Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Léčba karcinomu štítné žlázy u pacienta v chronickém dialyzačním programu a monitorování hladiny TSH po aplikaci Thyrogenu. Lenka Kristenová Pavel Širůček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Léčba karcinomu štítné žlázy u pacienta v chronickém dialyzačním programu a monitorování hladiny TSH po aplikaci Thyrogenu. Lenka Kristenová Pavel Širůček."— Transkript prezentace:

1 Léčba karcinomu štítné žlázy u pacienta v chronickém dialyzačním programu a monitorování hladiny TSH po aplikaci Thyrogenu. Lenka Kristenová Pavel Širůček Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava Cíl: Prezentovat komplexní péči o pacienta s léčbou karcinomu štítné žlázy radiojodem, zařazeného v chronickém dialyzačním programu 47. Dny nukleární medicíny Havlíčkův Brod 8. – 10. 9. 2010

2 Obecný přehled: Onemocnění štítné žlázy – nejčastější endokrinopatie V České republice vzrůstá incidence zhoubných nádorů štítné žlázy ve všech věkových k ategoriích. Dělení nádorů : • Benigní – adenomy, cysty • Maligní – folikulární –papilární –karcinomy z oxifilních buněk –medulární karcinom –lymfom Léčba karcinomů štítné žlázy: • Chirurgická • Ozáření – léčba 131 I u jodakumulujících nádorů – aktinoterapie u 131 I neakumulujících nádorů – aktinoterapie u 131 I neakumulujících nádorů • Substituční léčba hormony štítné žlázy

3 Rizikové faktory vzniku karcinomu štítné žlázy: 1.předchozí radiační zátěž 2.pozitivní rodinná anamnéza 3.předchozí strumektomie bez substituční léčby 4.jiná onemocnění štítné žlázy 5.jodový deficit 6.hormonální a reprodukční faktory Po chirurgické léčbě – radioblace reziduí štítné žlázy. Výhody léčby 131 I: • Snížení míry recidivy • usnadnění časné detekce recidivy založené na měření sérové hladiny thyreoglobulinu, případně celotělového skenu • odhaluje nezjištěné nádory nebo metastázy

4 Nový léčebný postup přípravy nemocných před podáním 131 I –aplikace Thyrogenu (thyrotropin alfa) formou 2 dávek i.m. injekční formou Na naší klinice používáme: • před terapií 131 I pro rezidua nebo akumulující metastázy • před podáním diagnostické dávky 131 I 1.špatná snášenlivost myxedému 2. předchozí nedostatečné zvýšení TSH po vysazení substituce po dostatečnou dobu Naše zkušeností s Thyrogenem: • prakticky u každého pacienta rychlý vzestup TSH • ve většině případů je výborně snášen (ojediněle nauzea nebo subfebrilie)

5 Kazuistika Anamnéza: muž, ročník 1963 • papilární karcinom ŠŽ v obou lalocích s největším ložiskem 15 mm v terénu Hashimotovy strumy • chronická renální insuficience při chronické glomerulonefritidě a tubulointersticiální nefritidě • hemodialýza 3x týdně od 1/08 (diuréza 100-500ml za 24 hod.) Chronologie hospitalizací: 1.hospitalizace 9/08 – thyreoeliminace v myxedému, redukce dávky na 2 500 MBq 131 I (sníženo o cca 30%). Provedeny 2 hemodialýzy na našem oddělení, 3 hemo- dialýzy na HDS. 2.hospitalizace 4/09 – terapie reziduí ŠŽ v premedikaci Thyrogenem redukce dávky na 5 000 MBq 131 I (sníženo o cca 30 %) TG 6,3 μg/l, anti TG <50 U/ml, TSH =1 100 mU/l. Za tuto dobu 4 hemodialýzy. =1 100 mU/l. Za tuto dobu 4 hemodialýzy. 1.hospitalizace 10/9 – celotělová scintigrafie v premedikaci Thyrogenem bez průkazů akumulujích metastáz.

6 Kolísání hladiny tyreotropinu po aplikaci Thyrogenu – 2. hospitalizace • přesné hladiny TSH bylo možné změřit díky zředěnému séru (1:100) • bez ředění je možno stanovit koncentrace jen do 99,5 mU/l • maximální koncentrace TSH v séru byla ve 45 hodině po aplikaci Thyrogenu 1 100 mU/l 1 100 mU/l • po dialýze byl zaznamenán vzestup hladiny v souvislosti se snižováním distribučního volumu

7 Pokles radioaktivity po 1., 2. a 3. dialýze 1. hospitalizace – po 2 500 MBq 131 I • zévní měření: pokles o 56 – 55 – 55% • krevní měření: pokles o 47 – 47 – 67% 2. hospitalizace – po 5 000 MBq 131 I • zévní měření: pokles o 40 – 41 – 56% • krevní měření: pokles o 44 – 33 – 55% Efektivní poločas 131 I – zevní měření • průměrný poločas 131 I ze zevního měření u 9 osob s normální hladinou kreatininu = 12,6 hod. • poločas 131 I u pacienta ovlivněný dialýzou: – u první hospitalizace – 39,1 hod. – u druhé hospitalizace – 30,2 hod. • průměrně 34,8 hod. – tj. 2,8krát delší

8 Efektivní poločas 131 I – měření krevních vzorků • průměrný poločas 131 I z krevních vzorků s normální hladinou kreatininu = 13,8 hod. (tj. o 1,21 hod. delší než zevního měření) • poločas 131 I u pacienta ovlivněný dialýzou: – u první hospitalizace – 49,3 hod. – u druhé hospitalizace – 39,9 hod. • průměrně 34,8 hod. – tj. 3,2x delší Redukce terapeutické dávky 131 I – změření efektivních poločasů ze zevního měření a z krevních vzorků plyne: – terapeutická dávka by měla být 30 - 40% dávky pacientů zdravých, tzn. redukce o 60 – 70% z důvodů prodloužení poločasů u hemodialyzovaného pacienta 2,8x - 3,2x – tj. u 3,7 GBq redukce na 1,3 GBq – tj. u 7,4 GBq redukce na 2,6 GBq

9 Je možné provádět hemodialýzu na oddělení NM • úprava vodovodní baterie pro napojení přívodu vody pro hemodialyzační přístroj

10 Dochází ke kontaminaci dialyzačního přístroje? • po výměně dílů na jedno použití - dialyzátor F7 a systém hadic - byla zbytková radioaktivita měřená zevně ze vzdálenosti 1 m na úrovni pozadí • u obou hospitalizací byl k dialýzám použit identický dialyzační přístroj AK 100 firmy Gambro s dialyzátorem F7 o ploše 1,6 m2

11 Ošetřovatelská péče na lůžkové jednotce KNM spočívala: • denně měření hmotnosti, TK, TF, TT, krvácivé projevy • bilance tekutin za 24 hod. (příjem tekutin je závislý od výdeje + 500 ml navíc za 24 hodin) • dodržování diety – neslaná s omezením ovoce a zeleniny • péče o cévní přístup – tzv. A. V. shunt • denně odběry séra a měření zevní radiace k vyhodnocení • zajišťování transportů na hemodialyzační středisko a spolupráce s personálem v době „bez aktivity“ pacienta Radiační zátěž personálu dialyzačního centra • dialýza na pokoji pacienta • dialyzační sestra na chodbě, tak aby mohla reagovat na alarm či potíže pacienta • doba dialýzy - 4 hodiny • radiační zátěž měřená dosimetrem ISOTRAK byla minimální

12 Závěr • pacienty s ca štítné žlázy v chronickém dialyzačním programu je možno léčit pomocí 131 I • hladiny hormonů štítné žlázy, TG, TSH jsou závislé na distribučním objemu, stoupají po dialýze o 20-50% • je vhodné redukovat dávku 131 I o cca 60 - 70% z důvodu prodloužení biologického poločasu • tj. u 3,7 GBq redukce na 1,3 GBq • tj. u 7,4 GBq redukce na 2,6 GBq

13 Děkuji za pozornost. Created by nextage.cz


Stáhnout ppt "Léčba karcinomu štítné žlázy u pacienta v chronickém dialyzačním programu a monitorování hladiny TSH po aplikaci Thyrogenu. Lenka Kristenová Pavel Širůček."

Podobné prezentace


Reklamy Google