Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti"— Transkript prezentace:

1 Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti
Petr Lesný1, Pavel Seeman2, Daniel Groh1 1ORL klinika UK 2. LF a FN Motol Subkatedra dětské ORL IPVZ Přednosta doc. MUDr. Zdeněk Kabelka 2Klinika dětské neurologie DNA laboratoř UK 2. LF a FN Motol

2 Obsah Prelingvální poruchy sluchu Connexin 26
Typická anamnéza a vyšetření Naše výsledky

3 Poruchy sluchu Nejčastější a nejzávažnější (WHO) smyslová vada u lidí
Prelingvální, perilingvální a postlingvální Prelingvální hluchota 1:1000 případů Více než 50% na genetickém základu (např. geny POU3F4, myosin 7A, otoferlin, pedrin, connexin 31)

4 Prelingvální poruchy sluchu
Vrozené (~60%) Získané (40%) Spojené s určitým syndromem (~30%) Nesyndromové (~70%) syndromy: Usher, Alport, Pendred Autozomálně recesivní (80-85%) Autozomálně dominantní (~15%) X-vázané a mitochondriální (<5%) (dnes již >30 genů) Mutace genu GJB2 kódujícího connexin 26 (80%)

5 Connexin 26 (Cx26) Connexiny
Membránové proteiny Součásti gap-junction (je tvořena 6 molekulami connexinu) Umožňují pohyb malých molekul a iontů mezi buňkami Connexin 26 – tkáňově specifický (spojuje navzájem podpůrné bb. v hlemýždi)

6 Connexin 26 (Cx26) Na+-specifické iontově selektivní kanály Iontově selektivní kanály tvořené Connexinem 26 Umožňuje recirkulaci iontů K+ zpět do endolymfy v průběhu zvuku  repolarizaci buněk

7 Mutace genu pro Cx26 Gen GJB2 na chromosomu 13q11
Jsou zodpovědné za 60-80% AR vrozených nesyndromických ztrát sluchu  za 20-30% prelingválních ztrát sluchu Četnost heterozygotů (nosičství) v Evropě je 1:31 (stejně jako například CF) Není závislost mezi typem mutace Cx26 a závažností ztráty sluchu Prokázán founder efekt (existence hypotetického společného předka) Van Laer, 2001 i u dvojčat

8 Heterozygoti pro Connexin 26/30
Mutace v genu GJB6 kódujícím Connexin 30 je druhá nejčastější genetická příčina vrozené prelingvální nesyndromické poruchy sluchu Heterozygoti pro Connexin 26 (odpovídající diagnostickým kritériím)  mohou mít mutaci Connexinu 30 del Castillo, 2002

9 Genetické vyšetření mutací Cx26
Ve světě dnes již běžné „Malý gen“ umožňuje rutinní genetické vyšetření Některé mutace jsou velmi časté (mutace 35delG je nacházena v Evropě až v 80% případů) Genetické poradenství, prenatální diagnostika, prognóza pro CI? možná negativní reakce neslyšících rodičů

10 Typická anamnéza RA: autozomálně recesivní typ vady: obě pohlaví jsou postižena stejně často rodiče mívají sluch normální sourozenci mohou být postižení (25%) 25% potomků, zdravé děti

11 Typická anamnéza OA: Vyloučení získaných vad
kongenitální infekce (rubeola, VZV, CMV, EBV, toxoplasmóza, lues apod.) asfyxie u porodu, porodního traumatu, prolongované UPV, Rh inkompatibilita apod. kraniofaciální malformace ototoxické léky vady spojené s genetickými syndromy u nedonošenců pod 1500g je časté krvácení do labyrintu OA spočívá v…

12 Typický nález Vyšetření svědčí pro bilaterální percepční ztrátu sluchu… otomikroskopie: vyloučeny anomálie zevního zvukovodu tympanometrie: křivka „A“ OAE: nevýbavné audiometrie: křivka plochá nebo klesající (největší ztráta je na Hz)

13 Diagnostika ORL a pediatrické vyšetření
zařazující kritéria vylučující kritéria Genetická konzultace se sestavením rodokmenu, informovaný souhlas Odběr krve či použití krevních skvrn – „Guthrie karet“ DNA vyšetření nejčastějších mutací – 35delG Sekvenování genu pro nalezení méně častých mutací Genetická konzultace - dovyšetření rodičů, sdělení výsledků

14 Závěr Poměr mezi vrozenými a získanými prelingválními ztrátami sluchu stoupá 20-30% prelingválních ztrát sluchu je způsobeno mutací genu pro Connexin 26 Vyšetření mutací Cx26 v ČR? Umožnění genetického poradenství i prenatální diagnostiky

15 První výsledek v ČR: (2001) prenatální diagnostika v rodině pacienta s kochleárním implantátem

16 Molekulárně genetické vyšetření genu Cx26
Potvrzení či vyloučení hlavní mutace 35delG fragment analýza - přítomnost fragmentu o 1 bp kratšího (většina postižených jsou homozygoti) nebo přímé sekvenování genu V případě „nehomozygota“ pro 35delG dovyšetření všech dalších mutací pomocí sekvenování celého kódujícího úseku ve 2 PCR fragmentech Vyšetření rodičů a sourozenců pro zjištění původu mutace

17 Kritický úsek sekvence genu Cx26
normální DNA sekvence - 6xG 1G často u pacientů chybí

18 První vyšetření v ČR a první potvrzený pacient
Matka Neslyšící dítě Plod Otec

19 Zpráva Neslyšící pacient je homozygotem pro nejběžnější mutaci genu pro Cx26: 35delG Rodiče jsou heterozygoti pro tuto mutaci, 25% riziko postižení dalších potomků Plod je zdravý homozygot - neměl by být postižen poruchou sluchu závislou na mutaci Cx26

20 Druhý výsledek: vyšetření pacientů s kochleárními implantáty a kongenitální etiologií poruchy sluchu (2002) Předpoklad častého výskytu mutace. Celkem vyšetřeno (II/2002) 29 pacientů. bez mutace: 13 pacientů heterozygoti: 2 pacienti homozygoti pro Cx26: 14 pacientů

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google