Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MILANA REICHLOVÁ. 1)Definice specifických vývojových poruch učení (SVPU) 2)Typy poruch 3)Etiologie SVPU 4)Co ovlivňuje psychiku dětí s SVPU 5)Reedukace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MILANA REICHLOVÁ. 1)Definice specifických vývojových poruch učení (SVPU) 2)Typy poruch 3)Etiologie SVPU 4)Co ovlivňuje psychiku dětí s SVPU 5)Reedukace."— Transkript prezentace:

1 MILANA REICHLOVÁ

2 1)Definice specifických vývojových poruch učení (SVPU) 2)Typy poruch 3)Etiologie SVPU 4)Co ovlivňuje psychiku dětí s SVPU 5)Reedukace SVPU 6)Významné osobnosti s SVPU 7)Použité zdroje

3  SVPU jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, projevující se zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování, počítání. Je podstatné zdůraznit dysfunkci centrálního nervového systému.  Porucha se může vyskytnout souběžně s jiným postižením, např. smyslové vady, MR(=mentální retardace), sociální a emoční poruchy nebo s jinými vlivy prostředí.

4  LMD – lehká mozková dysfunkce  jedná se o centrální poškození mozku ve smyslu dysfunkce CNS, kdy je nedostatek dopaminu* v těle.  LMD  ADHD („Attention Deficit Hyperactivity Disorders“ - hyperaktivita s poruchou pozornosti)  SVPU – specifické vývojové poruchy učení Pozn: ADHD úzce souvisí s SVPU!

5  Dyslexie – porucha čtení projevující se v úplných počátcích čtení při rozpoznání a pamatování si jednotlivých písmen  Dysgrafie – porucha psaní. Postihuje schopnost napodobit tvar písmen a řazení písmen. Písmo: neuspořádané, těžkopádné, neobratné  Dysortografie – porucha pravopisu, znemožňuje správné zapsání všech písmen ve správném pořadí včetně délek, měkkosti

6  Dyskalkulie – porucha matematických schopností, postihuje manipulaci s čísly, číselné operace, matematické představy, geometrii. 1.Praktognostická4.Grafická 2.Verbální5.Operační 3.Lexická6.Ideognostická

7  Dyspinxie – specifická porucha kreslení charakteristická nízkou úrovní kresby  Dysmuzie – specifická porucha, postihuje schopnost vnímání a reprodukce hudby.  Dyspraxie – specifická porucha obratnosti

8  Příčiny:  LMD – vzniká v období: 1.prenatálním (následkem intoxikace plodu, následkem kouření, alkoholu) 2.perinatálním (klešťový porod, přidušením pupeční šňůrou, vdechnutím plodové vody) 3.postnatálním (vlivem úrazu hlavy, vlivem nemoci)  Dědičnost  Kombinace LMD a dědičnosti

9  Situací v rodině  Komplikována obavou rodičů o budoucnost dítěte a uplatnění v životě  Méně času na hraní, více trestané  Postoji učitelů  Posuzování jako nenadané, líné, nepozorné  Postoji spolužáků děti s SVPU  terčem posměchu  Postojem dětí s SVPU k sobě samým  ovlivněn okolím, více smůly, smutek jako reakce na neúspěch 1.Obranné a vyhýbavé mechanismy3.Agresivita, projevy nepřátelství 2.Kompenzační chování4.Úzkostné stažení se do sebe

10  Reedukace ve speciální třídě nebo individuálně v PPP  DYS CENTRA  Systém výchovně vzdělávacích institucí pro SVPU: 1. běžná MŠ 2. základní škola při psychiatrické léčebně 3. speciální ZŠ pro děti s SVPU 4. běžná ZŠ 5. SŠ a VŠ bez omezení  Zásady reedukace: Trpělivost, klid, povzbuzení, zásada: málo a často, hodně pohybu, spolupráce rodiny a školy, spolupráce s lékařem

11  4. setkání Hnutí R: v Praze 1.-2. prosince 1995 : Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků : (cesty k překonávání bariér ve vzdělávání). Editor Jaroslav Balvín. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1996, 135 s., [2] s. obr. příloh. ISBN 80-902-1490-8.  www.modernirodina.cz. [online]. [cit. 2013-06-16]. Dostupné z: www.modernirodina.cz  Dyskalkulie.webgarden.cz. Dyskalkulie.webgarden.cz [online]. [cit. 2013-06-16]. Dostupné z: dyskalkulie.webgarden.cz  Www.sweb.cz/kovarovam/poruchy_ucen. [online]. [cit. 2013- 06-16]. Dostupné z: www.sweb.cz/kovarovam/poruchy_ucen


Stáhnout ppt "MILANA REICHLOVÁ. 1)Definice specifických vývojových poruch učení (SVPU) 2)Typy poruch 3)Etiologie SVPU 4)Co ovlivňuje psychiku dětí s SVPU 5)Reedukace."

Podobné prezentace


Reklamy Google