Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 PhDr. Jana Müllerová, PhD.   Konzultační hodiny:  Úterý 7:00-8:30  Jindy na základě předchozí domluvy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " PhDr. Jana Müllerová, PhD.   Konzultační hodiny:  Úterý 7:00-8:30  Jindy na základě předchozí domluvy."— Transkript prezentace:

1

2  PhDr. Jana Müllerová, PhD.  Jana.mullerova@ujep.cz Jana.mullerova@ujep.cz  Konzultační hodiny:  Úterý 7:00-8:30  Jindy na základě předchozí domluvy  Sylabus: viz STAG  Zakončení: zápočtem za seminární práci (5 stran, citace, úvod, závěr, obsah, použitá literatura)

3  = těžké postižení  postižení současně 2 a více vadami  komplex omezení člověka jako celku ve všech jeho prožitkových sférách a výrazových možnostech  sdružovaní několika postižení u jednoho jedince, které se navzájem ovlivňuje a během vývoje jedince se kvalitativně mění

4  Věstník MŠMT ČR z roku 1997 „Za postižené více vadami se považuje dítě, respektive žák postižený současně dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení, z nichž každé by jej vzhledem k hloubce a důsledkům opravňovalo k zařazení do speciální školy příslušného typu. Za provedení speciálně pedagogické diagnostiky odpovídá speciální pedagogické centrum, případně pedagogicko-psychologická poradna, zařazené do sítě škol, předškolních a školských zařízení MŠMT ČR“.

5  Skupina, se společným znakem mentální retardace.  Druhou skupinu tvoří kombinace vad tělesných, smyslových a vad řeči. Specifickou skupinu tvoří děti hluchoslepé.  Samostatnou skupinu tvoří děti autistické a s autistickými rysy.

6  Etiologie  velmi rozmanitá  jednoznačně neurčitelná  nutno hledat ve všech fázích života  nejtěžší mají příčiny v prenatálním stadiu

7  Faktory etiologie  genetické vlivy,  chromozonální aberace,  infekce, intoxikace,  vývojové poruchy,  poškození mozku a CNS,  metabolické a nutriční činitelé,  mechanická poškození,  vlivy sociálního a materiálního prostředí,  psychické faktory, trauma

8  Klasifikace dle WHO z roku 1992  F70 - Lehká mentální retardace IQ 50-69  F71 - Středně těžká mentální retardace IQ 35-49  F72 - Těžká mentální retardace IQ 20-34  F73 - Hluboká mentální retardace IQ je nižší než 20  F78 - Jiná mentální retardace  F79 - Nespecifikovaná mentální retardace

9  omezení v pohybových schopnostech v důsledku poškození podpůrného nebo pohybového aparátu nebo jiného organického poškození  Klasifikace  Obrny centrální a periferní  Dětská mozková obrna  Lehká mozková dysfunkce  Deformace  Malformace, amputace

10  Klasifikace  Periferní - jednostranné nebo oboustranné. Rozlišujeme formy: převodní, nitroušní, smíšené.  Centrální vady  Podle hloubky sluchového postižení rozlišujeme:  Nedoslýchavost - převodní, lehkou, střední a těžkou nedoslýchavost  Hluchota -úplná (totální) a praktická  Ohluchlost

11  Dělení narušené komunikační schopnosti  Vývojová nemluvnost  Získaná orgánová nemluvnost (afázie)  Získaná neurotická nemluvnost  Mutismus  Elektivní mutismus  Surdomutismus

12  Poruchy zvuku řeči  rinolalia  Palatolália  Poruchy plynulosti řeči  balbuties  tumultus sermonis  Poruchy článkování, artikulace-  dyslália  dysartia  anatia  Poruchy grafické podobnosti řeči  dysgrafie, dyslexie  Symptomatické poruchy řeči  Poruchy hlasu  dystonie  afonie

13  Dělení dle stupně postižení  Slabozrakost  Zbytky zraku  Nevidomost  Praktická  totální  Poruchy binokulárního vidění

14  pervazivní vývojová porucha  Kvalitativní postižení v oblasti vzájemné interakce  Kvalitativní poškození v oblasti verbální i neverbální komunikace a v činnostech, které vyžadují představivost  Značně omezený a opakující se repertoár činností a zájmů


Stáhnout ppt " PhDr. Jana Müllerová, PhD.   Konzultační hodiny:  Úterý 7:00-8:30  Jindy na základě předchozí domluvy."

Podobné prezentace


Reklamy Google