoxyribosy, adeninu, guaninu, cytosinu, thyminu a zbytku kyseliny fosforečné

23 Buňka 1000: Replikace DNA probíhá: a) na ribosomu b) v endoplasmatickém retikulu c) v buněčném jádře Riskuj – hrací pole

24 Buňka 2000: Jaká je hlavní funkce hladkého endoplasmatického retikula? Riskuj – hrací pole a) syntéza DNA a přenos genetické informace b) detoxikace látek c) syntéza lipidů a sacharidů

25 Buňka 3000: Proteosyntéza probíhá: a) v mitochondriích b) na ribosomu c) v buněčném jádře Riskuj – hrací pole

26 Buňka 4000: Organela obsahující trávicí enzymy se nazývá: a) lyzosom b) buněčné jádro c) Golgiho aparát Riskuj – hrací pole

27 Buňka 5000: Z čeho se skládá plasmatická membrána (stručně)? Riskuj – hrací pole Odpověď Základ plasmatické membrány tvoří dvojitá vrstva složená z fosfolipidů. Mezi fosfolipidy jsou vmezeřeny bílkoviny.


Stáhnout ppt "RISKUJ ! Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google