Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Tato prezentace slouží jako základ k dalšímu samostudiu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Tato prezentace slouží jako základ k dalšímu samostudiu."— Transkript prezentace:

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Tato prezentace slouží jako základ k dalšímu samostudiu

2 Specifické vývojové poruchy učení Označují heterogenní skupinu obtíží projevujících se při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání, matematiky, praktických dovedností. Mají individuální charakter Vznikají na základě dysfunkcí CNS

3 Etiologie specifických poruch učení Konstituční příčiny -Genetické vlivy -LMD -Odlišnosti v organizaci mozkových aktivit -Netypická dominance mozkových hemisfér (ambidextrie, zkřížená lateralita) Nepříznivý vliv prostředí -Rodinné prostředí -Školní prostředí

4 Specifické vývojové poruchy učení Dyslexie - porucha osvojování čtenářských dovedností Dysgrafie – porucha osvojování psaní (čitelnost, úprava …) Dysortografie – porucha osvojování pravopisu Dyskalkulie – obtíže v chápání číselných pojmů, v provádění matematických operací Dyspraxie – porucha osvojování, plánování a provádění volních pohybů Dysmúzie – porucha osvojování hudebních dovedností Dyspinxie – obtíže v kresbě, obkreslování, neobratné zacházení s tužkou, obtížné chápání perspektivy, neobratnost v jemné motorice

5 Diagnostická kritéria pro specifické poruchy učení 1.výrazné a dlouhodobější potíže v osvojování čtení, psaní, pravopisu a počítání 2.výrazný rozdíl mezi výkony ve školních dovednostech a úrovní rozumových schopností 3.neúspěchy v konkrétní oblasti nejsou způsobeny stresem, nepozorností, nedostatkem času, běžnou neznalostí, ale specifickými poruchami 4.administrace testů percepčně kognitivních a motorických schopností

6 Diagnostická kritéria pro specifické poruchy učení 5.dostatečná výuková příležitost (př. dítě nebylo dlouhodobě nemocné) 6.rezistence potíží vůči běžným didaktickým postupům 7.Potíže ve čtení, psaní a počítání nejsou prvotně způsobeny vadou zraku, sluchu, tělesným nebo mentálním postižením či jiným onemocněním 8.výuka čtení, psaní a počítání probíhá metodicky odpovídajícím způsobem

7 Diagnostika specifických poruch učení zaměření se na oblasti: Úroveň čtení – rychlost - chyby – porozumění – chování při čtení Psaní -Rukopis – držení pera, tužky – vybavování tvarů písmen – čitelnost – úprava Počítání - Orientace na číselné ose – pojem číslo – matematické operace

8 Diagnostika specifických poruch učení zaměření se na oblasti: Soustředění -Výkyvy v soustředění – obtíže v soustředění Sluchové vnímání -Dělení slov na slabiky – první hlásky ve slově – rozkládání slova na hlásky – rozlišování slabik Zrakové vnímání -Známky obtíží – rozlišování figury a pozadí – reverzní figury … Řeč - Malá slovní zásoba – hledání výrazů – specifické poruchy řeči

9 Diagnostika specifických poruch učení zaměření se na oblasti: Reprodukce rytmu Orientace v prostoru Pravo-levá orientace Nápadnosti v chování Postavení dítěte v kolektivu Rodinné prostředí – způsob výchovy – péče o dítě – hodnotová orientace rodiny

10 Diagnostika SPU v 1. třídě - čtení -Výkony jsou horší než v jiných oblastech -Obtíže ve spojení hláska – písmeno -Žák si dlouho nepamatuje nová písmena -Žák si domýšlí text -Uniká mu obsah textu -Obtíže při skládání písmen do slabik -Nezvládá sledovat čtení spolužáků -Dvojí čtení (předříkání písmen a potom vyslovení celého slova)

11 Diagnostika SPU v 1. třídě - psaní -Křečovité a nesprávné držení psacího náčiní -Tlačení na pero při psaní -Neschopnost provádět plynulé tahy -Obtíže při pamatování a napodobování tvarů písmen -Písmo je neurovnané, kostrbaté, nečitelné -Nestejně velká písmena -V diktovaných slabikách dítě vynechává písmena

12 Diagnostika SPU v 1. třídě - matematika -Nevytvořené předčíselné představy (pojmy větší- menší, delší-kratší …) -Obtíže při třídění předmětů podle daného znaku (př. Obdélníky a kruhy), při řazení prvků podle velikosti -Obtíže v orientaci v prostoru -Obtíže ve spojení počtu prvků a číslice -Počítání předmětů po jedné -Obtíže při čtení a zapamatování číslic -Neschopnost psát číslice podle diktátu

13 POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA Zelinková, O. Poruchy učení. Praha : Portál, 2003. Zelinková, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha : Portál, 2001. Pokorná, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha : Portál, 1997. Mertin, Václav. časopis Rodina a škola, č.8- 9/1999


Stáhnout ppt "SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Tato prezentace slouží jako základ k dalšímu samostudiu."

Podobné prezentace


Reklamy Google