Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov29 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov29 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov29 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Školní zralost Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: školní zralost, vývojový mezník, tělesná, kognitivní, emoční a motivační, sociální Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývojového mezníku školní zralosti, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 školní zralost stav somato-psycho-sociálního vývoje dítěte, který je: 1) výsledkem úspěšně dovršeného vývoje celého předchozího období útlého a předškolního dětství; 1) výsledkem úspěšně dovršeného vývoje celého předchozího období útlého a předškolního dětství; 2) vyznačen přiměřenými fyzickými a psychickými dispozicemi pro požadovaný výkon ve škole a doprovázen pocitem štěstí dítěte; 2) vyznačen přiměřenými fyzickými a psychickými dispozicemi pro požadovaný výkon ve škole a doprovázen pocitem štěstí dítěte; 3) současně dobrým předpokladem budoucího úspěšného školního výkonu a sociálního zařazení; 3) současně dobrým předpokladem budoucího úspěšného školního výkonu a sociálního zařazení;

3 vývojový mezník výrazná změna vývojové úrovně; výrazná změna vývojové úrovně; jedinec je připraven na nové úkoly; jedinec je připraven na nové úkoly; přechod do vyšší etapy rozvoje jedince; přechod do vyšší etapy rozvoje jedince; druhy: druhy: tělesný tělesný kognitivní kognitivní sociální sociální obrázek 2 obrázek 2

4 vstup dítěte do školy (po 6. roce) značná zátěž pro dítě: obejít se bez rodičů, zapojit se do kolektivu, podřídit se autoritě cizího dospělého; značná zátěž pro dítě: obejít se bez rodičů, zapojit se do kolektivu, podřídit se autoritě cizího dospělého; nutnost soustředit se po delší dobu, sedět v lavici, nároky na aktivní pozornost a schopnost inhibice spontánní pohyblivosti a hravé činnosti, nároky na rozumovou vyspělost, pracovní motivaci, zájem, dostatečnou koncentraci; nutnost soustředit se po delší dobu, sedět v lavici, nároky na aktivní pozornost a schopnost inhibice spontánní pohyblivosti a hravé činnosti, nároky na rozumovou vyspělost, pracovní motivaci, zájem, dostatečnou koncentraci;

5 úspěch či neúspěch dítěte ve škole však závisí nejen na věku a zralosti dítěte, ale i na jeho předchozích zkušenostech i na předškolním učení; úspěch či neúspěch dítěte ve škole však závisí nejen na věku a zralosti dítěte, ale i na jeho předchozích zkušenostech i na předškolním učení; známky nepřizpůsobení: špatné podřízení se kolektivu, mluvení při výkladu učitelky, zaostávání, postupné snižování sebehodnocení dítěte; známky nepřizpůsobení: špatné podřízení se kolektivu, mluvení při výkladu učitelky, zaostávání, postupné snižování sebehodnocení dítěte;

6 složky školní zralosti tělesná zralost tělesná zralost kognitivní zralost kognitivní zralost emoční a motivační zralost emoční a motivační zralost sociální zralost sociální zralost obrázek 1 obrázek 1

7 tělesná zralost výsledek biologického zrání změna tělesných proporcí (protažení postavy, prodloužení končetin, zmenšení velkosti hlavy; změna tělesných proporcí (protažení postavy, prodloužení končetin, zmenšení velkosti hlavy; dosažení tzv. „filipínské míry“ – ruka natažená přes vzpřímenou hlavu dosáhne na ušní lalůček na druhé straně; dosažení tzv. „filipínské míry“ – ruka natažená přes vzpřímenou hlavu dosáhne na ušní lalůček na druhé straně; změny v ovládání těla; dítě lépe šetří silami, lépe koordinuje automatické i volní pohyby; změny v ovládání těla; dítě lépe šetří silami, lépe koordinuje automatické i volní pohyby; vyhraněná lateralita; vyhraněná lateralita; dovršení 6 let věku, výška 120 cm, váha 22kg; dovršení 6 let věku, výška 120 cm, váha 22kg;

8 kognitivní zralost dítě začíná svět chápat realistiky, je méně závislé na svých přáních a okamžitých potřebách; dítě začíná svět chápat realistiky, je méně závislé na svých přáních a okamžitých potřebách; začíná logicky myslet, i když na konkrétních předmětech; začíná logicky myslet, i když na konkrétních předmětech; chápe neměnnost velikosti, množství, objemu; chápe neměnnost velikosti, množství, objemu; vnímání diferencovanější; vnímání diferencovanější; kresba je podrobnější, více detailů; kresba je podrobnější, více detailů; rozvinutá slovní zásoba, přiměřená skladba vět; rozvinutá slovní zásoba, přiměřená skladba vět;

9 Kernův-Jiráskův test: kresba postavy, kresba postavy, obkreslení skupiny teček, obkreslení skupiny teček, přepis jednoduché věty: Eva je tu; přepis jednoduché věty: Eva je tu;

10 emoční a motivační zralost přiměřená kontrola citů a impulzů, předpoklad kázně; přiměřená kontrola citů a impulzů, předpoklad kázně; schopnost odložit splnění svých přání, je-li to nutné; schopnost odložit splnění svých přání, je-li to nutné; emoční příprava na školu, motivace, kladný postoj ke škole; emoční příprava na školu, motivace, kladný postoj ke škole; úkolová zralost – schopnost přijmout úkoly; úkolová zralost – schopnost přijmout úkoly; způsobilost dítěte pro školní práci; způsobilost dítěte pro školní práci; není přecitlivělost na kritiku; není přecitlivělost na kritiku;

11 sociální zralost menší závislost na rodině, aby se od ní dítě dovedlo na čas odloučit a podřídit se nové autoritě, přijmout novou roli žáka, i spolužáka; menší závislost na rodině, aby se od ní dítě dovedlo na čas odloučit a podřídit se nové autoritě, přijmout novou roli žáka, i spolužáka; obrázek 3 obrázek 3

12 sociální zralost schopnost pracovat ve skupině, vzdát se na čas svých osobních potřeb ve prospěch společných cílů; schopnost pracovat ve skupině, vzdát se na čas svých osobních potřeb ve prospěch společných cílů; důležitá role předškolní přípravy – mateřská škola: hygienické návyky, soustředěnost, společenskost; důležitá role předškolní přípravy – mateřská škola: hygienické návyky, soustředěnost, společenskost;

13 kritéria zralosti dítěte pro vstup do školy dle Komenského: dítě si v minulém vývoji osvojilo ty znalosti a návyky, které se od něho na prahu školní docházky očekávají; dítě si v minulém vývoji osvojilo ty znalosti a návyky, které se od něho na prahu školní docházky očekávají; dítě má v současné době rozvinutou aktivní pozornost a přiměřeně vyvinuté intelektové schopnosti; dítě má v současné době rozvinutou aktivní pozornost a přiměřeně vyvinuté intelektové schopnosti; dítě je dostatečně motivováno k budoucímu soustavnému učení ve škole; dítě je dostatečně motivováno k budoucímu soustavnému učení ve škole;

14 otázky o jakou složku školní zralosti jde ?? dítě nepláče a nevzteká se, když mu něco nejde dítě nepláče a nevzteká se, když mu něco nejde dítě spolupracuje s ostatními dětmi ve skupině dítě spolupracuje s ostatními dětmi ve skupině dítě dobře koordinuje pohyby, šetří silami dítě dobře koordinuje pohyby, šetří silami dítě myslí logicky dítě myslí logicky emoční a motivační zralost emoční a motivační zralost sociální zralost sociální zralost tělesná zralost tělesná zralost kognitivní zralost kognitivní zralost

15 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80- 7169-195-X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

16 zdroje obrázků 1. http://host3.images.cdn.fotopedia.com/DngicZ98noE- HwJO4BydRLU-medium.jpg citováno dne 31. 8. 2013 http://host3.images.cdn.fotopedia.com/DngicZ98noE- HwJO4BydRLU-medium.jpg http://host3.images.cdn.fotopedia.com/DngicZ98noE- HwJO4BydRLU-medium.jpg 2. http://host2.images.cdn.fotopedia.com/4jwxkckdDZM- IAnGzZ4ClMY-medium.jpg citováno dne 31. 8. 2013 http://host2.images.cdn.fotopedia.com/4jwxkckdDZM- IAnGzZ4ClMY-medium.jpg http://host2.images.cdn.fotopedia.com/4jwxkckdDZM- IAnGzZ4ClMY-medium.jpg 3. http://host3.images.cdn.fotopedia.com/flickr- 5229364859-medium.jpg citováno dne 31. 8. 2013 http://host3.images.cdn.fotopedia.com/flickr- 5229364859-medium.jpg http://host3.images.cdn.fotopedia.com/flickr- 5229364859-medium.jpg


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov29 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google