Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov25 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov25 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov25 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Mladší školní věk Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: Klíčová slova: konkrétní logické operace, kritický realismus, latence, sebesocializace Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývoje v mladším školním období, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 Mladší školní věk obrázek 1 od 6-7 let (vstup do školy) do let (první znaky pohlavního dospívání s průvodními psychickými projevy)

3 a) tělesný vývoj, motorika tělesný růst plynulý, na konci akcelerace, pohlavní diferenciace, tělesný růst plynulý, na konci akcelerace, pohlavní diferenciace, dozrávání CNS, dozrávání CNS, vyšší odolnost a zdraví; vyšší odolnost a zdraví;

4 a) tělesný vývoj, motorika rozvoj hrubé i jemné motoriky – rychlejší pohyby, zlepšená koordinace pohybů; rozvoj hrubé i jemné motoriky – rychlejší pohyby, zlepšená koordinace pohybů; zájem o pohybové hry, zájem o pohybové hry, nedostatek pohybu – neposlušnost; nedostatek pohybu – neposlušnost;

5 a) tělesný vývoj, motorika zlepšený výkon při psaní a kreslení – grafomotorika, zlepšený výkon při psaní a kreslení – grafomotorika, tělesná síla a obratnost hrají velkou roli v postavení dítěte ve skupině dětí (oblíbenost – neoblíbenost); tělesná síla a obratnost hrají velkou roli v postavení dítěte ve skupině dětí (oblíbenost – neoblíbenost); obrázek 3 obrázek 3

6 b) kognitivní vývoj smyslové vnímání: dítě je pozornější, vytrvalejší, pečlivé, vše zkoumá, je dobrým a stále častěji i kritickým pozorovatelem; smyslové vnímání: dítě je pozornější, vytrvalejší, pečlivé, vše zkoumá, je dobrým a stále častěji i kritickým pozorovatelem; vnímání se stává více cílevědomým aktem – pozorováním; vnímání se stává více cílevědomým aktem – pozorováním; rozvinutý eidetismus – schopnost vybavit si v paměti dřívější vjemy, dobrá představivost; rozvinutý eidetismus – schopnost vybavit si v paměti dřívější vjemy, dobrá představivost;

7 řeč základním předpokladem úspěšného školního učení (napomáhá pamatování) – roste výrazně slovní zásoba, délka a složitost vět; lepší užití gramatiky; základním předpokladem úspěšného školního učení (napomáhá pamatování) – roste výrazně slovní zásoba, délka a složitost vět; lepší užití gramatiky; poznání nových významů týchž slov; poznání nových významů týchž slov; pokrok v artikulaci, u dívek převaha ve vývoji řeči (lepší výsledky v testech verbálních schopností); pokrok v artikulaci, u dívek převaha ve vývoji řeči (lepší výsledky v testech verbálních schopností);

8 přechod od názorného myšlení do stádia konkrétních logických operací; přechod od názorného myšlení do stádia konkrétních logických operací; dítě chápe identitu, zvratnost, vzájemné spojení různých myšlenkových procesů do jedné sekvence, od 11 let formální soudy; dítě chápe identitu, zvratnost, vzájemné spojení různých myšlenkových procesů do jedné sekvence, od 11 let formální soudy;

9 je schopno pochopit zahrnutí (inkluzi) prvků do třídy; je schopno pochopit zahrnutí (inkluzi) prvků do třídy; lépe chápe příčinné vztahy; lépe chápe příčinné vztahy; pochopení významu pojmů: brzy, později, zítra apod. (nekonečno dosud nechápou); pochopení významu pojmů: brzy, později, zítra apod. (nekonečno dosud nechápou); obrázek 4 obrázek 4

10 zaměřen na to, co je a jak to je; zaměřen na to, co je a jak to je; chce pochopit okolní svět a věci v něm „doopravdy“; chce pochopit okolní svět a věci v něm „doopravdy“; zájem o knihy o věcech, lidech, zemích, o dětské encyklopedie; zájem o knihy o věcech, lidech, zemích, o dětské encyklopedie; technické oblasti – význam polytechnické výchovy; technické oblasti – význam polytechnické výchovy;

11 zprvu naivní realismus –závislý na tom, co mu autority povědí; zprvu naivní realismus –závislý na tom, co mu autority povědí; později kritický realismus – dítě chce být plně aktivní, pokusy a zkoušení různých možností; později kritický realismus – dítě chce být plně aktivní, pokusy a zkoušení různých možností;

12 paměť a učení rozvoj paměti: dítě dovede lépe reprodukovat naučenou látku, opírá se o systém slovních výpovědí a není již tak vázána na okamžik; rozvoj paměti: dítě dovede lépe reprodukovat naučenou látku, opírá se o systém slovních výpovědí a není již tak vázána na okamžik; obrázek 2 obrázek 2

13 paměť a učení učení: plánovité, schopnost soustředit se současně na více aspektů učební látky; učení: plánovité, schopnost soustředit se současně na více aspektů učební látky; dítě se učí, jak se učit, dítě se učí, jak se učit, strategie: opakování, logická organizace materiálu apod.; strategie: opakování, logická organizace materiálu apod.; výkony jsou velmi závislé na motivaci a ostatních faktorech osobnosti; výkony jsou velmi závislé na motivaci a ostatních faktorech osobnosti;

14 emoční vývoj a socializace období latence – základní pudová a emoční složka osobnosti „dřímá“; období latence – základní pudová a emoční složka osobnosti „dřímá“; osvojování sociálních rolí: role žáka, spolužáka, upevnění sexuálních rolí; osvojování sociálních rolí: role žáka, spolužáka, upevnění sexuálních rolí; navazování přátelství podpora sebevědomí žáka či pocity méněcennosti; navazování přátelství podpora sebevědomí žáka či pocity méněcennosti;

15 emoční vývoj a socializace významnými osobami (vzory) už nejsou pouze rodiče, ale i učitelé a spolužáci; významnými osobami (vzory) už nejsou pouze rodiče, ale i učitelé a spolužáci; způsoby sociální reaktivity – četnější a rozlišenější interakce (jiné reakce na druhé děti než reakce na dospělé); způsoby sociální reaktivity – četnější a rozlišenější interakce (jiné reakce na druhé děti než reakce na dospělé);

16 emoční vývoj a socializace pomoc slabším, spolupráce, soutěživost; pomoc slabším, spolupráce, soutěživost; přisvojení specifického chování vůči malým dětem, utváření rodičovských postojů, vytváření mužské a ženské identity; přisvojení specifického chování vůči malým dětem, utváření rodičovských postojů, vytváření mužské a ženské identity;

17 emoční vývoj a socializace sebesocializace: důraz na vnitřních procesech – jak dítě přijímá a jak si vysvětluje informace získané z prostředí; sebesocializace: důraz na vnitřních procesech – jak dítě přijímá a jak si vysvětluje informace získané z prostředí; narůstání schopnosti seberegulace (potlačení citů vlastní vůlí, dítě rozumí svým vlastním pocitům), schopnost skrývání pocitů, uvědomění si i protikladných emocí; narůstání schopnosti seberegulace (potlačení citů vlastní vůlí, dítě rozumí svým vlastním pocitům), schopnost skrývání pocitů, uvědomění si i protikladných emocí;

18 emoční vývoj a socializace vývoj sociálních kontrol a hodnotové orientace pokračuje – zvnitřňování norem a základních hodnot, ale vnitřní kontrola je dosud nepevná a musí se podporovat zvnějšku, stabilizace sociálních norem morálního jednání s příchodem logického myšlení; vývoj sociálních kontrol a hodnotové orientace pokračuje – zvnitřňování norem a základních hodnot, ale vnitřní kontrola je dosud nepevná a musí se podporovat zvnějšku, stabilizace sociálních norem morálního jednání s příchodem logického myšlení;

19 otázky ??? proč má školák rád encyklopedie proč má školák rád encyklopedie proč je učení školáka účinnější než předškoláka proč je učení školáka účinnější než předškoláka k čemu vede nedostatek pohybu u školáka k čemu vede nedostatek pohybu u školáka chová se školák jinak k mladším dětem chová se školák jinak k mladším dětem chce porozumět světu kolem sebe chce porozumět světu kolem sebe používá strategie učení používá strategie učení k neposlušnosti k neposlušnosti ano, má tendence pomáhat slabším a vytváří se zá rodičovského postoje ano, má tendence pomáhat slabším a vytváří se zá rodičovského postoje

20 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha ISBN LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha ISBN X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

21 zdroje obrázků medium.jpg citováno dne medium.jpg medium.jpg medium.jpg citováno dne medium.jpg medium.jpg medium.jpg citováno dne medium.jpg medium.jpg medium.jpg citováno dne medium.jpg medium.jpg


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov25 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google