Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dětský rehabilitační stacionář

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dětský rehabilitační stacionář"— Transkript prezentace:

1 Dětský rehabilitační stacionář
Primář : MUDr. Jana Robenková Ukrajinská 1534, Ostrava - Poruba Dětský rehabilitační stacionář

2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ
Poslání zařízení Dětský rehabilitační stacionář je státním zdravotnickým zařízením, detašovaným pracovištěm Městské nemocnice v Ostravě. Hlavním cílem je včasná a komplexní rehabilitační péče u dětí, jejichž zdravotní stav si to žádá.

3 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ
Historie zařízení Zařízení vzniklo v roce 1990 a poskytovalo komplexní rehabilitační péči postiženým dětem V roce 1997 absolvovali vedoucí zařízení kurz Basic Bobath v Londýně. Následně došlo k propojení jednotlivých odborností rehabilitačně-ošetřovatelské práce, která získala charakter TÝMU, tvořeného speciálními pedagogy, klinickým logopedem a psychologem, v jehož centru je dítě a jeho rodina. Dnes takto vzdělaných pracovníků má stacionář 22 což je svým počtem v celé ČR ojedinělé

4 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ
Výčet zaměstnanců a odborníků Péči ve stacionáři poskytují : 1x – Primář 2x – lékař 1x – vrchní sestra 10x – zdravotních sester 7- všeobecných , 3- dětské 7x – fyzioterapeut 5x – ošetřující personál 4x – speciální pedagog 1x – ergoterapeut 1x – psycholog 1x – logoped Externě - 1x – ortoped 1x – neurolog  Provozní zaměstnanci : 1x – provozní 4x – pomocný personál 3x – kuchařky 2x – pradlena 1x – údržbář Stacionář je rozdělen na 4 oddělení, na každém oddělení je okolo 10 dětí. Starají se zde o ně 4 zdravotní sestry, jedna speciální pedagožka a 2 pomocné síly, při vydávání a chystání stravy. Maximální počet dětí v tomto zařízení je 40

5 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ
Poskytované služby Rehabilitace Fyzioterapie Ergoterapie Canisterapie Vodoléčba Kompenzační pomůcky Rehabilitační ošetřovatelství Multisenzorická stimulace Bukofaciální reedukace Pedagogická péče Psychologická péče Logopedická péče

6 Dětská Mozková Obrna X Mozková Obrna
DMO je neprogresivní onemocnění, které vzniká na základě poškození nezralého mozku v období prenatálním, perinatálním a postnatálním. Dítě s DMO se ve svém vývoji opožďuje ve všech nebo jen v některých vývojových složkách - pohybu, vnímání, kognitivních schopnostech, řeči aj. Kromě opožděného vývoje je většinou přítomno patologické napětí - vysoké (spasticita), nízké (hypotonie) nebo kolísavé. Mohou být přítomny mimovolné pohyby, které dítě není schopno ovlivnit. Terapie dětí s DMO je dlouhodobým, celoživotním procesem. Vyžaduje co nejvčasnější zahájení komplexní léčby V rámci celkové terapie se využívají metodiky a terapie: Metodika reflexní lokomoce dle profesora Vojty, Neurovývojová terapie manželů Bobathových, Neuromuskulární proprioceptivní facilitace dle Kabata

7 Dětská Mozková Obrna X Mozková Obrna
Akutní zánětlivé onemocnění mozku a míchy postihující především děti, ale i mladší dospělé jedince Původce této choroby je polio virus, který patří mezi enteroviry Onemocnění probíhá ve dvou fázích. Po 5–10 dnech poměrně lehkých chřipkových příznaků. Další průběh je již zcela individuální, u některých dojde k úplné úpravě funkce postižených svalů, u jiných může zůstat chabá obrna některých svalů, ale i trvalá obrna všech končetin, bez možnosti chůze. U nás a v zahraničí onemocněly tisíce dětí a adolescentů zejména v letech 1948,1953 a 1960 Ráda bych připomněla legendární Wilmy Rudolph která, prodělala tuto chorobu a byla ji v jejich pěti letech vyslovena diagnóza, že již nikdy nebude chodit. Avšak ona ani její maminka neztrácely naděje a postavily se této nemoci. Po dlouhých a bolestných cvičeních nejen že začala chodit, ale jako první Američanka se z olympijských her vracela se třemi medailemi z běhu, a to z běhu na 100 metrů, 200 metrů v olympijském rekordu za 23,2 a nakonec v ženské štafetě v rekordu světovém. Wilmy Rudolph

8 Terapie poskytované zařízením
VOJTOVA METODA Použitím reflexní lokomoce v terapii lze u pacientů s poškozeným CNS a pohybovým aparátem opět dosáhnout (přinejmenším částečně) základních pohybových modelů Modely reflexní lokomoce jsou aktivovány reflexním“ způsobem. „Reflex“ se vztahuje na stimuly, používané v rámci terapie a na jejich definované a konstantní pohybové odpovědi, které se objevují „automaticky“. V rámci reflexní lokomoce dochází ke koordinované aktivaci kosterního svalstva a osvojení si různých řídících úrovní CNS Na základě použití reflexní lokomoce v terapii se u pacienta aktivují – nevědomě používané – svalové funkce, potřebné pro spontánní pohyby v každodenním životě, zejména na páteři, ale i na horních a dolních končetinách, nohách i rukách i na obličeji..

9 Terapie poskytované zařízením
Bobath koncept Základním heslem, kterým se řídí je: „Dej dítěti tolik opory, kolik je nutné, ale pouze tolik, kolik je potřebné.“ (Berta Bobath). Základním znakem Bobath konceptu je práce v týmu a neurovývojová terapie zaměřuje se na to, co dítě dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede a dle kvality pohybu stanovuje svůj léčebný plán a cíl techniky jsou zaměřeny především k tomu, aby příznivě ovlivnily patologický tonus (napětí tkáně) pacienta, usnadnily dítěti provést pohyb co nejsprávněji a nejsnadněji. Terapeut neučí dítě pohybům, ale dělá vše pro to, aby pacient mohl pohyb sám co nejsprávněji provést. Veškerá terapie je prováděna v rámci funkční situace. Terapeut často používá četné pomůcky k dosažení zamýšleného cíle jako jsou míče válce stimulační podložky atd.

10 Terapie poskytované zařízením
Bukofaciální reedukace Bukofaciální reedukace je terapie, která pomocí speciálních metod napravuje poruchy tonu a citlivosti v bukofaciální krajině. Tyto poruchy provázejí problémy s příjmem potravy a sliněním a jsou častým přidruženým problémem u dětí s DMO. Kvalitní bukofaciální reedukace v rámci Bobath konceptu vyžaduje těsnou spolupráci dětské sestry, logopeda a fyzioterapeuta.

11 Bobath koncept a DRS Zařízení je jediné v celé České republice i na Slovensku, které je akreditováno a může provádět certifikované kurzy Bobatk konceptu Představitelé a členové České Asociace Dětských Bobath Terapeutů jsou taktéž z většiny zaměstnanci dětského rehabilitačního rařízení

12 Kompenzační pomůcky Kokina a aris židle Vertikalizační stojan

13 Prostory a vybavení zařízení
Umývárna Tělocvična Herna č. 1 Šatna Herna č. 2

14 Děkujeme za pozornost Vypravovala: Lenka Kokešová
a Barbora Pospiechová Použitá literatura:


Stáhnout ppt "Dětský rehabilitační stacionář"

Podobné prezentace


Reklamy Google