Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

H. Mírka J. Ferda J. Baxa V. Liška* V. Třeška* T. Skalický*

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "H. Mírka J. Ferda J. Baxa V. Liška* V. Třeška* T. Skalický*"— Transkript prezentace:

1 H. Mírka J. Ferda J. Baxa V. Liška* V. Třeška* T. Skalický*
DETEKCE JATERNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU OBJEMOVÝM PERFUZNÍM CT Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň * Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň

2 Perfuzní CT jater Funkční metoda zkoumající mikrocirkulaci jater
Odliší portální a arteriální složku Lokální poruchy nádory perfuzní abnormality (THAD, pseudoléze) Globální poruchy - difuzní hepatopatie

3 Perfúzní CT jater lineární vztah mezi nárůstem denzity a množstvím KL ve tkáni porovnání denzity parenchymu s denzitami aorty, porty a sleziny portální fáze začíná s maximálním nasycením sleziny V. portae Slezina Aorta

4 Perfuzní mapa

5 Objemové perfuzní CT jater
Nová modifikace perfuzního CT umožňující zobrazit celý objem orgánu velký počet detektorů kyvadlové pohyby stolu

6 Metastázy CRC CRC je jedním z nejčastějších nádorů
u poloviny nemocných se během léčby objeví metastázy jsou to nejčastější maligní ložiska v játrech možnosti terapie ovlivňuje počet ložisek, jejich uložení a velikost

7 Metastázy kolorektálního karcinomu
z 95 % zásobení cestou a. hepatica relativně hypovaskulární změna poměru arteriálního a portálního zásobení zvýšení arteriální perfuze a HPI redukce portální perfuze redukce průtoku a objemu

8 Význam CT v diagnostice
spolu s USG nejčastěji indikovaná metoda dobrá senzitivita cca v 85% případů stačí spolu s USG ke stanovení dg. u ložisek komplexní hodnocení celého břicha Metoda SE „per lesion“ SE „per patient“ CT 74,4 % 83,6 % MRI 75,8 % 88,2 % PET/CT 81,4 % 94,1 % Metoda SE US 69 % CE US 90 % Metaanalýza - Niekel et al. Radiology (2010) Oldenburg et al. Ultraschall in Med (2005)

9 Cíl práce, materiál a metody
zjistit možnosti objemového perfuzního CT v detekci metastáz kolorektálního karcinomu srovnání se standardním MDCT 14 nemocných se 75 metastázami objemové perfuzní CT MDCT ve venózní fázi ověření - perop. nález, PET/CT, vývoj kolimace: 1.2 mm objem KL : 40 ml koncentrace KL: 400 mgI/ml aplikační rychlost: 5-6 ml/s maximální rozsah: 20 cm 25 cyklů (25 sérií řezů) perioda 2,5 s pacient mělce dýchá

10 Výsledky I. 2 falešné negativity 3 falešné pozitivity
Všechna ložiska Počet 74 SE perfuze 97,3 % SE MDCT 86,4 % p 0,67 2 falešné negativity 3 falešné pozitivity 17 ložisek velikosti do 1 cm MIP BF BV TTP Perm. ALP PVP HPI počet ložisek 72 55 65 46 31 43 47

11

12 Výsledky II. BF BV TTP Perm ALP PVP HPI Meta Norm p 28,8  8,0
ml/100ml/min BV TTP s Perm ALP PVP HPI % Meta 28,8  8,0 9,05 3,01 21,1  3,8 13,6  12,0 27,4  12,1 22,9  12,4 57,8  17,0 Norm 34,9 9,7 11,02  3,4 26,2  4,0 15,6  13,7 14,8  5,4 43,216,5 25,8  12,2 p 0,01 0,03 <0,001 0,45 Průměr  SD Průměr  SD

13 Diskuse metoda zvyšuje senzitivitu CT
zjištěné perfuzní změny odpovídají údajům z literatury malý soubor nemocných bez kontrolní skupiny u všech není ověření nejspolehlivější metodou neexistují větší práce zabývající se detekcí metastáz Vedlejším produktem je zobrazení dynamiky sycení cév

14 Diskuse Limitace radiační zátěž (3-10x vyšší než u dvoufázového CT)
nižší geometrické rozlišení možnost vyšetřit jen omezenou oblast (20 cm u našeho přístroje) Dávky u našich protokolů dose length product (VPCT) 2815 mGy.cm dose length product (2fázové CT) mGy.cm

15 Závěr slibná metoda zvyšující senzitivitu CT při detekci metastáz CRC
„work in progress“ (nejsou velké studie, není pevně zařazena do dg. algoritmu) má smysl se jí dále zabývat Další využití metody: Česká radiologie 2010; 64 (4): s Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM a granty IGA MZ ČR 10230, IGA MZ NS , IGA MZ NS , IGA MZ ČR 10230


Stáhnout ppt "H. Mírka J. Ferda J. Baxa V. Liška* V. Třeška* T. Skalický*"

Podobné prezentace


Reklamy Google