Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti Petr Lesný 1, Pavel Seeman 2, Daniel Groh 1 1 ORL klinika UK 2. LF a FN Motol Subkatedra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti Petr Lesný 1, Pavel Seeman 2, Daniel Groh 1 1 ORL klinika UK 2. LF a FN Motol Subkatedra."— Transkript prezentace:

1 Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti Petr Lesný 1, Pavel Seeman 2, Daniel Groh 1 1 ORL klinika UK 2. LF a FN Motol Subkatedra dětské ORL IPVZ Přednosta doc. MUDr. Zdeněk Kabelka 2 Klinika dětské neurologie DNA laboratoř UK 2. LF a FN Motol

2 Prelingvální poruchy sluchuPrelingvální poruchy sluchu Connexin 26Connexin 26 Typická anamnéza a vyšetřeníTypická anamnéza a vyšetření Naše výsledkyNaše výsledky Obsah

3 Poruchy sluchu Nejčastější a nejzávažnější (WHO) smyslová vada u lidíNejčastější a nejzávažnější (WHO) smyslová vada u lidí Prelingvální, perilingvální a postlingválníPrelingvální, perilingvální a postlingvální Prelingvální hluchota 1:1000 případůPrelingvální hluchota 1:1000 případů Více než 50% na genetickém základu (např. geny POU3F4, myosin 7A, otoferlin, pedrin, connexin 31)Více než 50% na genetickém základu (např. geny POU3F4, myosin 7A, otoferlin, pedrin, connexin 31)

4 Prelingvální poruchy sluchu Vrozené Vrozené (~60%) Získané Získané (40%) Spojené s určitým syndromem syndromem (~30%) Nesyndromové Nesyndromové (~70%) Autozomálně recesivní Autozomálně recesivní (80-85%) Autozomálně dominantní Autozomálně dominantní (~15%) X-vázané a mitochondriální X-vázané a mitochondriální (<5%) Mutace genu GJB2 kódujícího connexin 26 (80%) (dnes již >30 genů)

5 Connexin 26 (Cx26) ConnexinyConnexiny –Membránové proteiny –Součásti gap-junction (je tvořena 6 molekulami connexinu) –Umožňují pohyb malých molekul a iontů mezi buňkami Connexin 26 – tkáňově specifický (spojuje navzájem podpůrné bb. v hlemýždi)Connexin 26 – tkáňově specifický (spojuje navzájem podpůrné bb. v hlemýždi)

6 Connexin 26 (Cx26) Na + -specifické iontově selektivní kanály Iontově selektivní kanály tvořené Connexinem 26 Umožňuje recirkulaci iontů K + zpět do endolymfy v průběhu zvuku  repolarizaci buněk

7 Mutace genu pro Cx26 Gen GJB2 na chromosomu 13q11Gen GJB2 na chromosomu 13q11 Jsou zodpovědné za 60-80% AR vrozených nesyndromických ztrát sluchu  za 20-30% prelingválních ztrát sluchuJsou zodpovědné za 60-80% AR vrozených nesyndromických ztrát sluchu  za 20-30% prelingválních ztrát sluchu Četnost heterozygotů (nosičství) v Evropě je 1:31 (stejně jako například CF)Četnost heterozygotů (nosičství) v Evropě je 1:31 (stejně jako například CF) Není závislost mezi typem mutace Cx26 a závažností ztráty sluchuNení závislost mezi typem mutace Cx26 a závažností ztráty sluchu Prokázán founder efekt (existence hypotetického společného předka)Prokázán founder efekt (existence hypotetického společného předka) Van Laer, 2001 http://www.iro.es/cx26deaf.html

8 Heterozygoti pro Connexin 26/30 Mutace v genu GJB6 kódujícím Connexin 30 je druhá nejčastější genetická příčina vrozené prelingvální nesyndromické poruchy sluchu Heterozygoti pro Connexin 26 (odpovídající diagnostickým kritériím)  mohou mít mutaci Connexinu 30 del Castillo, 2002

9 Genetické vyšetření mutací Cx26 Ve světě dnes již běžnéVe světě dnes již běžné „Malý gen“ umožňuje rutinní genetické vyšetření„Malý gen“ umožňuje rutinní genetické vyšetření Některé mutace jsou velmi časté (mutace 35delG je nacházena v Evropě až v 80% případů)Některé mutace jsou velmi časté (mutace 35delG je nacházena v Evropě až v 80% případů) Genetické poradenství, prenatální diagnostika, prognóza pro CI?Genetické poradenství, prenatální diagnostika, prognóza pro CI?

10 Typická anamnéza autozomálně recesivní typ vady: obě pohlaví jsou postižena stejně často rodiče mívají sluch normální sourozenci mohou být postižení (25%) RA:autozomálně recesivní typ vady: obě pohlaví jsou postižena stejně často rodiče mívají sluch normální sourozenci mohou být postižení (25%)

11 Typická anamnéza OA: Vyloučení získaných vad kongenitální infekce (rubeola, VZV, CMV, EBV, toxoplasmóza, lues apod.)kongenitální infekce (rubeola, VZV, CMV, EBV, toxoplasmóza, lues apod.) asfyxie u porodu, porodního traumatu, prolongované UPV, Rh inkompatibilita apod.asfyxie u porodu, porodního traumatu, prolongované UPV, Rh inkompatibilita apod. kraniofaciální malformacekraniofaciální malformace ototoxické lékyototoxické léky vady spojené s genetickými syndromyvady spojené s genetickými syndromy u nedonošenců pod 1500g je časté krvácení do labyrintuu nedonošenců pod 1500g je časté krvácení do labyrintu

12 Typický nález Vyšetření svědčí pro bilaterální percepční ztrátu sluchu… otomikroskopie: vyloučeny anomálie zevního zvukovodu tympanometrie: křivka „A“ OAE: nevýbavné audiometrie: křivka plochá nebo klesající (největší ztráta je na 4000-8000 Hz)

13 Diagnostika ORL a pediatrické vyšetřeníORL a pediatrické vyšetření –zařazující kritéria –vylučující kritéria Genetická konzultace se sestavením rodokmenu, informovaný souhlasGenetická konzultace se sestavením rodokmenu, informovaný souhlas Odběr krve či použití krevních skvrn – „Guthrie karet“Odběr krve či použití krevních skvrn – „Guthrie karet“ DNA vyšetření nejčastějších mutací – 35delGDNA vyšetření nejčastějších mutací – 35delG Sekvenování genu pro nalezení méně častých mutacíSekvenování genu pro nalezení méně častých mutací Genetická konzultace - dovyšetření rodičů, sdělení výsledkůGenetická konzultace - dovyšetření rodičů, sdělení výsledků

14 Závěr 1.Poměr mezi vrozenými a získanými prelingválními ztrátami sluchu stoupá 2.20-30% prelingválních ztrát sluchu je způsobeno mutací genu pro Connexin 26 3.Vyšetření mutací Cx26 v ČR? 4.Umožnění genetického poradenství i prenatální diagnostiky

15 První výsledek v ČR: (2001) prenatální diagnostika v rodině pacienta s kochleárním implantátem Pavel.Seeman@lfmotol.cuni.cz CI

16 Molekulárně genetické vyšetření genu Cx26 1.Potvrzení či vyloučení hlavní mutace 35delG fragment analýza - přítomnost fragmentu o 1 bp kratšího (většina postižených jsou homozygoti) nebofragment analýza - přítomnost fragmentu o 1 bp kratšího (většina postižených jsou homozygoti) nebo přímé sekvenování genupřímé sekvenování genu 2.V případě „nehomozygota“ pro 35delG dovyšetření všech dalších mutací pomocí sekvenování celého kódujícího úseku ve 2 PCR fragmentechdovyšetření všech dalších mutací pomocí sekvenování celého kódujícího úseku ve 2 PCR fragmentech 3.Vyšetření rodičů a sourozenců pro zjištění původu mutace Pavel.Seeman@lfmotol.cuni.cz

17 Kritický úsek sekvence genu Cx26 normální DNA sekvence - 6xG 1G často u pacientů chybí Pavel.Seeman@lfmotol.cuni.cz

18 Otec Matka Neslyšící dítě Plod První vyšetření v ČR a první potvrzený pacient Pavel.Seeman@lfmotol.cuni.cz

19 Zpráva 1.Neslyšící pacient je homozygotem pro nejběžnější mutaci genu pro Cx26: 35delG 2.Rodiče jsou heterozygoti pro tuto mutaci, 25% riziko postižení dalších potomků 3.Plod je zdravý homozygot - neměl by být postižen poruchou sluchu závislou na mutaci Cx26 Pavel.Seeman@lfmotol.cuni.cz

20 Druhý výsledek: vyšetření pacientů s kochleárními implantáty a kongenitální etiologií poruchy sluchu (2002) Předpoklad častého výskytu mutace. Celkem vyšetřeno (II/2002) 29 pacientů. homozygoti pro Cx26: 14 pacientů heterozygoti: 2 pacienti bez mutace: 13 pacientů

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti Petr Lesný 1, Pavel Seeman 2, Daniel Groh 1 1 ORL klinika UK 2. LF a FN Motol Subkatedra."

Podobné prezentace


Reklamy Google