Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michala Moudrá, Marek Balkó. Co je to fyzioterapie  Fyzioterapie (rehabilitace) se zabývá léčbou pohyblivých částí těla. Klouby, svaly, vazy se mohou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michala Moudrá, Marek Balkó. Co je to fyzioterapie  Fyzioterapie (rehabilitace) se zabývá léčbou pohyblivých částí těla. Klouby, svaly, vazy se mohou."— Transkript prezentace:

1 Michala Moudrá, Marek Balkó

2 Co je to fyzioterapie  Fyzioterapie (rehabilitace) se zabývá léčbou pohyblivých částí těla. Klouby, svaly, vazy se mohou přetěžovat při neustále se opakujícím pohybu pouze jedním směrem, ať už je to zapříčiněno jednostranným zatěžováním hlavy, trupu a končetin při práci nebo stavem po úraze nebo po jakémkoliv onemocnění i po psychickém a pracovním vypětí každého z nás v našem běžném životě.

3  Fyzioterapie (rehabilitace) používá různé techniky, které umožňují zlepšit pohybovou funkci svalů a kloubů do maximálně možného rozsahu pohybu. Je schopná zlepšit a urychlit léčebný proces pohybového aparátu a snížit až zcela odstranit bolesti a ztuhlost svalů a kloubů. Např. speciální cvičení zvyšuje pohyblivost jednotlivých kloubů a posiluje svaly. To pak pomáhá zlepšit správné držení těla a následně umožní aktivity, jako jsou procházky, a částečně zlepšit i pohyblivost u lidí s artritidou a osteoporozou či zcela odstranit pohybové problémy, které vznikly po zlomenině.

4 Úloha fyzioterapeutů…  Fyzioterapeuti hrají velmi důležitou úlohu v léčebné rehabilitaci, ať už v rámci terapie, reedukace či prevence. Např.: jsou schopni pomoci lidem po mozkové mrtvici naučit se buď částečně či zcela znovu se pohybovat, učí je postarat se sami o sebe tzn. soběstačnosti. Využívají speciální typy cvičení jako je Kabatova technika, Bobathova technika, Vojtova technika a další jiná cvičení, aby dosáhli co nejlepší kvality daného pohybu.

5 Vzdělání fyzioterapeutů…  Fyzioterapeuti u nás mají v současné době vzdělání, které trvá nejméně 3 roky a je buď typu vyššího středního vzdělání nebo vysokoškolského (5 let). Svoji kvalifikaci si zvyšují atestační zkouškou po 5 leté praxi v oboru. Jsou odborně vzděláni nejen ve všech lékařských oborech jako je interna, ortopedie, chirurgie, neurologie a dalších, ale hlavně v anatomii a fyziologii celého těla.

6 Léčba - rehabilitace  Fyzioterapeut nejprve provede vyšetření vašeho pohybového aparátu (vaší kondice) a stanoví diagnózu v závislosti na tomto vyšetření. Po té vám vysvětlí pravděpodobnou příčinu, původ vašich obtíží. Stanoví rehabilitační plán, jehož součástí je také zhodnocení vašeho životního stylu, trávení volného času a váš celkový zdravotní stav. Dále budete instruováni, jak byste si mohli pomoci cvičením i v domácím prostředí, aby vaše uzdravování mohlo probíhat rychleji a déle se také udrželo. Současně budete docházet na jednotlivé terapie. Počet terapií stanoví lékař.

7 Cíle fyzioterapie…  pomoci urychlit léčebný proces uzdravení po onemocnění nebo poranění  zlepšit stabilitu při chůzi a tím odstranit váš strach z pádů pomůže zlepšit oslabenou sílu svalů, která vznikla po CMP a dalších neurologických onemocněních  zlepšit až odstranit dechové obtíže  zmenšit až odstranit bolesti ramen, krku, kyčlí, zad a dalších kloubů a obnovit jejich pohyblivost  může poradit jak vést sportovní trénink a jak předcházet zbytečným úrazům a přetěžování organizmu  může poradit jak si vylepšit držení těla v sedu, stoji, lehu a dalších denních aktivitách tak, aby se organizmus příliš nepřetěžoval  může poradit vhodnou obuv a instruovat, jak zvedat a nosit lehké i těžké předměty atd.

8 Techniky  cvičební programy – které zvětší pohyblivost a sílu svalovou  speciální metodiky - používají pouze fyzioterapeuti (rehabilitace), kteří jsou v nich vyškoleni (Vojta, Bobath,Kabat, McKenzie,Mojžíšová, Spirální dynamika, Škola zad atd.)  mobilizace a měkké techniky – aby odstranili bolest a napětí svalů  elektroléčbu – např. ultrazvuk, který urychlí proces hojení  akupresuru – používají pouze fyzioterapeuti speciálně vyškoleni v této metodě  vodoléčbu – různé koupele, cvičení ve vodě  masáže

9 Metodika Bobathových  Základem Bobath konceptu je neurovývojová terapie manželů Berty a Karla Bobathových. Základním znakem Bobath konceptu je práce v týmu. Ve středu vždy stojí dítě a jeho rodina, podstatná je týmová spolupráce více odborníků při rozvoji hybnosti dětí s centrální poruchou -- hlavně se syndromem DMO. Bobath koncept je ve světě nejčastěji používaným postupem při léčbě DMO.

10  Podle Lechty (2005), je koncept zaměřen nejen na pohybovou stránku dítěte, ale ovlivňuje také oblast psychickou, sociální, komunikační. Jde o výjimečnou metodiku, základní pilíř spolupráce fyzioterapeuta a logopeda.  Klíčovou úlohou Bobath konceptu je využívání útlumových poloh. Ty slouží k tlumení nežádoucích tonických reflexů a umožňují tak facilitaci požadovaných pohybových vzorců dle vývojové řady hybnosti. Volíme pro dané dítě individuální, nejvíce uvolňující polohu.  Terapeut při své práci využívá četných pomůcek- velký míč, válec, dysbalanční plochy, lavičky, atd.

11 Metodika reflexní lokomoce dle Vojty  Zakladatel Václav Vojta, jedná se o rozvoj stimulace hybnosti formou individuální fyzioterapie. Metodika umožňuje dle tzv. polohových reakcí diagnostikovat opožděný motorický vývoj dítěte a následně zapojit terapeutický aktivační systém reflexní lokomoce.  Metoda je založena na tzv. reflexním plazení a otáčení. Na pacienta, který je uveden do přesně definované polohy, působíme definovaným tlakem na definované spoušťové body.

12 Kabatova technika  Metodika náročná na spolupráci pacienta. Využívá tzv. pohybových diagonál, z kterých se skládá otáčení a plazení. Následuje vzpřimování a další prvky s využitím odporu proti žádanému pohybu. Vzhledem k potřebě spolupráce pacienta je u dětí využívána omezeně a ve vyšším věku. Metodika se dobře uplatňuje u obnovování hybnosti dospělých po CMP a po úrazech CNS (Lewit, 2005).

13 Další metody:  Metoda Castillo-Morales - Metoda byla vyvinuta pro děti a dospělé pacienty se senzomotorickými poruchami v oblasti obličeje, úst a hrtanu. Je zvláště vhodná při terapii poruch sání, polykání, žvýkání a u poruch řeči.  Myofunkční terapie - Metodika práce s projevy svalové a funkční nerovnováhy v orofaciální oblasti. Metodika na rozhraní logopedie a fyzioterapie. Víceméně určeno pro populaci s vývojovými obtížemi v artikulaci. Diferencuje drobnější odchylky v koordinaci svalových skupin mluvidel. Užívá k terapii jemné koordinační pomůcky (kroužky na ploše jazyka, atd.).

14 Působiště fyzioterapeutů  Můžete je najít v různých zařízeních – v nemocnicích, zdravotnických centrech, u obvodních lékařů a lékařů specialistů, v centrech aktivního odpočinku, v domově důchodců, v průmyslových podnicích a někteří z nich navštěvují klienty i v domácím ošetření.  Většina z nich pracuje v nemocnicích a ostatní vlastní svoji soukromou praxi. Váš obvodní lékař či jakýkoliv specialista lékař vás může doporučit k fyzioterapeutovi.

15 Odkazy a literatura  http://www.fyzioterapeut.com/fyzioterapi e.php http://www.fyzioterapeut.com/fyzioterapi e.php  http://www.unify- cr.cz/koncepce/koncepce-oboru- fyzioterapie.html http://www.unify- cr.cz/koncepce/koncepce-oboru- fyzioterapie.html  Pavlů, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I., Praha: Akademické nakladatelství CERM, 2003


Stáhnout ppt "Michala Moudrá, Marek Balkó. Co je to fyzioterapie  Fyzioterapie (rehabilitace) se zabývá léčbou pohyblivých částí těla. Klouby, svaly, vazy se mohou."

Podobné prezentace


Reklamy Google