Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifické poruchy učení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifické poruchy učení"— Transkript prezentace:

1 Specifické poruchy učení
Dyslexie, Dyskalkulie, Dysortografie, Dysgrafie VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

2 VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení
Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_17 Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II Autor: Mgr. Lucie Barillová Název materiálu: Specifické poruchy učení Předmět: Občanská nauka Cílová skupina: 7.,8. ročník VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

3 VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení
Datum vytvoření: Téma: Specifické poruchy učení Cíl prezentace: seznámení se základními údaji, týkající se poruch učení Časová dotace: 20 min. Anotace: příčiny, dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie Datum realizace v hodině: , třída VIII. B VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

4 VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení
Úvod Předpona dys- znamená rozpor, deformaci, tj. dysfunkce je pak pojem narušené, neúplně rozvinuté funkce. Vývojová v těchto případech označujeme, e porucha se objeví až na určitém stupni vývoje, kdy na schopnosti pro čtení, psaní a pravopis jsou kladeny nároky na osvojování příslušných dovedností. VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

5 VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení
Příčiny Příčina těchto poruch není dosud známa. Na vině jsou zřejmě biologické faktory, které působí s vlivem prostředí Nejčastěji se setkáváme s dyslexií – poruchou čtení, dysortografie – porucha v osvojování psaní pravopisu, dysgrafie – porucha v psaní, dyskalkulie – porucha v matematických dovednostech, dyspinxie – specifická porucha kreslení, dysmúzie – specifická porucha hudebních dovedností, dyspraxie – specifická motorická neobratnost VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

6 VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení
Dyslexie Specifická porucha schopnosti naučit se číst Popsána je již téměř 120 let a zprvu byla chápána jako porucha zraková Tradičně vysoký výskyt se uvádí v zemích mluvících anglicky, obecně pak v zemích, kde se jinak píše a jinak vyslovuje Odhaduje se, že dyslexie postihuje 2-8% dětí, chlapci bývají postiženi častěji než dívky Nejčastější chyby vypouštění písmen přidávání písmen absolutně nečitelná slova či písmena zaměňování písmen (klika - kilka) zaměňování akusticky podobných písmen (g - k, v - f) zrcadlové nebo obrácené psaní písmen (d = p, M = W) zaměňování slov za slova úplně jiná nesprávné psaní čísel VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

7 VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení
Dysortografie Je porucha psaní postihující zejména oblast gramatiky Důsledky nezvládnutí krátkých časových úseků obtíže u cizího jazyka špatné rozlišování některých grafických symbolů zaměňování slov Osoby trpící dysortografií lze rozdělit na 2 typy: hyperaktivní typ – osoba je se psaním hotova dříve, než si stihne vše promyslet a ujasnit, dochází tak k velkým chybám hypoaktivní typ – osoba píše zdlouhavě, trvá jí dlouho, než určitý výraz v paměti vyhledá VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

8 VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení
Dysgrafie Je porucha psaní, postihující úpravu písemného projevu i osvojení si jednotlivých písmen a spojení hláska-písmeno Projevy pomalé tempo časté chyby v opisu, přepisu a diktátu časté přestávky VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

9 VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení
Dyskalkulie Je vývojová porucha matematických schopností Projevuje se nejčastěji orientací na číselné ose, záměnami číslic, záměnami čísel, neschopnosti provádět matematické operace či poruchami v prostorové a pravolevé orientace VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

10 VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení
Náprava Kromě metodických doporučení je zdůrazňován přístup k žákovi, který je jedním z nejdůležitějších momentů. U žáků se specifickými obtížemi v oblasti matematiky je nutné věnovat pozornost způsobu, jakým jsou zadávány pokyny. VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

11 VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení
Opakování - zápis Příčiny Dyslexie Dysortografie Dysgrafie Dyskalkulie Náprava VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

12 VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení
Použité zdroje TRPIŠOVSKÁ, Dobromila. Psychologická diagnostika pro učitele. Teplice : W- knihařství, s. Přispěvatelé Wikipedie, Specifické poruchy učení [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize , 20:13 UTC, [citováno ]<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Specifick%C3%A9_poruchy_u%C4%8Den%C3%AD&oldid= > VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení


Stáhnout ppt "Specifické poruchy učení"

Podobné prezentace


Reklamy Google