Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Primář : MUDr. Jana Robenková Ukrajinská 1534, Ostrava - Poruba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Primář : MUDr. Jana Robenková Ukrajinská 1534, Ostrava - Poruba."— Transkript prezentace:

1 Primář : MUDr. Jana Robenková Ukrajinská 1534, Ostrava - Poruba

2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Poslání zařízení  Dětský rehabilitační stacionář je státním zdravotnickým zařízením, detašovaným pracovištěm Městské nemocnice v Ostravě.  Hlavním cílem je včasná a komplexní rehabilitační péče u dětí, jejichž zdravotní stav si to žádá.

3 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Historie zařízení  Zařízení vzniklo v roce 1990 a poskytovalo komplexní rehabilitační péči postiženým dětem  V roce 1997 absolvovali vedoucí zařízení kurz Basic Bobath v Londýně. Následně došlo k propojení jednotlivých odborností rehabilitačně-ošetřovatelské práce, která získala charakter TÝMU, tvořeného speciálními pedagogy, klinickým logopedem a psychologem, v jehož centru je dítě a jeho rodina. Dnes takto vzdělaných pracovníků má stacionář 22 což je svým počtem v celé ČR ojedinělé

4 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Výčet zaměstnanců a odborníků  Péči ve stacionáři poskytují : o 1x – Primář o 2x – lékař o 1x – vrchní sestra o 10x – zdravotních sester 7- všeobecných, 3- dětské o 7x – fyzioterapeut o 5x – ošetřující personál o 4x – speciální pedagog o 1x – ergoterapeut o 1x – psycholog o 1x – logoped o Externě - 1x – ortoped o 1x – neurolog  Provozní zaměstnanci : 1x – provozní 4x – pomocný personál 3x – kuchařky 2x – pradlena 1x – údržbář Stacionář je rozdělen na 4 oddělení, na každém oddělení je okolo 10 dětí. Starají se zde o ně 4 zdravotní sestry, jedna speciální pedagožka a 2 pomocné síly, při vydávání a chystání stravy. Maximální počet dětí v tomto zařízení je 40

5 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Poskytované služby  Rehabilitace  Fyzioterapie  Ergoterapie  Canisterapie  Vodoléčba  Kompenzační pomůcky  Rehabilitační ošetřovatelství  Multisenzorická stimulace  Bukofaciální reedukace  Pedagogická péče  Psychologická péče  Logopedická péče

6 Dětská Mozková Obrna X Mozková Obrna Dětská mozková obrna  DMO je neprogresivní onemocnění, které vzniká na základě poškození nezralého mozku v období prenatálním, perinatálním a postnatálním.  Dítě s DMO se ve svém vývoji opožďuje ve všech nebo jen v některých vývojových složkách - pohybu, vnímání, kognitivních schopnostech, řeči aj. Kromě opožděného vývoje je většinou přítomno patologické napětí - vysoké (spasticita), nízké (hypotonie) nebo kolísavé.  Mohou být přítomny mimovolné pohyby, které dítě není schopno ovlivnit. Terapie dětí s DMO je dlouhodobým, celoživotním procesem.  Vyžaduje co nejvčasnější zahájení komplexní léčby  V rámci celkové terapie se využívají metodiky a terapie: o Metodika reflexní lokomoce dle profesora Vojty, o Neurovývojová terapie manželů Bobathových, o Neuromuskulární proprioceptivní facilitace dle Kabata

7 Dětská Mozková Obrna X Mozková Obrna Mozková obrna  Akutní zánětlivé onemocnění mozku a míchy postihující především děti, ale i mladší dospělé jedince  Původce této choroby je polio virus, který patří mezi enteroviry  Onemocnění probíhá ve dvou fázích. Po 5–10 dnech poměrně lehkých chřipkových příznaků.  Další průběh je již zcela individuální, u některých dojde k úplné úpravě funkce postižených svalů, u jiných může zůstat chabá obrna některých svalů, ale i trvalá obrna všech končetin, bez možnosti chůze.  U nás a v zahraničí onemocněly tisíce dětí a adolescentů zejména v letech 1948,1953 a 1960  Ráda bych připomněla legendární Wilmy Rudolph která, prodělala tuto chorobu a byla ji v jejich pěti letech vyslovena diagnóza, že již nikdy nebude chodit. Avšak ona ani její maminka neztrácely naděje a postavily se této nemoci. Po dlouhých a bolestných cvičeních nejen že začala chodit, ale jako první Američanka se z olympijských her vracela se třemi medailemi z běhu, a to z běhu na 100 metrů, 200 metrů v olympijském rekordu za 23,2 a nakonec v ženské štafetě v rekordu světovém. Wilmy Rudolph

8 Terapie poskytované zařízením VOJTOVA METODA  Použitím reflexní lokomoce v terapii lze u pacientů s poškozeným CNS a pohybovým aparátem opět dosáhnout (přinejmenším částečně) základních pohybových modelů  Modely reflexní lokomoce jsou aktivovány reflexním“ způsobem. „Reflex“ se vztahuje na stimuly, používané v rámci terapie a na jejich definované a konstantní pohybové odpovědi, které se objevují „automaticky“.  V rámci reflexní lokomoce dochází ke koordinované aktivaci kosterního svalstva a osvojení si různých řídících úrovní CNS  Na základě použití reflexní lokomoce v terapii se u pacienta aktivují – nevědomě používané – svalové funkce, potřebné pro spontánní pohyby v každodenním životě, zejména na páteři, ale i na horních a dolních končetinách, nohách i rukách i na obličeji..

9 Terapie poskytované zařízením Bobath koncept  Základním znakem Bobath konceptu je práce v týmu a neurovývojová terapie  zaměřuje se na to, co dítě dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede a dle kvality pohybu stanovuje svůj léčebný plán a cíl  techniky jsou zaměřeny především k tomu, aby příznivě ovlivnily patologický tonus (napětí tkáně) pacienta, usnadnily dítěti provést pohyb co nejsprávněji a nejsnadněji. Terapeut neučí dítě pohybům, ale dělá vše pro to, aby pacient mohl pohyb sám co nejsprávněji provést. Veškerá terapie je prováděna v rámci funkční situace.  Terapeut často používá četné pomůcky k dosažení zamýšleného cíle jako jsou míče válce stimulační podložky atd.  Základním heslem, kterým se řídí je: „Dej dítěti tolik opory, kolik je nutné, ale pouze tolik, kolik je potřebné.“ (Berta Bobath).

10 Terapie poskytované zařízením Bukofaciální reedukace  Bukofaciální reedukace je terapie, která pomocí speciálních metod napravuje poruchy tonu a citlivosti v bukofaciální krajině. Tyto poruchy provázejí problémy s příjmem potravy a sliněním a jsou častým přidruženým problémem u dětí s DMO. Kvalitní bukofaciální reedukace v rámci Bobath konceptu vyžaduje těsnou spolupráci dětské sestry, logopeda a fyzioterapeuta.

11 Bobath koncept a DRS  Zařízení je jediné v celé České republice i na Slovensku, které je akreditováno a může provádět certifikované kurzy Bobatk konceptu  Představitelé a členové České Asociace Dětských Bobath Terapeutů jsou taktéž z většiny zaměstnanci dětského rehabilitačního rařízení

12 Kompenzační pomůcky Kokina a aris židle Aris židle Vertikalizační stojan

13 Prostory a vybavení za ř í z ení Umývárna Herna č. 1Tělocvična ŠatnaHerna č. 2

14 Děkujeme za pozornost Vypravovala: Lenka Kokešová a Barbora Pospiechová Použitá literatura: http://www.mnof.cz http://www.vojta.com http://www.cadbt.cz/


Stáhnout ppt "Primář : MUDr. Jana Robenková Ukrajinská 1534, Ostrava - Poruba."

Podobné prezentace


Reklamy Google