Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18F-FDG PET/CT u pacientů s maligními neuroendokrinními nádory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18F-FDG PET/CT u pacientů s maligními neuroendokrinními nádory."— Transkript prezentace:

1 18F-FDG PET/CT u pacientů s maligními neuroendokrinními nádory.
Koranda P, Mysliveček M, Švébišová H, Fryšák Z, Formánek R, Buriánková E Kliniky nukleární medicíny, onkologie a III. Interní klinika FN a LF UP Olomouc

2 Maligní neuroendokrinní tumory - heterogenní skupina neoplázií (2-6/100 tisíc obyv. za rok)
Většina z nich jsou dobře diferencované tumory, jen menší část představují nízce diferencované neuroendokrinní tumory s velice špatnou prognózou. Funkční zobrazení NET SRS – 111In-pentetreotid, 68Ga-DOTA… Akumulace katecholaminů – 123I-MIBG Dopamin – 18F-DOPA Glykolýza – 18F-FDG

3 Zobrazení NET SPECT radiofarmaka – volba RF:
typ tumoru – u většiny diferencovaných NET přednostně SRS (123I-MIBG – neuroblastom, feochromocytom, paragangliom) plánovaná terapie – neznačené analogy somatostatinu, analogy somatostatinu značené β radionuklidy, 131I-MIBG PET radiofarmaka U low-grade NET - 68Ga-DOTA… přesnější než 18F-DOPA Středně a nízce diferencované NET – 18F-FDG ?? Metastatické SDHB-Associované feochromocytomy a paragangliomy - 18F-FDG (Pacák J Clin Oncol 2007;25: NIH Bethesda)

4 Cíl Ověřit, zda 18F-FDG PET/CT může zpřesnit stážování maligních neuroendokrinních tumorů.

5 Metoda: 18F-FDG PET/CT: Siemens Biograph 16 Hi-Rez PET:
400 MBq (70 Kg) 18F-FDG i.v. 60 minut před vyšetřením, bed - 3 min (korekce při vyšší hmotnosti pac.), rekonstrukce AW-OSEM (4 iterace, 8 subsets, 5 mm Gauss filtr, zoom 1, scatter corr.,) rekonstrukce do matice 168x168 (voxel 4 mm) CT: i.v. neionická kontrastní látka i p.o. kontrastní látka, 120 kV, mA – systém care dose 4D (140 mA pro refer. pacienta) Akviziční tloušťka řezu 16x1,5mm, rekonstrukční tloušťka řezu 3 mm, rekonstrukční inkrement 1,5

6 Soubor pacientů: Celkem vyšetřeno 18F-FDG PET/CT
41 pacientů s NET nebo s podezřením na ně (27 pacientů se prokázanou přítomností tumorózní masy) U 29 pacientů NET histologicky ověřeny: 15 karcinoidů, 8 neuroendokrinních karcinomů 2 medulární karcinomy, 2 karcinomy z Merkelových buněk, 1 feochromocytom, 1 inzulinom. V případě negativního nebo sporného výsledku 18F-FDG PET/CT prováděna scintigrafie 111In-pentetreotid, příp. 123I-MIBG.

7 Výsledky: Závislost úspěšnosti detekce nádoru 18F-FDG PET/CT na typu nádoru: Karcinoid Z 15 karcinoidů 18F-FDG PET/CT detekovalo tumor v 10 případech – (5 zřetelné zobrazení, v 5 případech akumulace 18F-FDG chabá nebo nedošlo k zobrazení všech tumorózních lézí, 5 negativní) U 3 z 5 chaběji zobrazených karcinoidů byl nález na scintigrafii 111In-pentetreotid přesnější než 18F-FDG. U 4 z 5 falešně negativních PET/CT vyšetření byla provedena scintigrafie 111In-pentetreotidem nebo 123I-MIBG a ve všech těchto případech tato vyšetření úspěšně zobrazila tkáně NET.

8 Výsledky: Závislost úspěšnosti detekce nádoru 18F-FDG PET/CT na typu nádoru: Neuroendokrinní karcinom Z 8 pacientů detekovalo 18F-FDG PET/CT tumorózní tkáň v 7 případech. Nejvýraznější akumulace 18F-FDG byla u pacienta s málo diferencovaným neuroendokrinním karcinomem (Ki-60%), scintigrafie 111In-pentetreotidem zobrazila tento tumor jen velmi chabě. U jediného pacienta s falešně negativním nálezem při 18F-FDG PET/CT šlo o dobře diferencovaný karcinom, který byl naopak dobře zobrazen 111In-pentetreotidem.

9 Výsledky: Závislost úspěšnosti detekce nádoru 18F-FDG PET/CT na typu nádoru: Medulární karcinomy štítné žlázy 18F-FDG PET/CT detekovalo tumorózní tkáň v obou případech, vyšetření 111In-pentetreotidem u jednoho pac., 123I-MIBG u druhého obě vyšetření byla negativní. DMSA(V) jedenkrát pozitivní 2 karcinomy z Merkelových b., 1 feochromocytom 1 inzulinom - 18F-FDG PET/CT detekovalo tumorózní tkáň ve všech obou případech PZN: feochromocytom s 123I-MIBG pozit. – indikací PET/CT bylo falešné negativní CT),

10 Výsledky: 18F-FDG PET/CT falešně negativní 6 z 29 verifikovaných NET:
5 z 15 karcinoidů, dalších 5 neúplné zobrazení tu 1 z 8 neuroendokrinních karcinomů U všech falešně negativních 18F-FDG PET byla scintigrafie 111In-pentetreotidu nebo 123I-MIBG pozitivní. U pacientů s nízce diferencovanými NET a medulárními karcinomy štítné žlázy byl nález 18F-FDG PET/CT přesnější než při scintigrafii po podání 111In-pentetreotidu nebo 123I-MIBG. 18F-FDG PET/CT falešně pozitivní u 1 pac. – granulomatózní tkáň u pac. se plicním karcinoidem

11 Karcinoid plic

12 Karcinoid plic

13 MTC

14 MTC

15 Merkel cell carcinoma

16 Merkel cell ca 6 měs. později

17 CT octreoSPECT/CT octreoSPECT FDG PET/CT

18 Závěr: 18F-FDG PET/CT úspěšný v detekci středně a nízce diferencovaných neuroendokrinních nádorů GIT a plic. Binderupová: 18F-FDG PET/CT lepší než 111In-pentetreotid při Ki-67 >15% (J Nucl Med 2010;51: ) U dobře diferencovaných neuroendokrinních nádorů GIT a plic je prvosledovým vyšetřením SRS (18F-FDG PET/CT při chabé akumulaci 111In-pentetreotidu?) Méně časté neuroendokrinní nádory karcinomy z Merkelových b., feochromocytom, paragangliomy – jsou vhodnou indikací 18F-FDG (liter. Odkazy)

19 Závěr: Prognóza a terapie
Garin E. 18F-FDG významný prognostický faktor: 18F-FDG pozit. - časná progrese u 14 z 15 pac. 18F-FDG negat. - časná progrese u 2 z 23 pac. J Nucl Med, 2009;50: Komplementarita 18F-FDG a 111In-pentetreotidu informance o funkčním a metabolickém stavu jednotlivých lézí. Potenciál do budoucna - individualizace terapeutického protokolu dle 18F-FDG?, - význam ve skupině 18F-FDG i ve skupině karcinoidů ??

20 Děkuji za pozornost

21 Soubor pacientů: Indikace:
27 – přítomnost tumorózní masy – stážování NET 7 - laboratorní suspicium při negativním SPECT (4 po operaci NET) 7 - vyloučení meta po operaci

22 CT octreoSPECT/CT FDG PET/CT


Stáhnout ppt "18F-FDG PET/CT u pacientů s maligními neuroendokrinními nádory."

Podobné prezentace


Reklamy Google