Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov25 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov25 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov25 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Mladší školní věk Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: konkrétní logické operace, kritický realismus, latence, sebesocializace Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývoje v mladším školním období, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 Mladší školní věk obrázek 1 od 6-7 let (vstup do školy) do 11-12 let (první znaky pohlavního dospívání s průvodními psychickými projevy)

3 a) tělesný vývoj, motorika tělesný růst plynulý, na konci akcelerace, pohlavní diferenciace, tělesný růst plynulý, na konci akcelerace, pohlavní diferenciace, dozrávání CNS, dozrávání CNS, vyšší odolnost a zdraví; vyšší odolnost a zdraví;

4 a) tělesný vývoj, motorika rozvoj hrubé i jemné motoriky – rychlejší pohyby, zlepšená koordinace pohybů; rozvoj hrubé i jemné motoriky – rychlejší pohyby, zlepšená koordinace pohybů; zájem o pohybové hry, zájem o pohybové hry, nedostatek pohybu – neposlušnost; nedostatek pohybu – neposlušnost;

5 a) tělesný vývoj, motorika zlepšený výkon při psaní a kreslení – grafomotorika, zlepšený výkon při psaní a kreslení – grafomotorika, tělesná síla a obratnost hrají velkou roli v postavení dítěte ve skupině dětí (oblíbenost – neoblíbenost); tělesná síla a obratnost hrají velkou roli v postavení dítěte ve skupině dětí (oblíbenost – neoblíbenost); obrázek 3 obrázek 3

6 b) kognitivní vývoj smyslové vnímání: dítě je pozornější, vytrvalejší, pečlivé, vše zkoumá, je dobrým a stále častěji i kritickým pozorovatelem; smyslové vnímání: dítě je pozornější, vytrvalejší, pečlivé, vše zkoumá, je dobrým a stále častěji i kritickým pozorovatelem; vnímání se stává více cílevědomým aktem – pozorováním; vnímání se stává více cílevědomým aktem – pozorováním; rozvinutý eidetismus – schopnost vybavit si v paměti dřívější vjemy, dobrá představivost; rozvinutý eidetismus – schopnost vybavit si v paměti dřívější vjemy, dobrá představivost;

7 řeč základním předpokladem úspěšného školního učení (napomáhá pamatování) – roste výrazně slovní zásoba, délka a složitost vět; lepší užití gramatiky; základním předpokladem úspěšného školního učení (napomáhá pamatování) – roste výrazně slovní zásoba, délka a složitost vět; lepší užití gramatiky; poznání nových významů týchž slov; poznání nových významů týchž slov; pokrok v artikulaci, u dívek převaha ve vývoji řeči (lepší výsledky v testech verbálních schopností); pokrok v artikulaci, u dívek převaha ve vývoji řeči (lepší výsledky v testech verbálních schopností);

8 přechod od názorného myšlení do stádia konkrétních logických operací; přechod od názorného myšlení do stádia konkrétních logických operací; dítě chápe identitu, zvratnost, vzájemné spojení různých myšlenkových procesů do jedné sekvence, od 11 let formální soudy; dítě chápe identitu, zvratnost, vzájemné spojení různých myšlenkových procesů do jedné sekvence, od 11 let formální soudy;

9 je schopno pochopit zahrnutí (inkluzi) prvků do třídy; je schopno pochopit zahrnutí (inkluzi) prvků do třídy; lépe chápe příčinné vztahy; lépe chápe příčinné vztahy; pochopení významu pojmů: brzy, později, zítra apod. (nekonečno dosud nechápou); pochopení významu pojmů: brzy, později, zítra apod. (nekonečno dosud nechápou); obrázek 4 obrázek 4

10 zaměřen na to, co je a jak to je; zaměřen na to, co je a jak to je; chce pochopit okolní svět a věci v něm „doopravdy“; chce pochopit okolní svět a věci v něm „doopravdy“; zájem o knihy o věcech, lidech, zemích, o dětské encyklopedie; zájem o knihy o věcech, lidech, zemích, o dětské encyklopedie; technické oblasti – význam polytechnické výchovy; technické oblasti – význam polytechnické výchovy;

11 zprvu naivní realismus –závislý na tom, co mu autority povědí; zprvu naivní realismus –závislý na tom, co mu autority povědí; později kritický realismus – dítě chce být plně aktivní, pokusy a zkoušení různých možností; později kritický realismus – dítě chce být plně aktivní, pokusy a zkoušení různých možností;

12 paměť a učení rozvoj paměti: dítě dovede lépe reprodukovat naučenou látku, opírá se o systém slovních výpovědí a není již tak vázána na okamžik; rozvoj paměti: dítě dovede lépe reprodukovat naučenou látku, opírá se o systém slovních výpovědí a není již tak vázána na okamžik; obrázek 2 obrázek 2

13 paměť a učení učení: plánovité, schopnost soustředit se současně na více aspektů učební látky; učení: plánovité, schopnost soustředit se současně na více aspektů učební látky; dítě se učí, jak se učit, dítě se učí, jak se učit, strategie: opakování, logická organizace materiálu apod.; strategie: opakování, logická organizace materiálu apod.; výkony jsou velmi závislé na motivaci a ostatních faktorech osobnosti; výkony jsou velmi závislé na motivaci a ostatních faktorech osobnosti;

14 emoční vývoj a socializace období latence – základní pudová a emoční složka osobnosti „dřímá“; období latence – základní pudová a emoční složka osobnosti „dřímá“; osvojování sociálních rolí: role žáka, spolužáka, upevnění sexuálních rolí; osvojování sociálních rolí: role žáka, spolužáka, upevnění sexuálních rolí; navazování přátelství podpora sebevědomí žáka či pocity méněcennosti; navazování přátelství podpora sebevědomí žáka či pocity méněcennosti;

15 emoční vývoj a socializace významnými osobami (vzory) už nejsou pouze rodiče, ale i učitelé a spolužáci; významnými osobami (vzory) už nejsou pouze rodiče, ale i učitelé a spolužáci; způsoby sociální reaktivity – četnější a rozlišenější interakce (jiné reakce na druhé děti než reakce na dospělé); způsoby sociální reaktivity – četnější a rozlišenější interakce (jiné reakce na druhé děti než reakce na dospělé);

16 emoční vývoj a socializace pomoc slabším, spolupráce, soutěživost; pomoc slabším, spolupráce, soutěživost; přisvojení specifického chování vůči malým dětem, utváření rodičovských postojů, vytváření mužské a ženské identity; přisvojení specifického chování vůči malým dětem, utváření rodičovských postojů, vytváření mužské a ženské identity;

17 emoční vývoj a socializace sebesocializace: důraz na vnitřních procesech – jak dítě přijímá a jak si vysvětluje informace získané z prostředí; sebesocializace: důraz na vnitřních procesech – jak dítě přijímá a jak si vysvětluje informace získané z prostředí; narůstání schopnosti seberegulace (potlačení citů vlastní vůlí, dítě rozumí svým vlastním pocitům), schopnost skrývání pocitů, uvědomění si i protikladných emocí; narůstání schopnosti seberegulace (potlačení citů vlastní vůlí, dítě rozumí svým vlastním pocitům), schopnost skrývání pocitů, uvědomění si i protikladných emocí;

18 emoční vývoj a socializace vývoj sociálních kontrol a hodnotové orientace pokračuje – zvnitřňování norem a základních hodnot, ale vnitřní kontrola je dosud nepevná a musí se podporovat zvnějšku, stabilizace sociálních norem morálního jednání s příchodem logického myšlení; vývoj sociálních kontrol a hodnotové orientace pokračuje – zvnitřňování norem a základních hodnot, ale vnitřní kontrola je dosud nepevná a musí se podporovat zvnějšku, stabilizace sociálních norem morálního jednání s příchodem logického myšlení;

19 otázky ??? proč má školák rád encyklopedie proč má školák rád encyklopedie proč je učení školáka účinnější než předškoláka proč je učení školáka účinnější než předškoláka k čemu vede nedostatek pohybu u školáka k čemu vede nedostatek pohybu u školáka chová se školák jinak k mladším dětem chová se školák jinak k mladším dětem chce porozumět světu kolem sebe chce porozumět světu kolem sebe používá strategie učení používá strategie učení k neposlušnosti k neposlušnosti ano, má tendence pomáhat slabším a vytváří se zá rodičovského postoje ano, má tendence pomáhat slabším a vytváří se zá rodičovského postoje

20 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80- 7169-195-X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

21 zdroje obrázků 1. http://host3.images.cdn.fotopedia.com/flickr- 4434344111-medium.jpg citováno dne 31. 8. 2013 http://host3.images.cdn.fotopedia.com/flickr- 4434344111-medium.jpg http://host3.images.cdn.fotopedia.com/flickr- 4434344111-medium.jpg 2. http://host2.images.cdn.fotopedia.com/flickr- 4435964903-medium.jpg citováno dne 31. 8. 2013 http://host2.images.cdn.fotopedia.com/flickr- 4435964903-medium.jpg http://host2.images.cdn.fotopedia.com/flickr- 4435964903-medium.jpg 3. http://host2.images.cdn.fotopedia.com/flickr- 6877229765-medium.jpg citováno dne 31. 8. 2013 http://host2.images.cdn.fotopedia.com/flickr- 6877229765-medium.jpg http://host2.images.cdn.fotopedia.com/flickr- 6877229765-medium.jpg 4. http://host4.images.cdn.fotopedia.com/flickr- 3926898751-medium.jpg citováno dne 31. 8. 2013 http://host4.images.cdn.fotopedia.com/flickr- 3926898751-medium.jpg http://host4.images.cdn.fotopedia.com/flickr- 3926898751-medium.jpg


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov25 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google