Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s."— Transkript prezentace:

1

2 Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.
JE BOBATH KONCEPT STÁLE RELEVANTNÍ TERAPIÍ U PACIENTŮ S POŠKOZENÍM CNS? Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

3 BOBATH KONCEPT A JEHO VÝVOJ
Počátek od 1940 – Berta Busse Do r vývoj Bobath konceptu – manželé Bobathovi Zpočátku používán hierarchický model Motorické kontroly (tehdejší nazírání neurofyziologie) Veškeré typy hypertonu nahlíženy jako spasticita Inhibice nadměrného tonu byl důležitý aspekt terapie Mnoho kritiků Bobath konceptu vyčítají tento aspekt terapie,přestože už dávno není brán jako nejdůležitější

4 BOBATH KONCEPT ??? Nazírán stále jako: metodika
inhibice patologických reflexů facilitování posturálních reakcí pasivní handling dosažení normálního pohybu vývojová terapie sledující ontogenetické vývojové stupně

5 BOBATH KONCEPT – problémy???
Nedostatek evidence dokazující efektivitu konceptu – studie pro i proti B.C. Bobath concept in Adult neurology; Gjelsvik Bente,2007, Balance and gait improved in patients with MS after physiotherapy based on Bobath concept; Smedal T, Lygren H, Myhr KM, Moe-Nilssen R, Gjelsvik B,Gjelsvik O,Inger L, Defining Bobath concept using Delphi technique, Sue Raine MCSP,member of BBTA Názory, že se Bobath koncept nevyvíjí Je zastaralý Nedostatek „propagace“ Bobath konceptu Velká variabilita terapeutického využití v různých zemích

6 (Paci 2003,Luke et al 2004, van Vliet et al.2005),
Objevuje se evidence o účinnosti Bobath konceptu,i když ne jeho nadřazenosti (Paci 2003,Luke et al 2004, van Vliet et al.2005), ale je potřeba vědět,jakým způsobem Bobath terapeuti pracují a tak mění stav pacientů

7 BOBATH KONCEPT DNES Bobath koncept je terapeutický a vyšetřovací přístup orientovaný na řešení problémů osob s poruchami funkce, pohybu a posturální kontroly způsobené lézí centrálního nervového sytému Definice IBITA „Living koncept“ = neustále se rozvíjející Vývoj – kontinuální – od hierarchického modelu řízení pohybu k systémovému Vývoj ke stále větší aktivitě pacienta – „problem solving approach“ – učí pacienta samostatně řešit problémy spojené s dosažením cíle (aktivity) Stále světově nejrozšířenější způsob terapie Postaven na mezinárodní klasifikaci ICF

8 SOUČASNÉ POJETÍ BOBATH KONCEPT
Spojen s mezinárodní klasifikací ICF ( International Classification of Functioning), Popisuje funkční schopnosti v souvislosti s omezením. Přijata WHO v r jako Mezinárodní klasifikace poruch, aktivit a participací. Zdravotní stav nebo vada Tělesné funkce aktivity ! Participace ! Personální vztahy Věk, pohlaví Motivace Učení, životní styl, Vyrovnávání se se situací Kontextuální Materiální Sociální Faktory osobnosti

9 SOUČASNÉ POJETÍ BOBATH KONCEPT TEORETICKÉ ZÁKLADY PRO TERAPII
PROPOJENÍ PARTICIPACE, AKTIVIT A IMPAIRMENT ZNALOST ORGANIZACE LIDSKÉHO CHOVÁNÍ A MOTORICKÉ KONTROLY TERAPIE PODLE SYSTÉMOVÉHO MODELU MOTORICKÉ KONTROLY VYUŽITÍ PRINCIPŮ MOTORICKÉHO UČENÍ PRO OBNOVU FUNKCE – VYUŽITÍ ZNALOSTÍ O SVALOVÉ A NEURÁLNÍ PLASTICITĚ MĚŘENÍ VÝSLEDKŮ TERAPIE – na úrovních - impairment – aktivity - participace

10 SYSTÉMOVÝ MODEL MOTORICKÉHO CHOVÁNÍ
Senzorický systém Muskulo Skeletální systém Systém prostředí Úkol cíl Paměťový systém Regulační systém Plánovací systém

11 NEUROPLASTICITA ŘÍZENÁ AKTIVITOU
Bobath 1965: „…nedosáhnete žádných výsledků, pokud nestimulujete vašeho pacienta takovým způsobem, aby byl schopen nových aktivit. Takže techniky „handlingu“ jako takové jsou pouze počátečním krokem při terapii, i když jsou velmi důležité. „Nejlepším způsobem jak redukovat tonus (dříve nazývaný inhibice) je pacientova vlastní normálnější aktivita - nebo lze říci – jeho optimální aktivita“ Bobath 1978,osobní komunikace

12 CO ZŮSTÁVÁ - DŮKLADNÁ ANALÝZA AKTIVIT PACIENTA +
STANOVENÍ JEHO FUNKČNÍ ÚROVNĚ STANOVENÍ CÍLŮ – DOSAŽITELNÝCH s pacientem, rodinou,pečovateli „HANDLING“ – - PRO OVLIVNĚNÍ TONU JE NUTNÝ – K PROTAŽENÍ TUHÝCH A ZKRÁCENÝCH SVALŮ, OBNOVENÍ OPTIMÁLNÍ DÉLKY SVALŮ A JEJICH AKTIVITY - U PACIENTŮ S KOGNITIVNÍMI A PERCEPČNÍMI PORUCHAMI

13 SOUČASNÝ BOBATH KONCEPT
TRÉNINK AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA AKTIVITY PRO PACIENTA DŮLEŽITÉ TESTOVÁNÍ TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

14 SOUČASNÝ BOBATH KONCEPT
V čem se liší : Menší důraz na spasticitu – ne každý typ hypertonu je spasticita Větší důraz na aktivitu pacienta - cílenou na aktivity denních činností - posilovací cvičení pro zlepšení celkové kondice ( prevence „deconditioning syndrom“) Kvalita – ano , ale ne na úkor funkce Terapeutický přístup – bottom up – top down

15 VOLBA TERAPIE TOP DOWN APROACH – OVLIVNĚNÍ PŘES AKTIVITY

16 VOLBA TERAPIE BOTTOM UP APPROACH – TERAPIE IMPAIRMENT

17 DOPLŇUJÍCÍ SE PODSTATA BOBATH KONCEPTU S NOVÝMI POZNATKY V NEUROLOGICKÉ TERAPII
Bobath – rámec pro analýzu úkolu/řešení problému k určení vhodné terapeutické intervence Nácvik realistických, a pro pacienta smysluplných aktivit Přidání specifických testů motorického výkonu atd., pokud možné Treadmill + BWS, CIMT (Constraint Induced Movement Therapy) trénink zaměřený na určitý úkol FES, posilující trénink - kondice

18 BOBATH KONCEPT A PROPOJENÍ S NOVÝMI POZNATKY V NEUROLOGICKÉ TERAPII
Treadmill + BWS (chůze na trenažeru s odlehčením)

19 SOUČASNÁ TERAPIE NEUROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
Nácvik funkčních aktivit: Optimální výkon funkce, maximální participace Praktikování a trénink – Domácí aktivity Udržování délky svalů Prevence sekundárních problémů Redukce tonu/handling Ortotika/chirurgická řešení, Botulotoxin Péče o pacienta s neurologickým postižením specifický trénink- neuroplastické změny Výcvik posturálních reakcí Specificky i jako součást funkce Posilování svalů: FES,opakování,zatížení, Odporová cvičení Kardiovaskulární a celková kondice Cvičení,fitness,výživa,dieta Senzorické,percepční Kognitivní funkce: Senzorická integrace Edukace neuropsychologie Sociální / behaviorální vlivy Participace,komunikace

20 BOBATH KONCEPT ??? MOTOR RELEARNING PROGRAME ???
Srovnání dvou terapeutických přístupů: Sledování dvou skupin pacientů po CMP a srovnání způsobu terapie na vývoj pacientova stavu roky po CMP Výsledky: Mortalita – stejná U obou skupin výrazné snížení motorických funkcí, posturální kontroly a ADL Ve většině případů závislí na pomoci okolí Pacienti neprošli dalším procesem fyzioterapie Tato studie dokazuje,že není rozdíl mezi způsobem terapie použitým v akutní fázi

21 BOBATH KONCEPT ??? MOTOR RELEARNING PROGRAME ???
Studie neprokazuje nadřazenost Bobath konceptu ve srovnání s jinými typy terapie Dokazuje „propast“ mezi intenzivní terapií v akutním stadiu a nedostatkem RHC péče v chronickém stadiu Langhammer B.,Stanghelle J.K., Clin.Rehabil.2003,Nov.17(7):731-4

22 VYUŽITÍ BOBATH KONCEPTU DNES
Bobath koncept je nutné používat jako součást terapeutického přístupu – tj. je to určitý nástroj z „kufříku terapeutické výbavy“

23 DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST


Stáhnout ppt "Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google