Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika financování antiretrovirové léčby a laboratorních vyšetření u osob s HIV/AIDS v ČR ve světle mezinárodních závazků MUDr. Jaroslav Jedlička,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika financování antiretrovirové léčby a laboratorních vyšetření u osob s HIV/AIDS v ČR ve světle mezinárodních závazků MUDr. Jaroslav Jedlička,"— Transkript prezentace:

1 Problematika financování antiretrovirové léčby a laboratorních vyšetření u osob s HIV/AIDS v ČR ve světle mezinárodních závazků MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc. SZÚ, Praha

2  Hrazení účinné antiretrovirové léčby u osob s HIV/AIDS je celosvětovým problémem  Cena většiny léčiv je vysoká s ohledem na patentové chránění duševního vlastnictví výrobce (často monopolního)  Vysoká cena je i odrazem nákladů potřebných na vývoj léčiva, včetně finančně značně nákladných klinických zkoušek na dobrovolnících

3  Ve většině vyspělých států cena trojkombinace ARV se pohybuje mezi 10.000 – 15.000 USD /pacienta/rok  Řada států, např. Brazílie a Indie, prolomila ochranu duševního vlastnictví a nerespektuje dohody WTO (World Trade Organisation) a vyrábí kopie patentovaných léčiv jako generika

4  Česká republika jako člen EU je povinna k léčbě používat pouze léky registrované v EU  Tzv. „kategorizovaná léčiva“ Ministerstvem zdravotnictví ČR jsou ta léčiva, jejichž náklady hradí zdravotní pojišťovny  Náklady na nekategorizovaná léčiva byla doposud hrazena z finančních prostředků Národního programu boje proti AIDS

5  Česká republika v posledních letech vyčleňovala na řešení problematiky HIV/AIDS kolem 22 mil. Kč/ročně (cca 1,0 mil. USD/rok)  na terapii HIV/AIDS (cca 11 mil. Kč, tj. 50%)  na laboratorní testy, konfirmační vyšetření, virovou nálož, testy na rezistenci proti ARV (cca 8 mil. Kč, t.j. 36%)  na testování v terénu, prevenci a ostatní (cca 3 mil. Kč, tj. 14%)

6  25.- 27. června 2001: ČR, stejně jako ostatní státy OSN, podepsala tzv. Deklaraci závazků, ve které se zavazuje, že PREVENCE BUDE HLAVNÍ SOUČÁSTÍ NAŠÍ REAKCE NA HIV/AIDS.  Závazek: do r. 2010 zajistit tzv. všeobecnou dostupnost služeb/komodit v oblasti HIV/AIDS

7  Všeobecná dostupnost (angl. „universdal access“) =  Prevence  HIV poradenství a testování  Terapie a péče osob žijících s HIV/AIDS

8  24. února 2004: Dublinská deklarace ministrů zdravotnictví členských států EU:  Přihlásila se k závazkům Deklarace závazků  Závazek: do r. 2010 eliminovat vertikální přenos HIV  Do roku 2005 umožnit všeobecný přístup k účinné, cenově dostupné léčbě a péči, včetně ARV, osobám žijícím s HIV/AIDS v regionu.

9  Brémská deklarace za německého předsednictví EU ze dne 13.3. 2007  Potvrzení závazků přijatých v Dublinu (2004)  Zavazujeme se poskytovat v boji proti této pandemii politické vedení na národní, evropské i mezinárodní úrovni a za naše závazky nést transparentním způsobem odpovědnost

10  Realita (2007):  Přes uvedené závazky zůstává problém hrazení antiretrovirové terapie v ČR dodnes nedořešen (cíl byl do r. 2005), a to zejména u nekategorizovaných léčiv a terapie osob bez zdravotního pojištění

11  Reforma financování Národního programu na řešení problematiky HIV/AIDS v České republice je nezbytná, aby většina finančních prostředků mohla být – v souladu s přijatými závazky (New York - 2001, Dublin - 2004 a Brémy -2007) směřována do prevence a ochrany veřejného zdraví a nikoliv „vyplňovala finanční díru“ nesystémového způsobu hrazení ARV terapie a laboratorního komplementu tvořícího 80%-90% celého rozpočtu České republiky na komplexní řešení problematiky HIV/AIDS

12  Děkuji za pozornost

13  Státní zdravotní ústav  Šrobarova 48,  CZ 100 42 Praha 10  Tel. +420 2 6708 2650  Fax +420 2 6708 2532  E-mail: jaroslav.jedlicka@szu.czjaroslav.jedlicka@szu.cz  www.aids-hiv.cz


Stáhnout ppt "Problematika financování antiretrovirové léčby a laboratorních vyšetření u osob s HIV/AIDS v ČR ve světle mezinárodních závazků MUDr. Jaroslav Jedlička,"

Podobné prezentace


Reklamy Google