Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Narušená komunikační schopnost PaedDr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Narušená komunikační schopnost PaedDr"— Transkript prezentace:

1 Narušená komunikační schopnost PaedDr
Narušená komunikační schopnost PaedDr. Jana Kučerová, ZŠ a MŠ pro TP Brno, Kociánka 6 Řečová komunikace zahrnuje tyto zásadní jevy : produkci řeči percepci / vnímání řeči /

2 Dysartrie Jedná se o poruchu motorické realizace řeči na základě organického poškození CNS. Při dysartrii jsou postiženy v různé míře a rozsahu základní podmínky realizace řeči – dýchání, tvorba hlasu, znění hlasu a artikulace. Percepce řeči je zachována. Příčinou bývá nejčastěji vývojová porucha tj. DMO. Dysartrie může nastat i po traumatickém poškození mozku nebo jako následek nádorového onemocnění – pak se jedná o dysartrii získanou.

3 Anartrie Nejzávažnější a nejhlubší případ poruchy motorické realizace řeči. Jedná se o ztrátu schopnosti verbálně komunikovat s okolím. Postižený jedinec je neschopen artikulované mluvy. Tato porucha se často pojí i s neschopností tvořit hlas – afonií. Dysartrie se často pojí s poruchou polykání – dysfagií.

4 Terapie Komunikace pomocí obrazového materiálu.
Přístroje užívající minimálního pohybu ruky ke spuštění nahraných slovních nebo větných sdělení – komunikátory. Přístroje na bázi počítačových programů s hlasovým výstupem využívající počítačem tvořeného hlasu. Orofaciální masáže, dechová cvičení, motorická cvičení mluvidel.

5 Rubén / 6 let / Dg. : VVV mozku, DMO – triparetická forma, mírné postižení i pravé ruky, hrubá i jemná motorika je postižena závažným způsobem,nerozvinutá expresivní složka řeči, anartrie, dysfagie, intelekt v normě. Chlapec navštěvuje předškolní zařízení na Kociánce od roku Ve spolupráci s rodinou je mu vytvářen obrázkový náhradní komunikační systém. Smyslem je, aby Rubén dokázal popsat určitou situaci, o něco požádat, něco okolí sdělit. Učí se kombinovat obrázky tak, aby dokázal vyjádřit něco, co ještě v tabulce nemá. Komunikační tabulka se stále rozšiřuje o nové pojmy z rodiny, školky, okolí. Rubén začal používat i komunikátor s namluvenými sděleními. Rubén denně pracuje s logopedkou.

6 Michaela / 12 let / Dg. : DMO – kvadruspastická forma, anartrie, afonie, dysfagie, postižena hrubá i jemná motorika, intelekt v normě. Základní školu na Kociánce navštěvuje od roku 2003, kdy zde začala chodit do 1.třídy. Komunikace probíhala od počátku pomocí zásobníku obrázků, který nastavilo SPC pro AAK v Praze. Obrázky byly postupně doplňovány slovy a dalšími obrázky podle potřeb rodiny, okolí i potřeb školy. V současné době obrázkový slovník používá při komunikaci doma s rodinou. Ve škole komunikuje pomocí tabulky s abecedou, kdy ukazuje písmena a skládá slova, pomocí notebooku a pomocí slovníku, kde má zásobu pojmů souvisejících s probíraným učivem. Míša používala i počítač s hlasovým výstupem, ale s náhradním hlasem se neztotožnila a hlasový výstup odmítla. Míša pravidelně pracuje s logopedkou, se kterou spolupracuje také třídní učitelka.


Stáhnout ppt "Narušená komunikační schopnost PaedDr"

Podobné prezentace


Reklamy Google