Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vrozené poruchy sluchu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vrozené poruchy sluchu"— Transkript prezentace:

1 Vrozené poruchy sluchu

2 Vrozené poruchy sluchu
MUDr. Eva Kantorová Oddělení lékařské genetiky Nemocnice České Budějovice a.s.

3 Poruchy sluchu jsou nejčastější smyslovou vadou u lidí.

4 Klasifikace dle typu

5 Klasifikace dle typu ● percepční (sensorineurální)

6 Klasifikace dle typu ● percepční (sensorineurální)
● převodní (konduktivní)

7 Klasifikace dle typu ● percepční (sensorineurální)
● převodní (konduktivní) ● smíšená

8 Klasifikace dle příčiny

9 Klasifikace dle příčiny
● genetické

10 Klasifikace dle příčiny
● genetické - monogenní

11 Klasifikace dle příčiny
● genetické - monogenní - multifaktoriální (kombinace vrozených změn genů a zevních faktorů)

12 Klasifikace dle příčiny
● genetické - monogenní - multifaktoriální (kombinace vrozených změn genů a zevních faktorů) ● negenetické

13 Klasifikace dle nástupu

14 Klasifikace dle nástupu
● prelingvální

15 Klasifikace dle nástupu
● prelingvální ● postlingvální

16 Celosvětová frekvence vrozené prelingvální poruchy sluchu u dětí
1 :

17 Příčiny vrozené poruchy sluchu

18 Příčiny vrozené poruchy sluchu
● idiopatické %

19 Příčiny vrozené poruchy sluchu
● idiopatické % ● zevní (získané) %

20 Příčiny vrozené poruchy sluchu
● idiopatické % ● zevní (získané) % ● genetické 50 %

21 Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu

22 Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu
● prenatální faktory

23 Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu
● prenatální faktory ● postnatální faktory

24 Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu
Prenatální faktory

25 Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu
Prenatální faktory ototoxické léky (např. aminoglykosidová antibiotika) a chemikálie v graviditě;

26 Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu
Prenatální faktory ototoxické léky (např. aminoglykosidová antibiotika) a chemikálie v graviditě; nitroděložní infekce - CMV, rubeola, toxoplazmóza, herpes simplex, HIV;

27 Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu
Prenatální faktory ototoxické léky (např. aminoglykosidová antibiotika) a chemikálie v graviditě; nitroděložní infekce - CMV, rubeola, toxoplazmóza, herpes simplex, HIV; metabolické nemoci matky - diabetes mellitus, hypothyreóza;

28 Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu
Prenatální faktory ototoxické léky (např. aminoglykosidová antibiotika) a chemikálie v graviditě; nitroděložní infekce - CMV, rubeola, toxoplazmóza, herpes simplex, HIV; metabolické nemoci matky - diabetes mellitus, hypothyreóza; kouření, alkohol, drogy u matky;

29 Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu
Postnatální faktory

30 Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu
Postnatální faktory asfyxie, hypoxie, anoxie v důsledku placentární nedostatečnosti nebo stlačení pupečníku (20 % novorozenců s chronickou hypoxií má percepční poruchu sluchu - 75 % mírnou až střední, 25 % těžkou);

31 Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu
Postnatální faktory asfyxie, hypoxie, anoxie v důsledku placentární nedostatečnosti nebo stlačení pupečníku (20 % novorozenců s chronickou hypoxií má percepční poruchu sluchu - 75 % mírnou až střední, 25 % těžkou); porodní trauma;

32 Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu
Postnatální faktory asfyxie, hypoxie, anoxie v důsledku placentární nedostatečnosti nebo stlačení pupečníku (20 % novorozenců s chronickou hypoxií má percepční poruchu sluchu - 75 % mírnou až střední, 25 % těžkou); porodní trauma; - hyperbilirubinémie;

33 Genetické příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu

34 Genetické příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu
- monogenní (mutace konkrétních genů)

35 Genetické příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu
- monogenní (mutace konkrétních genů) - různé typy dědičnosti

36 Monogenní formy poruchy sluchu

37 Monogenní formy poruchy sluchu
● nesyndromové (izolovaná porucha sluchu) %

38 Monogenní formy poruchy sluchu
● nesyndromové (izolovaná porucha sluchu) % ● syndromové (porucha sluchu v kombinaci s abnormalitami jiných orgánů) 25 %

39 Nesyndromové poruchy sluchu
Geny pro nesyndromovou poruchu sluchu DFN (deafness) - dosud identifikováno 45 genů -

40 Klasifikace dle typu dědičnosti

41 Klasifikace dle typu dědičnosti
● autozomálně dominantní % DFNA - 21 genů

42 Klasifikace dle typu dědičnosti
● autozomálně dominantní % DFNA - 21 genů ● autozomálně recesivní 80 % DFNB - 23 genů

43 Klasifikace dle typu dědičnosti
● autozomálně dominantní % DFNA - 21 genů ● autozomálně recesivní 80 % DFNB - 23 genů ● X vázaná % DFN - 1 gen

44 autozomálně recesivně dědičný.
Nejčastější typ prelingvální percepční nesyndromové monogenní poruchy sluchu je typ autozomálně recesivně dědičný.

45

46 1997 - objev genu GJB2 pro protein connexin 26 (Cx26)

47 1997 - objev genu GJB2 pro protein connexin 26 (Cx26)
- mutace genu GJB2 = nejčastější příčina autozomálně recesivně dědičné prelingvální percepční nesyndromové poruchy sluchu

48 1997 - objev genu GJB2 pro protein connexin 26 (Cx26)
- mutace genu GJB2 = nejčastější příčina autozomálně recesivně dědičné prelingvální percepční nesyndromové poruchy sluchu asi u 50 % postižených pacientů

49 Connexiny

50 Connexiny - membránové proteiny

51 Connexiny - membránové proteiny
- tvoří mezibuněčná propojení charakteru kanálů

52 Connexiny - membránové proteiny
- tvoří mezibuněčná propojení charakteru kanálů - výměna malých molekul a iontů

53 Chromozomální lokalizace genu GJB2
13q12 v lokusu DFNB1

54 nejčastější vrozenou změnou v genu GJB2 = delece guaninu v pozici 35 (35delG)

55 nejčastější vrozenou změnou v genu GJB2 = delece guaninu v pozici 35 (35delG)
- výskyt mutace u % bílé populace

56 nejčastější vrozenou změnou v genu GJB2 = delece guaninu v pozici 35 (35delG)
- výskyt mutace u % bílé populace frekvence zdravých přenašečů této mutace v ČR = 3,4 %

57 Další často nalezené mutace v české populaci:
- Trp24stop (převážně v romské populaci) - 313del14

58 Mutace 35delG, Trp24stop, 313del14 = 96 % všech kauzálních mutací u českých pacientů s vrozenou prelingvální percepční nesyndromovou poruchou sluchu

59 (autozomálně dominantně dědičná forma)
2. nejčastější genetická příčina vrozené prelingvální percepční nesyndromové poruchy sluchu = mutace v genu GJB6 kódujícím connexin 30 (autozomálně dominantně dědičná forma)

60 Postlingvální poruchy sluchu

61 Postlingvální poruchy sluchu
● 10 % populace nad 60 let věku 50 % populace nad 80 let věku

62 Postlingvální poruchy sluchu
● 10 % populace nad 60 let věku 50 % populace nad 80 let věku ● většinou - multifaktoriální původ

63 Postlingvální poruchy sluchu
● 10 % populace nad 60 let věku 50 % populace nad 80 let věku ● většinou - multifaktoriální původ ● popsány i monogenní formy (nejčastěji autozomálně dominantně dědičné)

64 Vyšetřovací postup u pacientů s vrozenou prelingvální percepční
nesyndromovou poruchou sluchu při podezření na geneticky podmíněnou poruchu (oba rodiče slyšící)

65 1. Podrobné ORL vyšetření

66 1. Podrobné ORL vyšetření
stanovení typu a stupně poruchy

67 1. Podrobné ORL vyšetření
stanovení typu a stupně poruchy vyloučení zevní etiologie postižení

68 1. Podrobné ORL vyšetření
stanovení typu a stupně poruchy vyloučení zevní etiologie postižení rodinná anamnéza

69 2. Genetická konzultace klinickým genetikem

70 2. Genetická konzultace klinickým genetikem
- sestavení rodokmenu

71 2. Genetická konzultace klinickým genetikem
- sestavení rodokmenu podrobná rodinná anamnéza

72 Nutný podepsaný informovaný souhlas !!
2. Genetická konzultace klinickým genetikem - sestavení rodokmenu podrobná rodinná anamnéza indikace k molekulárně genetickému vyšetření (DNA analýze) Nutný podepsaný informovaný souhlas !!

73 Nutný podepsaný informovaný souhlas !!
2. Genetická konzultace klinickým genetikem - sestavení rodokmenu podrobná rodinná anamnéza indikace k molekulárně genetickému vyšetření (DNA analýze) Nutný podepsaný informovaný souhlas !! odběr krve na izolaci DNA (10 ml do fialové vakuety)

74 3. Molekulárně genetické vyšetření (DNA analýza) genu pro connexin 26 zaměřené k potvrzení nebo vyloučení mutace 35delG: - fragmentační analýza - sekvenování genu V případě negativního nálezu mutace: - dovyšetření dalších mutací pomocí sekvenování celého kódujícího úseku

75 Výsledek DNA analýzy zpřesní klinickou a genetickou prognózu rodiny!
V případě pozitivního nálezu mutace: molekulárně genetické vyšetření rodičů a sourozenců ke zjištění původu mutace Výsledek DNA analýzy zpřesní klinickou a genetickou prognózu rodiny!

76 4. Genetické poradenství klinickým genetikem

77 4. Genetické poradenství klinickým genetikem
sdělení a vysvětlení nálezů

78 4. Genetické poradenství klinickým genetikem
sdělení a vysvětlení nálezů stanovení genetické prognózy pacienta a jeho rodiny (25% riziko pro postižení dalšího dítěte v rodině - rodiče jsou slyšící nosiči mutace)

79 4. Genetické poradenství klinickým genetikem
sdělení a vysvětlení nálezů stanovení genetické prognózy pacienta a jeho rodiny (25% riziko pro postižení dalšího dítěte v rodině - rodiče jsou slyšící nosiči mutace) nabídka prenatální diagnostiky

80 4. Genetické poradenství klinickým genetikem
sdělení a vysvětlení nálezů stanovení genetické prognózy pacienta a jeho rodiny (25% riziko pro postižení dalšího dítěte v rodině - rodiče jsou slyšící nosiči mutace) nabídka prenatální diagnostiky nabídka vyšetření příbuzným v riziku

81 5. Zařazení pacienta do programu kochleárních implantátů

82 Vrozené vady sluchového aparátu
způsobující většinou převodní typ poruchy sluchu

83 Vrozené vady sluchového aparátu
způsobující většinou převodní typ poruchy sluchu ● izolované

84 Vrozené vady sluchového aparátu
způsobující většinou převodní typ poruchy sluchu ● izolované ● součást syndromů (vrozená vada ucha v kombinaci s postižením jiných orgánů)

85 Vrozené vady sluchového aparátu
způsobující většinou převodní typ poruchy sluchu ● izolované ● součást syndromů (vrozená vada ucha v kombinaci s postižením jiných orgánů) - A. Chromozomální aberace

86 Vrozené vady sluchového aparátu
způsobující většinou převodní typ poruchy sluchu ● izolované ● součást syndromů (vrozená vada ucha v kombinaci s postižením jiných orgánů) - A. Chromozomální aberace - B. Monogenní formy

87 Izolované vrozené vady

88

89

90

91 Syndromy

92 A. Chromozomální aberace

93

94

95

96 Turnerův syndrom incidence 1 : 5 000

97

98

99

100 B. Monogenní formy

101 autozomálně dominantně dědičný
Goldenharův syndrom autozomálně dominantně dědičný incidence 1 :

102

103

104 autozomálně dominantně dědičný
Treacher - Collinsův syndrom autozomálně dominantně dědičný incidence není známá

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114 autozomálně dominantně dědičný
Crouzonův syndrom autozomálně dominantně dědičný incidence 1 :

115

116

117 Syndrom Alportův - 85 % X váz., AD, AR
(porucha sluchu + renální postižení)

118 Syndrom Alportův - 85 % X váz., AD, AR
(porucha sluchu + renální postižení) Syndrom Pendredův - AR (porucha sluchu + struma)

119 Syndrom Alportův - 85 % X váz., AD, AR
(porucha sluchu + renální postižení) Syndrom Pendredův - AR (porucha sluchu + struma) Syndrom Usherův - AR (porucha sluchu + retinitis pigmentosa)

120

121 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vrozené poruchy sluchu"

Podobné prezentace


Reklamy Google