Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dyspraxie. Dyspraxie patří k pojmům, které se oddělily jako samostatné diagnózy od poruch učení a chování. Tento pojem není v naší literatuře nový. Poruchy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dyspraxie. Dyspraxie patří k pojmům, které se oddělily jako samostatné diagnózy od poruch učení a chování. Tento pojem není v naší literatuře nový. Poruchy."— Transkript prezentace:

1 Dyspraxie

2 Dyspraxie patří k pojmům, které se oddělily jako samostatné diagnózy od poruch učení a chování. Tento pojem není v naší literatuře nový. Poruchy motoriky v souvislosti s LMD a dyslexií se objevují již v 60. letech 20. stol. Připomeneme-li si symptomatologii LMD, jako nejčastější poruchy jsou uváděny:  Poruchy jemné a hrubé motoriky  Pohybové koordinace  Specifické poruchy řeči Jedním ze synonym pro LMD byl název percepčně motorická porucha. Všechny zmíněné symptomy můžeme shrnout pod pojem dyspraxie (porucha pohybové koordinace)

3 Již v r. 1960 sestavil Z.Žlab soubor zkoušek k diagnostice LMD, který se na některých pracovištích dodnes užívá. Tvoří ho 7 zkoušek zaměřených na motoriku:  Házení a chytání tenisového míčku  Koordinace horních a dolních končetin při pochodu na místě (u ribstolu)  Vizuomotorická zkouška barevným kruhem  Zkouška pravolevé orientace  Matějčkův obkreslovací test  Zkouška reprodukce rytmu  Vyšetření řeči se zaměřením na specifické poruchy

4 Spojení dyspraxie s dysgnozií (vývojová porucha schopnosti poznávat předměty) popsal Ivan Lesný (1989) a označil jako dy-dy syndrom (syndrom dysgnozie-dyspraxie). Řadí je mezi malá mozková postižení, diagnostika byla prováděna speciálním testem, který obsahoval 11 imitačních úkolů. U neúspěšných dětí nastávaly tyto situace:  Dítě se snaží napodobit výkon, který vyšetřující předvádí, ale nesvede jej – vývojová dyspraxie  Dítě provede jiný výkon – vývojová dysgnozie  Dítě některé výkony nesvede, jiné provede jinak, případně se pokouší provést stále stejný výkon – vývojová dysgnozie - dyspraxie

5 Zahraniční pojetí dyspraxie Dítě přichází na svět s velmi nízkou úrovní kontroly pohybů, koordinace pohybů a vnímání vlastního těla. Postupně se učí tělo ovládat, stabilizovat a kontrolovaně se pohybovat. Utváří se tělové schéma, které má dva aspekty:  Kontrolovat jednotlivé části těla  Jmenovat části těla Přibližně 6% dětí má problémy v pohybovém vývoji, aniž by bylo diagnostikováno neurologické onemocnění. Projevy dyspraxie jsou velmi často zjevné brzy po narození.

6 Definice (Miller - 1986) Definuje dyspraxii jako poruchu vyšších korových procesů, která postihuje plánování a provádění naučených, volních, cílených pohybů za přítomnosti normálních reflexů, síly, svalového napětí, koordinace, cítění.

7 Dyspraxia Trust (1991) Definuje dyspraxii jako postižení nebo nezralost v organizaci pohybů, která vede k připojeným obtížím v jazyce, percepci a myšlení. Dítě s dyspraxií vykazuje rozdíl mezi pohybovými schopnostmi a věkem. Má obtíže při osvojování komplexních pohybových dovedností, které vyžadují sekvenční pohyb. Hrubá motorika je ve vývoji opožděná a dítě má problémy v nápodobě viděných pohybů. Následně si obtížně osvojuje úkoly vyžadující jemnou motoriku.

8 Členění dyspraxie •Ideativní – projevuje se neschopností plánovat pohyb •Ideomotorickou (exekutivní) – projevuje se neschopností provádět komplexní volní pohyby

9 Projevy dyspraxie •Opožděný vývoj řeči •Nižší koncentrace pozornosti •Slabší vizuální a auditivní percepce •Deficity v prostorové orientaci a vnímání tělového schématu •Postižení v porozumění informacím, které jsou přenášeny smysly

10 Vývojová opoždění vedou k obtížím •Ve formulaci myšlenek •Plánování akcí •Organizaci a sekvenčnímu postupu v myšlení •Obtíže při řešení problémů, popř. neschopnost poznat, jak problém řešit

11 Problémy v předškolním věku  Míčové dovednosti – reedukace začít s molitanovým míčem  Plížení, běh, válení sudů, stoj na jedné noze  Chůze po schodech dolů, chůze po lavičce  Bilaterální integrace – děti mohou mít obtíže s integrací obou polovin těla – jíst vidličkou a nožem, kreslit, jezdit na kole

12  Porucha vědomí vlastního těla – naráží do nábytku, stěn, není schopno odhadnout, jak daleko je předmět  Porucha propriocepce – propriocepce z latinského „svůj vlastní“, jsou to vjemy získané prostřednictvím svalů a kloubů. Proprioceptivní informace říkají mozku, jak se klouby ohýbají a informují mozek, která část těla se jak pohybuje. Dyspraktické dítě má špatnou zpětnou vazbu a nedokáže přizpůsobit své pohyby tak, aby došlo k nápravě.  Posloupnost – omezit příkazy  Sociální dovednosti

13 Problémy v mladším školním věku  Zapamatování jmen učitelů  Plán školní budovy  Pravidelné denní činnosti  Nové děti  Přivyknutí hlučným třídám  Orientace na hřišti  Poradit si samostatně se zadanou prací  Přestávky  Zvládnutí tělocviku včetně převlékání  Školní řád


Stáhnout ppt "Dyspraxie. Dyspraxie patří k pojmům, které se oddělily jako samostatné diagnózy od poruch učení a chování. Tento pojem není v naší literatuře nový. Poruchy."

Podobné prezentace


Reklamy Google