Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mladší školní věk Škola:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mladší školní věk Škola:"— Transkript prezentace:

1 Mladší školní věk Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov25 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Mladší školní věk Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: Klíčová slova: konkrétní logické operace, kritický realismus, latence, sebesocializace Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývoje v mladším školním období, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 Mladší školní věk obrázek 1
od 6-7 let (vstup do školy) do let (první znaky pohlavního dospívání s průvodními psychickými projevy)

3 a) tělesný vývoj, motorika
tělesný růst plynulý, na konci akcelerace, pohlavní diferenciace, dozrávání CNS, vyšší odolnost a zdraví;

4 a) tělesný vývoj, motorika
rozvoj hrubé i jemné motoriky – rychlejší pohyby, zlepšená koordinace pohybů; zájem o pohybové hry, nedostatek pohybu – neposlušnost;

5 a) tělesný vývoj, motorika
zlepšený výkon při psaní a kreslení – grafomotorika, tělesná síla a obratnost hrají velkou roli v postavení dítěte ve skupině dětí (oblíbenost – neoblíbenost); obrázek 3

6 b) kognitivní vývoj smyslové vnímání: dítě je pozornější, vytrvalejší, pečlivé, vše zkoumá, je dobrým a stále častěji i kritickým pozorovatelem; vnímání se stává více cílevědomým aktem – pozorováním; rozvinutý eidetismus – schopnost vybavit si v paměti dřívější vjemy, dobrá představivost;

7 řeč základním předpokladem úspěšného školního učení (napomáhá pamatování) – roste výrazně slovní zásoba, délka a složitost vět; lepší užití gramatiky; poznání nových významů týchž slov; pokrok v artikulaci, u dívek převaha ve vývoji řeči (lepší výsledky v testech verbálních schopností);

8 přechod od názorného myšlení do stádia konkrétních logických operací;
dítě chápe identitu, zvratnost, vzájemné spojení různých myšlenkových procesů do jedné sekvence, od 11 let formální soudy;

9 je schopno pochopit zahrnutí (inkluzi) prvků do třídy;
lépe chápe příčinné vztahy; pochopení významu pojmů: brzy, později, zítra apod. (nekonečno dosud nechápou); obrázek 4

10 zaměřen na to, co je a jak to je;
chce pochopit okolní svět a věci v něm „doopravdy“; zájem o knihy o věcech, lidech, zemích, o dětské encyklopedie; technické oblasti – význam polytechnické výchovy;

11 zprvu naivní realismus –závislý na tom, co mu autority povědí;
později kritický realismus – dítě chce být plně aktivní, pokusy a zkoušení různých možností;

12 paměť a učení rozvoj paměti: dítě dovede lépe reprodukovat naučenou látku, opírá se o systém slovních výpovědí a není již tak vázána na okamžik; obrázek 2

13 paměť a učení učení: plánovité, schopnost soustředit se současně na více aspektů učební látky; dítě se učí, jak se učit, strategie: opakování, logická organizace materiálu apod.; výkony jsou velmi závislé na motivaci a ostatních faktorech osobnosti;

14 emoční vývoj a socializace
období latence – základní pudová a emoční složka osobnosti „dřímá“; osvojování sociálních rolí: role žáka, spolužáka, upevnění sexuálních rolí; navazování přátelství podpora sebevědomí žáka či pocity méněcennosti;

15 emoční vývoj a socializace
významnými osobami (vzory) už nejsou pouze rodiče, ale i učitelé a spolužáci; způsoby sociální reaktivity – četnější a rozlišenější interakce (jiné reakce na druhé děti než reakce na dospělé);

16 emoční vývoj a socializace
pomoc slabším, spolupráce, soutěživost; přisvojení specifického chování vůči malým dětem, utváření rodičovských postojů, vytváření mužské a ženské identity;

17 emoční vývoj a socializace
sebesocializace: důraz na vnitřních procesech – jak dítě přijímá a jak si vysvětluje informace získané z prostředí; narůstání schopnosti seberegulace (potlačení citů vlastní vůlí, dítě rozumí svým vlastním pocitům), schopnost skrývání pocitů, uvědomění si i protikladných emocí;

18 emoční vývoj a socializace
vývoj sociálních kontrol a hodnotové orientace pokračuje – zvnitřňování norem a základních hodnot, ale vnitřní kontrola je dosud nepevná a musí se podporovat zvnějšku, stabilizace sociálních norem morálního jednání s příchodem logického myšlení;

19 otázky ??? proč má školák rád encyklopedie
proč je učení školáka účinnější než předškoláka k čemu vede nedostatek pohybu u školáka chová se školák jinak k mladším dětem chce porozumět světu kolem sebe používá strategie učení k neposlušnosti ano, má tendence pomáhat slabším a vytváří se zá rodičovského postoje

20 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha ISBN LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha ISBN X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

21 zdroje obrázků citováno dne citováno dne citováno dne citováno dne


Stáhnout ppt "Mladší školní věk Škola:"

Podobné prezentace


Reklamy Google