Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JE BOBATH KONCEPT STÁLE RELEVANTNÍ TERAPIÍ U PACIENTŮ S POŠKOZENÍM CNS? Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JE BOBATH KONCEPT STÁLE RELEVANTNÍ TERAPIÍ U PACIENTŮ S POŠKOZENÍM CNS? Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s."— Transkript prezentace:

1

2 JE BOBATH KONCEPT STÁLE RELEVANTNÍ TERAPIÍ U PACIENTŮ S POŠKOZENÍM CNS? Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

3 BOBATH KONCEPT A JEHO VÝVOJ Počátek od 1940 – Berta Busse Počátek od 1940 – Berta Busse Do r. 1991 vývoj Bobath konceptu – manželé Bobathovi Do r. 1991 vývoj Bobath konceptu – manželé Bobathovi Zpočátku používán hierarchický model Motorické kontroly (tehdejší nazírání neurofyziologie) Zpočátku používán hierarchický model Motorické kontroly (tehdejší nazírání neurofyziologie) Veškeré typy hypertonu nahlíženy jako spasticita Veškeré typy hypertonu nahlíženy jako spasticita Inhibice nadměrného tonu byl důležitý aspekt terapie Inhibice nadměrného tonu byl důležitý aspekt terapie

4 BOBATH KONCEPT ??? Nazírán stále jako: Nazírán stále jako: metodika metodika inhibice patologických reflexů inhibice patologických reflexů facilitování posturálních reakcí facilitování posturálních reakcí pasivní handling pasivní handling dosažení normálního pohybu dosažení normálního pohybu vývojová terapie sledující ontogenetické vývojové stupně vývojová terapie sledující ontogenetické vývojové stupně

5 BOBATH KONCEPT – problémy??? Nedostatek evidence dokazující efektivitu konceptu – studie pro i proti B.C. Nedostatek evidence dokazující efektivitu konceptu – studie pro i proti B.C. Bobath concept in Adult neurology; Gjelsvik Bente,2007, Balance and gait improved in patients with MS after physiotherapy based on Bobath concept; Smedal T, Lygren H, Myhr KM, Moe-Nilssen R, Gjelsvik B,Gjelsvik O,Inger L, Defining Bobath concept using Delphi technique, Sue Raine MCSP,member of BBTA Názory, že se Bobath koncept nevyvíjí Názory, že se Bobath koncept nevyvíjí Je zastaralý Je zastaralý Nedostatek „propagace“ Bobath konceptu Nedostatek „propagace“ Bobath konceptu Velká variabilita terapeutického využití v různých zemích Velká variabilita terapeutického využití v různých zemích

6 Objevuje se evidence o účinnosti Bobath konceptu,i když ne jeho nadřazenosti Objevuje se evidence o účinnosti Bobath konceptu,i když ne jeho nadřazenosti (Paci 2003,Luke et al 2004, van Vliet et al.2005), (Paci 2003,Luke et al 2004, van Vliet et al.2005), ale je potřeba vědět,jakým způsobem Bobath terapeuti pracují a tak mění stav pacientů ale je potřeba vědět,jakým způsobem Bobath terapeuti pracují a tak mění stav pacientů

7 BOBATH KONCEPT DNES Bobath koncept je terapeutický a vyšetřovací přístup orientovaný na řešení problémů osob s poruchami funkce, pohybu a posturální kontroly způsobené lézí centrálního nervového sytému Bobath koncept je terapeutický a vyšetřovací přístup orientovaný na řešení problémů osob s poruchami funkce, pohybu a posturální kontroly způsobené lézí centrálního nervového sytému Definice IBITA Definice IBITA „Living koncept“ = neustále se rozvíjející „Living koncept“ = neustále se rozvíjející Vývoj – kontinuální – od hierarchického modelu řízení pohybu k systémovému Vývoj – kontinuální – od hierarchického modelu řízení pohybu k systémovému Vývoj ke stále větší aktivitě pacienta – „problem solving approach“ – učí pacienta samostatně řešit problémy spojené s dosažením cíle (aktivity) Vývoj ke stále větší aktivitě pacienta – „problem solving approach“ – učí pacienta samostatně řešit problémy spojené s dosažením cíle (aktivity) Stále světově nejrozšířenější způsob terapie Stále světově nejrozšířenější způsob terapie Postaven na mezinárodní klasifikaci ICF Postaven na mezinárodní klasifikaci ICF

8 SOUČASNÉ POJETÍ BOBATH KONCEPT Spojen s mezinárodní klasifikací ICF ( International Classification of Functioning), Popisuje funkční schopnosti v souvislosti s omezením. Přijata WHO v r. 2001 jako Mezinárodní klasifikace poruch, aktivit a participací. Zdravotní stav nebo vada Tělesné funkce aktivity ! Participace ! Faktory osobnostiFaktory osobnosti Kontextuální Materiální Sociální Personální vztahy Věk, pohlaví Motivace Učení, životní styl, Vyrovnávání se se situací

9 SOUČASNÉ POJETÍ BOBATH KONCEPT TEORETICKÉ ZÁKLADY PRO TERAPII PROPOJENÍ PARTICIPACE, AKTIVIT A IMPAIRMENT PROPOJENÍ PARTICIPACE, AKTIVIT A IMPAIRMENT ZNALOST ORGANIZACE LIDSKÉHO CHOVÁNÍ A MOTORICKÉ KONTROLY ZNALOST ORGANIZACE LIDSKÉHO CHOVÁNÍ A MOTORICKÉ KONTROLY TERAPIE PODLE SYSTÉMOVÉHO MODELU MOTORICKÉ KONTROLY TERAPIE PODLE SYSTÉMOVÉHO MODELU MOTORICKÉ KONTROLY VYUŽITÍ PRINCIPŮ MOTORICKÉHO UČENÍ VYUŽITÍ PRINCIPŮ MOTORICKÉHO UČENÍ PRO OBNOVU FUNKCE – VYUŽITÍ ZNALOSTÍ O SVALOVÉ A NEURÁLNÍ PLASTICITĚ PRO OBNOVU FUNKCE – VYUŽITÍ ZNALOSTÍ O SVALOVÉ A NEURÁLNÍ PLASTICITĚ MĚŘENÍ VÝSLEDKŮ TERAPIE – MĚŘENÍ VÝSLEDKŮ TERAPIE – na úrovních - impairment – aktivity - participace na úrovních - impairment – aktivity - participace

10 SYSTÉMOVÝ MODEL MOTORICKÉHO CHOVÁNÍ Systém prostředí Senzorický systém Paměťový systém Regulační systém Plánovací systém Muskulo Skeletální systém Úkol cíl

11 NEUROPLASTICITA ŘÍZENÁ AKTIVITOU Bobath 1965: „…nedosáhnete žádných výsledků, pokud nestimulujete vašeho pacienta takovým způsobem, aby byl schopen nových aktivit. Bobath 1965: „…nedosáhnete žádných výsledků, pokud nestimulujete vašeho pacienta takovým způsobem, aby byl schopen nových aktivit. Takže techniky „handlingu“ jako takové jsou pouze počátečním krokem při terapii, i když jsou velmi důležité. „Nejlepším způsobem jak redukovat tonus (dříve nazývaný inhibice) je pacientova vlastní normálnější aktivita - nebo lze říci – jeho optimální aktivita“ „Nejlepším způsobem jak redukovat tonus (dříve nazývaný inhibice) je pacientova vlastní normálnější aktivita - nebo lze říci – jeho optimální aktivita“ Bobath 1978,osobní komunikace Bobath 1978,osobní komunikace

12 CO ZŮSTÁVÁ - DŮKLADNÁ ANALÝZA AKTIVIT PACIENTA + DŮKLADNÁ ANALÝZA AKTIVIT PACIENTA + STANOVENÍ JEHO FUNKČNÍ ÚROVNĚ STANOVENÍ JEHO FUNKČNÍ ÚROVNĚ STANOVENÍ CÍLŮ – DOSAŽITELNÝCH STANOVENÍ CÍLŮ – DOSAŽITELNÝCH s pacientem, rodinou,pečovateli s pacientem, rodinou,pečovateli „HANDLING“ – „HANDLING“ – - PRO OVLIVNĚNÍ TONU JE NUTNÝ – - PRO OVLIVNĚNÍ TONU JE NUTNÝ – K PROTAŽENÍ TUHÝCH A ZKRÁCENÝCH SVALŮ, K PROTAŽENÍ TUHÝCH A ZKRÁCENÝCH SVALŮ, OBNOVENÍ OPTIMÁLNÍ DÉLKY SVALŮ A JEJICH AKTIVITY OBNOVENÍ OPTIMÁLNÍ DÉLKY SVALŮ A JEJICH AKTIVITY - U PACIENTŮ S KOGNITIVNÍMI A PERCEPČNÍMI - U PACIENTŮ S KOGNITIVNÍMI A PERCEPČNÍMI PORUCHAMI PORUCHAMI

13 SOUČASNÝ BOBATH KONCEPT TRÉNINK AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA TRÉNINK AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA AKTIVITY PRO PACIENTA DŮLEŽITÉ AKTIVITY PRO PACIENTA DŮLEŽITÉ TESTOVÁNÍ TESTOVÁNÍ TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

14 SOUČASNÝ BOBATH KONCEPT V čem se liší : V čem se liší : Menší důraz na spasticitu – ne každý typ hypertonu je spasticita Menší důraz na spasticitu – ne každý typ hypertonu je spasticita Větší důraz na aktivitu pacienta Větší důraz na aktivitu pacienta - cílenou na aktivity denních činností - cílenou na aktivity denních činností - posilovací cvičení pro zlepšení celkové kondice - posilovací cvičení pro zlepšení celkové kondice ( prevence „deconditioning syndrom“) ( prevence „deconditioning syndrom“) Kvalita – ano, ale ne na úkor funkce Kvalita – ano, ale ne na úkor funkce Terapeutický přístup – bottom up – top down Terapeutický přístup – bottom up – top down

15 VOLBA TERAPIE TOP DOWN APROACH – OVLIVNĚNÍ PŘES AKTIVITY

16 VOLBA TERAPIE BOTTOM UP APPROACH – TERAPIE IMPAIRMENT

17 DOPLŇUJÍCÍ SE PODSTATA BOBATH KONCEPTU S NOVÝMI POZNATKY V NEUROLOGICKÉ TERAPII Bobath – rámec pro analýzu úkolu/řešení problému k určení vhodné terapeutické intervence Bobath – rámec pro analýzu úkolu/řešení problému k určení vhodné terapeutické intervence Nácvik realistických, a pro pacienta smysluplných aktivit Nácvik realistických, a pro pacienta smysluplných aktivit Přidání specifických testů motorického výkonu atd., pokud možné Treadmill + BWS, CIMT (Constraint Induced Movement Therapy) trénink zaměřený na určitý úkol FES, posilující trénink - kondice

18 BOBATH KONCEPT A PROPOJENÍ S NOVÝMI POZNATKY V NEUROLOGICKÉ TERAPII Treadmill + BWS (chůze na trenažeru s odlehčením)

19 SOUČASNÁ TERAPIE NEUROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ Péče o pacienta s neurologickým postižením Nácvik funkčních aktivit: Optimální výkon funkce, maximální participace Praktikování a trénink – Domácí aktivity Udržování délky svalů Prevence sekundárních problémů Redukce tonu/handling Ortotika/chirurgická řešení, Botulotoxin Výcvik posturálních reakcí Specificky i jako součást funkce Kardiovaskulární a celková kondice Cvičení,fitness,výživa,dieta Sociální / behaviorální vlivy Participace,komunikace Senzorické,percepční Kognitivní funkce: Senzorická integrace Edukace neuropsychologie Posilování svalů: FES,opakování,zatížení, Odporová cvičení specifický trénink- neuroplastické změny

20 BOBATH KONCEPT ??? MOTOR RELEARNING PROGRAME ??? Srovnání dvou terapeutických přístupů: Srovnání dvou terapeutických přístupů: Sledování dvou skupin pacientů po CMP a srovnání způsobu terapie na vývoj pacientova stavu 1 - 4 roky po CMP Sledování dvou skupin pacientů po CMP a srovnání způsobu terapie na vývoj pacientova stavu 1 - 4 roky po CMP Výsledky: Mortalita – stejná Mortalita – stejná U obou skupin výrazné snížení motorických funkcí, posturální kontroly a ADL U obou skupin výrazné snížení motorických funkcí, posturální kontroly a ADL Ve většině případů závislí na pomoci okolí Ve většině případů závislí na pomoci okolí Pacienti neprošli dalším procesem fyzioterapie Pacienti neprošli dalším procesem fyzioterapie Tato studie dokazuje,že není rozdíl mezi způsobem terapie použitým v akutní fázi Tato studie dokazuje,že není rozdíl mezi způsobem terapie použitým v akutní fázi

21 BOBATH KONCEPT ??? MOTOR RELEARNING PROGRAME ??? Studie neprokazuje nadřazenost Bobath konceptu ve srovnání s jinými typy terapie Studie neprokazuje nadřazenost Bobath konceptu ve srovnání s jinými typy terapie Dokazuje „propast“ mezi intenzivní terapií v akutním stadiu a nedostatkem RHC péče v chronickém stadiu Dokazuje „propast“ mezi intenzivní terapií v akutním stadiu a nedostatkem RHC péče v chronickém stadiu Langhammer B.,Stanghelle J.K., Clin.Rehabil.2003,Nov.17(7):731-4 Langhammer B.,Stanghelle J.K., Clin.Rehabil.2003,Nov.17(7):731-4

22 VYUŽITÍ BOBATH KONCEPTU DNES Bobath koncept je nutné používat jako součást terapeutického přístupu – tj. je to určitý nástroj z „kufříku terapeutické výbavy“ Bobath koncept je nutné používat jako součást terapeutického přístupu – tj. je to určitý nástroj z „kufříku terapeutické výbavy“

23


Stáhnout ppt "JE BOBATH KONCEPT STÁLE RELEVANTNÍ TERAPIÍ U PACIENTŮ S POŠKOZENÍM CNS? Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google