Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rehabilitace u CMP Zdeňka Dvořáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rehabilitace u CMP Zdeňka Dvořáková."— Transkript prezentace:

1 Rehabilitace u CMP Zdeňka Dvořáková

2 Cévní mozkové příhody (CMP) jsou závažným medicínským, sociálním a ekonomickým problémem civilizovaného světa. V naší republice je postiženo CMP až 35 000 osob ročně. Z toho více než 2/3 přežívají, přičemž přibližně polovina z nich je nadále těžce handicapována a odkázána na ústavní péči nebo trvalou péči rodiny. Více než 1/3 pacientů je mladší 60 let.

3 Léčebná rehabilitace u nemocných s CMP musí dodržovat všechny principy neurorehabilitace:
Princip celistvosti – rehabilitace musí obsáhnout celou osobnost a celou jeho životní situaci Princip včasnosti a dlouhodobosti – začít co nejdříve a provázet pacienta co nejdéle (i celý život) Princip týmové práce Princip interdisciplinarity a multidisciplinarity

4 Nejčastější poruchy u pacientů po CMP:
senzorické symbolických funkcí kognitivních funkcí hybnosti končetin postižení hlavových nervů (parézy okohybných nervů, paréza lícního nervu) povrchové i hluboké citlivosti vestibulární a cerebelární

5 Základními prostředky neurorehabilitace:
fyzioterapie ergoterapie logopedie neuropsychologie muzikoterapie arteterapie činnost sociálního pracovníka ošetřovatelská péče umožnění blízkosti rodiny

6 Cíle fyzioterapie u CMP:
odstranění funkčního útlumu a prevence rozvoje sekundárních útlumových změn aktivovat k činnosti systém motorický stimulací aferentního systému optimalizace funkce a zajištění co možná nejvyšší kvality života nemocného

7 Vývojová stadia CMP: akutní stadium subakutní stadium
stadium relativní úpravy chronické stadium

8 I. Rehabilitace akutní fáze:
rehabilitační ošetřovatelství multisenzorická stimulace fyzioterapie

9 Rehabilitační ošetřovatelství:
vychází z Bobath konceptu a jedná se především o polohování a veškerou manipulaci s nemocným

10 Multisenzorická stimulace:
techniky orofaciální stimulace celotělová stimulace stimulace základních smyslů

11 Fyzioterapie v akutním stadiu:
prevence rozvoje sekundárních změn navození správného dýchání harmonizace svalového tonu stimulace paretických končetin

12 II. Rehabilitace subakutní fáze:
je aktivní rehabilitací vyžadující: - určitou schopnost komunikace - určitý potenciál kognitivních funkcí - fyzické schopnosti tolerující rehabilitační program

13 Fyzioterapie subakutního období
stimulujeme různé aferentní systémy, abychom facilitovali provedení pohybu Nejužívanější postupy a techniky: neurovývojové terapeutické postupy (koncept manželů Bobathových, princip reflexní lokomoce dle Vojty) proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)dle prof. Kabata

14 Cíle fyzioterapie u hemiparetika:
úprava tělesného schématu obnovení proprioceptivního vnímání dynamická stabilita trupu harmonizace svalového tonu provádění pohybů proti gravitaci a schopnost nezávisle se pohybovat v prostoru obnovení schopnosti provádět selektivní a koordinované funkční pohyby

15 III. Rehabilitace následného období:
je zaměřena především na sociální integraci a zajištění co nejvyšší kvality života handicapovaného člověka

16 Pavel Kolář et al. REHABILITACE V KLINICKÉ PRAXI
Použitá literatura: Pavel Kolář et al REHABILITACE V KLINICKÉ PRAXI

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rehabilitace u CMP Zdeňka Dvořáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google