Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEZNAMTE SE S PROJEKTEM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEZNAMTE SE S PROJEKTEM"— Transkript prezentace:

1 SEZNAMTE SE S PROJEKTEM
„Přístrojové a technické vybavení pro pacienty s těžším postižením, zejména po CMP v RÚ Hrabyně“ realizovaném v letech 2012 až 2014 Rehabilitačním ústavem Hrabyně Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/

2 Realizátor projektu (příjemce dotace)
RÚ Hrabyně Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne Rozhodnutím ministra zdravotnictví. Sídlo: Hrabyně IČO/DIČ: /CZ

3 Vazba projektu na operační program
Programovací období 2007 – 2013 Integrovaný operační program Oblast intervence: 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Aktivita/operace: 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem

4 Financování projektu Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotace na projekt byla přidělena Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci 10. kola výzvy. Celkové výdaje projektu jsou ve výši 19 mil. Kč. Z toho dotace z Evropské unie činí 16 mil. Kč. Ostatní výdaje ve výši 3 mil. Kč jsou hrazeny Rehabilitačním ústavem Hrabyně.

5 Předmět projektu Předmětem projektu je pořízení těchto přístrojů:
Stropní zvedací přepravní systém Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci Systém pro funkční terapii horních končetin Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím Rozšířená zpětná motivační vazba k systému Lokomat Pro Dynamický-bezmotorový chodník pro cvičení rovnováhy chůze

6 Cíle projektu Globálním cílem projektu je posílení komplexní rehabilitační péče v RÚ Hrabyni s ohledem na zavedení systému ucelené neurorehabilitace u pacientů postižených v důsledku CMP, po kraniotraumatech, pacientů s onemocněním či po úrazech a operacích pohybového a centrálního nervového systému a tím i zlepšení funkčních schopností pacienta a tím i kvality jeho života. Sekundárním cílem je vybavení pracovišť RÚ Hrabyně zaměřené na diagnostiku, terapii, rehabilitaci a lůžková oddělení, které umožní včasné, plynulé a co nejširší zapojení občanů, kteří rehabilitaci potřebují z důvodu úrazu, nemoci, CMP do všech obvyklých aktivit společenského života.

7 Cílová skupina projektu
Cílovou skupinou jsou pacienti s neurologickým onemocněním, u kterých došlo vlivem úrazu, operacích pohybového aparátu a nervového systému, cévní mozkové příhody, nádorového či degenerativního procesu na míše a mozku k těžkým poruchám hybnosti. Tyto faktory výrazným způsobem ovlivňují funkční stav a výkonnost člověka a tím i kvalitu života.

8 Časový rámec projektu Vydání Registračního listu akce: 29.8.2012
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: Zahájení realizace projektu: Ukončení realizace projektu:

9 STROPNÍ ZVEDACÍ A PŘEPRAVNÍ SYSTÉM
Stropní zvedací a přepravní systém je kolejnicový systém se zvedací kazetou, který řeší problematiku pomoci tělesně postiženým osobám při přemisťování. Díky patentovanému systému přechodu zvedací kazety mezi místnostmi je instalace jednoduchá a nevyžaduje složité stavební úpravy. Široká škála typů a velikostí pacientských závěsů umožňuje šetrně, bezpečně a bez námahy zvednout téměř jakkoli postiženého člověka a dopravit ho na požadované místo. Tento systém však není jen nástroj pro manipulaci s nepohyblivým člověkem, při použití jako odlehčovací, stabilizační a záchranné zařízení se stává aktivním nástrojem rehabilitace.

10 Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci
Přístroj podporuje a usnadňuje mobilizaci neurologických pacientů v časné fázi rehabilitace či pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko. Vertikalizační stůl kombinuje roboticky řízenou simulaci chůze a cyklické zatěžování chodidel. Přístroj kombinuje funkci plynule nastavitelného stavěcího stolu s robotickým mechanismem chůze. Výhodou přístroje je zjednodušení provádění tří typů terapie jedním terapeutem tím, že je kombinuje na jednom zařízení: vertikalizace pacienta v rozsahu náklonnost 0 až 80 °, intenzivní pohybovou terapii a cyklickým zatížením a odlehčením dolních končetin.

11 Systém pro funkční terapii horních končetin
Systém kompenzace gravitační tíhy horní končetiny pomáhá odhalovat a posilovat zbytkové motorické funkce. Rozsah pohybu lze snadno přizpůsobit individuálním možnostem pacienta. Soubor funkčních cvičení záživnou formou motivuje pacienta k intenzivnímu cvičení. Systém je vhodný zejména pro pacienty, kterým se začíná znovu vracet aktivní pohyb paže a ruky. Nabízí různé pacientem iniciované opakované terapie pro rozšíření rozsahu pohybu a selektivní kontroly pacienta. Vlastní aktivní cvičení motivují pacienta k vynakládání vysokého stupně úsilí jak na koncentraci tak na koordinaci. Systém využívá mechanický systém pro kompenzaci hmotnosti horní končetiny což umožňuje provádět cvičení v nastavitelném rozsahu a nastavitelné obtížnosti.

12 Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím
Elektrická nemocniční lůžka jsou určena pro pacienty hospitalizované na standardních i specializovaných odděleních. Jsou vyráběna z ocelových profilů, jejichž povrch je zinkován, chromován nebo upraven práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky. Jedním z příslušenství jsou i držák na močovou láhev, antidekubitní matrace a oboustranný noční stolek. Noční stolek je u pacientů po cévních mozkových příhodách významným terapeutickým prostředkem, který výrazně umožní nácvik sebeobsluhy a sebesycení.

13 Rozšířená zpětná motivační vazba k systému Lokomat Pro
Lokomat motivuje pacienta k aktivní terapii. Lokomat Pro kromě běžných funkcí nabízí jako další možnost rozšířenou zpětnou vazbu ke zvýšení motivace pacienta-virtuální prostředí. Rozšířená zpětná vazba znamená, že poskytuje motivující a instruktivní funkční zpětnou vazbu ve virtuálních prostředích pro pacienta.

14 Dynamický-bezmotorový chodník pro cvičení rovnováhy chůze
Jedná se o dynamický-bezmotorový chodník pro cvičení rovnováhy chůze či běhu.

15 Motomed na nohy/paže Přístroj na procvičování nohou a paží s umístěním k lůžku s nastavitelným pohybem.


Stáhnout ppt "SEZNAMTE SE S PROJEKTEM"

Podobné prezentace


Reklamy Google