Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFEKČNÍ PŘÍČINY LIDSKÝCH NOVOTVARŮ MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. Ústav epidemiologie 3.LF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFEKČNÍ PŘÍČINY LIDSKÝCH NOVOTVARŮ MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. Ústav epidemiologie 3.LF UK."— Transkript prezentace:

1 INFEKČNÍ PŘÍČINY LIDSKÝCH NOVOTVARŮ MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. Ústav epidemiologie 3.LF UK

2 RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ tabákalkohol ionizující záření sluneční záření pracovní prostředí dieta a výživa imunologické faktory viry

3 ETIOLOGICKÁ AGENS, u kterých je prokázána přímá či nepřímá souvislost s nádorovým onemocněním viry 3 skupiny DNA virů: HBV, EBV, HPV RNA viry: HTLV I bakterie: Helicobacter pylori paraziti: Schistozoma haematobium, Schistozoma japonicum, Schistozoma japonicum, Clonorchis sinensis Clonorchis sinensis

4 VIRY SPOJENÉ S VÝSKYTEM NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ typ nádoru virus Hepatocelulární karcinom HBV(hepadnavirus)DNA HCV(hepacavirus)RNA HCV(hepacavirus)RNA Burkittův lymfom EBV (herpesvirus) DNA Nasofaryngeální karcinom EBV(herpesvirus) DNA Hodgkinova choroba EBV (herpesvirus) DNA Karcinom děložního hrdla HPV (papilomavirus) DNA T buněčná leukemie HTLV I (retrovirus) RNA

5 SOUVISLOST MEZI PŘÍTOMNOSTÍ VIRU A NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM 1. serologická evidence – vyšší prevalence protilátek vůči uvedenému původci 2. virologická evidence – přítomnost viru, jeho genomu v maligních buňkách 3. průkaz onkogenicity – „in vitro“ 4. experimentální průkaz – virus nebo virem infikované buňky mohou vyvolat maligní onemocnění u zvířat (především u primátů) 5. protektivní evidence – imunizace proti urč.původci snižuje incidenci nádoru (VHB a hepatocelulární ca)

6 HEPATITIS B VIRUS DNA virus označovaný jako hepadnavirus DNA virus označovaný jako hepadnavirus virion -sférický tvar virion -sférický tvar průměr 42 nm průměr 42 nm jádro průměr 27 nm jádro průměr 27 nm struktura viru struktura viru zevní lipoproteinový obal HBsAg zevní lipoproteinový obal HBsAg korový protein HBcAg korový protein HBcAg HBeAg HBeAg DNA polymeráza DNA polymeráza

7 VIROVÁ HEPATITIDA B probíhá ve vysokém procentu asymptomaticky anikterické formy anikterické formy častější v dětském věku častější v dětském věku pouze cca 10%manifestních případů pouze cca 10%manifestních případů v dospělosti cca 40% manifestních př. v dospělosti cca 40% manifestních př. přechod do chronicity přechod do chronicity nepřímo závislý na věku infikovaného nepřímo závislý na věku infikovaného novovorozenci 90 % novovorozenci 90 % děti 1-5 let 25-50 % děti 1-5 let 25-50 % starší děti a dospělí 5-10 % starší děti a dospělí 5-10 %

8 VÝSKYT VHB na světě žije cca 350 miliónů nosičů HBsAg 2miliardy lidí na světě-známky prožité infekce podle počtu nosičů HBsAg se rozlišují oblasti: nízké riziko 0- 2% nízké riziko 0- 2% střední riziko 2 – 7% vysoké riziko 8 a více% vysoké riziko 8 a více%

9 HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM výskyt na celém světě současné výzkumy potvrzují, že 80% všech případů HCC je spojeno s chronickou infekcí HBV je spojeno s chronickou infekcí HBV korelace mezi prevalencí nosičství HBsAg a incidencí PHC (studie Beasley a kol.1981,1988, Thaiwan) studie prokázaly, že riziko rozvoje PHC je mnohem studie prokázaly, že riziko rozvoje PHC je mnohem vyšší u mužů nosičů HBsAg než u žen vyšší u mužů nosičů HBsAg než u žen Kofaktory : Kofaktory : mycotoxiny – aflatoxin B mycotoxiny – aflatoxin B alkohol alkohol

10 EPSTEIN-BARROVÉ VIRUS EBV – herpetický virus obsahuje dvouvláknitou DNA DNA - výskyt v cirkulární formě v latentním stádiu a v lineární formě ve stádiu replikace a v lineární formě ve stádiu replikace virus se skládá z několika antigenů: EA (early antigen) časný antigen VCA (viral capsid antigen) pozdní antigen EBNA (EB nuclear antigen) s 6 komponentami

11 BURKITTŮV LYMFOM monoklonální tumor B buněk lymfoblastický sarkom lymfoblastický sarkom výskyt především v Africe výskyt především v Africe vzácněji popsán u imunosuprimovaných pacientů vzácněji popsán u imunosuprimovaných pacientů (transplantace, vrozená či získaná imunodeficience) (transplantace, vrozená či získaná imunodeficience)etiologie EBV – prožití infekční mononukleózy v dětství EBV – prožití infekční mononukleózy v dětství kofaktor malárie kofaktor malárie

12 BURKITTŮV LYMFOM výskyt - endemicita výskytu uvedeného BL v malarických oblastech v malarických oblastech rezervoár - člověk popřípadě primáti inkubační doba - 2-12 let od primární EBV infekce vnímavost - vůči EBV infekce je všeobecná, výskyt BL je však vzácný, popsaná souvislost výskyt BL je však vzácný, popsaná souvislost s imunosupresí a malárií s imunosupresí a malárií

13 SOUVISLOST MEZI EBV A AFRICKÝM BL 1.vyšší titr protilátek proti EBV antigenům studie prokázaly vysoký titr IgG proti VCA studie prokázaly vysoký titr IgG proti VCA 2. přítomnost EBV genomu průkaz EBV genomu v nádorových buňkách průkaz EBV genomu v nádorových buňkách 3. in vitro transformace B buněk vlivem EBV transformace B buněk vlivem EBV

14 NASOPHARYNGEÁLNÍ KARCINOM výskyt endemicita výskytu na Dálném východě – Čína endemicita výskytu na Dálném východě – Čína Grónsko – u eskymáků Grónsko – u eskymákůincidence v endemických obl. kolísá 6 -28/100000 mužů 3 -11/100000 žen 3 -11/100000 žen USA, UK – incidence nižší než 1/100000 rezervoár nádor popsán pouze u člověka

15 HODGKINOVA CHOROBA epidemiologické studie - potvrdily souvislost mezi EBV a HD (Gutensohn a Cole, 1977, 1981) u obou chorob - souvislost s vyšším socioekonom. standardem osoby, které prodělaly infekční mononukleózu vykazují 3x větší riziko rozvoje HD osoby s HD - ve 30-40% mají zvýšené titry protilátek proti EBV antigenům

16 PAPILOMAVIRY HPV – lidské papilomaviry - DNA viry Identifikace původců- rozmach v 80.letech 20.st. (Koutsky 1988, Schneider 1992, Schiffman 1994) Identifikace původců- rozmach v 80.letech 20.st. (Koutsky 1988, Schneider 1992, Schiffman 1994) v současné době je prokázáno v současné době je prokázáno několik desítek typů HPV několik desítek typů HPV zodpovědných za infekci anogenitálního traktu zodpovědných za infekci anogenitálního traktu typ 16 a 18 typ 16 a 18 nejvíce spojen s malignitami nejvíce spojen s malignitami

17 KARCINOM DĚLOŽNÍHO HRDLA 6. nejčastější novotvar nejčastější typ novotvaru u žen v rozvojových zemích rizikový faktor – nízký věk koitarche, promiskuita rizikový faktor – nízký věk koitarche, promiskuita 3/4všech případů v rozvojových zemích etiologické agens HPV – především typ 16 a 18 (průkaz u 80-90%) souvislost mezi HPV a karcinomem hrdla je prokázána a podložena detekcí virového genetického materiálu a podložena detekcí virového genetického materiálu v nádorové tkáni v nádorové tkáni

18 VAKCÍNY PROTI HPV Vakcinace - doporučena pro věkovou skupinu 13-26 let, optimální období pro skupinu 13-26 let, optimální období pro očkování před zahájením sexuálního očkování před zahájením sexuálního života života Očkovací schéma - 3 dávky (cena 1d. cca 3500 Kč.) 3500 Kč.) Složení – Silgard (6, 11, 16, 18) Cervarix (16, 18) Cervarix (16, 18)

19 T BUNĚČNÁ LEUKEMIE nádorové onemocnění postihující T lymfocyty poprvé popsáno v roce 1970 v Japonsku HTLV I - první identifikovaný retrovirus vyvolávající infekci u člověka u většiny pacientů s T buň.leukemií jsou detekovány protilátky proti HTLV I riziko vzniku onemocnění se zvyšuje u pacientů podvyživených a v oblastech výskytu filariázy

20 ZÁVĚR rozvoj nádorového onemocnění je ovlivněn změnou genetického materiálu cílových buněk chronickou expozicí působící na specifické buňky možnosti prevence možnosti prevence minimalizovat latentní virové infekce v případě možnosti využít primární prevenci (očkování) ovlivnit časnou infekci v dětství


Stáhnout ppt "INFEKČNÍ PŘÍČINY LIDSKÝCH NOVOTVARŮ MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. Ústav epidemiologie 3.LF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google