Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE LOGOPEDICKÁ INTERVENCE. Logopedická třída Zařazují se sem děti s narušenou komunikační schopnosti, u kterých je třeba zajistit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOGOPEDICKÁ INTERVENCE LOGOPEDICKÁ INTERVENCE. Logopedická třída Zařazují se sem děti s narušenou komunikační schopnosti, u kterých je třeba zajistit."— Transkript prezentace:

1 LOGOPEDICKÁ INTERVENCE LOGOPEDICKÁ INTERVENCE

2 Logopedická třída Zařazují se sem děti s narušenou komunikační schopnosti, u kterých je třeba zajistit maximálně intenzivní a soustavnou logopedickou péči po delší období. Zařazují se sem děti s narušenou komunikační schopnosti, u kterých je třeba zajistit maximálně intenzivní a soustavnou logopedickou péči po delší období. Přednost je dávána dětem předškolního věku, aby před vstupem do ZŠ byly jejich nedostatky v řeči odstraněny a nečinily dětem problémy v 1. třídě ZŠ. Přednost je dávána dětem předškolního věku, aby před vstupem do ZŠ byly jejich nedostatky v řeči odstraněny a nečinily dětem problémy v 1. třídě ZŠ. Bývají sem zařazovány ale i děti mladší, které mají nedostatky ve výslovnosti, nebo vůbec nekomunikuji. Bývají sem zařazovány ale i děti mladší, které mají nedostatky ve výslovnosti, nebo vůbec nekomunikuji.

3 Žádost o zařazení Výběr dětí do logopedické třídy probíhá v jarním období. Rodiče by měli sami nejlépe vědět, zda jejich dítě nemá nějaké řečové nedostatky a o zařazení do třídy co nejdříve projevit zájem. Výběr dětí do logopedické třídy probíhá v jarním období. Rodiče by měli sami nejlépe vědět, zda jejich dítě nemá nějaké řečové nedostatky a o zařazení do třídy co nejdříve projevit zájem. V letošním školním roce si budeme ještě k žádostem rodičů vytypovávat děti ve třídách sami, aby nedocházelo k pozdnímu nahlášení dětí. V letošním školním roce si budeme ještě k žádostem rodičů vytypovávat děti ve třídách sami, aby nedocházelo k pozdnímu nahlášení dětí. Pokud rodiče projeví zájem o zařazení svého dítěte do této třídy, nemusí být ale dítě přijato. Pokud rodiče projeví zájem o zařazení svého dítěte do této třídy, nemusí být ale dítě přijato. Důležité je rozhodnutí logopedky ze SPC ve Vyškově, které děti vybírají dle závažnosti vady. Důležité je rozhodnutí logopedky ze SPC ve Vyškově, které děti vybírají dle závažnosti vady.

4 Výchovně-vzdělávací činnosti Ve třídě probíhají všechny činnosti a aktivity jako v běžných třídách, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Děti zde získávají poznatky a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do ZŠ. Ve třídě probíhají všechny činnosti a aktivity jako v běžných třídách, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Děti zde získávají poznatky a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do ZŠ. Rozdíl oproti běžné třídě jsou v tom, že je zde pro každé dítě v průběhu dne vyhrazen čas pro individuální logopedickou péči (učitelka se věnuje jenom jednomu dítěti). Rozdíl oproti běžné třídě jsou v tom, že je zde pro každé dítě v průběhu dne vyhrazen čas pro individuální logopedickou péči (učitelka se věnuje jenom jednomu dítěti). Tato práce zahrnuje dechová cvičení, cvičení na pohyblivost mluvidel a také vytváření pohybových návyků, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, která je úzce spojena s rozvojem řeči. Dále také rozvíjení zrakového, sluchového vnímání a vyjadřovacích schopností. Tyto činnosti se také objevují během dne v logopedických chvilkách a také odpoledne v kolektivních činnostech. Proto je závazné, aby děti, které navštěvují logopedickou třídu neodcházely po obědě domů, ale pobývaly v MŠ celodenně. Tato práce zahrnuje dechová cvičení, cvičení na pohyblivost mluvidel a také vytváření pohybových návyků, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, která je úzce spojena s rozvojem řeči. Dále také rozvíjení zrakového, sluchového vnímání a vyjadřovacích schopností. Tyto činnosti se také objevují během dne v logopedických chvilkách a také odpoledne v kolektivních činnostech. Proto je závazné, aby děti, které navštěvují logopedickou třídu neodcházely po obědě domů, ale pobývaly v MŠ celodenně.

5 Podmínky dodržování Pokud je dítě přijato je důležité dodržovat některé podmínky Pokud je dítě přijato je důležité dodržovat některé podmínky Pobývat v MŠ celodenně a mít pravidelnou docházku. Pobývat v MŠ celodenně a mít pravidelnou docházku. Logopedická péče probíhá od 07:30 do 10:00 hodin, Logopedická péče probíhá od 07:30 do 10:00 hodin, Nutná je spolupráce s rodiči a procvičování a opravování narušené komunikační schopnosti s dětmi také v domácím prostředí. Nutná je spolupráce s rodiči a procvičování a opravování narušené komunikační schopnosti s dětmi také v domácím prostředí. Každé dítě si bere každý pátek domů sešit, podle kterého doma s rodiči opakuje. Každé dítě si bere každý pátek domů sešit, podle kterého doma s rodiči opakuje.

6 Spolupráce Ve třídě je zajištěna logopedická intervence, je dodržován individuální přístup dětem. Ve třídě je zajištěna logopedická intervence, je dodržován individuální přístup dětem. Vhodné sociální klima tříd. Vhodné sociální klima tříd. Snížený počet žáků ve třídě. Snížený počet žáků ve třídě. Spolupráce s rodiči. Spolupráce s rodiči. Spolupráce s SPC. Spolupráce s SPC. Spolupráce s dalšími odborníky – pediatry, foniatry, neurology, psychology…. Spolupráce s dalšími odborníky – pediatry, foniatry, neurology, psychology….


Stáhnout ppt "LOGOPEDICKÁ INTERVENCE LOGOPEDICKÁ INTERVENCE. Logopedická třída Zařazují se sem děti s narušenou komunikační schopnosti, u kterých je třeba zajistit."

Podobné prezentace


Reklamy Google