Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGRACE DĚTÍ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY. VÝCHOVNÉ PROBLÉMY  vliv jiného postižení – nesprávná diagnostika  výukové selhávání – specifické poruchy učení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGRACE DĚTÍ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY. VÝCHOVNÉ PROBLÉMY  vliv jiného postižení – nesprávná diagnostika  výukové selhávání – specifické poruchy učení."— Transkript prezentace:

1 INTEGRACE DĚTÍ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY

2 VÝCHOVNÉ PROBLÉMY  vliv jiného postižení – nesprávná diagnostika  výukové selhávání – specifické poruchy učení  specifické poruchy chování ADHD, LMD, hyperaktivita  výukové selhávání – emoční problémy dětí  vývojově podmíněné poruchy chování – nezralost, přechodné poruchy  vliv sociokulturního prostředí  minority  poruchy chování

3 ADHD  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders - hyperaktivita s poruchou pozornosti) a  ADD (Attention Deficif Disorders - porucha pozornosti)  Děti, které trpí hyperkinetickým syndromem s poruchou pozornosti jsou nepozorné, aktivní a impulzivní v míře, která není přiměřená jejich mentálnímu věku a pohlaví. Jednotlivé symptomy vystupují do popředí v situacích, které kladou požadavky na udržení pozornosti a sebekontrolu. deficit pozornosti impulsivnost hyperaktivita

4 OBECNÉ ZÁSADY PRÁCE S ŽÁKEM S ADHD  žák by neměl sedět přímo u okna  na stole by měl mít pouze to, s čím se pracuje  kontakt s učitelem by měl být co nejpřímější  učitel by měl znát způsob, jak dítě uklidnit, např. pohledem očí, položením ruky na rameno  učitel musí používat přímé a výstižné věty  nepřiměřené chování by učitel neměl přehlédnout, měl by však reagovat tiše a klidně  žákovu nekázeň nelze považovat za projevy schválnosti.  důležité je snažit se podchytit snahu žáka  je vhodné pracovat v co nejmenších skupinách a umožnit, aby žák alespoň část práce udělal správně  učitel by neměl odměňovat jen výsledek práce, ale i zájem a pohotovost  důležitý je řád a pravidelnost  žák potřebuje k uvolnění mnoho pohybu a někdy i bezúčelnou činnost, aby zregeneroval své síly  vhodné je umožnit těmto dětem pohyb i v průběhu hodiny  důležité je tyto žáky nepodceňovat  nezbytné je trpělivě vysvětlovat, co je správné chování a co ne  důležitá je neustálá tolerance a také naděje, že se dítě zlepší

5 EMOČNÍ PROBLÉMY  odkaz na psychologa  medikace  častější absence – důvod hospitalizace  sociální problémy – oběť šikany

6 NEZRALOST  rozhovor s rodiči  porozumění, podpora  někdy návrat do MŠ  kontakt s PPP

7 PORUCHY CHOVÁNÍ  metodik prevence  minimální preventivní program cílená a nespecifická prevence  pohovor s rodiči  diagnostický ústav  zpětné začlenění – nestigmatizovat

8 MINORITY  legislativní kroky: celospolečenská mediální kampaň zaměřená na změnu předsudečných postojů majoritní veřejnosti k romské minoritě okamžité moratorium na přeřazování romských dětí do rámcového vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením etický kodex bezodkladně adresovaný soustavě psychologicko-poradenských pracovišť zopakování šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání v první polovině roku 2010 a prokázání pozitivní změny v meziročním srovnání.

9 ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY VE VÝCHOVĚ DĚTÍ RŮZNÝCH MINORIT  zohlednit kulturní odlišnost  vhodné je využití vyučovacích předmětů jako zeměpis, občanská výchova, JČ-sloh, na 1. stupni vlastivěda, k představení nejen kultury země, odkud dítě pochází, zvyků a tradic, ale také české kultury, regionu, města  třídní učitel může dítěti stanovit tzv. patrony z řad spolužáků, kteří by je doprovázeli ve školním životě, vysvětlovali kulturu české školy z pohledu dítěte (známkování, systém odměn, trestů,...)  začlenit dítě do volnočasových skupinových aktivit ve škole, tím přirozeně rozvíjet jeho sociálně komunikační dovednosti  v případě, že se vyskytuje ve škole více dětí cizinců, mít databázi studentů či důchodců, ochotných doučovat především český jazyk  udržovat a rozvíjet pravidelné kontakty s rodiči nebo zákonnými zástupci, k tomu je nutná znalost kulturního prostředí a hodnoty vzdělání vůbec, zvážit jazykové kompetence rodičů, kdo vede komunikaci, kdo tlumočí


Stáhnout ppt "INTEGRACE DĚTÍ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY. VÝCHOVNÉ PROBLÉMY  vliv jiného postižení – nesprávná diagnostika  výukové selhávání – specifické poruchy učení."

Podobné prezentace


Reklamy Google