Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunoglobuliny v substituční terapii primárních imunodeficiencí Radana Zachová Ústav imunologie UK 2.LF a FN Motol Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunoglobuliny v substituční terapii primárních imunodeficiencí Radana Zachová Ústav imunologie UK 2.LF a FN Motol Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011."— Transkript prezentace:

1 Imunoglobuliny v substituční terapii primárních imunodeficiencí Radana Zachová Ústav imunologie UK 2.LF a FN Motol Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

2 Indikace k podání imunoglobulinů  1)Substituční léčba  PID - agamaglobulinemie a hypogamaglobulinemie  CVID,XLA, deficience podtříd,  Wiskott- Aldrich syndrom,  kombinované imunodeficience  myelom, CLL s hypogamaglobulinemií  děti s vrozeným AIDS  nezralé děti s nízkou porodní hmotností  2/ Imunomodulace  ITP, Guillain-Barré syndrom, Kawasakiho nemoc  3/ Alogenní transplantace kostní dřeně Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

3 Substituční léčba lidskými imunoglobuliny  Celoživotní léčba primárních imunodeficiencí  Požadavky na imunoglobulin bezpečnost, dostupnost, cena  Možnosti podávání imunoglobulinu poprvé 1952 – intramuskulárně 1980 – intravenózní aplikace 2006 – subkutánní aplikace  Směs polyklonálních IgG Igl od cca 1000 dárců Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

4 Substituční léčba lidskými imunoglobuliny  Před zahájením léčby – screening hepatitid B,C  Monitorování léčby Hladiny IgG Jaterní testy, KO+ dif Klinický stav Plicní funkce CT plic, sono břicha 1x ročně Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

5 Substituční léčba lidskými imunoglobuliny  IV podání dávkování do 400 mg/kg 1x za 3-4 týdny  Snížení rizika vzniku nežádoucích účinků rychlost aplikace – NUTNO POMALU! počáteční rychlost 1 ml/kg/hod, po 30 ti min 2 ml/kg /hod Premedikace před aplikací Igl u rizikových pacientů antihistaminika, kortikosteroidy Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

6 Substituční léčba lidskými imunoglobuliny  Očekávané účinky léčby imunoglobuliny prevence infekcí, prevence rozvoje komplikací dosažení normální kvality života školní docházka / zaměstnání volnočasové aktivity a dovolená, fyzické aktivity Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

7 Možné komplikace léčby lidskými imunoglobuliny Zdravotní komplikace  nežádoucí reakce  přenos virové infekce  Organizační obtíže Finanční náročnost léčby Dostatečné zásoby léčiva Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

8 Možné komplikace léčby lidskými imunoglobuliny  Nežádoucí reakce IVIg  mírné horečka, bolest hlavy, rash, třes  větší bolest na hrudi, pískání  závažné anafylaxe  SCIg systémové reakce velmi vzácné obvyklé - erythém a otok v místě vpichu Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

9 Možné komplikace léčby lidskými imunoglobuliny Přenos infece 1994 UK hepatitis C Minimalizace rizika Vyšetření dárců Výroba - specifické virus inaktivační kroky chromatografie, sníž pH, zvýš. teplota, nanofiltrace Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

10 Subkutánní léčba lidskými imunoglobuliny Velmi pomalé podání injektomatem ( max. 20ml/hod) Léčba je bezpečná Po zacvičení pacienta lze aplikovat v režimu domácí léčby Častější podání 1x za 1-2 týdny do jednoho místa max. 15 ml Lze do více míst při jedné aplikaci Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

11 Subkutánní léčba lidskými imunoglobuliny Subkutánní imunoglobulin je předepisován FORMOU RECEPTU 16 -16,5% roztok  Balení 5 ml  Balení 10 ml  Limit/preskibční omezení: E/P/ALG,HEM 1) substituční léčba dospělých a dětí při primárních imunodeficiencích 2) substituční léčba při myelomu Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

12 Injektomat není hrazen z pojištění Dostupnost injektomatů pro pacienty formou zápůjčky

13 Subkutánní léčba lidskými imunoglobuliny  Přechod z IV aplikace na SC podávání v domácí léčbě  Naše zkušenosti podání SC imunoglobulinu možné ve všech věkových kategoriích – kojenci, děti, dospělí výhodné při špatném žilním přístupu, při anamnéze závažných celkových reakci na IVIG Zacvičujeme pacienty a jejich rodiny 4-5 x ve stacionáři Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

14 Nácvik aplikace subkutánních imunoglobulinů Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

15 Nácvik aplikace subkutánních imunoglobulinů Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

16 Nácvik aplikace subkutánních imunoglobulinů Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

17 Nácvik aplikace subkutánních imunoglobulinů Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

18 Nácvik aplikace subkutánních imunoglobulinů Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

19 Nácvik aplikace subkutánních imunoglobulinů Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

20 Kazuistika – Matěj I.  chlapec nar. 2007, z 1. gravidity, porod v termínu, 3100g, anorektální atrezie, operován  ve 3 měsících – pyelonefritida  v 11 ti měsících – bilaterální bronchopneumonie  RA: nepříbuzní rodiče, prastrýc – bratr babičky ( matka matky) zemřel ve věku 18 let – absces CNS, opakovaně bronchopneumonie Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

21 Kazuistika – Matěj II.  Vyšetření  Laboratorní nálezy ve věku 11 měsíců hladiny imunoglobulinůs IgG, IgA, IgM – nízké, neměřitelné  CD 19-1,1% CD 20-0,5%  BTK mutace – pR28C missence mutation  Diagnoza: XLA Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

22 Kazuistika – Matěj III.  Terapie  Indikována substituční léčba IVIg 300-400 mg / kg 1x za 4 týdny  Potíže – matka po první bezproblémové aplikaci IVIg další substituční léčbu ODMÍTÁ  Podávány i.m. imunoglobuliny - dávka 80 mg/ kg ( 5 ml 1x měsíčně) – častější podání matka ODMÍTÁ Dítě trvale zahleněné, vlhce kašle. Matka projevila zájem o subkutánní aplikaci Igl Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

23 Kazuistika – Matěj IV. Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011 hmotnost chlapce 10 kg, věk 18 měsíců zahájili jsme nácvik SC aplikace Igl - dávka Igl 300 mg/ kg/měsíc tj. 10 ml 16% roztoku 2x měsíčně

24 Kazuistika – Matěj V. Matka s domácí subkutánní léčbou souhlasí Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011

25 Matěj chlapec léčbu toleruje bez obtíží Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011


Stáhnout ppt "Imunoglobuliny v substituční terapii primárních imunodeficiencí Radana Zachová Ústav imunologie UK 2.LF a FN Motol Seminář imunodeficience Třeboň 7.10.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google