Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Spolupráce hepatologa a psychiatra u drogově závislých pacientů MUDr. Tomáš Krechler, CSc, 4. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Vladimíra Zenahlíková,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Spolupráce hepatologa a psychiatra u drogově závislých pacientů MUDr. Tomáš Krechler, CSc, 4. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Vladimíra Zenahlíková,"— Transkript prezentace:

1 1 Spolupráce hepatologa a psychiatra u drogově závislých pacientů MUDr. Tomáš Krechler, CSc, 4. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Vladimíra Zenahlíková, Odd. léčby závislostí, VFN Praha

2 2 Hepatolog-gastroenterolog a drogově závislí  2 velké skupiny závislosti  A) alkoholová závislost ( poalkoholové jaterní léze, pankreatopatie)  B) IDU- problematika infekčních hepatitid B,C

3 3 Interní-hepatologicko- gastroenterologická ambulance v rámci Odd. léčby závislostí VFN  Historie této spolupráce ve VFN  Internista-hepatolog ( ordinace 1x týdně v ambulanci Léčby závislostí Apolinář)  Kmenové pracoviště- 4. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha, Hepato-Gastroenterologická klinika.  Těsná spolupráce s lůžkovou a ambulantní složkou Odd.Léčby závislostí

4 4 Interní-hepatologicko- gastroenteroliogická ambulance v rámci Odd. léčby závislostí VFN  A) Řešení všeobecné interní problematiky: kardiologická, hepatologická, angiologická, flebologická, diabetes mellitus aj.)  B) Řešení specializované hepatologicko- gastroenterologické problematiky zajištění specializovaných vyšetřovacích metod: laboratorní odběry, jaterní biopsie, endoskopické výkony, ultrasonografie, léčba virových hepatitid, léčba komplikací jaterní cirhózy, léčba pankreatopatií aj.

5 5 Algoritmus vyšetření Vstupní vyšetření psychiatrem v toxi ambulanci před nástupem do substitučního programu ( včetně náběrů HCV, HIV, jaterní testy aj.) - Vstupní vyšetření internistou  V případě pozitivity HCV,HBV – provedeno hepatologické vyšetření  Následuje sledování v toxi ambulanci ( toxi vyšetření moči, plán docházek, pravidelné odběry+kompletní laboratorní náběry po půl roce i v případě negatitivity hepatitid)

6 6 Stanovení dalšího postupu společné péče u nemocných HCV pozitivních  V případě 3 měsíční abstinence následuje další hepatologická konzultace  V případě přetrvávající abstinence naplánována další vyšetření: - ultrasonografie břišní - jaterní biopsie ( 1 denní hospitalizace na 4. interní klinice 1. LF UK a VFN Praha )

7 7 Kritéria léčby kombinované protivirové terapie hepatitidy C pacientů s dg. závislosti  Není jednotný postup  Nepodávat protivirovou terapii aktivním narkomanům ( nedostatečná compliance + riziko reinfekce  Většinou požadována 6 měsíční abstinence drogy

8 8 Kritéria léčby kombinované protivirové terapie hepatitidy C pacientů s dg. závislosti  Půlroční abstinence- pacient shledán z hlediska psychiatrického hlediska jako perspektivní  Komplexní hepatologické vyšetření ( HCV PCR HCV- genotyp, kvantitativní vyšetření, jaterní biopsie, TSH, alfa fetoprotein, ANA aj.)

9 9 Terapie chronické hepatitidy C u drogově závislých  Standardní léčba: Pegylovaný Interferon (S.c. aplikace 1x týdně) + Ribavirin(p.o./denně)  Pacient sledován v specializované hepatologické ambulance  Ve 12. týdnu terapie- vyšetření HCV PCR ( časná virologická odpověď)

10 10 Délka terapie  - genotyp 1, 4- 48 týdnů  - genotyp 2,3- 24 týdnů Cíl terapie- setrvalá virologická odpověď (SVR)- negativita PCR HCV 6 měsíců po skončení terapie

11 11 Vlastní výsledky – charakteristika souboru z psychiatrického hlediska  Do protivirové terapie zařazeno celkem 12 pacientů  7 mužů a 5 ženy  Průměrný věk – 26 let  Subutexový program- 6 pacientů  Metadonový program- 4 pacienti  Přechod Subutex-Metadon- 2 pacienti

12 12 Vlastní výsledky – charakteristika souboru z hepatologického hlediska  Genotyp: 1a- 6x  1b- 2x  3a- 3x  nehodnocen- 1x  Průměrná virémie v době zahájení terapie 290661 IU/ml ( max. 728 000 IU/ml)

13 13 Výsledky- hepatologické hledisko (stav k 3.5. 07)  4 pacienti- setrvalá virologická odpověď  1 pacient se nedostavil ke ko po půl roce  1 pacient relaps  1 pacient léčbu nedokončil ( nedostatečná compliance)  3 pacienti- negativita PCR HCV v době skončení terapie  2 pacienti- časná virologická odpověď

14 14 Výsledky-psychiatrické hledisko ( stav k 3.5. 07)  5 pacientů ( Subutex)-řádně ukončená léčba-z toho plně abstinují 4 pacienti, 1 pacient- nejistý)  1 pacient-ukončil Metadon-abstinuje  2 pacienti během protivirové terapie přešli ze Subutexu na Metadon  1 pacient- pokračuje Subutex  3 pacienti- pokračují Metadon

15 15 Vlastní výsledky- hledisko kombinované psychiatricko- hepatologické ( stav k 3.5. 07)  4 pacienti :setrvalá virologická odpověď+abstinence drogy ( 2x MD, 1x studium, 1x plnohodnotná práce)- 100 % efekt kombinované psychiatricko- hepatologické terapie  ( 3 ženy, 1 muž)

16 16 Vlastní výsledky- hledisko kombinované psychiatricko- hepatologické ( stav k 3.5. 07)  1 pacient- nedostavil se k hepatologické ko po půl roce terapie- přešel ze Subutexu na Metadon  1 pacient hepatologický relaps po půl roce- přetrvává Metadon  1 pacient-ukončil Subutex + hepatologickou terapii- osud nejistý-léčbu nedokončil

17 17 Vlastní výsledky- hledisko kombinované psychiatricko- hepatologické ( stav k 3.5. 07)  3 pacienti- negativita PCR HCV v době skončení terapie( 1 pacient abstinuje,1 pacient Metadon, 1 pacient Subutex- Metadon)  2 pacienti- časná virologická odpověď (1 pacient Metadon, 1 pacient Subutex)

18 18 Vlastní výsledky Nežádoucí účinky protivirové terapie (stav k 3.5.07)  Flu-like syndrom 9/12  Přechodná leukopenie 7/12  Psychické poruchy 4/12 (SSRI)  Alopecie 1/12

19 19 Vlastní výsledky Souhrn  Zatím malé množství pacientů na statistické zpracování v krátkém časovém období- sledování od 9/2005 Určité trendy 1) Pacienti se setrvalou virologickou odpovědí- úplná abstinence drogy 2) Převaha žen v této skupině( 3 ze 4)

20 20 Vlastní výsledky Souhrn 3) 100% časná virologická odpověď- po 3 měsících terapie 4) Vysoká motivace v průběhu protivirové terapie

21 21 Vlastní výsledky Souhrn  Kombinované selhání ( nedostatečná complianece- ukončení protivirové terapie + Subutex) pouze 1 pacient (celkově 12 pacientů)  Selhání protivirové terapie- relaps ( pouze 1 pacient, celkově 12 pacientů)

22 22 Závěr  Drogově závislí s hepatogastroenterologickou problematikou = specifická skupina pacientů  Nutnost vysoce specializované péče s úzkým propojením psychiatrického a gastroenterologického centra-mezioborová spolupráce.  Nutnost individuálního přístupu ( v diagnostickém i léčebném postupu )

23 23 Závěr Hledání racionalizace společného postupu má velký význam  Nutnost mezioborové diskuse na toto téma

24 24 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "1 Spolupráce hepatologa a psychiatra u drogově závislých pacientů MUDr. Tomáš Krechler, CSc, 4. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Vladimíra Zenahlíková,"

Podobné prezentace


Reklamy Google