Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dyspraxie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dyspraxie."— Transkript prezentace:

1 Dyspraxie

2 Dyspraxie patří k pojmům, které se oddělily jako samostatné diagnózy od poruch učení a chování.
Tento pojem není v naší literatuře nový. Poruchy motoriky v souvislosti s LMD a dyslexií se objevují již v 60. letech 20. stol. Připomeneme-li si symptomatologii LMD, jako nejčastější poruchy jsou uváděny:      Poruchy jemné a hrubé motoriky      Pohybové koordinace      Specifické poruchy řeči Jedním ze synonym pro LMD byl název percepčně motorická porucha. Všechny zmíněné symptomy můžeme shrnout pod pojem dyspraxie (porucha pohybové koordinace)

3 Již v r sestavil Z.Žlab soubor zkoušek k diagnostice LMD, který se na některých pracovištích dodnes užívá. Tvoří ho 7 zkoušek zaměřených na motoriku:       Házení a chytání tenisového míčku       Koordinace horních a dolních končetin při pochodu na místě (u ribstolu)       Vizuomotorická zkouška barevným kruhem        Zkouška pravolevé orientace       Matějčkův obkreslovací test       Zkouška reprodukce rytmu       Vyšetření řeči se zaměřením na specifické poruchy

4 U neúspěšných dětí nastávaly tyto situace:
Spojení dyspraxie s dysgnozií (vývojová porucha schopnosti poznávat předměty) popsal Ivan Lesný (1989) a označil jako dy-dy syndrom (syndrom dysgnozie-dyspraxie). Řadí je mezi malá mozková postižení, diagnostika byla prováděna speciálním testem, který obsahoval 11 imitačních úkolů. U neúspěšných dětí nastávaly tyto situace: Dítě se snaží napodobit výkon, který vyšetřující předvádí, ale nesvede jej – vývojová dyspraxie       Dítě provede jiný výkon – vývojová dysgnozie      Dítě některé výkony nesvede, jiné provede jinak, případně se pokouší provést stále stejný výkon – vývojová dysgnozie - dyspraxie

5 Zahraniční pojetí dyspraxie
Dítě přichází na svět s velmi nízkou úrovní kontroly pohybů, koordinace pohybů a vnímání vlastního těla. Postupně se učí tělo ovládat, stabilizovat a kontrolovaně se pohybovat. Utváří se tělové schéma, které má dva aspekty: Kontrolovat jednotlivé části těla Jmenovat části těla Přibližně 6% dětí má problémy v pohybovém vývoji, aniž by bylo diagnostikováno neurologické onemocnění. Projevy dyspraxie jsou velmi často zjevné brzy po narození.

6 Definice (Miller ) Definuje dyspraxii jako poruchu vyšších korových procesů, která postihuje plánování a provádění naučených, volních, cílených pohybů za přítomnosti normálních reflexů, síly, svalového napětí, koordinace, cítění.

7 Dyspraxia Trust (1991) Definuje dyspraxii jako postižení nebo nezralost v organizaci pohybů, která vede k připojeným obtížím v jazyce, percepci a myšlení. Dítě s dyspraxií vykazuje rozdíl mezi pohybovými schopnostmi a věkem. Má obtíže při osvojování komplexních pohybových dovedností, které vyžadují sekvenční pohyb. Hrubá motorika je ve vývoji opožděná a dítě má problémy v nápodobě viděných pohybů. Následně si obtížně osvojuje úkoly vyžadující jemnou motoriku.

8 Členění dyspraxie Ideativní – projevuje se neschopností plánovat pohyb
Ideomotorickou (exekutivní) – projevuje se neschopností provádět komplexní volní pohyby

9 Projevy dyspraxie Opožděný vývoj řeči Nižší koncentrace pozornosti
Slabší vizuální a auditivní percepce Deficity v prostorové orientaci a vnímání tělového schématu Postižení v porozumění informacím, které jsou přenášeny smysly

10 Vývojová opoždění vedou k obtížím
Ve formulaci myšlenek Plánování akcí Organizaci a sekvenčnímu postupu v myšlení Obtíže při řešení problémů, popř. neschopnost poznat, jak problém řešit

11 Problémy v předškolním věku
  Míčové dovednosti – reedukace začít s molitanovým míčem   Plížení, běh, válení sudů, stoj na jedné noze  Chůze po schodech dolů, chůze po lavičce   Bilaterální integrace – děti mohou mít obtíže s integrací obou polovin těla – jíst vidličkou a nožem, kreslit, jezdit na kole    

12 Porucha vědomí vlastního těla – naráží do nábytku, stěn, není schopno odhadnout, jak daleko je předmět Porucha propriocepce – propriocepce z latinského „svůj vlastní“, jsou to vjemy získané prostřednictvím svalů a kloubů. Proprioceptivní informace říkají mozku, jak se klouby ohýbají a informují mozek, která část těla se jak pohybuje. Dyspraktické dítě má špatnou zpětnou vazbu a nedokáže přizpůsobit své pohyby tak, aby došlo k nápravě. Posloupnost – omezit příkazy Sociální dovednosti

13 Problémy v mladším školním věku
   Zapamatování jmen učitelů    Plán školní budovy    Pravidelné denní činnosti    Nové děti    Přivyknutí hlučným třídám    Orientace na hřišti    Poradit si samostatně se zadanou prací    Přestávky    Zvládnutí tělocviku včetně převlékání    Školní řád


Stáhnout ppt "Dyspraxie."

Podobné prezentace


Reklamy Google