Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní a augmentativní komunikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní a augmentativní komunikace"— Transkript prezentace:

1 Alternativní a augmentativní komunikace
Členění AAK Formy a prostředky AAK

2 komunikační kompetence
Komunikace Komunikace: Sociální interakce Jazykové jednání Obrazové prostředky komunikace: Slovní Neslovní Předpoklad úspěšné komunikace komunikační kompetence

3 Komunikační kompetence
Soubor všech znalostí, které umožňují mluvčímu, aby mohl komunikovat v určitém kulturním společenství. Znalost jazyka (jazyková kompetence) Znalost, jak užívat jazyk

4 Řeč Nejdůležitější nástroj komunikace Konkrétní projev jazyka
Jako prostředky využívá mluvené nebo znakové jazyky Mluvená řeč je základním komunikačním prostředkem majoritní intaktní společnosti Má velký význam pro rozvoj inteligence a celé osobnosti

5 Narušení schopnosti komunikovat mluvenou řečí
Postižení řečových svalů Sekundární projev Sluchové postižení Mozková mrtvice Opožděný vývoj Mentální postižení Kombinované postižení Komunikační uzavřenost Narušení schopnosti komunikovat Komunikační bariéra

6 Narušení schopnosti komunikovat mluvenou řečí
Nutnost zajištění takového komunikačního systému, který umožní vyjadřovat pocity a potřeby člověka ve vztahu k okolí = Úkol pedagogů a rodičů

7 Cíl AAK Možnost účinného dorozumívání se Možnost reagovat na okolí
Kompenzace postižené řečové funkce Rozvoj dovedností, které směřují k procesu osvojování jazyka jako nástroje pro rozvoj myšlení

8 Augmentativní a alternativní komunikace
Agmentativní systémy komunikace Augmentare = rozšiřovat Podporují již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti Alternativní komunikační systémy Používají se jako náhrada mluvené řeči

9 Augmentativní a alternativní komunikace
Dělení: Dynamické (prstové abecedy, znakové systémy, makaton, tadoma, cuee speech) Statické (systém Bliss, piktogramy)

10 Augmentativní a alternativní komunikace
Výhody: snižují tendenci k pasivitě dětí, které mají speciální potřeby Zvyšují zapojení dětí a jejich pečovatelů do činnosti Napomáhají rozvoji kognitivních jazykových dovedností Umožňují dětem samostatně se rozhodovat Rozšiřují možnosti pro komunikaci dětí, které mají speciální potřeby Umožňují všem aktivně se zapojovat do konverzace

11 Augmentativní a alternativní komunikace
Nevýhody: Společensky méně využitelné než mluvená řeč Vzbuzují pozornost veřejnosti Obava rodičů, že používání alternativního systému bude odvádět děti od snahy mluvit Časové zpoždění skutečného používání alternativního systému pro vyjadřování

12 Augmentativní a alternativní komunikace
Klasifikace: Systémy, které nevyžadují pomůcky (unaided) Systémy, které vyžadují pomůcky (aided) Netechnické (low tech) Technické (high tech)


Stáhnout ppt "Alternativní a augmentativní komunikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google