Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ivana Novotná +420 732 188774.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ivana Novotná +420 732 188774."— Transkript prezentace:

1 Ivana Novotná novotna@4zskolin.cz +420 732 188774

2 Formy speciální péče Předškolní speciální péče v MŠ SP – rozvoj řečových dovedností – nepovinný předmět v 1. a 2. ročníku SP – prevence vývojových poruch učení a chování – nepovinný předmět ve 3. – 5. ročníku Seminář ČJ pro dyslektiky – nepovinný předmět ve 3. – 5. ročníku a v 6. – 9. ročníku Korekce výukových poruch učení a chování (VPU a VPCh) u integrovaných žáků dle individuálního plánu

3 Charakteristika speciální péče Aktivity vedou speciální pedagogové nebo speciálně proškolení učitelé Využíváme speciálně pedagogické, didaktické a relaxační metody a speciální pomůcky Klademe důraz na individuální přístup Aktivity probíhají jednou týdně 45 minut formou nepovinných či volitelných předmětů U integrovaných žáků probíhá korekce na základě individuálních plánů doporučených pedagogicko- psychologickou poradnou

4 Předškolní speciální péče Rozvoj jemné motoriky rukou a mluvidel Rozvoj pozornosti, soustředěnosti Rozvoj emoční inteligence Prevence VPU a VPCh Příprava na plynulý přechod do ZŠ

5 Rozvoj řečových dovedností Rozvoj řeči mluvené, psané, čtené a slyšené Gymnastika mluvidel Artikulační cvičení Sluchová diferenciace Rozvoj slovní zásoby Formulace myšlenek Tiskací a psací abeceda

6 Prevence vývojových poruch Působíme v oblasti dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, LMD, emoční lability, afektivního agresivního chování Rozvíjíme motoriku, vnímání, pozornost, paměť, řeč, myšlení, emoce, city

7 Seminář pro dyslektiky Určen žákům s dyslexií, dysgrafií, dysortografií Pro žáky integrované, neintegrované i s potížemi v ČJ Vychází z učiva ČJ jednotlivých ročníků Upevňuje dovednosti: Čtení s porozuměním Aplikace pravidel českého pravopisu Práce s informací Psaní čitelným písmem


Stáhnout ppt "Ivana Novotná +420 732 188774."

Podobné prezentace


Reklamy Google