Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP Mgr.Jitka Topičová ŽŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP Mgr.Jitka Topičová ŽŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov."— Transkript prezentace:

1 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP Mgr.Jitka Topičová ŽŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov

2 ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov  Školská právnická osoba působící ve třech obcích Sadov, Otovice, Hájek (okr.Karlovy Vary)  Spojené zařízení mateřské a základní školy  Komunitní škola s inkluzívním vzděláváním žáků se SVP  Od r.2005 výuka podle ŠVP ZV „Naše cesta k úspěchu“

3 Žáci se SVP  Žáci se zdravotním postižením  Žáci se zdravotním znevýhodněním  Žáci se sociálním znevýhodněním  Žáci nadaní a s akcelerovaným vývojem

4 Současná situace školy  Inkluzivní škola začleňuje:  Žáky se SVP  Žáky nadané nebo s akcelerovaným vývojem  Žáky „průměrné“  Přidaná hodnota v klimatu školy a v důrazu na činnostní rozvoj dovedností (KK) Celkový počet žáků ZŠ 225, z toho: 46 žáků se SVP - Žáci s tělesným handicapem - Žáci s kombinovaným handicapem (zrak. + těles.) - Žáci s LMP - Žáci se sluchovým handicapem - Žáci s SPU - Žáci s SPCH - PAS (autismus)

5 Běžné možnosti integrace v ZŠ  Individuální přístup (součást IVP)  Intenzivnější spolupráce s rodiči a spec.pracovišti  Používání žákovských pomůcek a aktivizace žáků  Osobní asistent nebo asistent pedagoga přímo ve výuce / náprava mimo třídu  Speciální třída  Přestup do vyššího ročníku

6 Další možnosti integrace v ZŠ  Volitelné předměty na 1. a 2.stupni jako jedna z forem individuální péče (DYSkohrátky, Logik, Scio, Ateliér, Laboratoř, Kutil)  Celoškolní projekty („Tak trochu jiný život“)  Spojené ročníky na 1.stupni (málotřídní systém)  Speciální studijní skupiny na 1. a 2.stupni

7 Volitelné předměty Dílny tvořivosti  Spojují ročníky v rámci daného stupně  Umožňují tzv.sourozenecké učení  Zaměřené na rozvoj dovedností  Integrují více předmětů  Výstupy v PR školy

8 Speciální studijní skupina  Spojuje žáky daného stupně  Pro závažnější hendikepy  Ve spec.učebně pouze na předměty, kde žák nejvíce selhává  Na ostatní předměty v kmenové třídě  Nevyčleňuje od vrstevníků  Upravené učební plány dle IVP

9 Jak hodnotit? Sumativní hodnocení žáka na vysvědčení Znalosti a studijní dovednosti -testy, zkoušení -referáty -domácí úkoly -informace nad rámec požadavků Aktivní práce a odpovědnost -vedení sešitů a portfólií -nošení pomůcek -aktivita ve výuce -příprava činností -účast na akcích pro veřejnost Postoje a chování žáka ve výuce -spolupráce -pomoc spolužákům a učiteli -nezesměšňování práce druhých -ochota vyhovět oprávněným požadavkům učitele -schopnost objektivně hodnotit vlastní práci

10 Přínos  Spokojenější a optimálněji a všestranněji se rozvíjející žáci  Spokojenější a více spolupracující rodiče  Vysoká naplněnost školy  Lepší příprava žáků na přijímání odlišností a na soužití s různými typy lidí  Méně přetížení pedagogové ve výuce „běžných“ předmětů  Pestřejší a zajímavější školní aktivity  Rozvíjení kreativity při řešení téměř neřešitelných problémů  Rozvíjení kreativity při řešení téměř neřešitelných problémů  Propracovanější systém hodnocení a sebehodnocení

11 Nevýhody  Větší nároky na počet učeben ve škole  Náročná organizace při zavádění novinek  Komplikovanější sestavování rozvrhu  Hlídání různých učebních a tematických plánů a k tím i zápisů v TK  Velké nároky na vzájemnou profesionální komunikaci učitelů  Žádná zkušenost, ze které bychom mohli vycházet  nutno 2 roky monitorovat a ladit  Mírné obavy, co na to ČŠI

12 Výsledky „Mapy školy“ 2009


Stáhnout ppt "INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP Mgr.Jitka Topičová ŽŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov."

Podobné prezentace


Reklamy Google