Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mladší školní období. Období začíná v předškolním období a končí nástupem pubescence (od 6-7 do11-12 let) Váha 20 - 40 kg Výška 120 - 150 cm Psychoanalýza,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mladší školní období. Období začíná v předškolním období a končí nástupem pubescence (od 6-7 do11-12 let) Váha 20 - 40 kg Výška 120 - 150 cm Psychoanalýza,"— Transkript prezentace:

1 Mladší školní období

2 Období začíná v předškolním období a končí nástupem pubescence (od 6-7 do11-12 let) Váha 20 - 40 kg Výška 120 - 150 cm Psychoanalýza, tento věk označila jako období latence

3 Pro jeho další vývoj je důležitá škola Dítě chce pochopit okolní svět a věci v něm „doopravdy“ Projevuje se to v mluvě, kresbách, písemných projevech, čtenářských zájmech Z počátku je dítě závislé na tom, co mu řeknou rodiče (naivní realismus), později se stává kritičtější (kritický realismus)

4 Je individuální, většinou rovnoměrně plynulý Zlepšuje se hrubá i jemná motorika Pohyby jsou rychlejší, svalová síla je větší Zlepšená svalová koordinace pohybu celého těla Zlepšená obratnost, přesnost, vytrvalost Zlepšený výkon, při psaní, kreslení Děti začínají své výkony poměřovat s výkony druhých a jejich úspěch často ovlivňuje roli a pozici ve skupině Mění se mléčný chrup Tělesný růst

5 Dítě je pozornější, vytrvalejší, pečlivější, všechno důkladně zkoumá, není tak závislé na svých okamžitých přáních a potřebách Prozkoumává věci po částech, až do detailů Pozorování, představivost Ubývá fantazie Vyvíjí se schopnost vybavit si v paměti dřívější vjemy. Odpoutává se od toho, co dělá a vnímá v daném okamžiku Orientuje se v prostoru i v čase. Nicméně abstraktní význam ještě zcela nechápe Smyslové vnímání

6 -Se výrazně vyvíjí, roste slovní zásoba, délka slov, složitost vět, souvětí jsou stále složitější, postupuje celá větná stavba a užití gramatických pravidel na vyšší úroveň. Počet nových slov je značný a stále souvisle stoupá -Dětský slovník se rozvíjí pod vlivem školy, médií, rodiny i vrstevnické skupiny - Pokrok v artikulaci -Komunikace má různou úroveň, která závisí na mentální úrovní dítěte, ale i na prostředí, kde dítě vyrůstá a sociálním a kulturním postavení rodiny Řeč

7 Paměť -Je jak krátkodobá i dlouhodobá -Rozvoj paměti, je stabilnější, zvětšuje se její rozsah, rychlost, přibývá úmyslného zapamatování Učení - Učení se více opírá o řeč, je daleko častěji plánované a dítě se dokáže soustředit současně na víc aspektů učební látky a tak roste složitější učení -Osvojuje si i strategii učení Paměť a učení

8 Děti se opírají o vlastní zkušenosti a názorné jevy a doplňují je vlastními úvahami a fantazijními domněnkami Usuzování se týká jen konkrétních věcí, jevů, obsahů, které si lze názorně představit Dochází k rozvoji logického myšlení, logické operace se rozvíjí učením Myšlení

9 Citové procesy snadno vznikají a poměrně lehce odeznívají City jsou lépe ovládány Dítě je schopno podle potřeby své city usměrňovat, ovládat Děti si jsou vědomy vlastních pocitů i emocí druhých lidí Vyjadřují své city přiměřeným způsobem a jsou schopny je před okolím skrývat Emoční opora- rodiče, vrstevníci Rozvíjí se i sebehodnotící emoce Emoční vývoj

10 Výrazně se zvyšuje vstupem do školy Důležité jsou osoby v jeho blízkosti, podle nichž se učí modelovat své způsoby chování a jednání Mění se i charakter sociálního chování dítěte Dochází k procesu osvojování sociálních rolí Sexuální role Práce -vykonávat úkoly Hra- snaho o dosažení úspěchu Socializace

11 Mravní hodnocení předškolního dítěte a většiny školních začátečníků je plně závislé na autoritě dospělého Na začátku školního roku dítě začíná lépe kontrolovat své chování, učí se jednat podle určitých jednoduchých a konkrétních pravidel i v nepřítomnosti dospělé autority Vývoj morálního vědomí a jednání

12 Konec Děkuji za pozornost. Petra Štemberková


Stáhnout ppt "Mladší školní období. Období začíná v předškolním období a končí nástupem pubescence (od 6-7 do11-12 let) Váha 20 - 40 kg Výška 120 - 150 cm Psychoanalýza,"

Podobné prezentace


Reklamy Google