Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rehabilitace u CMP Zdeňka Dvořáková. • Cévní mozkové příhody (CMP) jsou závažným medicínským, sociálním a ekonomickým problémem civilizovaného světa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rehabilitace u CMP Zdeňka Dvořáková. • Cévní mozkové příhody (CMP) jsou závažným medicínským, sociálním a ekonomickým problémem civilizovaného světa."— Transkript prezentace:

1 Rehabilitace u CMP Zdeňka Dvořáková

2 • Cévní mozkové příhody (CMP) jsou závažným medicínským, sociálním a ekonomickým problémem civilizovaného světa. • V naší republice je postiženo CMP až 35 000 osob ročně. Z toho více než 2/3 přežívají, přičemž přibližně polovina z nich je nadále těžce handicapována a odkázána na ústavní péči nebo trvalou péči rodiny. Více než 1/3 pacientů je mladší 60 let.

3 Léčebná rehabilitace u nemocných s CMP musí dodržovat všechny principy neurorehabilitace: • Princip celistvosti – rehabilitace musí obsáhnout celou osobnost a celou jeho životní situaci • Princip včasnosti a dlouhodobosti – začít co nejdříve a provázet pacienta co nejdéle (i celý život) • Princip týmové práce • Princip interdisciplinarity a multidisciplinarity

4 Nejčastější poruchy u pacientů po CMP: • senzorické • symbolických funkcí • kognitivních funkcí • hybnosti končetin • postižení hlavových nervů (parézy okohybných nervů, paréza lícního nervu) • povrchové i hluboké citlivosti • vestibulární a cerebelární

5 Základními prostředky neurorehabilitace: • fyzioterapie • ergoterapie • logopedie • neuropsychologie • muzikoterapie • arteterapie • činnost sociálního pracovníka • ošetřovatelská péče • umožnění blízkosti rodiny

6 Cíle fyzioterapie u CMP: • odstranění funkčního útlumu a prevence rozvoje sekundárních útlumových změn • aktivovat k činnosti systém motorický stimulací aferentního systému • optimalizace funkce a zajištění co možná nejvyšší kvality života nemocného

7 Vývojová stadia CMP: • akutní stadium • subakutní stadium • stadium relativní úpravy • chronické stadium

8 I. Rehabilitace akutní fáze: • rehabilitační ošetřovatelství • multisenzorická stimulace • fyzioterapie

9 Rehabilitační ošetřovatelství: • vychází z Bobath konceptu a jedná se především o polohování a veškerou manipulaci s nemocným

10 Multisenzorická stimulace: • techniky orofaciální stimulace • celotělová stimulace • stimulace základních smyslů

11 Fyzioterapie v akutním stadiu: • prevence rozvoje sekundárních změn • navození správného dýchání • harmonizace svalového tonu • stimulace paretických končetin

12 II. Rehabilitace subakutní fáze: je aktivní rehabilitací vyžadující: - určitou schopnost komunikace - určitý potenciál kognitivních funkcí - fyzické schopnosti tolerující rehabilitační program

13 Fyzioterapie subakutního období • stimulujeme různé aferentní systémy, abychom facilitovali provedení pohybu Nejužívanější postupy a techniky: • neurovývojové terapeutické postupy • (koncept manželů Bobathových, princip reflexní lokomoce dle Vojty) • proprioceptivní neuromuskulární facilitace • (PNF)dle prof. Kabata

14 Cíle fyzioterapie u hemiparetika: • úprava tělesného schématu • obnovení proprioceptivního vnímání • dynamická stabilita trupu • harmonizace svalového tonu • provádění pohybů proti gravitaci a schopnost nezávisle se pohybovat v prostoru • obnovení schopnosti provádět selektivní a koordinované funkční pohyby

15 III. Rehabilitace následného období: • je zaměřena především na sociální integraci a zajištění co nejvyšší kvality života handicapovaného člověka

16 Použitá literatura: Pavel Kolář et al. REHABILITACE V KLINICKÉ PRAXI

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rehabilitace u CMP Zdeňka Dvořáková. • Cévní mozkové příhody (CMP) jsou závažným medicínským, sociálním a ekonomickým problémem civilizovaného světa."

Podobné prezentace


Reklamy Google