Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifické poruchy učení Dyslexie, Dyskalkulie, Dysortografie, Dysgrafie VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifické poruchy učení Dyslexie, Dyskalkulie, Dysortografie, Dysgrafie VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení."— Transkript prezentace:

1 Specifické poruchy učení Dyslexie, Dyskalkulie, Dysortografie, Dysgrafie VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

2 ► Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ ► Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099 ► Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_17 ► Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II ► Autor: Mgr. Lucie Barillová ► Název materiálu: Specifické poruchy učení ► Předmět: Občanská nauka ► Cílová skupina: 7.,8. ročník VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

3 ► Datum vytvoření: 25.9. 2011 ► Téma: Specifické poruchy učení ► Cíl prezentace: seznámení se základními údaji, týkající se poruch učení ► Časová dotace: 20 min. ► Anotace: příčiny, dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie ► Datum realizace v hodině: 28.2.2013, třída VIII. B VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

4 Úvod ► Předpona dys- znamená rozpor, deformaci, tj. dysfunkce je pak pojem narušené, neúplně rozvinuté funkce. ► Vývojová v těchto případech označujeme, e porucha se objeví až na určitém stupni vývoje, kdy na schopnosti pro čtení, psaní a pravopis jsou kladeny nároky na osvojování příslušných dovedností. VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

5 Příčiny ► Příčina těchto poruch není dosud známa. Na vině jsou zřejmě biologické faktory, které působí s vlivem prostředí ► Nejčastěji se setkáváme s dyslexií – poruchou čtení, dysortografie – porucha v osvojování psaní pravopisu, dysgrafie – porucha v psaní, dyskalkulie – porucha v matematických dovednostech, dyspinxie – specifická porucha kreslení, dysmúzie – specifická porucha hudebních dovedností, dyspraxie – specifická motorická neobratnost VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

6 Dyslexie ► Specifická porucha schopnosti naučit se číst ► Popsána je již téměř 120 let a zprvu byla chápána jako porucha zraková ► Tradičně vysoký výskyt se uvádí v zemích mluvících anglicky, obecně pak v zemích, kde se jinak píše a jinak vyslovuje ► Odhaduje se, že dyslexie postihuje 2-8% dětí, chlapci bývají postiženi častěji než dívky ► Nejčastější chyby ► vypouštění písmen ► přidávání písmen ► absolutně nečitelná slova či písmena ► zaměňování písmen (klika - kilka) ► zaměňování akusticky podobných písmen (g - k, v - f) ► zrcadlové nebo obrácené psaní písmen (d = p, M = W) ► zaměňování slov za slova úplně jiná ► nesprávné psaní čísel VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

7 Dysortografie ► Je porucha psaní postihující zejména oblast gramatiky ► Důsledky ► nezvládnutí krátkých časových úseků ► obtíže u cizího jazyka ► špatné rozlišování některých grafických symbolů ► zaměňování slov ► Osoby trpící dysortografií lze rozdělit na 2 typy: ► hyperaktivní typ – osoba je se psaním hotova dříve, než si stihne vše promyslet a ujasnit, dochází tak k velkým chybám ► hypoaktivní typ – osoba píše zdlouhavě, trvá jí dlouho, než určitý výraz v paměti vyhledá VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

8 Dysgrafie ► Je porucha psaní, postihující úpravu písemného projevu i osvojení si jednotlivých písmen a spojení hláska-písmeno ► Projevy ► pomalé tempo ► časté chyby v opisu, přepisu a diktátu ► časté přestávky VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

9 Dyskalkulie ► Je vývojová porucha matematických schopností ► Projevuje se nejčastěji orientací na číselné ose, záměnami číslic, záměnami čísel, neschopnosti provádět matematické operace či poruchami v prostorové a pravolevé orientace VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

10 Náprava ► Kromě metodických doporučení je zdůrazňován přístup k žákovi, který je jedním z nejdůležitějších momentů. ► U žáků se specifickými obtížemi v oblasti matematiky je nutné věnovat pozornost způsobu, jakým jsou zadávány pokyny. VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

11 Opakování - zápis ► Příčiny ► Dyslexie ► Dysortografie ► Dysgrafie ► Dyskalkulie ► Náprava VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

12 Použité zdroje ► TRPIŠOVSKÁ, Dobromila. Psychologická diagnostika pro učitele. Teplice : W- knihařství, 1997. 89 s. ► ► Přispěvatelé Wikipedie, Specifické poruchy učení [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 27. 06. 2012, 20:13 UTC, [citováno 25. 09. 2012] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Specifick%C3%A9_poruchy_u%C4%8 Den%C3%AD&oldid=8716692 VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení


Stáhnout ppt "Specifické poruchy učení Dyslexie, Dyskalkulie, Dysortografie, Dysgrafie VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení."

Podobné prezentace


Reklamy Google